ABS-15G
File 30 of 129
Name of Issuing EntityCheck if RegisteredName of OriginatorTotal Assets by OriginatorAssets that Were Subject of DemandAssets that Were Repurchased or ReplacedAssets Pending Repurchase or ReplacementDemand in DisputeDemand WithdrawnDemand Rejected
   #$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)
31417FHZ4 1ST TRUST BANK FOR SAVINGS1$96,795.171.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PUERTO RICO1$70,881.621.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA NA1$96,463.291.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF MISSISSIPPI1$101,284.431.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BISHOPS GATE RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST1$76,372.871.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK STATE BANK1$116,053.092.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHASE HOME FINANCE, LLC5$488,432.669.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLORADO HOUSING AND FINANCE AUTHORITY4$368,648.907.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENTERPRISE CORPORATION OF THE DELTA1$78,526.321.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAMILY TRUST FEDERAL CREDIT UNION1$79,730.361.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS BANK & TRUST COMPANY OF SC1$106,263.502.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK1$102,355.441.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMAC MORTGAGE, LLC1$105,806.772.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIBERNIA NATIONAL BANK1$87,430.401.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION1$96,803.611.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IVANHOE FINANCIAL INC1$85,783.741.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA FEDERAL SAVINGS BANK1$83,449.441.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDFIRST BANK SSB1$92,246.061.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL CITY BANK1$92,841.661.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIENTAL BANK AND TRUST1$83,510.871.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES CREDIT UNION1$84,530.681.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SABINE STATE BANK AND TRUST COMPANY1$88,389.411.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SELF HELP VENTURES FUND1$69,089.221.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE SUTTON STATE BANK1$75,946.831.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORLD SAVINGS BANK1$70,921.441.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable26$2,295,211.0844.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  58$5,193,768.86100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJ25 ABBEVILLE BUILDING AND LOAN, SSB1$179,965.944.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES CREDIT UNION1$213,805.935.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL CARIBBEAN CORPORATION1$190,253.695.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSION FEDERAL CREDIT UNION1$193,670.345.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TALMER BANK & TRUST1$337,993.109.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable10$2,631,780.7070.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$3,747,469.70100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJ33 BANCO SANTANDER PUERTO RICO1$190,284.944.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BNY MORTGAGE COMPANY, LLC1$330,902.787.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES B. NUTTER AND COMPANY1$130,305.273.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY MORTGAGE COMPANY INC1$271,537.526.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable12$3,328,975.9478.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$4,252,006.45100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJ41 FIRST RESIDENTIAL MORTGAGE SERVICES CORPORATION1$384,445.6521.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE1$175,077.739.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SABINE STATE BANK AND TRUST COMPANY1$177,072.989.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION1$232,755.2212.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORLD SAVINGS BANK1$179,587.019.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable3$667,459.0236.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,816,397.61100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJ58 CITIGROUP GLOBAL MARKETS REALTY CORPORATION1$229,070.788.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDMAN SACHS MORTGAGE COMPANY1$193,222.746.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NAVY FEDERAL CREDIT UNION5$851,114.0230.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION6$1,337,309.0947.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON MUTUAL BANK1$212,710.287.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$2,823,426.91100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJ66 1ST 2ND MORTGAGE COMPANY OF NEW JERSEY, INC1$182,947.775.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PUERTO RICO1$166,895.144.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA EQUITIES LTD1$178,757.645.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAYHURST MORTGAGE, INC1$210,035.426.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LYONS MORTGAGE SERVICES, INC1$254,147.647.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable10$2,377,948.1470.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$3,370,731.75100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJ74 CITIGROUP GLOBAL MARKETS REALTY CORPORATION1$285,057.1216.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NAVY FEDERAL CREDIT UNION4$704,057.6241.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION1$264,824.8115.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U. S. MORTGAGE CORP1$119,915.636.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A1$170,563.269.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$170,574.069.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,714,992.50100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJ82 ALLIED HOME MORTGAGE CORPORATION1$49,294.211.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK, NA1$32,174.900.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BISHOPS GATE RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST2$98,204.132.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS, INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING1$77,359.252.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL STATE BANK1$44,328.941.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHASE HOME FINANCE, LLC4$181,167.905.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSUMERS COOPERATIVE CREDIT UNION1$62,870.391.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS BANK & TRUST COMPANY OF SC1$58,192.781.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PLACE BANK1$55,675.461.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANNIBAL NATIONAL BANK1$66,145.441.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERSHEY STATE BANK1$61,902.151.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAX CREDIT UNION1$78,831.172.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CLEARING CORPORATION1$52,305.011.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A1$65,122.931.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POPULAR MORTGAGE, INC1$48,614.531.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAFE CREDIT UNION1$78,458.122.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SELF HELP/CHARTER ONE MORTGAGE1$58,823.071.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANFORD FEDERAL CREDIT UNION1$51,220.411.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN WEST MORTGAGE COMPANY INC1$80,145.462.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BANK OF NEW YORK1$27,400.840.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UMPQUA BANK1$75,224.372.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VYSTAR CREDIT UNION2$115,762.233.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORLD SAVINGS BANK2$56,585.821.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable25$1,745,121.2052.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  54$3,320,930.71100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJ90 ALLY BANK1$139,568.206.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS MORTGAGE ENTERPRISES INC1$115,755.475%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL CITY MORTGAGE COMPANY2$255,458.9311.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NAVY FEDERAL CREDIT UNION6$724,326.7531.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION1$113,022.614.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULTE MORTGAGE, L.L.C1$152,071.076.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable6$816,448.6435.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$2,316,651.67100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJA7 ARVEST MORTGAGE COMPANY3$102,493.133.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK2$90,409.672.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA2$125,224.633.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL CITY MORTGAGE COMPANY1$21,232.540.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NAVY FEDERAL CREDIT UNION18$1,014,451.8331.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION11$640,204.6319.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS STATE BANK1$44,772.351.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON MUTUAL BANK, FA1$55,429.241.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable20$1,174,286.2935.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  59$3,268,504.31100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJB5 AMSOUTH BANK1$84,928.080.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST MORTGAGE COMPANY4$316,137.063.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A1$99,679.071%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENDANT-DEDICATED CHANNEL2$136,019.511.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC2$178,067.271.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA4$287,002.792.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN BANK, SSB4$355,990.523.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY RESIDENTIAL LENDING, INC1$95,410.250.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESIDE DEDICATED CHANNEL2$158,037.391.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL CITY MORTGAGE COMPANY2$182,733.381.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NAVY FEDERAL CREDIT UNION15$1,232,179.3212.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION11$1,014,128.3510.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULTE MORTGAGE, L.L.C1$101,339.621.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVERWAY BANK2$163,592.931.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNTRUST MORTGAGE INC1$79,965.840.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS STATE BANK2$181,754.071.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WACHOVIA MORTGAGE CORPORATION4$366,348.573.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON MUTUAL BANK3$286,982.522.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON MUTUAL BANK, FA1$84,048.460.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON MUTUAL BANK, FA (DEDICATED CHANNEL)9$748,688.257.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable40$3,843,779.9838.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  112$9,996,813.23100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJC3 ARVEST MORTGAGE COMPANY1$115,510.281.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENDANT-DEDICATED CHANNEL1$125,146.152.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC3$388,869.976.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COUNTRYWIDE MORTGAGE VENTURES, LLC1$129,428.422.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN BANK, SSB2$233,343.733.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMORIAL PARK MORTGAGE, LTD1$112,742.361.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL CITY MORTGAGE COMPANY1$125,846.532.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NAVY FEDERAL CREDIT UNION2$273,476.864.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION7$981,105.7916.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SA MORTGAGE SERVICES, LLC1$122,184.592.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNTRUST MORTGAGE INC2$211,655.023.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK1$109,132.881.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WACHOVIA MORTGAGE CORPORATION2$235,675.593.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON MUTUAL BANK, FA1$114,893.441.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON MUTUAL BANK, FA (DEDICATED CHANNEL)1$122,258.742.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable20$2,634,854.9043.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  47$6,036,125.25100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJD1 BLUE BALL NATIONAL BANK1$88,885.432.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES CREDIT UNION1$101,607.282.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHASE HOME FINANCE, LLC1$86,049.932.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHASE MANHATTAN MORTGAGE CORPORATION1$102,043.152.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE COMPANY3$279,732.047.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS BANK NA1$64,414.571.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C1$115,830.173.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARTFORD FUNDING LTD1$80,348.762.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARWOOD STREET FUNDING I, LLC1$108,834.063.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC MORTGAGE CORPORATION (USA)3$290,427.688.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK CORPORATION1$80,347.952.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY - DEDICATED CHANNEL2$183,821.535.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION1$84,997.122.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROGRESSIVE EQUITY FUNDING CORPORATION1$75,899.112.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SABINE STATE BANK AND TRUST COMPANY1$89,251.082.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKY FINANCIAL GROUP2$152,881.364.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRAVERSE MORTGAGE CORPORATION1$87,426.102.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TURNER YOUNG INVESTMENT COMPANY1$90,213.882.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TXL MORTGAGE CORPORATION1$118,469.103.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U. S. MORTGAGE CORP1$113,555.483.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WALL STREET MORTGAGE BANKERS LTD D/B/A POWER EXPRESS1$81,141.492.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable11$1,046,338.0829.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  38$3,522,515.35100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJE9 ADDISON AVENUE FEDERAL CREDIT UNION1$132,117.495.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO SANTANDER PUERTO RICO1$134,989.475.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA EQUITIES LTD1$106,451.834.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MERIT MORTGAGE CORPORATION1$143,956.575.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK1$128,533.185.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONUMENT MORTGAGE INC1$111,329.114.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY - DEDICATED CHANNEL1$114,480.954.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION FEDERAL BANK OF INDIANAPOLIS1$97,941.914.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORLD SAVINGS BANK2$216,395.468.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable10$1,247,757.4951.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$2,433,953.46100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJF6 AMSOUTH BANK1$56,071.132.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST MORTGAGE COMPANY2$91,412.324.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENDANT MORTGAGE CORPORATION DBA PHH MORTGAGE SERVICES CORPORATION1$46,069.842.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIGROUP GLOBAL MARKETS REALTY CORPORATION1$19,448.840.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL CITY MORTGAGE COMPANY3$147,645.417.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION27$1,179,946.3958.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WACHOVIA MORTGAGE CORPORATION1$39,887.161.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A1$25,759.371.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable8$397,337.5819.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  45$2,003,578.04100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJG4 ARVEST MORTGAGE COMPANY1$87,049.433.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENDANT MORTGAGE CORPORATION DBA PHH MORTGAGE SERVICES CORPORATION1$90,261.913.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COUNTRYWIDE HOME LOANS, INC3$256,536.1411.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION14$1,351,786.0359.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A1$113,076.295%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable4$364,140.5916.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  24$2,262,850.39100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJH2 NAVY FEDERAL CREDIT UNION1$146,360.282.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION28$3,703,338.5974.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WACHOVIA MORTGAGE CORPORATION1$131,404.592.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE SECURITIES CORP1$147,097.972.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable6$845,407.2117%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  37$4,973,608.64100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJJ8 ARVEST MORTGAGE COMPANY2$312,576.3626.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC5$881,626.6673.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,194,203.02100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJK5 GMAC MORTGAGE, LLC8$1,339,765.02100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,339,765.02100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJL3 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION1$182,041.0715.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE, LLC1$208,280.6218.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIT BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$170,964.9615.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANCOCK BANK1$27,082.232.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS CORPORATION1$42,283.663.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL CITY MORTGAGE COMPANY1$63,891.045.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STOCKMAN BANK OF MONTANA1$155,680.0613.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TINKER FEDERAL CREDIT UNION1$178,630.6815.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$109,526.779.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,138,381.09100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJM1 AMERICAN BANK2$452,726.4917.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MORTGAGE COMPANY1$268,640.2910.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARINE BANK1$408,245.9915.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWESTERN MORTGAGE COMPANY1$205,781.437.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRAIRIE STATE BANK & TRUST1$352,426.7713.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER BANK OF JACKSONVILLE2$611,078.5823.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF SOUTHERN UTAH1$287,608.0511.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$2,586,507.60100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJN9 AMERICAN BANK3$689,385.055.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B1$173,800.561.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK MUTUAL2$675,422.725.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS, INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING9$2,576,971.1120.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAMBRIDGE STATE BANK2$386,993.733%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK1$186,014.421.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK ILLINOIS1$292,558.002.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MORTGAGE COMPANY1$390,502.313.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL SAVINGS BANK1$196,842.391.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY STATE BANK OF ROCK FALLS1$196,831.471.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY CREDIT UNION1$229,570.211.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK OF LOUISIANA1$223,888.941.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME BANK1$240,371.391.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETOWN BANK1$194,178.871.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINI BANK3$542,245.134.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW ERA BANK2$340,333.712.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NRL FEDERAL CREDIT UNION1$299,214.442.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$180,419.551.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRAIRIE STATE BANK & TRUST5$1,676,456.9713.