ABS-15G
File 59 of 133
Name of Issuing EntityCheck if RegisteredName of OriginatorTotal Assets by OriginatorAssets that Were Subject of DemandAssets that Were Repurchased or ReplacedAssets Pending Repurchase or ReplacementDemand in DisputeDemand WithdrawnDemand Rejected
   #$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)
3138WELV9 BANCO SANTANDER PR1$154,000.004.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC4$829,792.9322.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION1$243,600.006.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION1$308,400.008.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAGNOLIA BANK, INC1$224,200.006.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS LENDING CORPORATION1$171,150.004.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NJ LENDERS CORP1$266,200.007.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD SECOND NATIONAL BANK, A NATIONAL BANKING ASSOCIATION1$293,000.007.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC1$152,800.004.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B1$282,826.767.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$237,650.006.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWER FEDERAL CREDIT UNION1$261,107.007.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MORTGAGE CORP., A NEW YORK CORPORATION1$279,300.007.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$3,704,026.69100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WELW7 1ST MIDAMERICA CREDIT UNION2$123,795.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABERDEEN PROVING GROUND FCU1$290,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION24$5,257,899.005.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACG FUNDING INC1$363,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANTAGE COMMUNITY BANK-WAUSAU1$235,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFILIATED MORTGAGE COMPANY2$421,000.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFINITY PLUS FEDERAL CREDIT UNION1$99,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALABAMA ONE CREDIT UNION1$76,600.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALTRA FEDERAL CREDIT UNION1$412,000.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK1$73,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION2$424,500.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC2$593,400.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PORTFOLIO MORTGAGE CORPORATION1$295,800.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B1$333,400.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANCHORBANK, FSB2$462,000.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK MORTGAGE1$326,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AUBURNBANK1$68,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK FIRST NATIONAL1$83,700.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK MUTUAL1$65,350.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF DEERFIELD1$276,200.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF NEW ORLEANS, A LOUISIANA CORPORATION1$268,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF WASHINGTON1$68,500.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKNEWPORT1$125,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION3$966,500.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY FEDERAL CREDIT UNION2$586,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BERKSHIRE BANK2$621,400.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BETTER BANKS1$47,569.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION3$814,001.690.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC1$162,300.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING5$1,098,520.001.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING4$1,089,515.001.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 C.U. MORTGAGE SERVICES, INC1$93,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL CREDIT UNION1$88,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL2$465,730.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARROLLTON BANK1$98,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL, INC15$4,535,600.005.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MINNESOTA CREDIT UNION1$93,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY LENDING COMPANY1$242,800.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHAMPION CREDIT UNION1$73,500.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC2$328,400.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST WHOLESALE MORTGAGE CO1$245,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENSFIRST CREDIT UNION1$97,700.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY NATIONAL BANK1$92,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLEAR LAKE BANK & TRUST COMPANY1$66,750.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMONWEALTH MORTGAGE1$189,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY MORTGAGE FUNDING, LLC1$230,500.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY TRUST BANK2$128,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORTRUST MORTGAGE, INC1$111,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CU HOME MORTGAGE SOLUTIONS, LLC1$218,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEDHAM INSTITUTION FOR SAVINGS1$315,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION1$101,150.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DISCOVER HOME LOANS, INC., A DELAWARE CORPORATION1$274,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER & KRAMER MORTGAGE CORP1$340,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER AND KRAMER MORTGAGE1$315,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUPACO COMMUNITY CREDIT UNION1$68,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CREDIT UNION1$127,500.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMPOWER FEDERAL CREDIT UNION1$83,194.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENT FEDERAL CREDIT UNION1$267,213.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITABLE CO-OPERATIVE BANK1$198,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY LOANS LLC DBA EQUITY PRIME MORTGAGE, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$252,650.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERIE FEDERAL CREDIT UNION1$92,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC1$317,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$207,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC1$211,500.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST2$532,000.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS BANK & TRUST, NA, A CORPORATION1$342,500.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS TRUST AND SAVINGS BANK1$104,800.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FEDERAL HOME LOAN BANK1$169,565.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK1$81,400.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIREFIGHTERS FIRST CREDIT UNION1$220,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK RICHMOND, NA1$54,640.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANKERS TRUST COMPANY, N.A1$32,200.000.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY1$334,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTENNIAL MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$330,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC1$268,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY CREDIT UNION1$85,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST DAKOTA NATIONAL BANK1$95,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK, FSB1$414,000.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL S & L ASSOC. OF LAKEWOOD, ISAOA1$247,300.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK, N.A1$100,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERNET BANK OF INDIANA2$633,642.770.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK3$258,633.370.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST KEYSTONE COMMUNITY BANK1$340,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C3$788,700.000.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK FOX VALLEY1$112,300.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK IN GEORGETOWN1$202,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK, ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF THE UNITED STATES OF AMERICA2$479,200.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY BANK1$256,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK1$99,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION6$1,884,025.002.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY4$909,085.001.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED CREDIT UNION1$342,500.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY1$306,100.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORT COMMUNITY CREDIT UNION1$187,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FOX RIVER STATE BANK1$351,700.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKENMUTH CREDIT UNION1$69,600.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREMONT BANK5$1,545,000.001.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GARDNER FINANCIAL SERVICES, LTD1$191,982.490.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC7$1,799,031.652.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GECU1$62,650.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDEN EMPIRE MORTGAGE, INC1$233,500.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GROW FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION3$575,485.010.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTE FEDERAL CREDIT UNION3$390,800.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTL INVESTMENTS, INC3$924,250.001.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY BANK & TRUST, N.A1$156,310.490.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN CREDIT UNION1$181,900.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN MORTGAGE COMPANY, INC1$204,250.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY5$1,217,000.001.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAPPY STATE BANK1$160,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARVARD UNIVERSITY EMPLOYEES CREDIT UNION1$251,800.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HEARTLAND BANK1$175,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HILLS BANK AND TRUST COMPANY1$265,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME STATE BANK, N.A2$409,000.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC8$2,447,600.002.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTEAD FUNDING CORP1$91,200.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON BANK, N.A2$490,800.000.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HURON VALLEY FINANCIAL, INC1$344,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IAPROVE LENDING1$225,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IC FEDERAL CREDIT UNION2$446,800.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES, LLC1$341,067.550.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL CITY MORTGAGE, INC1$343,500.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA BANKERS MORTGAGE CORPORATION1$87,500.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEFFERSON BANK OF MISSOURI1$67,500.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JMAC LENDING, INC2$668,500.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JONESTOWN BANK & TRUST COMPANY OF J1$108,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LADERA LENDING INC1$328,197.540.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MORTGAGE COMPANY, INC1$260,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAND HOME FINANCIAL SERVICES, A CALIFORNIA CORPORATION1$258,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION4$570,473.990.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAXMI NARAYAN ENTERRPISES, INC DBA HOMEWITHLOAN.CO1$250,300.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENDER SELECT MORTGAGE GROUP1$74,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENOX FINANCIAL MORTGAGE CORPORATION DBA WESLEND FINANCIAL2$543,900.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB3$763,100.000.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOGIX FEDERAL CREDIT UNION3$1,029,000.001.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOS ANGELES POLICE FEDERAL CREDIT UNION1$296,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAGNOLIA BANK, INC1$100,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARINE BANK1$228,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARINE BANK & TRUST1$81,400.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARQUETTE BANK1$69,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGA CAPITAL FUNDING1$338,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGA CAPITAL FUNDING INC1$417,000.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGASTAR FINANCIAL CORP1$245,100.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS BANK, NATIONAL ASSOCIATION2$189,603.650.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIWEST MORTGAGE COMPANY, LLC1$231,200.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN MUTUAL, INC2$426,200.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-ISLAND MORTGAGE CORP1$369,400.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDFLORIDA CREDIT UNION1$102,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST COMMUNITY BANK2$588,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MLD MORTGAGE, INC1$299,600.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CENTER LLC1$80,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP1$106,500.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK1$295,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN AMERICA CREDIT UNION1$94,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC1$315,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC2$603,200.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MSA MORTGAGE, LLC1$208,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NASSAU EDUCATORS FCU1$415,000.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NAT RES - NEVADA1$50,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF KANSAS CITY3$905,368.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC1$290,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC DBA MOTIVE LENDING1$201,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS RELIABLE LENDING, LLC1$270,400.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK FUNDING, L.P1$337,500.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NMSI INC1$398,379.850.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH CENTRAL BANK1$54,540.550.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH DALLAS BNAK & TRUST CO1$246,400.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OHIO UNIVERSITY CREDIT UNION1$91,600.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD SECOND NATIONAL BANK, A NATIONAL BANKING ASSOCIATION1$134,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ONETRUST HOME LOANS1$237,920.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPES ADVISORS, INC1$306,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPPORTUNITY BANK OF MONTANA1$97,500.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORANGE COUNTY'S CREDIT UNION1$273,818.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CAL1$179,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC2$436,479.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATELCO CREDIT UNION2$480,000.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION1$308,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY1$335,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES STATE BANK1$99,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PETEFISH, SKILES & CO. BANK1$79,500.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE CAPITAL MORTGAGE CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION1$192,750.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC1$162,800.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PMAC LENDING SERVICES, INC6$1,690,000.001.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLICE AND FIRE FEDERAL CREDIT UNION1$332,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PORT WASHINGTON STATE BANK1$105,400.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POTLATCH #1 FEDERAL CREDIT UNION1$75,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRAIRIE STATE BANK & TRUST1$68,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY CAPITAL MORTGAGE, LLC1$268,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE1$275,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT SAVINGS BANK, FSB1$244,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVINCIAL BANK1$228,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PURDUE FEDERAL CREDIT UNION1$87,750.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUORUM FEDERAL CREDIT UNION1$304,622.210.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC1$174,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDSTONE FEDERAL CREDIT UNION1$44,600.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE, LLC1$180,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROBINS FEDERAL CREDIT UNION1$80,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKY MOUNTAIN MORTGAGE COMPANY1$95,569.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROUNDBANK1$101,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL CREDIT UNION6$703,611.070.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL PACIFIC FUNDING CORP1$296,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUSHMORE LOAN MANAGEMENT SERVICES LLC1$235,365.540.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 S&T BANK1$82,500.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SACRAMENTO CREDIT UNION1$332,250.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A1$192,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVANNA-THOMSON STATE BANK1$54,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHOOLSFIRST FEDERAL CREDIT UNION2$292,300.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK DE PUERTO RICO3$456,800.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY STATE BANK1$207,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY2$614,500.000.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHELBY COUNTY STATE BANK, A CORPORATION2$392,500.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC7$1,893,900.002.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKYLINE FINANCIAL CORP1$354,400.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUND COMMUNITY BANK1$93,700.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHEAST NATIONAL BANK1$176,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD BANK AND TRUST COMPANY2$355,400.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD MORTGAGE CORP1$83,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STARWEST MORTGAGE1$382,500.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE SAVINGS BANK1$178,100.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT CREDIT UNION2$191,250.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE CORP1$295,200.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC1$170,740.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TALMER BANK AND TRUST1$310,400.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS DOW EMPLOYEES CREDIT UNION1$128,250.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MILFORD BANK1$351,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THIRD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CLEVELAND2$599,000.000.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TNBANK1$200,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN AND COUNTRY BANC MORTGAGE SERVICES, INC1$120,250.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUMARK FINANCIAL CREDIT UNION1$79,810.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTONE FINANCIAL1$309,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TWO RIVERS BANK AND TRUST, A CORPORATION1$102,400.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UMPQUA BANK, AN OREGON STATE CHARTERED BANK1$224,200.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION2$253,450.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BANK AND TRUST COMPANY1$48,500.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BANK OF UNION1$197,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BAY COMMUNITY CREDIT UNION1$92,700.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED COMMUNITY BANK2$190,450.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MORTGAGE CORP., A NEW YORK CORPORATION1$293,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED WHOLESALE MORTGAGE4$1,192,000.001.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY1$223,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FIRST FEDERAL CREDIT UNION1$240,500.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY OF IOWA COMMUNITY CREDIT UNION, STATE CHARTERED CREDIT UNION1$152,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVEST BANK AND TRUST CO1$297,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UWHARRIE BANK1$331,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY STATE BANK1$100,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC4$709,092.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC., A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY1$112,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WARREN FEDERAL CREDIT UNION1$105,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON STATE EMPLOYEES CREDIT UNION1$100,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WE FLORIDA FINANCIAL F/K/A CITY COUNTY CREDIT UNION1$65,000.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEBSTER BANK, N.A1$332,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEST CENTRAL BANK1$41,500.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTCOAST MORTGAGE GROUP AND REALTY COMPANY1$305,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTCONSIN CREDIT UNION2$165,806.200.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR MORTGAGE, INC1$308,800.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINGS FINANCIAL CREDIT UNION1$252,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE, INC1$332,000.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  409$89,317,151.62100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WELX5 AIMLOAN.COM NMLS #28901$350,000.002.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC5$1,401,100.0010.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARMSTRONG BANK1$56,700.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST BANK3$462,000.003.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST MORTGAGE COMPANY3$614,050.004.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF, NA DBA BANK OF ARIZONA1$92,100.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF, NA DBA BANK OF ARKANSAS1$56,000.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF, NA DBA BANK OF KANSAS CITY3$834,419.006.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF, NA DBA BANK OF OKLAHOMA2$224,525.001.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF, NA DBA BANK OF TEXAS3$754,301.285.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMONWEALTH BANK & TRUST COMPANY4$865,700.006.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD1$415,990.003.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY BANK1$136,000.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN BANK1$139,500.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST KENTUCKY BANK, INC1$65,500.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY FUNDING DIVERSIFIED MORTGAGE SERVICES L.P13$3,683,289.5928.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERBANK MORTGAGE COMPANY3$920,143.897.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LADERA LENDING INC. (ND-CORR)1$244,332.021.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULTE MORTGAGE LLC3$698,182.495.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STAR FINANCIAL BANK4$639,400.004.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC., A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY1$323,500.002.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  56$12,976,733.27100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WELY3 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION5$497,702.793.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK & TRUST CO., INC1$98,500.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$100,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICANWEST BANK1$86,018.120.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIHOME LENDING INC1$86,000.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA BANK AND TRUST1$86,500.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA STATE CREDIT UNION1$95,500.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION1$90,944.280.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND, A CORPORATION1$108,715.150.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE CASCADES1$95,000.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST, A CALIFORNIA STATE BANKING CORP1$105,316.110.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANNER BANK1$85,600.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING1$94,400.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BUENA VISTA LENDING GROUP, LLC1$106,250.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 C.U. MORTGAGE SERVICES, INC1$95,500.