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDSTONE FEDERAL CREDIT UNION1$305,555.982.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROUNDPOINT MORTGAGE SERVICING CORPORATION1$188,319.401.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS BANK OF MENDOCINO COUNTY1$370,464.412.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION1$215,076.341.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED COMMUNITY BANK5$1,197,194.379.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WHATCOM EDUCATIONAL CREDIT UNION1$188,090.781.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILLIAMSVILLE STATE BANK AND TRUST2$426,111.743.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$297,269.582.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  51$12,880,083.57100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJP4 ALASKA USA FEDERAL CREDIT UNION1$183,078.841.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALERUS FINANCIAL1$178,474.441.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION1$172,704.401.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK, NA2$636,806.594.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HAWAII4$886,261.845.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BARKSDALE FEDERAL CREDIT UNION1$274,029.021.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BETHPAGE FEDERAL CREDIT UNION1$200,670.071.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS, INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING6$1,573,854.419.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BUSEY BANK1$170,649.671.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MORTGAGE COMPANY3$761,862.824.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL PACIFIC BANK1$289,651.351.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL PACIFIC HOME LOANS1$191,931.041.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COBALT MORTGAGE, INC1$166,806.261.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DORAL BANK1$197,456.611.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST1$360,011.082.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS BANK & TRUST4$997,780.666.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK MORTGAGE2$346,892.482.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTBANK PUERTO RICO1$174,720.121.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREMONT BANK9$2,150,577.7413.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$520,416.923.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY FIRST BANK1$319,930.612.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENWOOD CREDIT UNION1$221,387.251.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY1$394,742.222.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIWAY FEDERAL CREDIT UNION1$150,332.970.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION1$196,795.181.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATELCO CREDIT UNION4$1,007,906.766.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION1$270,021.111.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE CAPITAL MORTGAGE CORPORATION2$708,986.274.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD MORTGAGE CORPORATION1$182,580.931.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESCOM CENTRAL CREDIT UNION1$282,799.021.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC1$208,126.311.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable5$1,378,037.248.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  63$15,756,282.23100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJQ2 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC DBA AIMLOAN.COM1$176,514.0412.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULTE MORTGAGE, L.L.C2$658,563.5247.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$552,852.9139.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  5$1,387,930.47100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJR0 BANK OF HAWAII2$416,255.7013.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELLCO CREDIT UNION1$179,224.895.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEVY CHASE BANK FSB1$171,308.685.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS BANK & TRUST1$198,829.346.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PLACE BANK1$202,159.216.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORP1$130,069.204.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC1$330,417.4110.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACON SAVINGS BANK1$84,039.252.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONSON SAVINGS BANK1$186,356.596.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION3$538,823.9717.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK1$61,775.412.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS DOW EMPLOYEES CREDIT UNION1$142,374.064.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 USALLIANCE FEDERAL CREDIT UNION1$153,889.215.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORLD SAVINGS BANK2$222,350.377.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$3,017,873.29100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJS8 CENTEX HOME EQUITY COMPANY, LLC1$82,186.414.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHICAGO MORTGAGE SOLUTIONS DBA INTERFIRST MORTGAGE COMPANY1$169,370.408.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL CARIBBEAN CORPORATION1$61,928.343.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HAWAIIAN BANK1$135,173.246.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEANNE DARC CREDIT UNION1$30,709.641.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY1$279,662.3414.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC/DBACHAMPION MORTGAGE COMPANY2$286,174.6014.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RABOBANK, N.A1$180,882.949.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDWOOD CREDIT UNION1$37,892.971.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK IN SIOUX FALLS1$81,150.534.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK1$120,475.986.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIERONE BANK1$124,693.716.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORLD SAVINGS BANK1$125,999.316.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$231,547.8111.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$1,947,848.22100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJT6 AMERICAN BANK1$200,343.306.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK, NATIONAL ASSOCIATION2$787,056.6226.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINI BANK1$333,896.9011.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARINE BANK3$854,690.0328.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRAIRIE STATE BANK & TRUST1$226,357.277.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION2$555,878.5218.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$2,958,222.64100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJU3 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION1$181,840.581.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK1$277,935.752.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELLCO CREDIT UNION1$223,735.851.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS, INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING11$3,136,580.0527.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC FEDERAL CREDIT UNION1$237,419.112.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MORTGAGE COMPANY1$305,868.692.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS 1ST BANK1$243,667.082.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUBUQUE BANK AND TRUST COMPANY1$181,898.691.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS & MERCHANTS BANK1$194,741.981.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CLOVER LEAF BANK1$396,617.203.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK OF THE MIDWEST1$288,803.442.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$179,552.011.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION1$413,807.013.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION1$285,015.252.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINI BANK1$334,353.402.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAGNA BANK1$296,138.722.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARINE BANK2$493,400.234.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST FEDERAL CREDIT UNION1$183,057.041.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PAWTUCKET CREDIT UNION1$189,822.751.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION1$400,805.523.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. ANNE'S OF FALL RIVER CREDIT UNION1$284,668.912.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. CLAIR COUNTY STATE BANK1$175,988.671.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE CALIFORNIA CREDIT UNION1$332,461.372.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN & COUNTRY BANC MORTGAGE SERVICES, INC1$324,292.262.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BANK & TRUST1$273,908.472.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED COMMUNITY BANK1$290,730.982.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable4$1,089,000.819.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  41$11,216,111.82100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJV1 CENTRAL MORTGAGE COMPANY1$187,582.358.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY STATE BANK1$314,726.6314.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C1$318,976.6314.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREMONT BANK1$364,600.2116.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$279,180.9812.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATELCO CREDIT UNION1$321,232.2314.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$415,466.5718.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$2,201,765.60100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJW9 ACHIEVA CREDIT UNION1$198,323.600.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AEROSPACE FEDERAL CREDIT UNION1$283,832.730.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIED HOME MORTGAGE CORPORATION1$381,146.270.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION3$705,061.420.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK3$829,700.111.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA STATE CREDIT UNION2$385,113.910.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AURORA FINANCIAL GROUP INC1$241,425.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A1$623,781.600.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BETTER BANKS1$346,435.110.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS, INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING44$14,128,576.6319.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL, INC1$315,055.890.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE, LLC1$234,212.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MORTGAGE COMPANY3$810,614.581.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL PACIFIC BANK2$858,285.231.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL SAVINGS BANK1$364,228.390.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE COMPANY1$196,593.710.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC1$197,323.030.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL FEDERAL CREDIT UNION1$203,155.510.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY STATE BANK2$536,814.380.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE COMPANY1$189,289.620.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORTRUST BANK1$249,379.060.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DELTA COMMUNITY CREDIT UNION1$274,745.490.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DENVER MORTGAGE COMPANY, INC1$404,368.650.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOVENMUEHLE MORTGAGE INC1$235,933.220.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUBUQUE BANK AND TRUST COMPANY1$414,107.010.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CU1$337,463.260.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS & MERCHANTS BANK1$224,352.230.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS BANK & TRUST4$806,440.741.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK MORTGAGE2$805,458.701.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION1$343,049.670.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST REPUBLIC BANK1$363,058.610.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF ILLINOIS1$240,173.530.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION2$390,549.790.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREMONT BANK6$1,374,074.041.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK4$996,427.791.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK, NATIONAL ASSOCIATION4$1,265,067.781.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY BANK, F.S.B1$702,775.500.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION1$195,962.540.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARBORONE CREDIT UNION1$178,225.050.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOLYOKE CREDIT UNION1$168,218.110.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME LOAN CENTER, INC1$262,962.890.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUDSON VALLEY CREDIT UNION1$267,660.580.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINECTA FEDERAL CREDIT UNION4$1,623,103.842.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE FOREST BANK & TRUST1$186,086.370.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER BANK, N.A2$393,326.350.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENDUS, LLC2$716,939.680.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARINE BANK2$505,043.700.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK COUNTY SAVINGS BANK1$336,308.980.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSION FEDERAL CREDIT UNION1$238,979.230.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$190,638.020.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWESTERN MORTGAGE COMPANY1$181,192.280.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATELCO CREDIT UNION1$238,047.460.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION1$293,907.400.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$185,778.740.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION1$386,234.500.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A1$197,596.950.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER AMERICA CREDIT UNION1$226,161.700.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PUBLIC SERVICE EMPLOYEES CREDIT UNION1$212,331.030.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUALSTAR CREDIT UNION1$383,488.210.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RBC MORTGAGE COMPANY1$177,402.170.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDWOOD CREDIT UNION1$413,444.260.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 S&T BANK1$296,526.840.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAN FRANCISCO FIRE CREDIT UNION1$297,367.450.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIWELL, INC., DBA CAPITAL MORTGAGE SERVICES OF TEXAS1$536,277.510.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. MARYS CREDIT UNION1$327,059.430.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. PAUL FEDERAL CREDIT UNION1$284,361.800.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK1$243,587.330.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION1$372,827.930.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE NATIONAL BANK OF INDIANAPOLIS1$353,425.540.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THREE RIVERS FEDERAL CREDIT UNION1$287,703.190.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWER FEDERAL CREDIT UNION1$359,533.900.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TWINSTAR CREDIT UNION1$194,012.810.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UMPQUA BANK2$460,705.250.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED COMMUNITY BANK1$253,282.640.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FIRST FEDERAL CREDIT UNION1$286,729.880.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY NATIONAL BANK1$281,933.040.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANDYK MORTGAGE CORPORATION1$368,162.070.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESCOM CENTRAL CREDIT UNION3$884,749.961.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable93$27,260,240.5437.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  248$72,963,920.94100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJX7 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC DBA AIMLOAN.COM5$1,382,605.5817.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST MORTGAGE COMPANY2$511,808.616.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY, LLC1$290,206.843.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY1$194,109.462.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL CITY MORTGAGE COMPANY1$188,242.692.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION1$202,789.052.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULTE MORTGAGE, L.L.C1$404,283.165.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHEA MORTGAGE, INC1$413,975.815.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A1$374,627.204.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable13$3,777,969.9248.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$7,740,618.32100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJY5 ABBEVILLE BUILDING AND LOAN, SSB1$211,212.891.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMEGY MORTGAGE1$241,363.131.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION2$378,249.982.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK, NA1$244,030.651.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HAWAII2$471,029.853.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST3$1,009,569.417.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION1$195,804.691.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BETTER BANKS1$202,916.731.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BISHOPS GATE RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST1$208,483.201.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEVY CHASE BANK FSB2$459,889.613.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIGROUP GLOBAL MARKETS REALTY CORPORATION3$629,203.134.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST NATIONAL BANK1$234,423.621.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUBUQUE BANK AND TRUST COMPANY1$272,392.732.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK1$188,105.701.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY1$368,287.972.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PLACE BANK2$391,218.772.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION1$334,529.522.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK3$581,276.164.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC MORTGAGE CORPORATION (USA)1$375,985.442.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKELAND BANK1$186,037.891.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOCKHEED FEDERAL CREDIT UNION1$378,024.232.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LYONS MORTGAGE SERVICES, INC1$402,471.573.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIWEST MORTGAGE COMPANY, LLC1$370,280.372.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE MANAGEMENT CONSULTANTS INC2$450,028.363.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL CITY BANK1$209,090.501.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST FEDERAL CREDIT UNION1$273,008.692.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PANHANDLE STATE BANK1$225,170.621.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARTNERS FEDERAL CREDIT UNION1$313,620.732.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATELCO CREDIT UNION1$202,683.591.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE CAPITAL MORTGAGE CORPORATION1$500,111.133.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDWOOD CREDIT UNION2$572,081.684.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIUSLAW VALLEY BANK1$352,226.272.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD PACIFIC MORTGAGE, INC1$223,750.311.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE PARK BANK1$182,169.751.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable5$1,450,652.9610.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  51$13,289,381.83100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FJZ2 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC DBA AIMLOAN.COM1$319,252.8411.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENDANT MORTGAGE CORPORATION DBA PHH MORTGAGE SERVICES CORPORATION1$255,906.258.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIGROUP GLOBAL MARKETS REALTY CORPORATION1$198,796.556.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC1$395,519.8213.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMBRACE HOME LOANS, INC1$191,791.906.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NAVY FEDERAL CREDIT UNION3$578,158.2220.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SELF-HELP VENTURES FUND1$151,924.645.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable3$789,238.4727.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$2,880,588.69100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31417FKA5 FREEDOM MORTGAGE CORP1$204,720.2613.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORLD SAVINGS BANK2$363,782.9024.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable4$907,167.4661.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,475,670.62100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AK23 ALLY BANK24$3,832,385.570.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST7$709,278.830.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION7$1,029,736.950.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHICAGO MORTGAGE SOLUTIONS DBA INTERFIRST MORTGAGE COMPANY20$3,311,900.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC162$23,949,109.852%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK17$3,197,667.120.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL SAVINGS FA35$5,806,696.190.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMPASS BANK49$7,198,792.260.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMBRACE HOME LOANS, INC13$1,849,089.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD8$1,246,600.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK20$4,605,516.610.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK26$3,500,413.290.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK DBA FIRST BANK MORTGAGE10$1,086,393.950.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA11$1,804,009.610.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK, NATIONAL ASSOCIATION60$7,872,859.790.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION27$3,661,781.270.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN AMERICAN MORTGAGE COMPANY2$394,782.000.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORP4$461,500.000.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY FIRST BANK7$840,589.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK28$4,393,730.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK4$575,300.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION1,075$151,261,756.7712.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION31$3,174,713.590.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY3$319,083.100.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ACCESS CORP.DBA WEICHERT FINANCIAL SERVICES5$1,012,200.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC2$323,600.000.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWREZ LLC15$2,529,488.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION185$29,087,267.692.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A207$33,341,399.122.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC14$2,740,200.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC308$63,152,397.655.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RBS CITIZENS, NA62$10,699,997.460.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGIONS BANK135$17,393,551.031.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC18$3,163,416.480.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOVEREIGN BANK, NATIONAL ASSOCIATION33$3,728,015.540.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB11$961,522.390.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STONEGATE MORTGAGE CORPORATION6$806,105.550.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNTRUST MORTGAGE INC12$1,911,862.940.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE31$4,794,851.030.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY107$17,385,932.081.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK91$11,101,881.340.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK29$2,885,744.580.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEBSTER BANK, N.A31$4,216,330.620.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A1,175$209,217,906.3317.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2,855$543,478,083.0845.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6,982$1,200,015,437.66100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AK31 BANK OF AMERICA, N.A139$30,054,732.834.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST12$3,090,809.090.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC125$26,053,195.653.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMBRACE HOME LOANS, INC31$6,037,352.680.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD20$4,553,570.120.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK69$16,314,238.052.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK25$4,110,884.520.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PLACE BANK9$1,404,321.720.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION95$19,075,262.672.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORP1$115,536.980.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK19$4,471,235.770.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION20$4,386,333.550.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK3$304,850.000.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION30$7,039,926.261.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MYCUMORTGAGE, LLC11$1,611,574.920.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC55$12,522,713.221.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWREZ LLC27$6,079,882.000.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A5$1,051,290.450.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC7$1,817,195.110.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC2,217$445,860,950.0664.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB30$5,415,227.510.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK25$7,067,515.001.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK5$789,491.150.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK4$613,462.390.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC28$6,899,975.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable311$79,025,604.6711.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  3,323$695,767,131.37100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AK49 EMBRACE HOME LOANS, INC22$12,177,583.991.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC2$950,024.030.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION50$25,958,737.183.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION155$81,835,683.7911.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC2$1,141,872.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWREZ LLC2$891,200.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION38$19,557,605.002.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC5$2,574,700.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REAL ESTATE MORTGAGE NETWORK INC23$12,409,365.001.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK7$3,337,700.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC10$5,281,300.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A16$8,471,450.891.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable953$510,960,766.6274.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1,285$685,547,988.50100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AK56 1ST SOURCE BANK3$232,809.460.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST3$645,922.700.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIT BANK, NATIONAL ASSOCIATION12$3,404,557.730.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC193$43,730,061.455.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMBRACE HOME LOANS, INC15$3,462,334.420.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD26$6,149,405.710.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK105$25,452,900.283.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK53$9,482,025.911.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PLACE BANK6$1,047,100.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION181$38,945,357.394.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC4$1,076,900.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK24$6,359,798.210.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION18$4,613,001.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK6$710,633.870.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION773$159,509,524.8019.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ACCESS CORP.DBA WEICHERT FINANCIAL SERVICES2$484,535.060.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MYCUMORTGAGE, LLC10$1,040,755.590.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC25$4,876,857.590.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWREZ LLC68$16,917,255.372.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENNYMAC CORP2$505,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION122$26,530,355.453.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC15$3,670,794.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC1,431$285,883,432.6035.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB17$3,159,619.680.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK10$2,467,980.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STONEGATE MORTGAGE CORPORATION3$428,873.360.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN WEST MORTGAGE COMPANY INC2$391,320.710.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK42$6,256,524.490.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK8$1,713,016.650.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC18$4,148,929.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable560$134,658,088.0616.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  3,757$797,955,670.54100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AK64 BANK OF THE WEST5$1,148,782.430.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION3$564,582.440.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIT BANK, NATIONAL ASSOCIATION7$1,211,862.260.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC525$102,388,480.1527.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMBRACE HOME LOANS, INC2$430,100.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD4$813,250.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK102$17,047,673.374.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK12$2,004,739.410.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION29$5,098,003.961.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION2$425,446.090.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION251$37,843,198.6410%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ACCESS CORP.DBA WEICHERT FINANCIAL SERVICES2$390,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC150$30,388,083.238.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENNYMAC CORP1$81,516.960.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION32$5,647,332.111.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC5$797,362.420.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC671$117,488,936.4831.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB1$191,788.940.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK2$424,800.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK22$1,677,170.580.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC5$1,143,815.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable222$51,059,764.7513.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  2,055$378,266,689.22100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AK72 BANK OF THE WEST8$1,541,980.120.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC477$90,327,028.9915.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE COMPANY2$478,418.830.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK77$15,376,905.492.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK16$3,232,465.910.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION10$1,577,836.910.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION5$950,248.650.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION9$1,385,971.540.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ACCESS CORP.DBA WEICHERT FINANCIAL SERVICES2$342,500.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC420$90,351,023.1815.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWREZ LLC1$286,400.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC9$2,688,188.380.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC1,730$318,499,165.7656.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB1$162,400.000.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK4$1,374,375.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK8$913,357.830.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable155$37,923,459.066.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  2,934$567,411,725.65100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AK80 ALLY BANK61$7,484,573.464%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST9$1,253,871.070.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION6$683,398.560.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC274$38,627,802.6920.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK2$480,075.740.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMPASS BANK4$1,061,478.360.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMBRACE HOME LOANS, INC7$1,070,885.100.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK15$1,285,484.370.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK DBA FIRST BANK MORTGAGE1$67,530.970.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA8$986,413.470.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION3$390,671.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN AMERICAN MORTGAGE COMPANY1$61,000.000.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY FIRST BANK1$90,000.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK2$176,200.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION6$830,590.300.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION201$19,013,858.1410.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION6$386,753.240.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC3$264,334.870.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A25$2,976,288.021.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC2$153,500.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC82$17,348,738.089.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RBS CITIZENS, NA7$1,098,770.120.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGIONS BANK59$5,265,518.722.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC2$417,100.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB5$361,912.020.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNTRUST MORTGAGE INC89$10,230,454.595.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY4$374,843.010.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK22$2,468,935.991.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK1$150,933.320.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U.S. BANK N.A20$2,836,673.941.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A70$15,568,629.908.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable354$53,686,836.5128.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1,352$187,154,055.56100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AK98 CIT BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$244,977.400.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC14$2,459,578.213.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK17$2,498,508.393.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK6$979,930.001.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION9$1,583,964.002.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION6$1,384,450.072.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK2$317,745.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC3$631,325.000.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWREZ LLC4$611,050.000.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A13$2,062,920.893.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC4$1,135,305.001.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC213$37,286,555.0257.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB3$397,599.280.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK12$1,422,847.642.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK3$616,353.500.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U.S. BANK N.A10$1,310,518.912.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable50$9,515,096.7314.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  370$64,458,725.04100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AKN7 1ST SOURCE BANK13$1,626,919.350.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLY BANK26$6,083,455.480.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A21$5,228,449.840.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS GUARANTEE TITLE AND TRUST COMPANY1$109,682.870%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION1$192,200.000.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHICAGO MORTGAGE SOLUTIONS DBA INTERFIRST MORTGAGE COMPANY2$496,868.000.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC171$36,839,962.361.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK4$905,689.090.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL SAVINGS FA51$10,950,236.570.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMPASS BANK40$7,530,380.640.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD34$8,069,116.450.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK56$12,592,095.610.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK84$17,635,975.850.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK DBA FIRST BANK MORTGAGE15$2,165,345.960.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK1$253,000.000.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK, NATIONAL ASSOCIATION30$5,273,450.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION50$9,495,665.300.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN AMERICAN MORTGAGE COMPANY7$1,193,058.180.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY FIRST BANK12$2,027,055.950.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC6$1,161,100.000.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANSCOM FEDERAL CREDIT UNION4$819,600.000.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK24$5,438,798.700.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEWARD RESIDENTIAL, INC1$179,000.000.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION39$10,039,508.080.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION1,089$235,807,586.559.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION26$4,237,174.660.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ACCESS CORP.DBA WEICHERT FINANCIAL SERVICES14$3,637,930.390.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC1$253,800.000.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY3$335,450.000.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWREZ LLC61$13,956,226.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION221$48,089,535.531.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC59$14,677,087.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC294$76,479,923.692.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RBS CITIZENS, NA104$25,006,004.430.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGIONS BANK14$2,964,519.870.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC27$6,026,008.250.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOVEREIGN BANK, NATIONAL ASSOCIATION26$5,203,328.440.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB4$819,621.270.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, INC9$2,059,150.440.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK32$7,025,390.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STONEGATE MORTGAGE CORPORATION9$1,863,812.820.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNTRUST MORTGAGE INC98$16,943,802.980.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE24$5,451,362.930.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY83$15,194,339.890.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK42$5,848,573.600.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK8$1,201,343.760.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEBSTER BANK, N.A13$2,505,219.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A3,006$634,995,249.4024.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable5,367$1,326,675,483.6450.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11,327$2,603,564,538.82100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AKP2 ALLY BANK92$16,859,102.023.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A34$6,855,741.401.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC438$92,250,123.1419.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK13$2,061,640.280.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMPASS BANK11$2,648,022.200.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD2$240,500.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK57$7,739,665.811.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK DBA FIRST BANK MORTGAGE1$108,050.000.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK1$83,000.000.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA23$3,400,165.700.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION25$4,561,669.260.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN AMERICAN MORTGAGE COMPANY1$166,544.680.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY FIRST BANK2$419,159.