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL COMMUNITY CREDIT UNION1$100,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL, INC2$191,100.001.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRIS FEDERAL CREDIT UNION1$95,000.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY LENDING COMPANY1$102,410.830.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHARTWAY FEDERAL CREDIT UNION1$96,000.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY STATE BANK, AN IOWA BANKING CORPORATION1$101,100.000.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS, F.A2$194,901.341.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL SAVINGS, F.A1$98,617.510.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COUNTRYPLACE MORTGAGE, LTD1$92,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION1$100,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHCU COMMUNITY CREDIT UNION1$93,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DISCOVER HOME LOANS, INC., A DELAWARE CORPORATION1$105,700.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOMINION CAPITAL MORTGAGE, INC1$100,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DORAL MORTGAGE LLC1$95,235.950.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELI LILLY FEDERAL CREDIT UNION1$107,206.900.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC1$107,200.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EXCHANGE STATE BANK1$97,800.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION1$91,700.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS & MERCHANTS BANK2$212,850.001.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK & TRUST1$94,960.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTURY BANK1$98,000.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY BANK, A SOUTH CAROLINA CHARTERED BANK1$101,200.000.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY CREDIT UNION OF BELOIT1$92,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF BOSTON1$85,000.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK1$106,700.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL CREDIT UNION1$98,000.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION1$96,000.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK2$193,850.001.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, LLC1$94,900.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION1$99,719.610.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF ILLINOIS1$85,000.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTLIGHT FEDERAL CREDIT UNION1$99,851.620.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTMERIT BANK, N.A2$183,000.001.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., A MISSOURI CORPORATION1$104,900.000.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC1$85,600.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT LAKES CREDIT UNION1$91,850.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEVADA MORTGAGE1$98,650.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GROW FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION1$98,919.090.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTE FEDERAL CREDIT UNION1$86,450.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN CREDIT UNION1$95,600.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY1$107,000.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HALLMARK HOME MORTGAGE, LLC1$85,768.800.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HNB NATIONAL BANK1$94,350.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HONOR CREDIT UNION2$192,800.001.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HURON VALLEY FINANCIAL, INC2$190,500.001.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBM SOUTHEAST EFCU1$107,900.830.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ICON CREDIT UNION1$104,000.000.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS NATIONAL BANK, A CORPORATION1$86,250.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK1$93,800.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL CITY MORTGAGE, INC1$95,000.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JONAH BANK OF WYOMING1$100,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MORTGAGE COMPANY, INC1$85,300.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE STATE CU1$97,500.000.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION1$109,500.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS NATIONAL BANK1$93,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE, INC1$99,570.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-MINNESOTA FEDERAL CREDIT UNION1$106,535.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDLAND STATES BANK1$106,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSION FEDERAL CREDIT UNION, A FEDERALLY CHARTERED CREDIT UNION1$90,000.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CENTER LLC1$107,500.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP1$95,000.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC1$102,500.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEBRASKA STATE BANK & TRUST CO1$99,716.250.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD FINANCE CORPORATION1$90,951.350.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUMERICA CREDIT UNION1$103,500.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUSENDA FEDERAL CREDIT UNION, FEDERALLY CHARTERED CREDIT UNION1$101,500.000.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD FLORIDA BANK, FLORIDA BANKING CORPORATION1$100,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIENTAL BANK1$98,626.540.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORNL FEDERAL CREDIT UNION1$106,200.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OVM FINANCIAL INC1$104,709.680.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC1$93,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENNSYLVANIA EQUITY RESOURCES, INC1$93,200.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLE FIRST FEDERAL CREDIT UNION1$86,400.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION1$107,500.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PMAC LENDING SERVICES, INC1$108,000.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRAIRIE STATE BANK & TRUST1$105,000.000.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE1$89,100.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUARRY CITY SAVNGS AND LOAN ASSOC1$100,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC1$96,900.000.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RANDOLPH SAVINGS BANK1$108,800.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKY MOUNTAIN MORTGAGE COMPANY1$93,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL CREDIT UNION3$296,331.431.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL UNITED MORTGAGE LLC3$264,600.001.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SABINE STATE BANK & TRUST COMPANY1$88,000.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK DE PUERTO RICO1$96,688.780.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY1$107,164.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SERVICE 1ST FEDERAL CREDIT UNION1$91,000.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC1$100,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOLARITY CREDIT UNION1$108,500.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOMERSET TRUST COMPANY1$90,742.040.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHLAND CREDIT UNION1$92,500.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B5$491,767.493.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE STREET BANK1$97,000.000.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUPERIOR NATIONAL BANK & TRUST COMPANY1$95,741.920.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION2$189,425.001.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TALMER BANK AND TRUST1$90,750.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXANS CREDIT UNION1$94,740.990.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS DOW EMPLOYEES CREDIT UNION2$204,000.001.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN AND COUNTRY BANC MORTGAGE SERVICES, INC1$86,000.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTONE FINANCIAL1$87,200.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TWO RIVERS BANK AND TRUST, A CORPORATION1$102,162.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U.S. FINANCIAL GROUP, INC. DBA LOUISIANA MORTGAGE ASSOCIATES1$96,000.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UMPQUA BANK, AN OREGON STATE CHARTERED BANK1$100,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION1$105,300.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION SAVINGS BANK, AN OHIO CORPORATION8$764,611.555.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BANK1$100,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED WHOLESALE MORTGAGE3$265,164.491.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 US MORTGAGE CORPORATION MW1$85,500.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VINSON MORTGAGE SERVICES INC1$85,000.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC., A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY1$106,400.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTERWOOD MORTGAGE GROUP, LLC1$107,713.720.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  156$15,129,801.16100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WELZ0 1ST COMMUNITY CREDIT UNION1$122,455.681.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION1$109,691.570.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALTRA FEDERAL CREDIT UNION1$122,673.961.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK1$124,205.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION2$236,201.522.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION1$118,900.001.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC1$124,000.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE ROCKIES, NATIONAL ASSOCIATION - C1$113,149.400.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION1$115,000.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BENEFICIAL BANK1$120,000.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK COMMUNITY CREDIT UNION2$241,000.002.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION1$113,700.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER BANK NATIONAL ASSOCIATION1$120,000.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING3$358,800.003.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRONCO FEDERAL CREDIT UNION1$121,000.001.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL INTERNATIONAL FINANCIAL, INC1$123,750.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL, INC1$117,000.001.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY LENDING COMPANY1$113,000.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHARTWAY FEDERAL CREDIT UNION1$111,000.000.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC1$118,060.001.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS NATIONAL BANK OF GREATER ST. LOUIS1$120,000.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS STATE BANK1$114,000.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEERE EMPLOYEES CREDIT UNION1$112,000.000.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION1$122,300.001.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DISCOVER HOME LOANS, INC., A DELAWARE CORPORATION1$118,000.001.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC2$227,850.001.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING1$117,500.001.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST2$230,500.002.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK1$120,900.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION1$117,300.001.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK1$120,000.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST KEYSTONE COMMUNITY BANK1$113,500.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NEW ENGLAND FEDERAL CREDIT UNION1$122,400.001.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., A MISSOURI CORPORATION1$124,700.001.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORUM CREDIT UNION1$124,000.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREMONT BANK1$114,645.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC2$233,093.872.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMFS, LLC1$123,181.811.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GROW FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION2$219,359.771.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY1$115,000.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL BANK1$114,750.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME STATE BANK, N.A1$121,000.001.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAGE NETWORK1$116,000.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA BANKERS MORTGAGE CORPORATION1$118,000.001.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KELLEY MORTGAGE1$112,900.000.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MORTGAGE COMPANY, INC1$116,000.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION1$111,417.000.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAGNA BANK1$110,000.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGASTAR FINANCIAL CORP1$120,000.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILEND INC1$124,120.121.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CENTER LLC1$112,600.000.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO, LLC1$123,000.001.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC1$122,000.001.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF KANSAS CITY1$116,000.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL EXCHANGE BANK AND TRUST1$120,400.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS LENDING CORPORATION2$239,046.702.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD FINANCE CORPORATION1$109,788.510.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH ALABAMA MORTGAGE, INC1$110,500.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHPARK COMMUNITY CREDIT UNION1$124,000.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUSENDA FEDERAL CREDIT UNION, FEDERALLY CHARTERED CREDIT UNION1$120,000.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIENTAL BANK1$111,685.970.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC2$235,150.002.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION1$114,380.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PMAC LENDING SERVICES1$118,750.001.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PMAC LENDING SERVICES, INC1$111,800.000.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC1$120,000.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL HOME FUNDING CORP1$123,680.511.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL UNITED MORTGAGE LLC3$339,711.432.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK DE PUERTO RICO1$111,300.000.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK OF PR1$118,566.961.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION1$109,700.090.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHORE MORTGAGE1$119,600.001.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC1$118,269.001.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOMERSET TRUST COMPANY1$119,672.651.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH STATE BANK1$117,750.001.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. JAMES MORTGAGE CORPORATION1$115,000.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST.MARY'S BANK1$117,000.001.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD BANK & TRUST COMPANY1$112,000.000.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STARK FEDERAL CREDIT UNION1$112,237.180.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B1$115,100.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK1$113,250.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BANKERS GUARANTEE TITLE & TRUST COMPANY1$124,950.001.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TWO RIVERS BANK1$110,000.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VINSON MORTGAGE SERVICES INC1$113,000.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEOKIE CREDIT UNION1$114,466.071%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTRUST MORTGAGE, A DIVISION OF BARRINGTON BANK AND TRUST CO., N.A1$110,697.360.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  98$11,463,057.13100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X1VN3 PROVIDENT FUNDING, A DIVISION OF COLORADO FEDERAL SAVINGS BANK150$43,229,842.38100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  150$43,229,842.38100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X1VP8 PROVIDENT FUNDING, A DIVISION OF COLORADO FEDERAL SAVINGS BANK19$3,277,588.30100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$3,277,588.30100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X1VQ6 PROVIDENT FUNDING, A DIVISION OF COLORADO FEDERAL SAVINGS BANK55$15,524,221.60100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  55$15,524,221.60100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X1VR4 PROVIDENT FUNDING, A DIVISION OF COLORADO FEDERAL SAVINGS BANK8$1,466,599.14100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,466,599.14100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9Y60 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE10$2,102,154.31100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$2,102,154.31100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9Y78 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE18$1,174,302.20100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$1,174,302.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9Y86 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE11$1,365,037.70100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$1,365,037.70100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9YZ6 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE15$1,443,648.87100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$1,443,648.87100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDNC0 PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC6$1,276,796.42100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,276,796.42100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDNE6 PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC21$5,958,084.94100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$5,958,084.94100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDNF3 PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC16$4,609,400.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$4,609,400.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDNG1 PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC30$9,757,072.63100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  30$9,757,072.63100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDNH9 PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC4$1,153,550.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  4$1,153,550.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDNJ5 PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC10$2,764,788.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$2,764,788.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XJZ26 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO8$865,984.6969.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SECURITY MORTGAGE1$51,350.004.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MONEY HOUSE2$245,407.0019.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE HOUSE1$75,000.006.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,237,741.69100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XJZV2 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO25$3,651,167.98100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  25$3,651,167.98100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XJZW0 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO25$3,207,957.57100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  25$3,207,957.57100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XJZX8 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO13$1,965,515.7196.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREFERRED MORTGAGE1$80,657.203.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$2,046,172.91100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XJZY6 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO26$4,774,102.83100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  26$4,774,102.83100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XJZZ3 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO30$3,582,022.0086.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SECURITY MORTGAGE1$412,000.009.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RF MORTGAGE1$169,100.004.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  32$4,163,122.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XKFR0 SENTE MORTGAGE, INC1$294,504.5238.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR MORTGAGE, INC2$473,176.5661.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  3$767,681.08100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XR6G9 M&T BANK8$1,052,709.06100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,052,709.06100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XR6Q7 AMERICAN MIDWEST MORTGAGE CORPORATION1$73,173.373.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M&T BANK19$2,023,049.0885.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK, INC1$138,709.295.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC1$120,844.105.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$2,355,775.84100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XUA93 RBS CITIZENS, NA28$6,460,895.65100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  28$6,460,895.65100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XVRC6 ACCESS CAPITAL FUNDING, LLC, A LIMITED LIABILITY C1$363,391.8821.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY10$1,262,920.2273.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOODMORTGAGE.COM, A CORPORATION1$97,500.005.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,723,812.10100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XVRD4 FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY12$2,439,886.40100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$2,439,886.40100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XXAC0 ACRE MORTGAGE & FINANCIAL, INC. (13945)1$71,903.016.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVISORS CAPITAL, INC. (22348)1$76,500.006.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD6$484,034.0041.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY BANK 155511$82,530.927.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF LE CENTER (12040)1$79,884.746.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEYER MORTGAGE CORPORATION (10448)1$99,750.008.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER MORTGAGE SERVICES, INC. (19044)1$92,968.828.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE CARROLL MORTGAGE GROUP, INC. (14740)1$84,000.007.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION CAPITAL MORTGAGE CORPORATION (15448)1$85,384.837.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,156,956.32100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XXAD8 ACRE MORTGAGE & FINANCIAL, INC. (13945)3$276,773.9817.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS HOME LOANS OF AMERICA, INC. (11448)2$140,853.008.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSS KEYS BANK (14540)1$69,300.004.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD11$923,810.0058.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COLONY MORTGAGE CORPORATION (10840)1$89,250.005.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATSON MORTGAGE CORP. (19555)1$76,307.124.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$1,576,294.10100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XXAE6 ACRE MORTGAGE & FINANCIAL, INC. (13945)3$336,908.7116.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD7$936,267.5346.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COLONY MORTGAGE CORPORATION (10840)1$136,153.486.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY BANK (15551)1$118,364.085.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRITY MORTGAGE & FINANCIAL, INCORPORATED (20044)1$117,728.715.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J. VIRGIL, INC. (17348)1$129,836.446.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY BANK AND TRUST COMPANY (14640)1$110,257.895.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRI-STATE MORTGAGE COMPANY (21344)1$132,000.006.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$2,017,516.84100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XXRV0 BANK OF NORTH CAROLINA1$109,928.001.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS TRUST COMPANY5$1,164,750.0017.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK - WHEATON/GLEN ELLYN1$345,000.005.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY CHOICE CREDIT UNION1$241,400.003.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS TRUST AND SAVINGS BANK1$218,500.003.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN BANK1$206,270.003.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTRAL STATE BANK2$544,000.008.