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC2$363,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANSCOM FEDERAL CREDIT UNION1$365,999.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK16$3,360,650.890.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION27$6,000,050.991.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK7$753,700.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION158$27,105,579.145.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION2$291,910.040.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY2$394,910.960.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC17$3,420,455.750.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY9$902,182.360.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWREZ LLC2$340,600.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION35$8,839,478.831.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A7$1,019,461.740.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC7$1,739,050.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC381$86,167,532.9317.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RBS CITIZENS, NA14$2,145,255.450.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGIONS BANK89$12,691,898.642.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC10$2,333,516.290.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOVEREIGN BANK, NATIONAL ASSOCIATION3$888,569.340.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB36$3,899,861.400.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, INC6$1,150,283.640.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK9$1,302,575.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNTRUST MORTGAGE INC32$4,703,485.870.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE7$973,939.430.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY3$283,050.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK57$6,929,172.111.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK7$909,778.680.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEBSTER BANK, N.A7$1,501,653.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A96$21,692,404.314.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable689$143,902,707.7429.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  2,438$483,766,097.02100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AKQ0 BANK OF AMERICA, N.A2$607,461.931.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIT BANK, NATIONAL ASSOCIATION4$913,863.721.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMPASS BANK1$195,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMBRACE HOME LOANS, INC3$390,925.230.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK4$502,103.430.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORP4$357,888.490.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY FIRST BANK2$523,550.000.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC5$654,200.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANSCOM FEDERAL CREDIT UNION1$160,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK17$3,622,489.426.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION6$1,276,410.222.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION209$21,432,070.9938.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY4$340,365.920.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION5$461,139.260.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A3$887,859.001.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REAL ESTATE MORTGAGE NETWORK INC9$1,533,030.002.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB1$180,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, INC4$820,937.441.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY3$626,576.891.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable108$19,909,553.8635.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  395$55,395,425.80100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AKS6 1ST SOURCE BANK16$3,908,992.061.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A3$698,114.960.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS GUARANTEE TITLE AND TRUST COMPANY1$229,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL ONE2$613,784.680.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROWN MORTGAGE COMPANY6$533,803.900.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMBRACE HOME LOANS, INC12$1,843,880.090.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK68$18,875,343.787.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK14$3,924,505.001.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORP6$1,502,700.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY FIRST BANK38$9,070,499.143.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC8$1,716,652.840.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANSCOM FEDERAL CREDIT UNION3$401,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK202$51,211,827.2520.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK24$3,195,800.001.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION11$2,602,208.841.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUTUAL OF OMAHA BANK25$6,918,691.302.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW MEXICO EDUCATORS FEDERAL CREDIT UNION5$909,900.070.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A17$4,191,301.191.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB60$13,960,491.095.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK31$6,051,439.572.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable490$119,799,596.4447.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1,042$252,159,532.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AKT4 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION3$1,549,909.2735.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC1$454,168.0010.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A1$568,133.7513.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable3$1,776,713.5140.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$4,348,924.53100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AKW7 1ST SOURCE BANK35$6,437,224.500.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A10$2,297,338.730.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS GUARANTEE TITLE AND TRUST COMPANY3$521,400.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL ONE2$393,926.340.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMBRACE HOME LOANS, INC3$662,587.280.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK147$44,191,114.015.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK45$9,857,814.551.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORP12$2,725,101.500.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY FIRST BANK69$15,626,746.912.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANSCOM FEDERAL CREDIT UNION1$188,000.000.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK384$97,695,762.2112.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK38$5,791,250.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION2$323,536.430.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUTUAL OF OMAHA BANK41$12,064,941.911.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW MEXICO EDUCATORS FEDERAL CREDIT UNION28$5,000,385.320.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENNYMAC CORP23$6,337,776.230.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A9$1,860,897.080.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC37$11,678,725.001.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB35$8,582,012.741.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK84$17,056,259.842.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1,801$530,065,902.5368.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  2,809$779,358,703.11100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AKX5 BANK OF THE WEST10$5,441,000.000.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMBRACE HOME LOANS, INC8$4,438,768.590.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK1$441,500.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC1$481,500.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK6$2,954,660.840.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION50$25,387,917.544.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ACCESS CORP.DBA WEICHERT FINANCIAL SERVICES8$3,866,094.690.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC11$5,595,865.410.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWREZ LLC4$1,872,250.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION2$938,175.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC22$11,549,650.001.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC202$106,003,160.0317.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REAL ESTATE MORTGAGE NETWORK INC14$7,332,795.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK3$1,338,200.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC29$16,050,513.002.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A99$53,392,423.588.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable697$375,356,205.8460.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1,167$622,440,679.52100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AKY3 1ST SOURCE BANK82$12,535,854.131.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS GUARANTEE TITLE AND TRUST COMPANY5$782,250.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHICAGO MORTGAGE SOLUTIONS DBA INTERFIRST MORTGAGE COMPANY2$740,325.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIT BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$195,300.000.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK35$8,968,586.751.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK20$4,263,631.930.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORP11$1,663,371.190.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY FIRST BANK54$9,539,687.501.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK130$28,806,811.684.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK27$4,614,936.330.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUTUAL OF OMAHA BANK33$6,332,971.840.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC11$2,305,554.880.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A8$1,536,367.720.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULTE MORTGAGE, L.L.C5$1,000,030.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC785$187,542,455.4226.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB72$16,093,199.752.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK1$110,116.910.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK116$16,892,572.232.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1,579$412,863,257.5457.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  2,977$716,787,280.80100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AKZ0 1ST SOURCE BANK2$185,809.550.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A3$644,266.311%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL ONE4$721,048.231.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIT BANK, NATIONAL ASSOCIATION5$1,062,372.431.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROWN MORTGAGE COMPANY5$529,950.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK23$4,884,264.317.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK DBA FIRST BANK MORTGAGE3$336,440.100.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORP6$753,507.201.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY FIRST BANK5$1,031,000.001.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC7$1,231,821.031.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK62$12,043,544.6118.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK13$1,169,350.001.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION8$911,626.011.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY2$218,491.040.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ACCESS CORP.DBA WEICHERT FINANCIAL SERVICES4$994,500.001.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY5$386,750.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENNYMAC CORP2$247,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A5$1,190,316.331.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULTE MORTGAGE, L.L.C12$1,453,030.832.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB6$1,229,710.001.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK34$5,094,154.617.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable157$28,068,759.3943.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  373$64,387,711.98100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AL22 CITIMORTGAGE, INC23$2,142,615.0932.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION20$2,106,381.9732.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A4$208,700.003.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable20$2,118,926.9832.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  67$6,576,624.04100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418AL30 RBS CITIZENS, NA9$1,494,265.314.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNTRUST MORTGAGE INC9$2,084,750.006.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable150$29,727,742.4289.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  168$33,306,757.73100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALA4 CITIMORTGAGE, INC16$2,494,863.8830.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC16$3,171,026.9839.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION12$1,565,986.2619.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC6$875,280.4910.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  50$8,107,157.61100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALB2 CITIMORTGAGE, INC39$6,153,460.0421.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION3$507,571.511.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC70$13,683,128.4148.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A2$493,909.551.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC49$7,344,598.2526.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  163$28,182,667.76100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALC0 ALLY BANK39$6,060,814.3211.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A14$3,448,743.466.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC57$10,460,097.3320.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK11$963,957.971.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION2$423,588.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION2$294,493.420.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION1$127,660.700.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC2$308,563.330.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A6$964,699.771.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC93$15,777,445.5031.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RBS CITIZENS, NA7$1,036,004.432.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGIONS BANK11$1,293,674.162.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB1$88,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNTRUST MORTGAGE INC44$5,448,674.7710.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable30$4,127,628.568.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  320$50,824,045.72100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALD8 STONEGATE MORTGAGE CORPORATION2$451,548.009%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable21$4,565,269.6891%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$5,016,817.68100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALE6 FIFTH THIRD BANK1$464,000.000.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION21$11,614,511.0521.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A2$1,251,000.002.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC13$6,854,821.7412.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable59$33,123,218.0362.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  96$53,307,550.82100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALF3 BANK OF THE WEST3$899,607.121.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC12$1,788,178.703.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMBRACE HOME LOANS, INC2$274,200.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK9$1,570,267.212.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION5$730,379.051.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION3$576,857.560.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC4$711,050.001.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWREZ LLC6$1,217,350.002.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A17$2,353,543.913.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC263$43,521,584.6673.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB3$513,618.380.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK2$240,387.950.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U.S. BANK N.A5$574,273.440.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable20$4,438,617.507.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  354$59,409,915.48100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALG1 CITIMORTGAGE, INC9$1,291,733.3811.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK1$89,112.440.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION7$972,636.618.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC9$1,835,301.1416.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A2$305,019.832.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC29$4,315,199.7838.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNTRUST MORTGAGE INC1$202,400.001.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable14$2,225,779.6919.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  72$11,237,182.87100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALH9 CITIMORTGAGE, INC7$990,039.248.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION1$81,027.360.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC4$966,720.197.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A9$1,073,496.118.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC55$7,279,763.8459.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNTRUST MORTGAGE INC1$290,983.832.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable9$1,649,861.3913.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  86$12,331,891.96100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALJ5 BANK OF AMERICA, N.A9$1,570,785.6811.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMBRACE HOME LOANS, INC1$378,750.002.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION3$884,436.876.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION4$1,243,650.909.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION4$632,303.004.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWREZ LLC1$224,900.001.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC28$4,555,656.3833.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB2$618,784.214.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable13$3,350,704.4824.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  65$13,459,971.52100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALK2 BANK OF AMERICA, N.A6$1,033,396.043.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMBRACE HOME LOANS, INC3$667,000.002.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION10$1,956,982.037.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK4$919,040.273.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION63$10,185,984.0037.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ACCESS CORP.DBA WEICHERT FINANCIAL SERVICES1$180,402.820.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWREZ LLC2$679,700.002.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION13$2,758,836.4010.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB3$1,165,759.434.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK3$844,400.003.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK2$342,000.001.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable26$6,609,081.8424.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  136$27,342,582.83100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALL0 FIRST BANK DBA FIRST BANK MORTGAGE2$574,276.5615.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY FIRST BANK2$415,846.0811.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION4$530,990.8214.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A4$505,940.0013.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC3$458,756.0012.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK1$174,250.004.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN WEST MORTGAGE COMPANY INC1$161,047.124.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable8$955,144.1125.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  25$3,776,250.69100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALM8 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION4$736,771.997.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIT BANK, NATIONAL ASSOCIATION5$577,712.765.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMPASS BANK11$1,017,318.2010.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD3$739,250.007.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK8$883,508.288.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY FIRST BANK1$124,155.001.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION5$490,785.884.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A6$819,500.008.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC1$182,254.151.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGIONS BANK7$961,582.639.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK2$189,484.001.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY6$487,250.004.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable21$2,635,154.8726.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  80$9,844,727.76100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALN6 PNC BANK, N.A8$4,319,144.9764.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC4$2,414,354.9035.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$6,733,499.87100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALP1 1ST SOURCE BANK1$395,250.892.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIT BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$248,561.371.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK22$3,864,136.6427.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION2$391,624.742.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWREZ LLC4$834,760.005.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION1$194,825.001.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC12$1,833,500.0013.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB7$918,206.896.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STONEGATE MORTGAGE CORPORATION1$73,500.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK2$478,200.003.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U.S. BANK N.A1$101,600.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable22$4,609,241.1033.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  76$13,943,406.63100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALQ9 FIFTH THIRD BANK13$2,442,638.0034.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION2$172,221.892.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC14$2,552,800.0036.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, FSB2$346,415.084.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNTRUST MORTGAGE INC2$562,300.008.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK1$77,000.001.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U.S. BANK N.A1$90,000.001.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable4$770,826.5110.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  39$7,014,201.48100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALU0 FLAGSTAR CAPITAL MARKETS CORPORATION1$296,800.0025.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable10$872,017.2474.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$1,168,817.24100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31418ALZ9 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION29$1,795,878.25100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$1,795,878.25100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31419LA52 HOMEBANC N.A5$1,233,206.86100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  5$1,233,206.86100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31419RDR8 WASHINGTON MUTUAL BANK1$690,789.61100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$690,789.61100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31419RDS6 WASHINGTON MUTUAL BANK1$5,406,726.09100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$5,406,726.09100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31419REY2 Unavailable1$1,671,644.49100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,671,644.49100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31421AV34 WELLS FARGO BANK, N.A1$140,000.0013.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable5$868,579.5786.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,008,579.57100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31421AV42 WELLS FARGO BANK, N.A4$669,314.4366.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$332,879.7433.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,002,194.17100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31421AV59 WELLS FARGO BANK, N.A1$199,692.0644.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$252,000.0055.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  2$451,692.06100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31421AV67 CITIMORTGAGE, INC1$120,000.006.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A3$744,326.7537.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable4$1,121,412.4556.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,985,739.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31381UPL5 OAK GROVE COMMERCIAL MORTGAGE, LLC1$4,290,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$4,290,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31381UPW1 AMERISPHERE MULTIFAMILY FINANCE, L.L.C1$3,500,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,500,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31381VDV4 WALKER & DUNLOP, LLC1$5,292,157.33100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$5,292,157.33100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31381VEN1 WALKER & DUNLOP, LLC1$5,193,693.96100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$5,193,693.96100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ANRB1 NAVY FEDERAL CREDIT UNION9$1,628,037.45100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,628,037.45100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ANRF2 NAVY FEDERAL CREDIT UNION11$2,044,583.95100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$2,044,583.95100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ANRJ4 NAVY FEDERAL CREDIT UNION6$1,183,552.95100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,183,552.95100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ANRK1 NAVY FEDERAL CREDIT UNION19$3,536,710.95100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$3,536,710.95100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ANRL9 NAVY FEDERAL CREDIT UNION33$7,111,398.68100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  33$7,111,398.68100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ANRM7 NAVY FEDERAL CREDIT UNION6$1,395,003.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,395,003.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ANRN5 NAVY FEDERAL CREDIT UNION8$1,930,255.49100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,930,255.49100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ANRP0 NAVY FEDERAL CREDIT UNION12$2,725,373.57100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$2,725,373.57100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ANRQ8 NAVY FEDERAL CREDIT UNION5$1,304,419.48100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  5$1,304,419.48100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ANRR6 NAVY FEDERAL CREDIT UNION6$1,310,039.75100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,310,039.75100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ANRS4 NAVY FEDERAL CREDIT UNION67$17,464,011.96100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  67$17,464,011.96100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138APEF1 POPULAR MORTGAGE, INC15$2,202,428.09100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$2,202,428.09100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138APEK0 POPULAR MORTGAGE, INC135$18,377,404.34100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  135$18,377,404.34100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138APEL8 POPULAR MORTGAGE, INC13$1,686,771.4786.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$252,907.2913.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$1,939,678.76100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138APEM6 POPULAR MORTGAGE, INC117$18,213,237.5895.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable5$770,889.244.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  122$18,984,126.82100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138APEN4 POPULAR MORTGAGE, INC39$6,023,409.7674.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable16$2,108,685.7725.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  55$8,132,095.53100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E12A4 Unavailable38$8,278,065.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  38$8,278,065.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E1Z26 Unavailable59$12,736,496.49100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  59$12,736,496.49100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E1Z34 Unavailable34$7,770,986.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  34$7,770,986.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E1Z42 Unavailable37$8,781,943.40100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  37$8,781,943.40100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E1Z59 Unavailable34$7,216,319.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  34$7,216,319.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E1Z67 Unavailable27$1,869,044.03100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$1,869,044.03100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E1Z75 Unavailable14$1,407,031.68100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,407,031.68100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E1Z83 Unavailable110$23,338,355.81100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  110$23,338,355.81100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E1Z91 Unavailable40$8,186,740.64100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  40$8,186,740.64100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E1ZT7 Unavailable92$18,492,927.66100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  92$18,492,927.66100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E1ZU4 Unavailable56$11,438,176.05100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  56$11,438,176.05100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E1ZV2 Unavailable39$8,545,355.92100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  39$8,545,355.92100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E1ZW0 Unavailable30$6,850,676.10100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  30$6,850,676.10100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E1ZX8 Unavailable34$7,091,783.22100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  34$7,091,783.22100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E1ZY6 Unavailable29$5,954,047.73100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$5,954,047.73100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E1ZZ3 Unavailable32$7,081,816.05100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  32$7,081,816.05100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E4G96 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION12$3,089,880.07100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$3,089,880.07100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E6C87 COMPASS BANK18$3,788,572.82100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$3,788,572.82100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E6C95 COMPASS BANK18$4,638,930.20100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$4,638,930.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E8TB8 STERLING SAVINGS BANK22$2,063,840.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$2,063,840.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E8TD4 STERLING SAVINGS BANK53$14,045,512.49100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  53$14,045,512.49100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E8TE2 STERLING SAVINGS BANK55$10,146,990.25100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  55$10,146,990.25100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138E8TF9 STERLING SAVINGS BANK24$2,952,009.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  24$2,952,009.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138EAJM0 PROSPECT MORTGAGE, LLC45$14,854,395.86100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  45$14,854,395.86100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138EAJN8 PROSPECT MORTGAGE, LLC14$4,582,750.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$4,582,750.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138EAJP3 PROSPECT MORTGAGE, LLC7$2,966,550.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$2,966,550.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ECCD3 Unavailable6$1,440,722.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,440,722.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ECCE1 Unavailable4$1,046,320.20100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  4$1,046,320.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ECN33 Unavailable36$7,995,449.70100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  36$7,995,449.70100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ECN41 Unavailable39$8,002,653.82100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  39$8,002,653.82100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ECN82 Unavailable38$7,985,740.12100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  38$7,985,740.12100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ECN90 Unavailable36$7,987,123.19100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  36$7,987,123.19100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ECPA5 Unavailable29$7,990,144.20100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$7,990,144.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ECPB3 Unavailable15$1,991,677.02100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$1,991,677.02100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ECPC1 Unavailable26$5,960,731.33100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  26$5,960,731.33100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ECPD9 Unavailable54$7,990,567.05100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  54$7,990,567.05100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ECPF4 Unavailable39$7,995,834.73100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  39$7,995,834.73100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ECPG2 Unavailable35$7,977,863.45100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  35$7,977,863.45100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ECPH0 Unavailable14$2,004,239.37100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$2,004,239.37100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ECPJ6 Unavailable39$7,992,164.01100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  39$7,992,164.01100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138ECPK3 Unavailable31$5,971,645.26100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  31$5,971,645.26100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138EDGN5 FIRST NIAGARA BANK, NATIONAL ASSOCIATION26$6,613,645.80100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  26$6,613,645.80100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138EDGP0 FIRST NIAGARA BANK, NATIONAL ASSOCIATION157$26,823,974.63100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  157$26,823,974.63100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138EDGQ8 FIRST NIAGARA BANK, NATIONAL ASSOCIATION12$2,490,800.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$2,490,800.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138EDXW6 PENNYMAC CORP20$5,797,477.73100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$5,797,477.73100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138EDXX4 PENNYMAC CORP7$1,690,850.36100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,690,850.36100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138EDXY2 PENNYMAC CORP19$4,831,721.98100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$4,831,721.98100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138EESA8 Unavailable4$1,109,476.99100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  4$1,109,476.99100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L02M2 CENTERLINE MORTGAGE CAPITAL INC2$7,050,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  2$7,050,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L03H2 M & T REALTY CAPITAL CORPORATION1$8,000,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$8,000,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L03K5 RED MORTGAGE CAPITAL, LLC1$3,066,500.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,066,500.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L03Q2 AMERISPHERE MULTIFAMILY FINANCE, L.L.C1$48,000,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$48,000,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L03R0 GREYSTONE SERVICING CORPORATION INC1$4,080,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$4,080,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L03X7 GREYSTONE SERVICING CORPORATION INC1$4,000,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$4,000,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L04Z1 HOMESTREET CAPITAL CORPORATION1$988,700.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$988,700.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L05A5 BERKELEY POINT CAPITAL LLC2$74,750,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  2$74,750,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L05R8 GRANDBRIDGE REAL ESTATE CAPITAL LLC1$39,750,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$39,750,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L06L0 HSBC BANK USA, NA1$2,000,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,000,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L06P1 GREYSTONE SERVICING CORPORATION INC1$16,000,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$16,000,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L06Q9 GREYSTONE SERVICING CORPORATION INC1$6,000,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$6,000,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L07L9 GREYSTONE SERVICING CORPORATION INC1$800,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$800,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0HB0 OAK GROVE COMMERCIAL MORTGAGE, LLC1$3,795,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,795,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0JL6 BERKADIA COMMERCIAL MORTGAGE LLC1$26,800,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$26,800,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0JY8 CENTERLINE MORTGAGE CAPITAL INC1$28,900,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$28,900,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0M57 BERKADIA COMMERCIAL MORTGAGE LLC1$17,700,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$17,700,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0ME8 BERKADIA COMMERCIAL MORTGAGE LLC1$5,400,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$5,400,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0PG0 WALKER & DUNLOP, LLC1$11,200,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$11,200,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0QS3 BERKELEY POINT CAPITAL LLC1$6,700,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$6,700,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0R78 WALKER & DUNLOP, LLC1$1,901,133.81100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,901,133.81100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0R86 WALKER & DUNLOP, LLC1$1,162,025.65100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,162,025.65100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0R94 WALKER & DUNLOP, LLC1$2,085,587.96100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,085,587.96100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0RW3 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$3,894,470.38100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,894,470.38100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0S85 ALLIANT CAPITAL LLC1$12,000,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$12,000,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0SD4 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$1,235,885.14100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,235,885.14100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0SE2 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$3,095,620.36100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,095,620.36100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0SF9 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$3,993,792.44100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,993,792.44100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0SH5 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$1,697,998.58100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,697,998.58100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0SJ1 ALLIANT CAPITAL LLC1$2,700,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,700,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0TA9 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$2,981,800.27100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,981,800.27100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0TB7 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$1,647,823.24100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,647,823.24100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0TC5 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$394,480.79100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$394,480.79100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0TH4 