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COUNTY BANK1$215,000.003.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK1$135,640.832.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE COMMUNITY BANK1$224,000.003.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KS STATEBANK1$315,000.004.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LINCOLN SAVINGS BANK1$262,320.004%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LINN AREA CREDIT UNION3$470,700.007.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY3$708,000.0010.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULASKI BANK1$254,500.003.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULASKI BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK3$793,400.0012.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA1$126,500.001.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY NATIONAL BANK OF SOUTH DAKOTA1$215,000.003.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$6,549,908.83100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XXRW8 BANK OF NORTH CAROLINA1$291,704.105.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS TRUST COMPANY2$324,848.715.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL CITY BANK2$627,429.3110.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY 1ST CREDIT UNION1$125,693.632.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENTERPRISE BANK & TRUST1$206,100.003.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF ST. CHARLES, MO2$423,894.107.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE COMMUNITY BANK1$252,000.004.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD COAST BANK1$417,000.007.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LINCOLN FEDERAL SAVINGS BANK OF NEB1$127,120.632.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST COMMUNITY BANK1$252,675.004.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY5$773,100.0013.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULASKI BANK2$585,969.7210.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULASKI BANK HOME LENDING COUNCIL1$235,000.004.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULASKI BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK5$658,505.1611.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY NATIONAL BANK OF SOUTH DAKOTA1$414,000.007.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$5,715,040.36100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XYBJ2 C&E FINANCIAL GROUP INC DBA VINTAGE LENDING1$417,000.000.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK124$38,261,394.2283.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 E&S FINANCIAL GROUP, INC DBA CAPITAL MORTGAGE SERV1$175,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL COMMUNITY BANK OF BUCYRUS1$189,050.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOOGAIN INC. DBA MAXREAL1$332,000.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRANITE FEDERAL CREDIT UNION2$469,442.451.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME SOLUTIONS GROUP, INC3$1,062,800.002.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERMOUNTAIN MORTGAGE COMPANY, INC1$330,000.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEGACY LENDING SERVICES INC1$360,000.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY MORTGAGE CORPORATION1$410,590.650.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS OF ST. LOUIS, LLC6$1,588,500.003.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW ERA MORTGAGE SERVICES, INC1$378,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIUM FUNDING GROUP1$417,000.000.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWEETWATER HOME FINANCE OF HOUSTON, INC DBA SWEETW1$119,521.210.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE LINK, INC1$369,941.970.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE TURNKEY FOUNDATION INC. DBA ARBOR FINANCIAL GR1$417,000.000.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOP ONE MORTGAGE L.L.C1$304,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  148$45,601,240.50100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XYBK9 AMBER SKY HOME MORTGAGE LLC1$263,128.730.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN MILLENIUM COMPANY LLC1$302,183.100.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 C&E FINANCIAL GROUP INC DBA VINTAGE LENDING1$194,600.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL CONCEPTS, INC2$574,401.461.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK111$32,854,903.5078.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESIGN MORTGAGE GROUP INC1$416,355.920.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DSW MORTGAGE, INC. DBA MUTUAL SECURITY MORTGAGE1$162,400.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 E&S FINANCIAL GROUP, INC DBA CAPITAL MORTGAGE SERV1$391,000.000.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EASY MORTGAGE, INC1$263,228.020.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL COMMUNITY BANK OF BUCYRUS3$606,878.001.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENERAL MORTGAGE CAPITAL CORPORATION4$1,306,722.553.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARTFORD FINANCIAL SERVICES, INC1$280,204.350.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERMOUNTAIN MORTGAGE COMPANY, INC1$417,000.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KAITER ENTERPRISES INC1$533,000.001.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS OF ST. LOUIS, LLC4$831,000.001.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPTION FUNDING, INC1$235,000.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SMI LENDING, INC1$320,000.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE TURNKEY FOUNDATION INC. DBA ARBOR FINANCIAL GR2$935,662.932.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOP ONE MORTGAGE L.L.C3$497,527.361.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTED FINANCIAL SERVICES INC. DBA LIBERTY LENDIN1$285,905.560.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED AMERICAN MORTGAGE CORPORATION1$254,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  143$41,925,101.48100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XYBL7 COLE TAYLOR BANK25$1,666,579.5791.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN STAR CAPITAL, LLC DBA RELIANCE MORTGAGE C1$74,789.654.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTED FINANCIAL SERVICES INC. DBA LIBERTY LENDIN1$81,000.004.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$1,822,369.22100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XYBM5 COLE TAYLOR BANK16$1,559,729.6193.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KAITER ENTERPRISES INC1$102,183.646.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$1,661,913.25100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XYBN3 AAXY LLC DBA AUSTIN FIRST MORTGAGE2$269,451.744.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA MORTGAGE SPECIALISTS, INC1$142,000.002.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 C&R MORTGAGE CORPORATION1$145,198.112.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL COMMUNITY BANK1$114,000.001.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK37$4,737,349.7677.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENTRUST FINANCIAL CORPORATION2$257,000.004.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIVATE BANK OF BUCKHEAD1$142,807.372.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOP ONE MORTGAGE L.L.C1$147,750.002.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WHITLEY MORTGAGE ASSOCIATES, INC1$123,500.002.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  47$6,079,056.98100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZM24 AMERIFIRST FINANCIAL, INC., A CORPORATION1$86,074.068.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$92,788.688.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION1$97,381.899.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC DBA SUPREME LENDING A TEXAS CORPORATION1$104,611.879.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC. D/B/A SUPREME LENDING, A TEXAS CORPORATION2$185,208.8717.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL AND INVESTMENT CORPORATION, AN ARIZONA CORPORATION1$94,554.298.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE BANK, A STATE-CHARTERED TENNESSEE BANK1$107,542.9310.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULASKI BANK A FEDERAL SAVINGS BANK1$100,576.859.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RELIANCE FIRST CAPITAL LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY1$98,581.029.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAGE BANK1$90,000.008.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$1,057,320.46100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZM32 AMERICAN EQUITY MORTGAGE INC1$110,275.0010.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION A GEORGIA CORPORATION1$110,257.3910.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION, A GEORGIA CORPORATION1$121,600.0011.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION1$124,000.0011.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION1$123,000.0011.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIABILITY COMPANY1$110,000.0010.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPES ADVISORS, INC1$118,972.5411.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE INC1$122,031.3511.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REPUBLIC MORTGAGE HOME LOANS, LLC1$114,020.3010.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,054,156.58100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZM40 CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION2$291,893.4226.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FC LENDING, LTD1$129,156.2411.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTURY BANK N.A., A CORPORATION1$139,500.0012.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GARDNER FINANCIAL SERVICES, LTD. DBA LEGACY MUTUAL MORTGAGE1$138,000.0012.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE BANK A STATE-CHARTERED TENNESSEE BANK1$130,500.0012.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE,INC., LICENSED LENDER1$129,600.0011.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE CORPORATION1$126,800.0011.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,085,449.66100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZM57 AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION1$164,315.7110.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION A GEORGIA CORPORATION1$169,280.5311.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK AND TRUST1$150,819.7010.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BNC NATIONAL BANK A NATIONAL BANKING ASSOCIATION1$174,259.3811.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION1$169,280.5311.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY FUNDING MORTGAGE CORP., A CORPORATION1$156,000.0010.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN LOAN CENTER A CALIFORNIA CORPORATION1$174,259.3811.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GERSHMAN INVESTMENT CORP D B A GERSHMAN MORTGAGE1$173,516.6011.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL AND INVESTMENT CORPORATION AN ARIZONA CORPORATION1$169,280.5311.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,501,012.36100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZM65 AMERICAN EQUITY MORTGAGE1$178,100.002.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN EQUITY MORTGAGE, INC1$315,644.795.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION, A GEORGIA CORPORATION1$262,350.004.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BNC NATIONAL BANK, A NATIONAL BANKING ASSOCIATION1$258,877.234.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION3$753,824.3512.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST LIBERTY FINANCIAL GROUP LLC1$250,400.004.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIABILITY COMPANY1$195,170.503.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INLANTA MORTGAGE, INC1$262,086.104.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE EXPRESS LLC AN OREGON LIMITED LIABILITY COMPANY1$197,200.003.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NTFN, INC.DBA PREMIER NATION WIDE LENDING1$415,216.256.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OAK MORTGAGE GROUP INC1$200,000.003.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ON Q FINANCIAL INC1$600,000.009.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC1$256,761.954.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REPUBLIC MORTGAGE HOME LOANS LLC1$228,050.363.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REPUBLIC MORTGAGE HOME LOANS, LLC1$306,669.955.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRADITION MORTGAGE, LLC, A MINNESOTA LIMITED LIABILITY COMPANY1$250,911.774.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WALLICK AND VOLK INC1$315,000.005.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR MORTGAGE, INC2$519,495.828.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR MORTGAGE,INC1$250,136.894.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$6,015,895.96100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZM73 AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION,A CALIFORNIA CORPORATION1$175,270.096.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION A GEORGIA CORPORATION1$185,200.006.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION, A GEORGIA CORPORATION1$239,999.008.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$295,125.0010.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ECOM MORTGAGE INC A CORPORATION1$280,000.009.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KS STATEBANK, A KANSAS CORPORATION1$412,489.0014.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANN MORTGAGE LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$176,442.006.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OAK MORTGAGE GROUP, INC1$273,750.009.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POTOMAC MORTGAGE GROUP, INC. DBA MVB MORTGAGE, A CORPORATION1$388,349.4613.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE CORPORATION AN OREGON CORPORATION1$240,000.008.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 V.I.P. MORTGAGE, INC1$195,000.006.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$2,861,624.55100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZM81 ACOPIA, LLC, A CORPORATION1$78,500.002.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANCSHARES MORTGAGE, LLC, A LIMITED LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$76,926.362.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC., A LIMITED LIABILITY COMPANY1$80,557.202.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION, A GEORGIA CORPORATION2$124,300.004.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRAND MORTGAGE GROUP, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION2$160,446.005.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION2$147,850.004.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC D B A SUPREME LENDING A TEXAS CORPORATION1$75,000.002.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC D/B/A SUPREME LENDING, A TEXAS CORPORATION1$71,695.282.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC DBA SUPREME LENDING A TEXAS CORPORATION2$134,500.004.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC. D/B/A SUPREME LENDING, A TEXAS CORPORATION1$52,500.001.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTENNIAL MORTGAGE CORPORATION A CORPORATION1$67,715.122.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST LIBERTY FINANCIAL GROUP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$51,920.001.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST REPUBLIC MORTGAGE CORPORATION1$40,000.001.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SOUTH BANK1$84,800.002.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GARDNER FINANCIAL SERVICES, LTD. DBA LEGACY MUTUAL MORTGAGE1$85,000.002.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIGHLANDS RESIDENTIAL MORTGAGE, LTD., A LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP1$72,000.002.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIABILITY COMPANY1$71,000.002.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$42,655.001.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDLAND MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$50,000.001.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP, AGENERAL PARTNERSHIP1$60,000.001.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL AND INVESTMENT CORPORATION AN ARIZONA CORPORATION3$203,100.006.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY INC A TENNESSEE CORPORATION2$120,702.003.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE INC2$147,324.484.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE INC A LICENSED LENDER1$66,000.002.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC., A LICENSED LENDER1$32,400.001.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC.,A LICENSED LENDER1$49,178.611.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULASKI BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK2$105,100.003.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RELIANCE FIRST CAPITAL LLC,A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY1$85,000.002.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROSS MORTGAGE CORPORATION, A MICHIGAN CORPORATION1$64,100.002.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROSS MORTGAGE CORPORATION,A MICHIGAN CORPORATION1$55,950.001.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVERTON MORTGAGE SPECIALISTS INC., A GEORGIA CORPORATION1$66,500.002.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNSTREET MORTGAGE LLC1$80,000.002.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE AMERICAN EAGLE MORTGAGE CO LLC1$84,400.002.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE AMERICAN EAGLE MORTGAGE CO LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$72,694.162.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR MORTGAGE INC1$55,000.001.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR MORTGAGE, INC1$64,000.002.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILLOW BEND MORTGAGE COMPANY, LLC1$80,500.002.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  46$3,059,314.21100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZM99 ACOPIA LLC1$110,000.002.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN EQUITY MORTGAGE INC1$97,450.002.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN EQUITY MORTGAGE, INC2$189,800.004.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$99,500.002.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTAGE CORPORATION, A GEORGIA CORPORATION1$98,083.132.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION A GEORGIA CORPORATION1$99,302.082.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION, A GEORGIA CORPORATION2$192,076.774.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$91,000.001.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRAND MORTGAGE GROUP LLC A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$100,602.002.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION9$878,252.1819.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORPORATE INVESTORS MORTGAGE GROUP INC1$100,500.002.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC DBA SUPREME LENDING A TEXAS CORPORATION2$209,600.004.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC. D/B/A SUPREME LENDING, A TEXAS CORPORATION2$198,458.004.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC. D/B/A SUPREME LENDING,A TEXAS CORPORATION1$104,000.002.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENTREE MORTGAGE COMPANY, L.P1$86,631.801.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANA FINANCIAL INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$106,547.162.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTAR FINANCIAL CORP.,A CORPORATION1$104,000.002.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOUSTONIAN MORTGAGE GROUP INC DBA ASSET MORTGAGE1$100,000.002.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGASTAR FINANCIAL CORP A COLORADO CORPORATION1$97,350.002.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE RESEARCH CENTER, LLC DBA VETERANS UNITED HOME LOANS,A MLESOURI LIMITED COMPANY1$87,680.251.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS RELIABLE LENDING LLC1$108,000.002.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY INC A TENNESSEE CORPORATION1$92,800.002.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE BANK1$99,675.002.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE INC AN ALABAMA CORPORATION1$86,000.001.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC1$85,400.001.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC., A LICENSED LENDER1$88,221.231.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROSS MORTGAGE CORPORATION A MICHIGAN CORPORATION1$105,000.002.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROSS MORTGAGE CORPORATION, A MICHIGAN CORPORATION1$90,000.001.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SFMC, LP DBA SERVICE FIRST MORTGAGE COMPANY2$182,913.603.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE AMERICAN EAGLE MORTGAGE CO LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$106,640.002.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VIP MORTGAGE INC1$94,500.002.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR MORTGAGE CORPORATION DBA WESTSTAR PACIFIC MORTGAGE1$102,000.002.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR MORTGAGE, INC1$91,259.001.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WOLFE FINANCIAL INC1$108,000.002.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  47$4,591,242.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZMX6 ACOPIA LLC A CORPORATION1$60,000.005.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN EQUITY MORTGAGE INC1$76,285.547.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION A CALIFORNIA CORPORATION1$66,225.006.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION A GEORGIA CORPORATION1$70,907.716.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK AND TRUST1$53,979.765.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION2$94,939.708.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC. D/B/A SUPREME LENDING1$65,600.006.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC. D/B/A SUPREME LENDING, A TEXAS CORPORATION1$63,200.005.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FFC MORTGAGE CORP., A NEW YORK CORPORATION1$72,800.006.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGE MASON MORTGAGE, LLC, A VIRGINIA LIMITED LIABILITY COMPANY1$37,194.483.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JLB CORPORATION DBA GOLDEN OAK LENDING A MISSOURI CORPORATION1$64,440.456.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONARCH BANK1$67,220.066.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGGAE INVESTORS GROUP,A GENERAL PARTNERSHIP1$47,802.954.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$81,375.007.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY INC., A TENNESSEE CORPORATION1$73,493.946.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE BANK, A STATE CHARTERED TENNESSEE BANK1$76,889.497.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$1,072,354.08100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZMY4 ALLIANCE FINANCIAL RESOURCES LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$87,000.008.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$96,056.609.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION2$174,101.9116.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE LLC1$93,867.019.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC., AN ALABAMA CORPORATION1$95,000.009.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIME MORTGAGE LENDING INC A NORTH CAROLINA CORPORATION1$98,896.499.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVERTON MORTGAGE SPECIALISTS INC A GEORGIA CORPORATION1$109,543.8110.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNSTREET MORTGAGE, LLC1$94,600.009.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 V I P MORTGAGE INC1$89,629.538.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WHOLESALE CAPITAL CORPORATION, A CORPORATION,23328 OLIVEWOOD PLAZA DRIVE, MORENO VALLEY, CA 925531$92,622.098.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$1,031,317.44100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZMZ1 BOX HOME LOANS, DIV.OF REPUBLIC MORTGAGE HOME LOANS, LLC1$141,218.8113.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC DBA SUPREME LENDING A TEXAS CORPORATION1$122,000.0011.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LENDING SERVICES LLC A TENNESSEE LIMITED LIABILITY COMPANY1$150,000.0014.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIGHLANDS RESIDENTIAL MORTGAGE, LTD., A LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP1$142,512.5413.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KS STATEBANK, A KANSAS CORPORATION1$116,300.3510.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGASTAR FINANCIAL CORP., A COLORADO CORPORATION1$130,000.0012.