WALKER & DUNLOP, LLC1$7,200,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$7,200,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0TJ0 WALKER & DUNLOP, LLC1$6,700,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$6,700,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0TL5 TRUIST BANK1$9,720,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$9,720,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0TS0 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$5,587,081.30100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$5,587,081.30100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0TZ4 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$1,727,709.40100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,727,709.40100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0U90 BEECH STREET CAPITAL, LLC1$17,500,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$17,500,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0US8 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$1,043,420.50100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,043,420.50100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0UT6 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$2,761,819.24100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,761,819.24100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0UU3 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$2,219,768.42100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,219,768.42100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0UV1 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$13,428,100.34100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$13,428,100.34100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0V24 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$1,696,510.43100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,696,510.43100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0V32 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$2,260,350.66100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,260,350.66100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0V99 BEECH STREET CAPITAL, LLC1$2,012,327.21100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,012,327.21100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0VF5 WALKER & DUNLOP, LLC1$961,147.48100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$961,147.48100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0VH1 BERKADIA COMMERCIAL MORTGAGE LLC1$17,457,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$17,457,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0VP3 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$5,129,729.52100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$5,129,729.52100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0VV0 WALKER & DUNLOP, LLC1$1,398,348.70100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,398,348.70100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0VX6 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$1,696,510.43100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,696,510.43100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0VZ1 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$2,726,094.53100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,726,094.53100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0W31 CENTERLINE MORTGAGE CAPITAL INC1$2,077,103.25100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,077,103.25100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0W80 CENTERLINE MORTGAGE CAPITAL INC1$960,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$960,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0WB3 RED MORTGAGE CAPITAL, LLC1$3,720,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,720,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0WC1 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$7,789,098.11100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$7,789,098.11100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0WF4 ALLIANT CAPITAL LLC1$1,562,737.06100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,562,737.06100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0WJ6 GREYSTONE SERVICING CORPORATION INC1$1,150,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,150,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0WN7 AMERISPHERE MULTIFAMILY FINANCE, L.L.C1$11,993,734.29100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$11,993,734.29100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0WQ0 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$7,039,567.77100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$7,039,567.77100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0WW7 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$2,193,717.18100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,193,717.18100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0WY3 JP MORGAN CHASE BANK, NA1$4,100,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$4,100,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0X22 RED MORTGAGE CAPITAL, LLC1$11,850,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$11,850,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0X30 RED MORTGAGE CAPITAL, LLC1$10,121,800.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$10,121,800.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0X97 CBRE MULTIFAMILY CAPITAL, INC1$17,825,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$17,825,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0XK2 ALLIANT CAPITAL LLC1$3,050,495.37100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,050,495.37100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0XS5 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$1,278,283.59100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,278,283.59100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0XT3 CBRE MULTIFAMILY CAPITAL, INC1$26,070,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$26,070,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0XX4 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$3,744,200.80100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,744,200.80100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0Y21 AMERISPHERE MULTIFAMILY FINANCE, L.L.C1$10,200,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$10,200,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0Y39 PRUDENTIAL MULTIFAMILY MORTGAGE, LLC1$5,600,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$5,600,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0Y96 WELLS FARGO BANK, N.A1$13,893,286.44100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$13,893,286.44100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0YA3 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$26,900,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$26,900,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0YC9 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$102,946,651.72100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$102,946,651.72100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0YE5 WELLS FARGO BANK, N.A1$5,192,250.61100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$5,192,250.61100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0YG0 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$1,497,995.85100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,497,995.85100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0YH8 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$5,642,046.29100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$5,642,046.29100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0YR6 KEYCORP REAL ESTATE CAPITAL MARKETS, INC1$22,000,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$22,000,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0YU9 HOMESTREET CAPITAL CORPORATION1$5,786,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$5,786,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0YY1 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$2,346,779.77100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,346,779.77100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0YZ8 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$4,822,365.15100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$4,822,365.15100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0Z46 WALKER & DUNLOP, LLC1$11,485,557.89100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$11,485,557.89100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0ZE4 ARBOR COMMERCIAL FUNDING LLC1$3,924,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,924,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0ZK0 WELLS FARGO BANK, N.A1$1,947,361.42100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,947,361.42100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0ZL8 CENTERLINE MORTGAGE CAPITAL INC1$2,500,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,500,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0ZP9 TRUIST BANK1$5,617,347.38100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$5,617,347.38100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0ZQ7 KEYCORP REAL ESTATE CAPITAL MARKETS, INC5$55,113,026.90100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  5$55,113,026.90100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0ZR5 BERKADIA COMMERCIAL MORTGAGE LLC1$3,837,323.40100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,837,323.40100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L0ZS3 BERKADIA COMMERCIAL MORTGAGE LLC1$12,301,574.83100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$12,301,574.83100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1AC3 GRANDBRIDGE REAL ESTATE CAPITAL LLC1$3,600,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,600,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1AP4 FREMONT BANK1$750,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$750,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1AS8 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$4,800,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$4,800,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1AV1 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$3,200,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,200,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1AW9 GREYSTONE SERVICING CORPORATION INC1$3,620,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,620,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1BP3 OAK GROVE COMMERCIAL MORTGAGE, LLC1$18,500,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$18,500,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1DD8 GREYSTONE SERVICING CORPORATION INC1$935,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$935,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1DF3 WALKER & DUNLOP, LLC1$1,000,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,000,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1DG1 GREYSTONE SERVICING CORPORATION INC1$7,085,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$7,085,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1DP1 BERKELEY POINT CAPITAL LLC1$13,400,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$13,400,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1EJ4 GREYSTONE SERVICING CORPORATION INC1$2,345,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,345,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1EN5 WALKER & DUNLOP, LLC1$2,601,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,601,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1ES4 WALKER & DUNLOP, LLC1$1,900,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,900,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1EU9 WALKER & DUNLOP, LLC1$20,500,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$20,500,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1EV7 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$3,750,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,750,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1F87 DOUGHERTY MORTGAGE, LLC1$1,007,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,007,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1F95 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$2,250,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,250,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1FM6 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$8,995,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$8,995,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1FS3 DOUGHERTY MORTGAGE, LLC1$2,925,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,925,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1FT1 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$5,775,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$5,775,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1FZ7 GREYSTONE SERVICING CORPORATION INC1$14,800,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$14,800,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1G45 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$327,500.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$327,500.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1G52 BERKELEY POINT CAPITAL LLC1$9,900,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$9,900,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1G60 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$1,300,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,300,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1H36 HSBC BANK USA, NA1$1,000,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,000,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1HA0 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$7,600,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$7,600,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1HL6 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$1,500,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,500,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1HM4 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$4,000,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$4,000,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1HR3 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$800,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$800,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1J67 DOUGHERTY MORTGAGE, LLC1$822,750.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$822,750.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1J75 DOUGHERTY MORTGAGE, LLC1$1,360,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,360,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1J83 DOUGHERTY MORTGAGE, LLC1$1,360,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$1,360,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1JJ9 ENTERPRISE MORTGAGE INVESTMENTS, LLC1$5,000,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$5,000,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1JP5 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$650,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$650,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1KA6 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$700,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$700,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1KM0 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$900,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$900,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1L23 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$800,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$800,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1L72 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$2,300,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$2,300,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138L1LX5 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$3,800,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1$3,800,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LQT53 REGIONS BANK114$6,704,770.37100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  114$6,704,770.37100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LQT61 REGIONS BANK338$70,157,949.56100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  338$70,157,949.56100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LQT79 REGIONS BANK86$5,837,903.43100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  86$5,837,903.43100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LQT87 REGIONS BANK14$2,859,829.22100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$2,859,829.22100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LQT95 REGIONS BANK83$8,157,438.16100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  83$8,157,438.16100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LQUA0 REGIONS BANK41$5,424,353.45100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  41$5,424,353.45100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LQUB8 REGIONS BANK42$4,051,856.21100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  42$4,051,856.21100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LQUC6 REGIONS BANK45$10,016,389.10100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  45$10,016,389.10100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LQUD4 REGIONS BANK15$3,295,935.98100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$3,295,935.98100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LRMJ8 ASTORIA FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION7$2,151,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$2,151,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LRMK5 ASTORIA FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION17$4,023,467.58100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$4,023,467.58100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LRML3 ASTORIA FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION14$3,534,900.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$3,534,900.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LRRW4 SWBC MORTGAGE19$2,934,408.0096.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$119,150.003.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$3,053,558.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LSRA0 CITIMORTGAGE, INC20$6,097,340.2530.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable40$13,726,651.7969.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  60$19,823,992.04100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LSRC6 CITIMORTGAGE, INC57$17,823,584.0350.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable61$17,395,086.3249.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  118$35,218,670.35100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LSRE2 CITIMORTGAGE, INC4$2,106,815.9658.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable5$1,506,100.0041.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$3,612,915.96100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LSRF9 CITIMORTGAGE, INC17$5,773,261.7388.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable5$764,475.0711.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$6,537,736.80100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LSRH5 CITIMORTGAGE, INC23$5,849,763.6980.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable4$1,410,735.9919.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$7,260,499.68100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LSRJ1 CITIMORTGAGE, INC1$381,500.006.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable16$5,462,433.9593.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$5,843,933.95100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LTV21 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA12$1,144,497.06100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,144,497.06100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LVE41 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC134$33,001,270.37100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  134$33,001,270.37100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LVE58 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC126$32,001,032.35100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  126$32,001,032.35100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LVE66 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC72$14,999,550.68100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  72$14,999,550.68100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LVE90 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC29$7,056,600.33100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$7,056,600.33100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LVH22 MYCUMORTGAGE, LLC20$3,506,172.2272.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable9$1,355,700.0027.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$4,861,872.22100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LVH30 MYCUMORTGAGE, LLC19$1,838,910.1059.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable13$1,245,110.6040.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  32$3,084,020.70100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LVH48 MYCUMORTGAGE, LLC45$2,812,545.9462.