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RELIANCE FIRST CAPITAL LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY1$134,445.8012.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE SERVICES INC1$131,000.0012.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,067,477.50100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZNA5 AMERICAN EQUITY MORTGAGE, INC1$120,000.007.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$117,000.007.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION3$354,785.3521.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC. D/B/A SUPREME LENDING A TEXAS CORPORATION1$121,720.007.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LENDING SERVICES LLC A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$111,000.006.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OPTION MORTGAGE ,LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$121,000.007.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KS STATEBANK A KANSAS CORPORATION1$123,000.007.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION A CORPORATION1$116,500.006.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL AND INVESTMENT CORPORATION AN ARIZONA CORPORATION1$121,600.007.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ON Q FINANCIAL INC1$123,134.487.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE INC A LICENSED LENDER1$116,021.006.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHEAST MORTGAGE OF GEORGIA INC1$121,000.007.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,666,760.83100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZSN2 USAA FEDERAL SAVINGS BANK30$3,095,425.53100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  30$3,095,425.53100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZSP7 USAA FEDERAL SAVINGS BANK34$5,542,847.29100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  34$5,542,847.29100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZSQ5 USAA FEDERAL SAVINGS BANK230$61,179,071.70100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  230$61,179,071.70100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZSR3 USAA FEDERAL SAVINGS BANK12$1,171,710.63100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,171,710.63100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZSS1 USAA FEDERAL SAVINGS BANK7$1,091,010.84100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,091,010.84100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XZST9 USAA FEDERAL SAVINGS BANK26$6,509,688.54100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  26$6,509,688.54100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y25T6 PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY49$13,486,618.01100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  49$13,486,618.01100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y25U3 PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY34$10,182,261.07100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  34$10,182,261.07100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y25V1 PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY8$2,438,730.61100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$2,438,730.61100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y25W9 PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY16$1,517,032.57100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$1,517,032.57100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y25X7 PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY10$1,270,103.28100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$1,270,103.28100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y25Y5 PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY7$1,112,754.61100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,112,754.61100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y25Z2 PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY32$2,110,245.92100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  32$2,110,245.92100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y26A6 PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY13$2,588,400.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$2,588,400.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y3JX0 CMG MORTGAGE, INC1$251,100.0048.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA1$265,000.0051.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  2$516,100.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y4TW9 CITIBANK,N.A3$1,133,145.0070.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MK LENDING CORP1$238,000.0014.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL MORTGAGE SERVICE, INC1$234,500.0014.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  5$1,605,645.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y4TX7 ALL HOME LENDING, INC1$417,000.000.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK LA TEX FINANCIAL SERVICES DBA BENCHMARK MORTGAGE3$551,950.001.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS TRUST CO NA1$100,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BARRINGTON BANK AND TRUST COMPANY, N.A2$370,200.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY VALLEY MORTGAGE GROUP D/B/A PACIFIC BAY LENDING GROUP3$979,000.002.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPSTONE LENDING CORP1$150,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHICAGO FINANCIAL SERVICES, INC1$271,000.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIBANK,N.A194$32,022,952.8470.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLM MORTGAGE, LLC2$293,990.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY FEDERAL SAVINGS BANK1$267,000.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORPORATE INVESTORS MORTGAGE GROUP, INC1$172,500.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE ASSOCIATION1$454,600.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING, LLC5$1,184,250.002.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN FINANCIAL SERVICES, INC7$1,589,200.003.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JMAC LENDING, INC2$731,500.001.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER MORTGAGE COMPANY, INC1$203,000.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCLEAN MORTGAGE CORPORATION3$553,500.001.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGA CAPITAL FUNDING, INC1$416,000.000.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ASSURANCE INC3$594,000.001.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL MORTGAGE SERVICE, INC2$475,000.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORS FEDERAL CREDIT UNION1$91,204.450.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PERL MORTGAGE, INC5$859,000.001.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POTOMAC MORTGAGE GROUP, INC1$38,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIRVA MORTGAGE1$319,400.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 T.J. FINANCIAL, INC8$2,052,000.004.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN SQUARE MORTGAGE & INVESTMENTS, INC1$141,270.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL LENDING CORPORATION1$99,650.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  253$45,397,167.29100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y4WB1 ABBEY CREDIT UNION1$60,000.002.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BEST REWARD CREDIT UNION1$76,500.002.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BFG FEDERAL CREDIT UNION1$27,088.150.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BUCKEYE STATE CREDIT UNION1$71,000.002.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CANTON SCHOOL EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION1$76,000.002.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL WILLAMETTE COMMUNITY CREDIT UNION1$83,000.002.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CODE CREDIT UNION1$64,800.002.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESCO FEDERAL CREDIT UNION4$287,781.059.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DYNAMIC FEDERAL CREDIT UNION1$77,081.792.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRIENDS AND FAMILY CREDIT UNION1$71,898.552.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOPEWELL FEDERAL CREDIT UNION1$27,159.930.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LA CAPITOL FEDERAL CREDIT UNION2$92,311.453.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE CHEM COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION2$153,769.855.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION1$59,467.962.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MYCUMORTGAGE, LLC6$312,496.5310.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PERFECT CIRCLE CREDIT UNION2$111,576.123.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROGUE CREDIT UNION1$59,917.342.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN OHIO MORTGAGE, LTD6$325,857.3011.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN FEDERAL CREDIT UNION1$77,590.232.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VACATIONLAND FEDERAL CREDIT UNION2$136,184.464.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC11$689,528.5923.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  48$2,941,009.30100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y4WC9 CANTON SCHOOL EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION1$87,373.934.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL WILLAMETTE COMMUNITY CREDIT UNION1$93,750.004.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CES CREDIT UNION1$94,350.004.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESCO FEDERAL CREDIT UNION1$88,000.004.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUKE UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION1$107,200.005.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIAMI FIREFIGHTERS FEDERAL CREDIT UNION1$100,000.005.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MYCUMORTGAGE, LLC3$295,561.5115.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ONE VISION FEDERAL CREDIT UNION1$100,000.005.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PERFECT CIRCLE CREDIT UNION1$96,000.004.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROGUE CREDIT UNION2$216,457.6711.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN FEDERAL CREDIT UNION1$89,867.414.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWPATH CREDIT UNION, INC1$93,000.004.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VACATIONLAND FEDERAL CREDIT UNION1$96,000.004.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC4$375,541.9619.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$1,933,102.48100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y4WD7 ASHLAND CREDIT UNION1$53,815.644.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CANTON SCHOOL EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION3$170,844.9415.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESCO FEDERAL CREDIT UNION1$41,944.693.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KENTUCKY TELCO FEDERAL CREDIT UNION1$63,664.135.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION1$46,400.004.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MYCUMORTGAGE, LLC3$153,066.9414.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PERFECT CIRCLE CREDIT UNION2$103,033.969.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN OHIO MORTGAGE, LTD2$132,045.0112.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC6$313,075.2629.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$1,077,890.57100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y4WE5 BUCKEYE STATE CREDIT UNION1$102,461.807.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHACO CREDIT UNION INC1$88,230.996.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLASS ACT FEDERAL CREDIT UNION1$103,991.077.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DAY AIR CREDIT UNION INC1$99,316.047.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESCO FEDERAL CREDIT UNION1$106,256.687.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOPEWELL FEDERAL CREDIT UNION1$102,271.177.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KENTUCKY TELCO FEDERAL CREDIT UNION1$104,362.397.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION1$89,529.246.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MYCUMORTGAGE, LLC1$98,872.567.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ONE VISION FEDERAL CREDIT UNION1$89,884.156.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC4$391,980.9828.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,377,157.07100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5E28 BAY VALLEY MORTGAGE GROUP D/B/A PACIFIC BAY LENDING GROUP1$283,599.8420.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIBANK,N.A1$230,159.0016.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING, LLC2$583,443.6642.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ONY GLO, INC1$270,182.4019.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  5$1,367,384.90100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5E36 A C G FUNDING, INC1$275,000.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORP, A NEW YORK CORPORATION2$640,500.001.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERI-NATIONAL A DIV OF NATIONAL BANK OF KANSAS CITY1$595,035.851.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BARRINGTON BANK AND TRUST COMPANY, N.A1$323,522.680.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY VALLEY MORTGAGE GROUP D/B/A PACIFIC BAY LENDING GROUP11$3,511,500.006.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BEST CAPITAL FUNDING1$224,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BM REAL ESTATE SERVICE INC1$149,779.020.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPSTONE LENDING CORP3$665,104.991.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHICAGO FINANCIAL SERVICES, INC2$563,135.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIBANK,N.A161$36,746,502.7265.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLM MORTGAGE, LLC2$426,546.260.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGETOWN MORTGAGE LLC1$241,600.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDEAL HOME LOANS, LLC1$176,800.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JMAC LENDING, INC5$1,319,000.002.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCLEAN MORTGAGE CORPORATION1$624,557.901.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGA CAPITAL FUNDING, INC9$3,721,855.326.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST MORTGAGE CAPITAL1$380,000.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ASSURANCE INC2$725,800.001.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL MORTGAGE SERVICE, INC7$2,129,327.693.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ONY GLO, INC3$830,500.001.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 T.J. FINANCIAL, INC5$1,789,000.003.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  221$56,059,067.43100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5E44 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION1$213,959.206.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIBANK,N.A4$692,814.8222.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMH MORTGAGE SERVICES LLC1$238,912.597.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN FINANCIAL SERVICES, INC1$380,000.0012.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES LLC1$255,339.678.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOAN SIMPLE, INC1$312,000.0010.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCLEAN MORTGAGE CORPORATION1$396,369.1212.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIDIAN RESIDENTIAL CAPITAL LLC DBA FIRST MERIDIAN MORTGAGE1$345,000.0011.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST MORTGAGE CAPITAL1$269,652.458.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$3,104,047.85100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5EV4 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC3$94,396.545.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASPIRE FINANCIAL INC DBA TEXASLENDING.COM1$75,906.554.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE COMPANY, INC1$74,411.914.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIBANK,N.A15$830,800.8351.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBUS CAPITAL LENDING, LLC1$80,149.044.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGETOWN MORTGAGE LLC1$74,641.394.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOWARD BANK2$119,614.807.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES LLC1$71,074.434.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST MORTGAGE CAPITAL2$69,483.024.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK FUNDING, L.P1$67,832.444.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE CORPORATION1$63,669.793.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$1,621,980.74100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5EW2 ASPIRE FINANCIAL INC DBA TEXASLENDING.COM2$190,765.1610.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIBANK,N.A11$1,221,129.4966.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN FINANCIAL SERVICES, INC1$105,700.005.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOAN SIMPLE, INC1$92,685.895.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OAK MORTGAGE GROUP, INC1$114,355.946.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL LENDING CORPORATION1$119,849.026.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$1,844,485.50100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5EX0 BARRINGTON BANK AND TRUST COMPANY, N.A1$131,651.718.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIBANK,N.A5$715,727.3447.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING, LLC1$130,669.718.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOAN SIMPLE, INC1$139,827.869.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MLD MORTGAGE INC1$140,818.509.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONTAGE MORTGAGE, LLC1$126,000.008.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE CAPITAL MORTGAGE CORPORATION1$126,687.068.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$1,511,382.18100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5EZ5 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION2$614,657.767.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIBANK,N.A11$2,491,534.7631.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FUNDING RESOURCES MORTGAGE CORP1$398,170.305.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN FINANCIAL SERVICES, INC3$634,213.938.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOAN SIMPLE, INC1$299,347.903.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MK LENDING CORP1$254,686.463.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL MORTGAGE SERVICE, INC2$479,631.816.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ONY GLO, INC4$1,050,293.5413.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RADIUS FINANCIAL GROUP INC2$528,257.916.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTAL MORTGAGE SERVICES, L.L.C1$598,327.587.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL LENDING CORPORATION2$491,387.166.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  30$7,840,509.11100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5F92 PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY6$1,178,613.54100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,178,613.54100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5GD2 PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY8$1,576,300.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,576,300.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5H41 CASTLE & COOKE MORTGAGE, LLC11$1,118,253.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$1,118,253.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5HX7 CASTLE & COOKE MORTGAGE, LLC15$1,711,738.42100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$1,711,738.42100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5NE2 COMPASS BANK14$1,251,591.56100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,251,591.56100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5NF9 COMPASS BANK9$1,415,022.55100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,415,022.55100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5NG7 COMPASS BANK6$1,657,883.94100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,657,883.94100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5NH5 COMPASS BANK54$16,661,623.79100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  54$16,661,623.79100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5NJ1 COMPASS BANK13$1,150,895.09100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$1,150,895.09100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5NK8 COMPASS BANK10$1,303,820.21100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$1,303,820.21100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5NL6 COMPASS BANK9$1,413,196.14100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,413,196.14100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5NM4 COMPASS BANK54$15,807,533.49100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  54$15,807,533.49100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5NQ5 COMPASS BANK18$4,422,986.95100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$4,422,986.95100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5NR3 COMPASS BANK15$5,529,289.54100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$5,529,289.54100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y5NS1 COMPASS BANK15$1,380,653.83100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$1,380,653.83100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y62T0 NAVY FEDERAL CREDIT UNION8$1,155,310.08100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,155,310.08100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y62U7 NAVY FEDERAL CREDIT UNION9$1,448,191.30100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,448,191.30100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y62V5 NAVY FEDERAL CREDIT UNION9$2,807,265.81100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$2,807,265.81100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y6DZ4 PINNACLE CAPITAL MORTGAGE CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION8$2,564,729.78100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$2,564,729.78100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y77D8 PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY21$6,267,425.81100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$6,267,425.81100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y7GJ5 AQUESTA BANK1$374,422.611.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC70$18,478,746.5393.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANIBEL CAPTIVA COMMUNITY BANK1$416,329.262.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUTHERLAND MORTGAGE SERVICES, INC1$326,445.081.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON TRUST MORTGAGE COMPANY LLC1$129,786.310.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  74$19,725,729.79100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y7GK2 MIDWEST MORTGAGE CAPITAL, LLC1$291,400.001.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC83$24,706,923.2998.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANIBEL CAPTIVA COMMUNITY BANK1$154,756.060.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  85$25,153,079.35100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y7GL0 AMERICAN HERITAGE NATIONAL BANK1$350,446.236.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC16$4,732,439.1793.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$5,082,885.40100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y7GM8 QUICKEN LOANS INC32$8,048,891.19100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  32$8,048,891.19100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y7GN6 QUICKEN LOANS INC42$11,733,712.89100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  42$11,733,712.89100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y7GP1 QUICKEN LOANS INC20$5,481,261.22100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$5,481,261.22100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y7LS9 PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY7$1,041,162.81100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,041,162.81100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8C24 ATLANTIC COAST MORTGAGE, LLC1$299,920.746.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AVEX FUNDING CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION1$434,284.319.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A4$1,141,497.0023.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK1$181,691.643.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A3$987,804.6020.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$373,396.847.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY3$755,748.7715.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION3$646,694.3213.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$4,821,038.22100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8C32 COMERICA BANK2$462,836.5737.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$247,956.5519.