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable28$1,680,565.5137.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  73$4,493,111.45100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LVHV8 MYCUMORTGAGE, LLC12$1,161,488.2047.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable13$1,278,850.0052.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  25$2,440,338.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LVHW6 MYCUMORTGAGE, LLC12$801,885.5358.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable9$560,954.2441.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$1,362,839.77100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LVHX4 MYCUMORTGAGE, LLC20$1,241,536.4267.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable9$594,800.3532.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$1,836,336.77100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LVHY2 MYCUMORTGAGE, LLC12$1,173,231.5275.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable4$382,025.0024.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$1,555,256.52100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LVHZ9 MYCUMORTGAGE, LLC14$1,823,129.2669.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable6$806,950.0030.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$2,630,079.26100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LVSN4 Unavailable147$37,767,210.54100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  147$37,767,210.54100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LVSP9 Unavailable33$8,698,537.91100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  33$8,698,537.91100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LVSQ7 Unavailable132$33,062,263.22100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  132$33,062,263.22100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LW2Z3 Unavailable69$20,004,504.04100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  69$20,004,504.04100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LW4P3 ENVOY MORTGAGE, LTD23$5,700,963.57100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$5,700,963.57100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LW4Q1 ENVOY MORTGAGE, LTD13$3,564,224.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$3,564,224.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LW4R9 ENVOY MORTGAGE, LTD36$5,613,864.33100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  36$5,613,864.33100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LW4S7 ENVOY MORTGAGE, LTD17$3,386,018.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$3,386,018.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWM57 ENVOY MORTGAGE, LTD22$6,625,911.46100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$6,625,911.46100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWM65 ENVOY MORTGAGE, LTD20$5,983,760.58100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$5,983,760.58100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWM73 ENVOY MORTGAGE, LTD18$5,023,253.30100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$5,023,253.30100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWM81 ENVOY MORTGAGE, LTD22$6,607,407.10100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$6,607,407.10100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWM99 ENVOY MORTGAGE, LTD23$6,726,079.80100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$6,726,079.80100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWNA5 ENVOY MORTGAGE, LTD21$5,819,838.92100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$5,819,838.92100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWNB3 ENVOY MORTGAGE, LTD14$3,839,555.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$3,839,555.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWNC1 ENVOY MORTGAGE, LTD17$5,152,240.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$5,152,240.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWND9 ENVOY MORTGAGE, LTD29$7,565,465.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$7,565,465.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWNE7 ENVOY MORTGAGE, LTD19$5,925,750.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$5,925,750.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWNF4 ENVOY MORTGAGE, LTD30$6,145,700.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  30$6,145,700.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWNG2 ENVOY MORTGAGE, LTD35$8,122,604.61100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  35$8,122,604.61100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWNH0 ENVOY MORTGAGE, LTD26$5,987,791.41100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  26$5,987,791.41100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWNK3 ENVOY MORTGAGE, LTD18$1,787,663.84100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$1,787,663.84100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWNL1 ENVOY MORTGAGE, LTD21$2,476,743.01100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$2,476,743.01100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWNM9 ENVOY MORTGAGE, LTD23$3,165,044.19100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$3,165,044.19100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWNP2 ENVOY MORTGAGE, LTD5$1,365,800.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  5$1,365,800.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWNQ0 ENVOY MORTGAGE, LTD5$1,411,789.66100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  5$1,411,789.66100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LWNR8 ENVOY MORTGAGE, LTD22$5,789,700.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$5,789,700.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LXB81 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY4$594,482.753.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable77$16,750,935.3696.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  81$17,345,418.11100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LXB99 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY9$1,010,778.6433.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable11$1,980,654.2966.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$2,991,432.93100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LXCA5 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY9$691,200.0035.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable11$1,243,744.1164.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$1,934,944.11100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYF69 GUILD MORTGAGE COMPANY40$9,813,218.8572.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable20$3,687,309.1727.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  60$13,500,528.02100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYF77 GUILD MORTGAGE COMPANY29$8,135,042.0885.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable4$1,364,209.9014.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  33$9,499,251.98100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYF85 GUILD MORTGAGE COMPANY14$981,749.6670.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable6$412,845.7929.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$1,394,595.45100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYF93 GUILD MORTGAGE COMPANY17$1,685,308.6777.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable5$487,368.5922.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$2,172,677.26100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGA9 GUILD MORTGAGE COMPANY9$1,067,645.9665.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable5$570,329.7634.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,637,975.72100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGB7 GUILD MORTGAGE COMPANY19$2,656,322.6482.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable4$566,601.0817.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$3,222,923.72100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGC5 GUILD MORTGAGE COMPANY13$2,087,942.3486.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$316,245.6213.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$2,404,187.96100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGE1 GUILD MORTGAGE COMPANY5$970,473.6753.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable4$844,468.4746.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,814,942.14100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGF8 GUILD MORTGAGE COMPANY34$2,161,909.8188.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable4$290,017.7211.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  38$2,451,927.53100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGG6 GUILD MORTGAGE COMPANY19$1,880,972.2686.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable3$291,385.8213.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$2,172,358.08100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGH4 GUILD MORTGAGE COMPANY18$4,852,188.0074.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable6$1,648,423.3925.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  24$6,500,611.39100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGJ0 GUILD MORTGAGE COMPANY28$7,589,579.9894.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$410,909.325.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  30$8,000,489.30100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGK7 GUILD MORTGAGE COMPANY167$38,367,293.4586.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable29$6,215,132.1813.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  196$44,582,425.63100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGL5 GUILD MORTGAGE COMPANY48$13,689,950.9486.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable9$2,155,860.4513.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  57$15,845,811.39100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGM3 GUILD MORTGAGE COMPANY36$9,260,161.1698.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$187,223.781.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  37$9,447,384.94100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGN1 GUILD MORTGAGE COMPANY16$3,736,021.08100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$3,736,021.08100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGP6 GUILD MORTGAGE COMPANY13$895,295.0084.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$161,579.6415.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$1,056,874.64100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGQ4 GUILD MORTGAGE COMPANY18$1,811,594.3976.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable6$561,880.2923.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  24$2,373,474.68100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGR2 GUILD MORTGAGE COMPANY18$2,132,628.0081.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable4$480,925.6218.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$2,613,553.62100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYGS0 GUILD MORTGAGE COMPANY11$1,495,643.1972.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable4$555,653.3527.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$2,051,296.54100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYX28 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION9$1,151,111.15100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,151,111.15100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYX36 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION27$7,755,316.80100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$7,755,316.80100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYX44 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION10$1,604,619.64100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$1,604,619.64100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYX51 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION22$5,725,292.15100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$5,725,292.15100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYX69 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION15$2,958,939.37100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$2,958,939.37100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYX77 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION3$1,103,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  3$1,103,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYXH5 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION35$12,000,462.54100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  35$12,000,462.54100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYXJ1 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION20$6,599,649.16100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$6,599,649.16100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYXK8 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION18$5,000,206.12100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$5,000,206.12100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYXM4 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION13$4,637,890.39100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$4,637,890.39100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYXN2 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION37$11,117,226.51100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  37$11,117,226.51100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYXP7 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION4$1,240,436.40100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  4$1,240,436.40100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYXQ5 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION29$5,394,470.12100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$5,394,470.12100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYXT9 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION20$5,980,432.30100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$5,980,432.30100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYXU6 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION15$4,156,706.17100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$4,156,706.17100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYXV4 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION69$14,998,776.15100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  69$14,998,776.15100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYXW2 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION58$13,265,483.11100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  58$13,265,483.11100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYXX0 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION21$3,900,966.48100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$3,900,966.48100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYXY8 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION6$1,568,444.50100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,568,444.50100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138LYXZ5 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION4$1,124,102.94100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  4$1,124,102.94100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M13C0 ALLY BANK21$4,041,495.95100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$4,041,495.95100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M1JP4 MUTUAL OF OMAHA BANK12$3,072,399.37100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$3,072,399.37100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M32U7 Unavailable12$2,159,462.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$2,159,462.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M32V5 Unavailable20$5,247,493.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$5,247,493.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M32W3 Unavailable12$2,870,350.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$2,870,350.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M32X1 Unavailable9$1,857,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,857,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M3FY5 COBALT MORTGAGE, INC3$745,400.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  3$745,400.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M3LG7 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION8$1,180,374.39100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,180,374.39100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M3LH5 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION19$2,007,650.86100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$2,007,650.86100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M3LJ1 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION42$9,542,132.54100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  42$9,542,132.54100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M3LK8 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION20$1,671,684.33100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$1,671,684.33100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M3LL6 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION12$1,569,286.33100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,569,286.33100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M3LM4 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION31$7,575,210.65100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  31$7,575,210.65100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M3LN2 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION18$1,486,170.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$1,486,170.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M3LP7 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION13$1,704,544.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$1,704,544.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M3LQ5 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION12$1,929,362.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,929,362.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M3MM3 CAPITAL ONE, NATIONAL ASSOCIATION44$10,407,700.05100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  44$10,407,700.05100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M3VQ4 RBS CITIZENS, NA50$11,624,575.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  50$11,624,575.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M3VW1 RBS CITIZENS, NA28$6,950,168.75100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  28$6,950,168.75100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M4DV1 Unavailable12$1,278,907.50100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,278,907.50100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M4KL5 DORAL BANK37$5,291,154.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  37$5,291,154.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M4KM3 DORAL BANK19$2,316,210.04100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$2,316,210.04100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M4LB6 DORAL BANK57$6,838,003.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  57$6,838,003.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M4V66 CIT BANK, NATIONAL ASSOCIATION13$3,284,343.34100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$3,284,343.34100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M4V74 CIT BANK, NATIONAL ASSOCIATION23$4,770,702.33100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$4,770,702.33100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5HM4 Unavailable15$4,308,295.37100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$4,308,295.37100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5HT9 Unavailable87$15,770,455.46100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  87$15,770,455.46100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5PD5 FREEDOM MORTGAGE CORP1$150,282.7610.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable8$1,294,954.1589.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,445,236.91100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5PE3 FREEDOM MORTGAGE CORP1$160,767.618.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable7$1,823,191.5291.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,983,959.13100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5PF0 FREEDOM MORTGAGE CORP4$518,408.3914.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable27$3,021,536.1585.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  31$3,539,944.54100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5PG8 FREEDOM MORTGAGE CORP3$198,037.5613.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable13$1,253,882.7786.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$1,451,920.33100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5S26 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK27$3,471,849.2195.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$147,591.454.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  28$3,619,440.66100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5S34 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK7$1,119,767.91100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,119,767.91100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5S42 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK68$15,621,931.9284.