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$143,413.8911.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION2$390,454.8131.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,244,661.82100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8C40 AXIOM FINANCIAL,LLC,A LIMITED LIABILITY COMPANY1$151,771.0614.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A1$146,179.5014.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS2$327,510.2132%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$139,152.5713.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$137,076.5113.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH1$121,745.0511.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,023,434.90100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8C57 COLDWELL BANKER HOME LOANS4$780,101.7434.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY2$650,527.9529.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A2$380,433.0816.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS2$431,360.4619.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$2,242,423.23100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8C65 AUGUSTA MORTGAGE CO2$644,648.902.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AVEX FUNDING CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION1$368,359.451.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A9$2,345,724.207.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAMBRIDGE SAVINGS BANK1$379,440.181.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS7$2,276,917.317.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE4$1,065,913.903.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS21$6,094,759.0819.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE4$1,032,212.963.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK1$603,886.421.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DELMAR FINANCIAL COMPANY, A CORPORATION1$277,362.800.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE2$385,434.841.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY3$1,009,538.093.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGE OAKS BANK, MORTGAGE DEPT., A CALIFORNIA BANKING CORPORATION1$199,705.360.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A2$588,735.151.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$243,564.150.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION2$573,408.391.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NE MOVES MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$249,623.460.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NJ LENDERS CORP1$383,863.801.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC SERVICE CREDIT UNION1$375,446.081.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC4$1,113,688.853.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A CARTUS HOME LOANS1$264,100.000.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS12$3,800,203.6012.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY3$1,025,084.313.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION5$1,609,341.905.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION D/B/A COLDWELL BANKER MORTGAGE1$416,188.471.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUND CREDIT UNION1$329,513.851.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BRADFORD NATIONAL BANK OF GREENVILLE1$177,338.360.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUE NORTH FEDERAL CREDIT UNION, A FEDERAL CREDIT UNION1$331,011.631.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRULIANT FEDERAL CREDIT UNION, A FEDERALLY CHARTERED CREDIT UNION1$222,344.610.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH5$1,515,777.574.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED COMMUNITY BANK, A MINNESOTA CORPORATION1$282,564.270.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VENTURA COUNTY CREDIT UNION, A STATE CHARTERED CREDIT UNION1$259,616.960.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VENTURA COUNTY CREDIT UNION, A STATE CHARTERED CREDIT UNION1$335,493.931.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE INC., A CORPORATION1$382,866.741.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$256,122.120.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  105$31,419,801.69100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8C73 AXIOM FINANCIAL, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$172,009.0511.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A1$173,011.3011.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS5$952,010.2165.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$159,774.5610.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,456,805.12100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8C81 BANK OF AMERICA, N.A1$178,250.407.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS3$809,883.5435.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION2$464,850.3120.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION3$533,892.1723.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, D/B/A ARRAY FINANCIAL, A FEDERAL SAVINGS BANK2$300,330.6013.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$2,287,207.02100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8C99 ATLANTIC FEDERAL CREDIT UNION, ITS SUCCESSORS AND/OR ASSIGNS1$182,498.221.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIOM FINANCIAL, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY2$763,325.824.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO POPULAR NORTH AMERICA1$277,100.171.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A16$4,625,953.2028.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK2$527,263.583.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY2$700,342.234.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN MORTGAGE, INC2$400,117.942.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION3$877,359.265.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION3$824,854.955.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CAPITAL ASSOCIATES, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$416,412.452.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NE MOVES MORTGAGE , LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$373,941.432.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NE MOVES MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION2$646,217.403.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC DBA SUNBELT LENDING SERVICES1$286,096.321.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY2$571,992.923.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLI MORTGAGE GROUP INC., A CORPORATION1$345,543.542.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RMR FINANCIAL, DBA PRINCETON CAPITAL, A LIMITED LIABILITY COMPANY2$720,470.184.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RPM MORTGAGE, INC1$624,657.443.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BANK OF CANTON, A CORPORATION1$269,254.701.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWNEBANK MORTGAGE, A CORPORATION1$243,326.481.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUE NORTH FEDERAL CREDIT UNION, A FEDERAL CREDIT UNION1$373,461.142.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH3$834,797.725.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VENTURA COUNTY CREDIT UNION, A STATE CHARTERED CREDIT UNION1$239,676.721.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, D/B/A ARRAY FINANCIAL, A FEDERAL SAVINGS BANK1$415,899.682.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE INC., A CORPORATION1$319,449.271.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE, INC., A CORPORATION2$502,995.783.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  54$16,363,008.54100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8CW8 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION4$782,147.2070.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION2$327,723.1229.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,109,870.32100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8CX6 AVEX FUNDING CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION1$415,144.348.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS2$477,337.019.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE1$270,825.415.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS2$367,564.687.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE1$157,835.593.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK1$238,945.144.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FLORIDA BANK, A BANKING CORPORATION1$193,296.633.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A1$250,306.854.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$99,563.811.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KWIK MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$497,819.039.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A STATE CHARTERED BANK1$323,568.116.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS1$199,144.983.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY2$262,879.055.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION2$402,649.317.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNMARK FEDERAL CREDIT UNION, A FEDERAL CREDIT UNION1$162,581.663.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH1$414,207.908.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VENTURA COUNTY CREDIT UNION, A STATE CHARTERED CREDIT UNION1$321,107.336.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$5,054,776.83100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8CY4 HSBC BANK USA, N.A4$1,020,355.6766.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$135,204.908.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION2$368,905.9424.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,524,466.51100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8CZ1 HSBC BANK USA, N.A6$1,835,490.58100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,835,490.58100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DA5 BANK OF AMERICA, N.A4$861,007.6418.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS1$261,120.475.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAWAIIAN TEL FEDERAL CREDIT UNION, A FEDERAL CREDIT UNION1$246,540.545.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A1$344,905.597.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION3$1,175,781.3525.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A CARTUS HOME LOANS1$269,900.545.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC DBA SUNBELT LENDING SERVICES1$231,324.795.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION1$190,998.154.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VISION ONE MORTGAGE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$549,369.1311.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, D/B/A ARRAY FINANCIAL, A FEDERAL SAVINGS BANK2$478,157.2510.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$4,609,105.45100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DB3 BANK OF AMERICA, N.A1$147,748.444.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS1$130,257.543.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS2$267,809.847.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE2$284,149.647.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK3$429,273.0012.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUTRAC COMMUNITY CREDIT UNION, CORPORATION1$144,392.524.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A2$275,481.217.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$128,695.493.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$137,613.903.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC2$258,308.157.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A ERA HOME LOANS1$125,007.593.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$137,025.233.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION7$965,770.3227.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SEVEN SEVENTEEN CREDIT UNION, INC1$144,118.324.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  26$3,575,651.19100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DC1 BANK OF AMERICA, N.A2$386,003.2125.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A1$223,486.6514.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$222,337.3714.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC1$336,131.9222.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$358,686.1623.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,526,645.31100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DD9 BANK OF AMERICA, N.A6$387,651.4915.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS2$143,212.915.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE2$97,885.533.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS3$156,532.316.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE2$123,126.624.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK2$69,280.562.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA HOME LOANS1$55,995.152.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A1$63,281.862.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION6$325,912.3613.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$61,737.182.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION10$664,441.6226.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SEVEN SEVENTEEN CREDIT UNION, INC2$148,142.085.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIAA-CREF TRUST COMPANY, FSB1$59,471.422.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH1$68,248.032.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WHITE SANDS FEDERAL CREDIT UNION1$73,188.942.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  41$2,498,108.06100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DE7 CENTURY 21 MORTGAGE1$84,471.555.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS4$244,652.7315.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK2$152,366.439.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEVERE MORTGAGE CORPORATION DBA HUNT MORTGAGE1$55,248.033.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DILLON CREDIT UNION, A STATE CHARTERED CREDIT UNION1$33,066.472.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$57,655.283.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEN AIR FEDERAL CREDIT UNION1$65,349.414.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC1$31,548.932.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION14$789,619.9050.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIAA-CREF TRUST COMPANY, FSB1$45,239.972.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$1,559,218.70100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DF4 BANK OF AMERICA, N.A3$284,693.078.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS1$90,793.132.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS3$288,204.458.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE1$105,407.203.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEVERE MORTGAGE CORPORATION DBA HUNT MORTGAGE1$101,085.243.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE1$98,096.462.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A2$199,839.596.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION2$192,590.265.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$105,947.153.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC2$200,607.266.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION12$1,224,728.7737.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH3$296,126.258.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 USE CREDIT UNION1$105,325.533.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  33$3,293,444.36100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DG2 BANK OF AMERICA, N.A2$195,424.8418.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE1$87,983.198.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS1$100,987.189.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUTRAC COMMUNITY CREDIT UNION, CORPORATION1$101,585.529.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A2$185,535.9417.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION4$388,132.4236.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$1,059,649.09100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DH0 BANK OF AMERICA, N.A8$1,813,624.0919.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS3$666,933.417.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS2$452,981.414.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A7$2,084,286.2522.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION3$705,876.337.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC2$433,020.724.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS1$198,332.862.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION9$2,160,086.4623.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH2$659,866.337.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  37$9,175,007.86100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DJ6 BANK OF AMERICA, N.A3$359,416.2619.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE1$121,500.006.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS1$116,216.026.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE2$238,650.5712.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A1$124,275.246.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION2$228,419.2612.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$113,861.146.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION3$348,836.3018.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNMARK FEDERAL CREDIT UNION1$122,468.846.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIAA-CREF TRUST COMPANY, FSB1$109,473.555.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$1,883,117.18100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DK3 BANK OF AMERICA, N.A14$2,254,057.9426.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS3$479,327.845.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS2$326,338.493.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE1$159,252.281.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK2$314,026.983.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE1$164,000.001.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$173,516.102.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A5$799,678.759.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION2$322,365.673.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION4$613,170.237.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARK VIEW FEDERAL CREDIT UNION, A FEDERAL CREDIT UNION1$155,457.431.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC1$163,203.371.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$159,322.861.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION9$1,457,201.7717.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION D/B/A COLDWELL BANKER MORTGAGE1$166,051.381.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIAA-CREF TRUST COMPANY, FSB2$327,614.243.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH2$324,323.483.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 USE CREDIT UNION1$171,277.362.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  53$8,530,186.17100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DL1 COLDWELL BANKER HOME LOANS1$127,800.009.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE2$253,797.8919.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A1$125,430.979.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVATION CREDIT UNION1$130,438.359.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS2$275,924.1020.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION2$284,858.2821.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$125,666.019.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$1,323,915.60100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DM9 BANK OF AMERICA, N.A2$228,097.4412.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BILLINGS FEDERAL CREDIT UNION, FEDERAL CORPORATION1$93,241.484.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE1$87,409.194.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION2$233,726.3712.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS1$105,080.005.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE1$115,500.006.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION2$228,129.1312.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSOURI ELECTRIC COOPERATIVES EMPLOYEES' CREDIT UNION1$105,108.575.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY2$199,689.6910.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION5$496,129.1326.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$1,892,111.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DN7 AXIOM FINANCIAL, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY2$271,735.647.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A7$967,884.9227.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS3$439,567.9812.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CU MORTGAGE SERVICE, A CORPORATION1$125,897.063.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION2$256,879.457.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC1$149,793.344.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS2$272,835.087.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$133,911.053.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION6$846,710.0424.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  25$3,465,214.56100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DP2 ASSOCIATED MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$129,594.104.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE1$131,842.275.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS1$149,453.425.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE1$111,851.164.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE1$131,453.395.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NEW MEXICO BANK, A NEW MEXICO BANKING CORPORATION ( CFL# 01-505549003)1$110,360.984.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A1$128,169.004.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$148,304.455.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS1$131,200.005.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION10$1,296,559.8049.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION D/B/A COLDWELL BANKER MORTGAGE1$148,381.485.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$2,617,170.05100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DQ0 BANCO POPULAR NORTH AMERICA1$65,274.742.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A2$124,448.085.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS1$76,687.763.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE4$238,694.9610.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS10$722,604.3330.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE3$195,611.548.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE2$145,522.066.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A2$117,461.585.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION3$186,504.557.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATRIOT FEDERAL CREDIT UNION1$48,927.812.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC2$126,176.825.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION3$241,513.3010.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SEVEN SEVENTEEN CREDIT UNION, INC1$46,434.482%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  35$2,335,862.01100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8DR8 BANK OF AMERICA, N.A1$81,233.914.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS4$275,930.2814.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE3$158,835.158.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK1$75,384.943.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE1$71,966.223.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAWAIIAN TEL FEDERAL CREDIT UNION, A FEDERAL CREDIT UNION1$57,923.623%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION2$133,928.636.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC1$69,918.683.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION15$1,006,911.4452.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$1,932,032.87100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8KL3 HAMPDEN BANK3$453,221.1917.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOANDEPOT.COM, LLC DBA MORTGAG1$155,200.006%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY, IN1$198,557.057.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILLBURY FCU1$225,667.058.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONSON SAVINGS BANK1$125,000.004.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH EASTON SAVINGS BANK1$274,594.8710.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PMAC LENDING SERVICES, INC2$570,580.1322.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE SERVICES1$103,839.884.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, L2$478,750.0018.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$2,585,410.17100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8KM1 BANK OF CANTON3$926,878.653.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BERKSHIRE BANK2$538,158.621.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAMBRIDGE MORTGAGE GROUP, LLC1$403,230.281.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAMBRIDGE SAVINGS BANK2$489,978.221.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPE COD FIVE1$228,285.060.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST BOSTON SAVINGS BANK2$645,847.432.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EASTERN BANK1$287,346.901.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE C10$2,728,077.439.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF3$709,398.842.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK N.A1$95,340.480.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGETOWN SAVINGS BANK1$184,300.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMH MORTGAGE SERVICES, LLC3$1,020,545.453.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARBORONE BANK1$194,725.240.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INLANTA MORTGAGE, INC1$211,701.290.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEANNE D'ARC CREDIT UNION2$432,941.601.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER BANK, N.A7$2,209,340.247.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEE BANK1$229,251.030.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOANDEPOT.COM, LLC DBA MORTGAG4$1,109,620.213.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY, IN2$406,113.271.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-ISLAND MORTGAGE CORP3$1,052,701.033.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE MASTER, INC1$63,847.210.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK, INC17$4,762,339.5816.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAINONE BANK1$263,628.020.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MSA MORTGAGE LLC2$452,100.001.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NE MOVES MORTGAGE CORPORATION2$531,025.131.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLE'S UNITED BANK1$70,110.260.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PMAC LENDING SERVICES, INC6$1,137,691.353.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLI MORTGAGE GROUP INC1$314,368.981.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE1$264,799.440.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE LLC6$1,766,700.706.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULTE MORTGAGE LLC1$316,933.511.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RANDOLPH SAVINGS BANK2$329,845.481.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGENCY MORTGAGE CORP1$147,538.480.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE SERVICES8$1,733,128.116.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKLAND TRUST COMPANY1$336,298.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAGE BANK4$1,063,875.493.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, L1$284,050.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STONEHAMBANK1$318,589.371.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILLIAM RAVEIS MORTGAGE, LLC1$275,628.220.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  109$28,536,278.60100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8KP4 AVIDIA BANK1$174,139.309.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST BOSTON SAVINGS BANK1$219,865.6811.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK AND TRUST1$123,500.006.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMPDEN BANK1$111,389.276.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER BANK, N.A1$179,935.009.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEE BANK1$156,998.398.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOANDEPOT.COM, LLC DBA MORTGAG1$173,371.099.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK, INC2$268,756.5014.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MSA MORTGAGE LLC1$165,511.188.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, L1$159,844.368.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. ANNE'S CREDIT UNION1$119,128.116.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,852,438.88100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8KQ2 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION1$121,093.932.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF CANTON1$129,816.842.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BERKSHIRE BANK1$136,413.843.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRISTOL COUNTY SAVINGS BANK1$140,451.823.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPE COD FIVE1$227,678.755.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COUNTRY BANK1$130,778.982.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EASTERN BANK1$360,375.528.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK N.A1$241,718.735.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER BANK, N.A1$348,650.007.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOANDEPOT.COM, LLC DBA MORTGAG2$403,557.589.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILLBURY FCU1$115,736.702.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE FINANCIAL, INC2$342,858.107.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE MASTER, INC1$151,857.283.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAINONE BANK1$93,917.492.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NE MOVES MORTGAGE CORPORATION2$342,534.427.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLE'S UNITED BANK1$399,196.749.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PMAC LENDING SERVICES, INC1$127,558.912.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE SERVICES3$596,125.0013.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$4,410,320.63100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8KR0 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION2$285,394.707.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF CANTON1$248,320.006.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST BOSTON SAVINGS BANK2$827,435.8621.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMBRACE HOME LOANS, INC1$276,586.587.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENTERPRISE BANK & TRUST1$165,780.264.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE C1$246,659.706.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATIO1$256,695.866.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMH MORTGAGE SERVICES, LLC1$143,602.523.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC1$247,350.006.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY, IN1$211,193.955.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK, INC1$148,200.003.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NE MOVES MORTGAGE CORPORATION1$126,650.273.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE SERVICES2$407,598.7110.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKLAND TRUST COMPANY1$194,211.735.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$3,785,680.14100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8KS8 CAPE COD FIVE1$189,469.518.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATIO1$251,660.5511.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER MORTGAGE COMPANY, INC1$329,744.0515.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE FINANCIAL, INC1$237,650.0011.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK, INC2$332,425.0015.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NE MOVES MORTGAGE CORPORATION2$433,935.1920.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKLAND TRUST COMPANY2$358,766.0816.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$2,133,650.38100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8KT6 CAMBRIDGE MORTGAGE GROUP, LLC1$247,024.2715.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE C1$161,786.679.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF1$195,482.8311.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOANDEPOT.COM, LLC DBA MORTGAG1$147,405.639.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK, INC2$427,208.0926.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE SERVICES2$456,657.8627.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,635,565.35100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8KU3 BANK OF CANTON2$553,137.0720.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOANDEPOT.COM, LLC DBA MORTGAG1$267,954.639.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY, IN1$299,730.0011.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK, INC2$368,724.7513.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NE MOVES MORTGAGE CORPORATION2$292,594.6810.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PMAC LENDING SERVICES, INC1$184,062.766.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE SERVICES2$429,696.1815.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VILLAGE MORTGAGE COMPANY1$307,953.6011.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$2,703,853.67100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8PL8 M&T BANK10$1,226,596.57100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$1,226,596.57100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8PM6 M&T BANK7$1,080,917.06100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,080,917.06100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8PN4 M&T BANK4$1,103,921.84100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  4$1,103,921.84100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8R44 GENESEE REGIONAL BANK1$67,703.863.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M&T BANK20$1,573,712.1986.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MNET MORTGAGE CORP1$101,436.935.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK, INC1$69,831.423.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$1,812,684.40100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8R77 M&T BANK66$12,562,067.80100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  66$12,562,067.80100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8RC6 M&T BANK16$1,318,006.70100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$1,318,006.70100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8RE2 M&T BANK6$1,319,930.78100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,319,930.78100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8RK8 BAY EQUITY, LLC1$414,577.454.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENESEE REGIONAL BANK1$92,622.220.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M&T BANK24$6,565,281.7167.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEADOWBROOK FINANCIAL MORTGAGE BANK1$329,129.253.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY, INC1$222,482.642.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK, INC2$654,117.276.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE WORLD BANKERS, INC2$908,027.679.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW AMERICA FINANCIAL CORPORATION1$183,734.891.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VILLAGE MORTGAGE COMPANY1$286,132.012.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  34$9,656,105.11100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8RL6 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPOR2$694,449.7212.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FM LENDING SERVICES, LLC2$649,421.4811.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC1$374,209.136.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M&T BANK12$2,102,861.6938.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEADOWBROOK FINANCIAL MORTGAGE BANK1$598,555.1410.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE WORLD BANKERS, INC1$502,729.299.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PMAC LENDING SERVICES, INC1$348,664.846.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC1$230,465.774.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$5,501,357.06100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8RV4 M&T BANK24$6,410,574.01100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  24$6,410,574.01100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8SB7 JET DIRECT FUNDING CORP1$113,313.592.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M&T BANK18$3,832,308.1590.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTRUST MORTGAGE1$305,428.007.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$4,251,049.74100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8SC5 M&T BANK8$1,249,427.35100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,249,427.35100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8SF8 M&T BANK35$5,107,010.71100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  35$5,107,010.71100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y8SK7 M&T BANK36$5,103,905.98100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  36$5,103,905.98100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9G28 BM REAL ESTATE SERVICES, INC. - COR1$430,000.0016.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC - CO1$204,091.057.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE5$1,982,976.5175.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$2,617,067.56100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9G36 ALL WESTERN MORTGAGE, INC. - COR1$77,600.003.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICASH2$171,332.178.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND2$167,113.687.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC4$373,992.6017.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST ALLIANCE HOME MORTGAGE LLC1$104,870.894.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FOX HILL MORTGAGE INC1$67,200.003.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEND SMART MORTGAGE, LLC2$181,479.228.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPEN MORTGAGE, LLC1$107,000.005.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE4$373,888.0017.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE, INC1$104,250.004.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIUM MORTGAGE CORP1$75,000.003.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REPUBLIC STATE MORTGAGE CO1$75,952.113.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUSTY ROSE INC1$80,500.003.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE CORPORATION1$67,916.393.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS LOAN STAR, INC1$78,750.003.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  24$2,106,845.06100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9G44 AMERICAN HOME FREE MORTGAGE, LLC1$139,505.199.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND2$284,000.0018.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CATALYST LENDING, INC1$126,789.008.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS HOME LOANS OF AMERICA, INC1$143,850.009.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC1$148,800.009.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE, INC3$386,944.0725.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUSTY ROSE INC1$142,500.009.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WOODSIDE MORTGAGE SERVICES, INC1$136,500.009.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$1,508,888.26100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9G51 AMERICAN FINANCIAL NETWORK INC. - C1$525,553.775.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUSTOMIZED MORTGAGE SOLUTIONS, LLC1$254,624.332.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STANDARD FINANCIAL CORP - COR1$619,024.266.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN ADVANTAGE INC. - COR1$230,000.002.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENERAL MORTGAGE CAPITAL CORPORATIO1$535,000.005.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARTFORD FINANCIAL SERVICES INC - C1$368,000.003.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE, INC1$624,500.006.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE15$6,546,359.5167.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$9,703,061.87100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9GP7 BM REAL ESTATE SERVICES, INC1$410,256.9827.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL, INC3$854,931.1757.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE1$223,655.1115.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  5$1,488,843.26100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9GQ5 AMERICAN FINANCIAL NETWORK INC2$201,122.537.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND1$74,480.002.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST COAST MORTGAGE AND FINANCIAL S1$82,386.343.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC3$298,384.1411.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTENNIAL MORTGAGE CORPORATI2$175,058.486.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENESEE REGIONAL BANK1$109,855.154.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST MORTGAGE CORPORATION2$129,627.004.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEND SMART MORTGAGE, LLC1$93,620.843.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE, INC1$99,865.303.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD LOANS, INC2$148,254.515.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC RESIDENTIAL MORTGAGE, LLC1$74,901.242.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE14$1,114,964.9941.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.R. STARKEY MORTGAGE, LLP1$98,267.453.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  32$2,700,787.97100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9GR3 AMERICASH1$119,834.674.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BJV FINANCIAL SERVICES, INC1$127,032.504.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CATALYST LENDING, INC1$149,203.265.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC2$258,172.329.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON GROUP FUNDING, INC1$148,547.995.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD LOANS, INC1$117,445.144.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE13$1,724,727.4565.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$2,644,963.33100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9GS1 BANK OF ENGLAND1$53,935.122.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DAS ACQUISITION COMPANY, LLC4$192,098.858.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC8$524,791.1223.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY FUNDING MORTGAGE CORP1$59,927.912.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEY MORTGAGE SERVICES, INC1$80,146.703.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE, INC1$49,939.922.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ON Q FINANCIAL, INC1$66,195.212.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE11$648,431.3229.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REPUBLIC STATE MORTGAGE CO2$151,904.226.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRN FINANCIAL LLC3$230,277.5110.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTED FINANCIAL SERVICES INC1$41,749.781.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED NORTHERN MORTGAGE BANKERS LI1$78,002.843.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VICTORIAN FINANCE LLC1$47,942.332.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  36$2,225,342.83100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9GT9 BANK OF ENGLAND1$101,868.704.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC6$578,286.7624.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTENNIAL MORTGAGE CORPORATI1$107,464.624.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OHIO HOME FINANCE, INC1$90,838.173.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEND SMART MORTGAGE, LLC1$85,994.133.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPEN MORTGAGE, LLC1$107,727.704.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC3$301,373.0012.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE6$568,946.5724.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIUM MORTGAGE CORP1$104,864.844.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHPOINT FINANCIAL SERVICES, INC1$109,600.004.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRN FINANCIAL LLC1$89,886.773.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$97,382.854.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  24$2,344,234.11100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9GU6 EVERETT FINANCIAL, INC3$345,789.4026.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE, INC1$118,000.009.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC1$119,852.459.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC - CO1$124,015.269.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE3$368,242.5328.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE AMERICAN EAGLE MORTGAGE COMPANY1$110,983.378.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VINSON MORTGAGE SERVICES, INC1$112,763.218.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$1,299,646.22100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9GV4 AMERICAN FINANCIAL NETWORK INC1$137,288.057.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC1$146,203.567.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE, INC1$149,806.927.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC4$556,411.5128.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE4$568,409.9229.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SEACOAST MORTGAGE CORPORATION1$125,837.816.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRN FINANCIAL LLC2$259,573.0113.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,943,530.78100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9GW2 AMERICASH1$107,418.6910.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST ALLIANCE HOME MORTGAGE LLC4$474,095.2745.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON GROUP FUNDING, INC2$190,181.6118.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUST MORTGAGE LENDING CORP1$100,451.629.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTED FINANCIAL SERVICES INC1$169,845.6816.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,041,992.87100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9GY8 ACCEPTANCE CAPITAL MORTGAGE CORP1$96,900.006.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC1$104,855.346.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTENNIAL MORTGAGE CORPORATI1$95,184.496.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON GROUP FUNDING, INC1$101,650.006.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST MORTGAGE CORPORATION1$108,000.007.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK SOLUTIONS, LLC1$65,984.004.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD LOANS, INC1$108,600.007.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIGEN SERVICING, INC. - COR1$52,930.003.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE10$798,480.0052.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$1,532,583.83100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9GZ5 ACCEPTANCE CAPITAL MORTGAGE CORP1$146,250.008.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALL WESTERN MORTGAGE, INC1$130,819.527.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GERSHMAN INVESTMENT CORPORATION1$127,028.667.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ENTERPRISE, LTD1$145,000.008.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE8$1,057,400.0060.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRUDLER FUNDING - COR1$148,187.128.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$1,754,685.30100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9T99 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE79$19,131,051.63100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  79$19,131,051.63100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9UC0 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE25$5,678,189.33100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  25$5,678,189.33100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9UF3 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE16$1,057,119.59100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$1,057,119.59100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9UG1 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE29$1,869,346.68100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$1,869,346.68100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9UH9 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE29$3,756,811.34100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$3,756,811.34100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9UJ5 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE12$1,556,983.97100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,556,983.97100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9UK2 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE21$2,011,739.28100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$2,011,739.28100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138Y9UL0 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE21$2,052,659.32100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$2,052,659.32100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YAH24 FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY13$1,530,293.7292.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHEAST MORTGAGE OF GEORGIA INC1$125,000.007.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,655,293.72100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YAH32 ACCESS NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF ACCESS NAT1$90,172.775.