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable14$2,890,573.3615.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  82$18,512,505.28100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5S59 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK76$17,287,549.0783.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable13$3,416,188.4716.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  89$20,703,737.54100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5S67 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK64$4,261,253.5896.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$136,410.003.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  66$4,397,663.58100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5S75 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK47$4,562,039.8493.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable3$301,900.006.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  50$4,863,939.84100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5S83 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK68$8,845,893.0992.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable5$666,446.197.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  73$9,512,339.28100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5S91 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK8$1,377,525.69100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,377,525.69100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SF7 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK64$15,650,039.3078.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable15$4,311,375.8621.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  79$19,961,415.16100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SG5 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK69$17,039,225.4287.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable8$2,356,012.3912.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  77$19,395,237.81100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SH3 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK33$1,925,862.6196.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$73,786.213.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  34$1,999,648.82100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SJ9 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK18$1,783,430.5395.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$91,858.354.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$1,875,288.88100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SK6 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK34$4,341,031.1684.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable6$813,827.2715.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  40$5,154,858.43100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SL4 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK19$3,123,083.8982.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable4$648,633.1217.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$3,771,717.01100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SM2 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK36$9,473,584.0185.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable7$1,653,992.7514.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  43$11,127,576.76100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SN0 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK8$2,473,965.3192.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$196,417.587.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$2,670,382.89100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SP5 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK59$3,867,981.1192.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable5$305,580.377.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  64$4,173,561.48100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SQ3 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK57$5,590,071.57100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  57$5,590,071.57100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SR1 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK73$9,611,346.2596.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable3$385,604.883.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  76$9,996,951.13100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SS9 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK43$6,970,195.6091.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable4$639,581.648.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  47$7,609,777.24100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5ST7 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK15$3,605,629.13100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$3,605,629.13100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SU4 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK7$1,607,523.31100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,607,523.31100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SV2 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK6$1,149,799.87100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,149,799.87100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SW0 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK5$1,290,478.82100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  5$1,290,478.82100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SY6 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK42$2,699,298.61100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  42$2,699,298.61100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5SZ3 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK21$1,995,140.19100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$1,995,140.19100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5TA7 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK6$1,264,057.45100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,264,057.45100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5TB5 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK9$1,241,671.80100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,241,671.80100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5TC3 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK78$4,632,195.2096.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$155,300.003.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  80$4,787,495.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5TD1 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK18$1,728,898.34100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$1,728,898.34100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M5TE9 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK26$3,323,771.0096.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$119,492.143.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$3,443,263.14100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6A80 CITIMORTGAGE, INC127$8,746,118.4498.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$125,442.081.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  129$8,871,560.52100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6A98 CITIMORTGAGE, INC34$8,177,033.9497.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$177,887.552.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  35$8,354,921.49100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6BA4 CITIMORTGAGE, INC108$10,492,099.1897.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable3$290,805.822.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  111$10,782,905.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6BB2 CITIMORTGAGE, INC28$6,785,139.4596.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$239,646.433.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$7,024,785.88100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6BC0 CITIMORTGAGE, INC40$8,759,570.4595.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$420,424.324.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  42$9,179,994.77100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6BD8 CITIMORTGAGE, INC60$7,041,606.6498.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$124,445.751.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  61$7,166,052.39100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6BE6 CITIMORTGAGE, INC73$10,069,420.7398.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$134,801.001.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  74$10,204,221.73100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6BF3 CITIMORTGAGE, INC133$31,794,899.3088.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable15$4,069,195.3511.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  148$35,864,094.65100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6BG1 CITIMORTGAGE, INC58$16,757,867.80100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  58$16,757,867.80100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6BH9 CITIMORTGAGE, INC52$8,449,970.7396.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$319,285.823.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  54$8,769,256.55100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6BJ5 CITIMORTGAGE, INC40$11,243,094.19100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  40$11,243,094.19100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6BK2 CITIMORTGAGE, INC9$1,898,108.1274.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable3$666,364.5925.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$2,564,472.71100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6BL0 CITIMORTGAGE, INC11$3,064,262.9285.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$507,836.8314.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$3,572,099.75100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6BM8 CITIMORTGAGE, INC4$1,244,992.15100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  4$1,244,992.15100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6BP1 CITIMORTGAGE, INC5$1,699,541.8990.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$174,221.259.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,873,763.14100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6BR7 CITIMORTGAGE, INC2$535,470.0050.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$522,665.0049.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  4$1,058,135.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6KT3 Unavailable4$1,066,800.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  4$1,066,800.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6MB0 Unavailable137$34,515,203.33100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  137$34,515,203.33100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6MC8 Unavailable118$25,304,311.45100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  118$25,304,311.45100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6MH7 Unavailable82$18,344,974.29100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  82$18,344,974.29100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6MJ3 Unavailable42$5,167,503.99100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  42$5,167,503.99100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6MK0 Unavailable144$40,468,600.79100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  144$40,468,600.79100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6ML8 Unavailable13$2,324,364.26100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$2,324,364.26100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6MM6 Unavailable32$6,370,715.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  32$6,370,715.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6MN4 Unavailable10$1,096,550.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$1,096,550.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6NJ2 REGIONS BANK50$4,792,539.55100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  50$4,792,539.55100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6NK9 REGIONS BANK27$2,653,178.75100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$2,653,178.75100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6NL7 REGIONS BANK186$46,308,528.23100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  186$46,308,528.23100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6NM5 REGIONS BANK248$49,207,626.94100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  248$49,207,626.94100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6NN3 REGIONS BANK51$2,960,238.02100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  51$2,960,238.02100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6NP8 REGIONS BANK62$4,001,611.78100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  62$4,001,611.78100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6NQ6 REGIONS BANK80$10,442,396.94100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  80$10,442,396.94100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6NR4 REGIONS BANK19$4,129,838.92100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$4,129,838.92100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6NS2 REGIONS BANK15$2,684,361.96100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$2,684,361.96100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6NT0 REGIONS BANK24$3,013,617.37100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  24$3,013,617.37100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6NU7 REGIONS BANK53$9,606,959.26100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  53$9,606,959.26100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6NV5 REGIONS BANK9$1,765,575.84100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,765,575.84100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6NW3 REGIONS BANK25$5,261,352.41100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  25$5,261,352.41100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6NX1 REGIONS BANK17$3,106,297.19100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$3,106,297.19100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6NY9 REGIONS BANK45$7,927,517.29100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  45$7,927,517.29100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6S40 FRANKLIN AMERICAN MORTGAGE COMPANY3$724,500.006.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable39$10,102,539.3693.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  42$10,827,039.36100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6S57 FRANKLIN AMERICAN MORTGAGE COMPANY1$116,479.342.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable34$4,017,077.7097.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  35$4,133,557.04100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M6W60 Unavailable2$682,500.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  2$682,500.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7C37 CITIMORTGAGE, INC8$915,293.5857.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable5$666,112.7842.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$1,581,406.36100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7C45 CITIMORTGAGE, INC22$5,031,812.5479.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable8$1,290,834.9220.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  30$6,322,647.46100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7C52 CITIMORTGAGE, INC76$5,115,006.60100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  76$5,115,006.60100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7C60 CITIMORTGAGE, INC33$3,201,511.4781.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable7$705,021.8118.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  40$3,906,533.28100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7C78 CITIMORTGAGE, INC16$1,876,420.8069.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable7$807,961.5230.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$2,684,382.32100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7CP8 CITIMORTGAGE, INC125$8,272,200.3898.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$160,045.721.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  127$8,432,246.10100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7CQ6 CITIMORTGAGE, INC41$7,195,254.0796.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$223,668.383.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  42$7,418,922.45100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7CR4 CITIMORTGAGE, INC74$7,248,050.10100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  74$7,248,050.10100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7CS2 CITIMORTGAGE, INC30$7,381,285.41100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  30$7,381,285.41100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7CT0 CITIMORTGAGE, INC35$4,099,461.6697.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$122,501.142.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  36$4,221,962.80100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7CU7 CITIMORTGAGE, INC43$5,885,625.4395.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$265,819.294.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  45$6,151,444.72100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7CV5 CITIMORTGAGE, INC91$22,942,908.06100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  91$22,942,908.06100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7CW3 CITIMORTGAGE, INC13$3,686,256.48100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$3,686,256.48100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7CY9 CITIMORTGAGE, INC13$3,167,347.06100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$3,167,347.06100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7F26 GUARANTEED RATE, INC20$5,487,763.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$5,487,763.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7F34 GUARANTEED RATE, INC11$2,220,561.13100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$2,220,561.13100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7F42 GUARANTEED RATE, INC16$4,340,110.34100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$4,340,110.34100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7F59 GUARANTEED RATE, INC6$1,684,900.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,684,900.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7F67 GUARANTEED RATE, INC6$1,336,823.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,336,823.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7F75 GUARANTEED RATE, INC10$2,212,406.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$2,212,406.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7F83 GUARANTEED RATE, INC7$1,895,000.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,895,000.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7F91 GUARANTEED RATE, INC13$2,735,392.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$2,735,392.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7FW0 GUARANTEED RATE, INC4$1,217,207.16100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  4$1,217,207.16100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7FX8 GUARANTEED RATE, INC13$3,278,419.29100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$3,278,419.29100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7FY6 GUARANTEED RATE, INC13$2,555,076.57100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$2,555,076.57100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7FZ3 GUARANTEED RATE, INC21$4,670,105.52100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$4,670,105.52100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7GA7 GUARANTEED RATE, INC11$2,952,300.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$2,952,300.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7GB5 GUARANTEED RATE, INC8$1,282,118.61100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,282,118.61100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7GD1 GUARANTEED RATE, INC31$7,490,700.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  31$7,490,700.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7GE9 GUARANTEED RATE, INC22$5,936,225.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$5,936,225.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7GG4 GUARANTEED RATE, INC21$4,729,607.84100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$4,729,607.84100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7GH2 GUARANTEED RATE, INC9$1,965,500.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,965,500.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7J63 SUNTRUST MORTGAGE INC173$37,246,217.2998.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable3$633,081.961.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  176$37,879,299.25100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7J71 SUNTRUST MORTGAGE INC58$11,607,578.44100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  58$11,607,578.44100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138M7J89 SUNTRUST MORTGAGE INC98$18,471,384.3497.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$476,836.902.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  100$18,948,221.24100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0