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY17$1,367,752.1388.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHEAST MORTGAGE OF GEORGIA, INC1$86,400.005.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$1,544,324.90100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YAH40 FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY11$1,289,814.3591.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TBI MORTGAGE COMPANY, A CORPORATION1$119,827.108.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,409,641.45100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YAH57 ACCESS NATIONAL MORTGAGE,A DIVISION OF ACCESS NATI1$94,872.037.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY13$1,230,943.2892.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,325,815.31100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YAH65 BBMC MORTGAGE, LLC,A LIMITED LIABILITY COMPANY1$139,815.647.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY11$1,445,540.1873%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIVATE BANK OF BUCKHEAD2$265,165.9713.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILMINGTON SAVINGS FUND SOCIETY, FSB, D/B/A ARRAY1$129,649.146.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$1,980,170.93100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YAH73 FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY23$1,303,533.1094.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GSF MORTGAGE CORPORATION1$68,909.145.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  24$1,372,442.24100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YAH81 ACCESS NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF ACCESS NAT2$194,133.0812.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACCESS NATIONAL MORTGAGE,A DIVISION OF ACCESS NATI1$92,000.005.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASPIRE FINANCIAL, INC. DBA ASPIRE LENDING, A CORPO1$92,882.995.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY16$1,138,467.8271.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RELIANCE FIRST CAPITAL, LLC, A DELAWARE LIMITED LI1$69,612.314.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$1,587,096.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YAHZ1 FIFTH THIRD MORTGAGE COMPANY23$2,045,602.01100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$2,045,602.01100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YAS48 HOMESTREET BANK17$1,441,839.2695.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC1$67,396.084.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$1,509,235.34100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YAS55 HOMESTREET BANK19$1,572,060.2390.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC2$157,500.009.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$1,729,560.23100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YAS63 HOMESTREET BANK11$1,505,601.0078.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC3$416,850.0021.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,922,451.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YAS71 HOMESTREET BANK18$2,425,536.9989.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENRITH HOME LOANS/KITSAP1$135,005.204.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC1$149,793.345.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$2,710,335.53100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YAS89 HOMESTREET BANK8$982,446.0287.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC1$143,140.0012.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,125,586.02100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YAS97 HOMESTREET BANK44$12,693,741.3194.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC2$725,600.005.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  46$13,419,341.31100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YATA3 HOMESTREET BANK55$15,132,105.3991.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC6$1,350,315.078.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  61$16,482,420.46100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YATB1 HOMESTREET BANK12$1,593,042.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,593,042.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YATC9 HOMESTREET BANK16$1,899,180.0089.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC1$150,000.007.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC/AMERICAN NW REALTY1$63,750.003.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$2,112,930.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YATD7 HOMESTREET BANK14$4,153,383.84100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$4,153,383.84100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YATE5 HOMESTREET BANK83$26,185,289.1091.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENRITH HOME LOANS/WRE1$292,500.001.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC5$1,990,285.446.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  89$28,468,074.54100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YATF2 HOMESTREET BANK92$28,459,008.1198.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC1$315,201.001.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  93$28,774,209.11100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YATG0 HOMESTREET BANK7$1,161,100.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,161,100.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YATH8 HOMESTREET BANK63$20,402,500.1689.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENRITH HOME LOANS/STANWOOD1$300,000.001.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENRITH HOME LOANS/WRE1$416,000.001.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC6$1,718,450.007.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  71$22,836,950.16100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YATJ4 HOMESTREET BANK60$18,887,190.54100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  60$18,887,190.54100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YATK1 HOMESTREET BANK40$10,259,126.2492.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC4$829,700.007.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  44$11,088,826.24100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YATL9 HOMESTREET BANK55$10,884,322.4386.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINDERMERE MORTGAGE SERVICES/OAK TREE2$446,000.003.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC5$1,323,199.6810.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  62$12,653,522.11100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YATM7 HOMESTREET BANK12$4,029,013.2593.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC1$280,000.006.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$4,309,013.25100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB3T8 BANK OF AMERICA, N.A15$2,520,751.78100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$2,520,751.78100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB3U5 BANK OF AMERICA, N.A22$2,008,344.04100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$2,008,344.04100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB3V3 BANK OF AMERICA, N.A11$1,778,945.01100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$1,778,945.01100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB3W1 BANK OF AMERICA, N.A9$1,789,794.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,789,794.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB3X9 BANK OF AMERICA, N.A8$1,550,458.01100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,550,458.01100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB3Y7 BANK OF AMERICA, N.A6$1,380,273.35100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,380,273.35100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB3Z4 BANK OF AMERICA, N.A27$1,709,980.99100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$1,709,980.99100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4A8 BANK OF AMERICA, N.A7$1,756,510.98100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,756,510.98100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4B6 BANK OF AMERICA, N.A39$11,013,478.59100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  39$11,013,478.59100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4C4 BANK OF AMERICA, N.A17$2,326,783.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$2,326,783.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4D2 BANK OF AMERICA, N.A54$3,743,499.04100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  54$3,743,499.04100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4E0 BANK OF AMERICA, N.A6$1,725,107.22100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,725,107.22100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4F7 BANK OF AMERICA, N.A12$3,106,104.72100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$3,106,104.72100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4G5 BANK OF AMERICA, N.A26$3,220,358.87100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  26$3,220,358.87100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4H3 BANK OF AMERICA, N.A22$2,213,362.51100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$2,213,362.51100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4J9 BANK OF AMERICA, N.A4$1,065,941.38100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  4$1,065,941.38100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4K6 BANK OF AMERICA, N.A33$3,237,734.23100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  33$3,237,734.23100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4L4 BANK OF AMERICA, N.A8$2,223,517.77100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$2,223,517.77100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4M2 BANK OF AMERICA, N.A26$6,923,341.19100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  26$6,923,341.19100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4N0 BANK OF AMERICA, N.A7$2,101,147.19100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$2,101,147.19100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4P5 BANK OF AMERICA, N.A31$8,147,100.16100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  31$8,147,100.16100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4Q3 BANK OF AMERICA, N.A17$1,282,242.60100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$1,282,242.60100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4R1 BANK OF AMERICA, N.A10$1,611,254.20100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$1,611,254.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4S9 BANK OF AMERICA, N.A37$9,829,102.17100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  37$9,829,102.17100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4T7 BANK OF AMERICA, N.A78$11,008,526.49100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  78$11,008,526.49100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4U4 BANK OF AMERICA, N.A85$6,682,656.60100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  85$6,682,656.60100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4V2 BANK OF AMERICA, N.A7$1,638,201.95100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,638,201.95100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4W0 BANK OF AMERICA, N.A11$2,337,086.40100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$2,337,086.40100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4X8 BANK OF AMERICA, N.A11$2,820,800.64100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$2,820,800.64100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4Y6 BANK OF AMERICA, N.A18$1,960,997.27100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$1,960,997.27100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB4Z3 BANK OF AMERICA, N.A7$1,130,996.16100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,130,996.16100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5A7 BANK OF AMERICA, N.A12$1,175,880.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,175,880.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5B5 BANK OF AMERICA, N.A29$6,594,465.05100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$6,594,465.05100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5C3 BANK OF AMERICA, N.A41$6,615,805.01100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  41$6,615,805.01100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5D1 BANK OF AMERICA, N.A78$7,639,180.25100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  78$7,639,180.25100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5E9 BANK OF AMERICA, N.A211$12,898,109.45100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  211$12,898,109.45100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5F6 BANK OF AMERICA, N.A8$1,296,959.27100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,296,959.27100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5G4 BANK OF AMERICA, N.A47$6,432,186.55100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  47$6,432,186.55100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5H2 BANK OF AMERICA, N.A13$1,650,419.51100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$1,650,419.51100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5J8 BANK OF AMERICA, N.A12$2,774,445.70100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$2,774,445.70100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5K5 BANK OF AMERICA, N.A67$16,051,775.58100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  67$16,051,775.58100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5L3 BANK OF AMERICA, N.A89$5,127,686.51100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  89$5,127,686.51100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5M1 BANK OF AMERICA, N.A44$5,144,246.08100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  44$5,144,246.08100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5N9 BANK OF AMERICA, N.A21$2,027,258.83100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$2,027,258.83100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5P4 BANK OF AMERICA, N.A14$1,724,909.18100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,724,909.18100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5Q2 BANK OF AMERICA, N.A23$1,481,766.37100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$1,481,766.37100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5R0 BANK OF AMERICA, N.A34$4,266,921.12100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  34$4,266,921.12100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5U3 BANK OF AMERICA, N.A6$1,742,382.71100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,742,382.71100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5V1 BANK OF AMERICA, N.A17$4,419,460.67100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$4,419,460.67100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YB5W9 BANK OF AMERICA, N.A14$2,285,827.11100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$2,285,827.11100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBBP7 STEARNS LENDING INC20$2,492,494.10100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$2,492,494.10100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBBQ5 STEARNS LENDING INC17$1,544,436.91100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$1,544,436.91100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBBR3 STEARNS LENDING INC17$2,270,955.27100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$2,270,955.27100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBBS1 STEARNS LENDING INC12$1,344,415.32100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,344,415.32100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBBT9 STEARNS LENDING INC9$2,024,753.44100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$2,024,753.44100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBBU6 STEARNS LENDING INC11$3,674,027.91100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$3,674,027.91100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBBV4 STEARNS LENDING INC13$1,680,762.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$1,680,762.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBBW2 STEARNS LENDING INC28$3,229,068.29100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  28$3,229,068.29100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBBX0 STEARNS LENDING INC11$1,160,686.26100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$1,160,686.26100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBT29 COMMONWEALTH MORTGAGE, LLC A MA LLC1$284,048.5324.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOODMORTGAGE.COM A CORPORATION1$147,327.7612.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK, INC1$237,316.5720.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MSA MORTGAGE, LLC, A MASSACHUSETTS LLC1$217,172.4118.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A2$271,640.3523.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,157,505.62100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBT37 A K T AMERICAN CAPITAL, INC., A CALIFORNIA CORP1$372,270.182.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALCOVA MORTGAGE LLC1$299,613.831.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC. A CA CORP1$425,775.832.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICANWEST BANK A WASHINGTON STATE CHARTERED BANK1$455,000.002.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL INC A CORP1$202,674.681.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL INC., A CORP1$395,501.782.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD1$219,147.141.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EUSTIS MORTGAGE CORPORATION1$310,714.631.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC. DBA SUPREME LENDING, A TEXAS CORPORATION1$317,200.411.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MARINER BANK1$359,092.342%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGE MASON MORTGAGE, LLC1$398,991.492.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY A CA CORP1$336,695.851.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC AN ARIZONA LLC1$219,735.651.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILEND INC A GEORGIA CORPORATION1$312,615.141.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONARCH BANK1$221,967.691.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE LLC1$403,253.552.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POINT MORTGAGE FINANCIAL, A FLORIDA CORP1$232,806.731.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RADIUS FINANCIAL GROUP, INC. A MASSACHUSETTS CORP1$295,627.581.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RP FUNDING, INC1$225,000.001.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VISION ONE MORTGAGE, INC1$307,603.531.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERSTONE MORTGAGE CORP. A CORP1$199,754.081.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERSTONE MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$402,704.232.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A28$11,032,547.8261.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  50$17,946,294.16100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBT45 ADVISORS MORTGAGE GROUP, LLC1$299,604.941.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE CO LLC A LLC1$194,485.451%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$285,000.001.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONTINENTAL MORTGAGE BANKERS INC. DBA FINANCIAL EQUITIES, A CORP1$310,858.401.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONTOUR MORTGAGE CORPORATION A NY CORP1$337,075.381.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEVERE MORTGAGE CORPORATION DBA HUNT MORTGAGE2$475,856.372.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN FIRST FINANCIAL LTD A CORPORATION1$165,281.060.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN FIRST FINANCIAL LTD., A CORP2$721,073.843.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD1$359,525.931.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD. A CORP2$592,691.173.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD., A NEW YORK CORPORATION1$399,473.262.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION DBA CHL MORTGAGE A CORP1$198,937.681.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION DBA CHL MORTGAGE, A CORP1$341,949.111.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTEAD FUNDING CORPORATION3$526,329.282.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTEAD FUNDING CORPORATION A CORP1$228,000.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JERSEY MORTGAGE COMPANY1$454,440.542.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCS MORTGAGE BANKERS, INC1$303,197.861.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORP1$237,686.591.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIUM MORTGAGE CORP1$166,031.080.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUONTIC BANK3$1,296,694.126.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUONTIC BANK, FSB1$374,538.901.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RELIANCE FIRST CAPITAL, LLC2$524,472.632.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL HOME FUNDING CORP1$349,589.091.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING NATIONAL BANK2$849,263.924.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FEDERAL SAVINGS BANK A FEDERAL SAVINGS BANK1$416,475.352.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 US MORTGAGE CORPORATION A NEW YORK CORP1$324,000.001.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 US MORTGAGE CORPORATION A NEW YORK CORPORATION1$238,960.001.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANGUARD FUNDING LLC1$185,121.260.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANGUARD FUNDING LLC A LLC2$584,956.863.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A23$7,649,808.9939.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  62$19,391,379.06100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBT52 WELLS FARGO BANK, N.A15$2,467,191.5795.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR MORTGAGE, INC1$110,672.484.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$2,577,864.05100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBT60 INTERBANK MORTGAGE COMPANY1$319,518.0319.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JMAC LENDING, INC1$289,533.5517.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A4$1,041,630.4563.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,650,682.03100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBT78 BROKER SETTLEMENT SERVICES INC1$189,738.232.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIGHTECHLENDING, INC., A CALIFORNIA CORP1$313,073.333.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERBANK MORTGAGE COMPANY3$640,811.648%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST EQUITY MORTGAGE, LLC1$264,385.253.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST EQUITY MORTGAGE, LLC AN ILLINOIS LLC1$194,213.462.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM HOME MORTGAGE CORPORATION1$170,448.532.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKYLINE FINANCIAL CORP1$301,128.303.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC1$209,717.122.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A22$5,722,449.1071.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  32$8,005,964.96100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBT86 ACOPIA, LLC, A CORPORATION1$142,208.192.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$178,953.113.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIS BANK, A CORPORATION1$233,608.234%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRAND MORTGAGE GROUP, LLC1$199,711.843.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC. DBA SUPREME LENDING A TX CORP1$149,779.022.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORP1$114,235.171.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INLANTA MORTGAGE, INC1$204,697.993.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRITY FIRST FINANCIAL GROUP INC A CA CORP1$185,297.633.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILEND, INC. A GEORGIA CORP1$191,735.483.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC1$193,681.753.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY1$124,548.172.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE FIRM INC1$120,650.002.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 US MORTGAGE CORPORATION SE1$151,676.222.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VILLAGE MORTGAGE COMPANY1$168,387.412.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATSON MORTGAGE CORP1$132,812.602.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A20$3,342,385.9657.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  35$5,834,368.77100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBT94 CONTINENTAL HOME LOANS INC A CORPORATION1$199,447.934.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSS RIVER BANK A NEW JERSERY CORPORATION1$279,587.516.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD. A CORPORATION1$218,205.674.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOANDEPOT.COM LLC1$264,643.036.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FEDERAL SAVINGS BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK1$179,746.384.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANGUARD FUNDING LLC1$287,594.216.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANGUARD FUNDING LLC A LLC1$292,106.006.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANGUARD FUNDING LLC, A LLC1$453,799.4110.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A11$2,204,321.0350.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$4,379,451.17100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBTU7 WELLS FARGO BANK, N.A187$51,171,936.55100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  187$51,171,936.55100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBTV5 AMERIFIRST FINANCIAL INC. A CORPORATION1$220,552.585.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENPATH LENDING, LLC1$315,007.007.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOWARD BANK1$279,029.557.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC, AN ARIZONA CORPORATION1$230,735.035.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ONE REPUBLIC, INC. DBA ONE REPUBLIC MORTGAGE, INC1$224,735.835.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC2$622,966.9115.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A7$2,083,401.5052.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$3,976,428.40100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBTW3 A K T AMERICAN CAPITAL, INC. A CA CORP1$319,588.080.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 A K T AMERICAN CAPITAL, INC., A CALIFORNIA CORP1$599,227.660.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AAKO INC. DBA BOULEVARD MORTGAGE COMPANY OF PA, A PENNSYLVANIA CORPORATION1$284,032.070.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACCESS NATIONAL BANK, A DIVISION OF ACCESS NATIONAL BANK, A NATIONAL BANK1$255,354.550.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACCESS NATIONAL MORTGAGE A DIVISION OF ACCESS NATIONAL BANK A NATIONAL BANK1$379,521.900.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVISORS MORTGAGE GROUP, LLC1$264,151.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALCOVA MORTGAGE LLC1$293,600.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALL IN ONE MORTGAGE LENDERS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$399,519.370.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIANCE FINANCIAL RESOURCES, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$382,507.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMCAP MORTGAGE, LTD. DBA EFAST1$417,000.000.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMCAP MORTGAGE, LTD. DBA GOLD FINANCIAL SERVICES1$284,800.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANCSHARES MORTGAGE, LLC A LLC3$981,015.641.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANCSHARES MORTGAGE, LLC, A LLC2$544,848.100.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC, A CALIFORNIA CORP1$339,313.190.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC. A CA CORP1$259,672.890.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCING CORPORATION2$542,177.910.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCING CORPORATION A CORP1$416,450.870.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCING CORPORATION, A CORP1$255,685.230.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC A LLC1$340,650.830.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PORTFOLIO MORTGAGE CORP1$309,355.060.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SOUTHWEST MORTGAGE CORP1$295,636.040.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL INC. A CORPORATION1$329,106.820.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL INC., A CORP1$416,450.870.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION1$334,558.850.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION A GEORGIA CORP1$262,106.560.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSURANCE FINANCIAL GROUP LLC1$346,043.720.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC, A VIRGINIA LIMITED LIABILITY COMPANY1$538,537.010.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC COAST MORTGAGE, LLC1$306,622.520.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE, LLC A LLC2$656,224.970.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY2$645,158.910.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL CITY BANK1$254,327.140.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAROLINA BANK1$395,640.060.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE HOME LOANS, A UTAH CORPORATION2$675,481.640.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC1$305,224.240.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC A CORP1$309,850.630.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC. A CORP1$329,584.810.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEVELOPER'S MORTGAGE COMPANY1$251,500.370.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION1$252,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DYNAMIC MORTGAGE FINANCIAL CORPORATION A CA CORP1$680,000.000.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DYNAMIC MORTGAGE FINANCIAL CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION1$254,464.470.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORP1$259,258.140.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK AN IOWA BANKING CORP1$327,577.790.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC1$272,534.480.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC, A CORP1$408,211.730.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COLONY MORTGAGE CORP2$595,724.350.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION A CORP1$396,488.970.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERNET BANK OF INDIANA AN INDIANA CHARTERED BANK1$302,600.990.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK AND TRUST COMPANY, NC BANKING CORP1$333,589.310.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGE MASON MORTGAGE, LLC1$625,298.750.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGE MASON MORTGAGE, LLC A VA LLC1$431,456.480.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGE MASON MORTGAGE, LLC, A VIRGINIA LIMITED LIABILITY COMPANY1$615,000.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP, CORP1$320,006.040.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT PLAINS NATIONAL BANK A NATIONAL BANK2$646,794.660.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT PLAINS NATIONAL BANK, A NATIONAL BANK1$317,091.300.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENPATH LENDING LLC1$510,709.130.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY2$736,051.300.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY A CALIFORNIA CORP1$398,747.680.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY A CALIFORNIA CORPORAITON1$343,132.670.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY, A CALIFORNIA CORP1$299,505.070.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY, A CALIFORNIA CORPORATION2$633,573.140.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTAR FINANCIAL CORP., A CORPORATION1$271,314.210.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETOWN LENDERS LLC1$401,240.920.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JMJ FINANCIAL GROUP1$625,500.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 K. HOVNANIAN AMERICAN MORTGAGE, LLC1$324,078.180.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEY MORTGAGE SERVICES, INC., A CORP1$401,470.630.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINGS MORTGAGE SERVICES, INC., A CALIFORNIA CORP1$320,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL COPRORATION A CORPORATION1$263,671.780.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEGACY TEXAS BANK, A CORP1$278,032.380.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANN MORTGAGE, LLC DBA MORTGAGE WEST, A LLC1$261,822.890.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARKETPLACE HOME MORTGAGE LLC A LLC2$738,627.870.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIDIAN BANK A PENNSYLVANIA CHARTERED BANK1$347,552.040.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST EQUITY MORTGAGE, LLC AN ILLINOIS LLC2$708,169.580.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST EQUITY MORTGAGE, LLC, AN ILLINOIS LLC1$353,970.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILEND, INC. A GEORGIA CORP1$348,278.580.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONARCH BANK1$430,604.880.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC AN ARIZONA CORP1$255,685.230.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC, AN ARIZONA CORP1$279,463.800.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE 1 INC1$300,612.540.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE RESEARCH CENTER, LLC DBA VETERANS UNITED HOME LOANS , A MISSOURI LLC1$323,582.940.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE LLC DBA MOTIVE LENDING1$311,969.890.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS RELIABLE LENDING, LLC2$628,192.300.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHSTAR BANK OF TEXAS1$297,084.260.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ON Q FINANCIAL INC1$413,953.660.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPEN MORTGAGE LLC1$329,186.820.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP INC A CA CORP (CFL# 603D903)1$407,486.680.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM HOME MORTGAGE CORPORATION, AN ILLINOIS CORPORATION1$361,523.300.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POINT MORTGAGE CORPORATION A FLORIDA CORP1$412,328.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POINT MORTGAGE FINANCIAL, A FLORIDA CORPORATION1$315,184.900.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRESIDENTIAL BANK F.S.B1$306,688.610.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE INC A LICENSED LENDER1$369,534.480.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC2$609,312.370.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC. A LICENSED LENDER1$341,362.160.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGENCY MORTGAGE CORP1$310,264.790.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL HOME FUNDING CORP A NEW YORK CORPORATION1$327,318.400.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC, INC1$412,500.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL PACIFIC FUNDING CORP A CALIFORNIA CORPORATION1$519,360.620.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL UNITED MORTGAGE LLC1$252,666.840.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RP FUNDING, INC2$603,213.390.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY3$1,004,525.981.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SFMC, LP DBA SERVICE FIRST MORTGAGE CO1$382,030.460.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVERTON MORTGAGE SPECIALISTS INC A GEORGIA CORP2$581,405.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC4$1,358,073.581.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SYNERGY ONE LENDING, INC, A CORPORATION1$335,557.540.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SYNERGY ONE LENDING, INC. A CORPORATION1$350,537.780.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FEDERAL SAVINGS BANK A FEDERAL SAVINGS BANK1$385,491.690.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE LENDING PARTNERS LLC DBA DFW TEXAS MORTGAGE1$332,062.150.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE FIRM INC. A CORP1$377,002.590.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED FIDELITY FUNDING CORPORATION, A MISSOURI CORP1$349,559.650.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY1$623,424.200.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY LLC A FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY1$313,077.170.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY LLC A FLORIDA LLC1$385,103.630.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLOIRDA LLC1$407,486.680.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 V.I.P. MORTGAGE, INC2$739,963.220.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY BANK1$408,247.410.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VENTA FINANCIAL GROUP, INC. A NV CORP1$370,511.450.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WALLICK AND VOLK, INC1$279,655.720.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERSTONE MORTGAGE CORPORATION, A CORP2$629,444.070.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A79$26,480,959.8834.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WHOLESALE CAPITAL CORPORATION1$287,273.880.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, L.L.P1$416,475.350.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  222$76,041,021.96100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBTX1 A & N MORTGAGE SERVICES, INC., AN ILLINOIS CORPORATION1$207,719.820.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 A K T AMERICAN CAPITAL, INC. A CA CORP1$365,484.300.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABSOLUTE HOME MORTGAGE CORPORATION, A NEW JERSEY CORP1$259,625.390.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACOPIA, LLC, A CORPORATION1$305,578.410.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFILIATED BANK1$337,783.500.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALERUS FINANCIAL, NA DBA ALERUS MORTGAGE2$751,541.190.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLEN TATE MORTGAGE SERVICES, INC1$305,568.850.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMCAP MORTGAGE, LTD2$615,865.610.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK, A FSB1$259,641.790.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK, NA1$335,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC1$278,923.780.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC. A CA CORP1$256,138.580.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCING CORPORATION1$264,043.850.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCING CORPORATION, A CORPORATION3$1,039,929.730.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NATIONAL BANK1$416,438.290.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE CO LLC A LLC1$265,633.520.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC A LLC1$399,174.580.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION A CALIFORNIA CORP1$351,025.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SECURITY MORTGAGE CORP1$295,582.940.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIS BANK A CORP1$315,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK MORTGAGE1$285,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASPIRE FINANCIAL, INC .DBA TEXASLENDING.COM A CORP1$285,100.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASPIRE FINANCIAL, INC. DBA TEXASLENDING.COM1$265,500.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASPIRE FINANCIAL, INC. DBA TEXASLENDING.COM, A CORPORATION1$373,125.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF MAINE (THE) A FEDERALLY CHARTERED SAVINGS BANK1$287,603.210.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKPLUS, A CORPORATION1$299,486.680.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKSOUTH MORTGAGE COMPANY, LLC2$625,919.300.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY BANK, FSB1$273,415.780.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC ILLINOIS A LLC1$266,124.500.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE, LLC A LLC1$360,479.860.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE, LLC, A LLC1$290,008.830.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BEACH COMMUNITY MORTGAGE SERVICES, INC1$382,933.480.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK + TRUST1$279,476.410.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC NATIONAL BANK, A FEDERALLY CHARTERED NATIONL BANK1$327,548.100.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY FIRST MORTGAGE SERVICES, LLC1$279,622.830.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE HOME LOANS, A UTAH CORP1$417,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE HOME LOANS, A UTAH CORPORATION1$277,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE MORTGAGE1$561,575.240.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK OF OAK PARK RIVER FOREST1$417,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE BANK A CORP1$280,404.350.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE NATIONAL BANK + TRUST CO A CORP1$416,250.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE INC A CORPORATION1$213,224.820.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC2$763,750.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CSTONE MORTGAGE, INC., A CORP1$372,474.450.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY LTD LP1$359,492.760.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD1$359,442.160.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION1$254,548.820.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECT MORTGAGE LOANS, LLC A LLC1$346,350.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DISCOVER HOME LOANS, INC. A DELAWARE CORP2$672,193.310.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAGAS MORTGAGE COMPANY1$184,881.630.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD1$275,128.890.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD., A TEXAS LP1$284,607.340.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EUSTIS MORTGAGE CORPORATION1$296,678.790.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC DBA SUPREME LENDING A TEXAS CORPORATION1$414,851.690.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC. DBA SUPREME LENDING, A TEXAS CORP2$456,625.920.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORP4$1,218,720.340.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMINGTON MORTGAGE A DIVISION OF CAPSTAR BANK A TENNESSEE CHARTERED BANK1$329,684.820.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTENNIAL MORTGAGE CORP, A CORP1$412,200.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES, INC A CORPORATION1$274,246.640.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION A CORP1$192,252.840.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HERITAGE MORTGAGE, LLC1$615,151.320.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INDEPENDENCE BANK A MICHIGAN CORP1$323,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK2$695,794.900.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION1$413,429.620.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK1$253,891.760.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FOUNDATION ONE BANK, A NEBRASKA BANKING CORP1$339,430.240.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN LOAN CENTER A CALIFORNIA CORP1$274,603.770.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN LOAN CENTER, A CALIFORNIA CORP1$608,141.910.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FUNDING RESOURCES MORTGAGE CORP1$265,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY BANK MORTGAGE, INC1$297,889.010.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY FUNDING DIVERSIFIED MORTGAGE SERVICES LP1$534,479.080.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY FUNDING DIVERSIFIED MORTGAGE SERVICES LP DBA ERATES MORTGAGE1$283,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGETOWN MORTGAGE, LLC1$294,103.300.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GERSHMAN INVESTMENT CORP DBA MIDWEST LENDING1$267,863.490.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP, CORP2$516,087.950.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOODMORTGAGE.COM A CORP1$383,458.950.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENPATH LENDING, LLC1$279,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC. A DE CAORP1$297,481.760.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY BANK + TRUST, NATIONAL ASSOC1$278,624.170.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY4$1,368,100.300.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY A CA CORP1$279,622.830.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY, A CALIFORNIA CORP1$279,605.480.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY, A CALIFORNIA CORPORATION1$271,265.870.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANA FINANCIAL, INC, A CALIFORNIA CORP1$415,938.970.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIGHTECHLENDING, INC1$416,412.450.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESERVICES LENDING, LLC1$298,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTAR FINANCIAL CORP A CORPORATION2$640,288.420.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTAR FINANCIAL CORP., A CORPORATION1$390,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST BANK1$298,441.810.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IAPPROVE LENDING, A CALIFORNIA CORP1$281,611.480.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO INDEPENDENT BANK AN IDAHO CORP1$293,662.570.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INLANTA MORTGAGE, INC1$313,405.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRITY FIRST FINANCIAL GROUP INC1$318,750.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCONTINENTAL CAPITAL GROUP INC A NEW YORK CORP1$391,435.200.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAC FINANCIAL, INC DBA PLAZA LOANS, A CALIFORNIA CORPORATION1$262,146.410.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JERSEY MORTGAGE COMPANY1$395,005.030.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JLB CORPORATION DBA GOLDEN OAK LENDING A MO CORP1$329,535.040.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINGS MORTGAGE SERVICES, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$341,539.310.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION A CORPORATION1$240,534.200.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEGACY TEXAS BANK A CORP1$262,787.450.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M AND T BANK A CORP1$415,418.870.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL, LLC2$673,641.360.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACKINAC SAVINGS BANK, FSB1$302,083.230.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCLEAN MORTGAGE CORPORATION A VIRGINIA CORP1$293,550.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGA CAPITAL FUNDING, INC., A CALIFORNIA CORPORATION (CFL # 603A486)1$562,708.470.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIDIAN BANK, A PENNSYLVANIA CHARTERED BANK1$408,436.510.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE INC., A CALIFORNIA CORPRATION1$525,758.160.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE, INC. AN OH CORP1$257,316.440.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDCOUNTRY BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK1$266,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST EQUITY MORTGAGE, LLC, AN IL LLC1$343,526.060.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST EQUITY MORTGAGE, LLC, AN ILLINOIS LLC2$633,345.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILEND, INC., A GEORGIA CORP1$342,527.440.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONARCH BANK1$260,881.890.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONROE BANK AND TRUST1$224,244.290.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC1$394,643.160.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC AN ARIZONA CORP1$347,600.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC AN AZ CORP1$314,672.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC., AN ARIZONA CORPORATION1$308,750.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE 1 INC A MICHIGAN CORP1$252,659.210.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE 1 INC. A MI CORP1$404,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE RESEARCH CENTER, LLC DBA VETERANS UNITED HOME LOANS, A MISSOURI LIMITED LIABILITY COMPANY1$377,479.220.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNT OLYMPUS MORTGAGE COMPANY, A CALIFORNIA CORP1$354,738.960.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC1$294,011.940.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL + INVESTMENT CORPORATION, AN ARIZONA CORP2$525,481.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL AND INVESTMENT CORPORATION AN AZ CORP1$280,250.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NTFN INC. DBA PREMIER NATIONWIDE LENDING2$537,439.450.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OAK MORTGAGE COMPANY, LLC A NEW JERSEY LLC1$297,600.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ON Q FINANCIAL INC1$308,324.630.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ONE NEVADA CREDIT UNION, A NEVADA CORP1$333,450.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP INC A CA CORP1$394,311.770.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK A KANSAS CORP1$294,103.300.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS LLC DBA SUNBELT LENDING SERVICES1$315,554.760.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHILADELPHIA MORTGAGE ADVISORS INC A CORPORATION1$374,483.360.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PIKE CREEK MORTGAGE SERVICES INC, A DELAWARE CORPORATION1$284,503.570.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE MORTGAGE, INC1$301,175.050.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM HOME MORTGAGE CORPORATION, AN IL CORP1$368,100.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC6$1,807,282.521.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC A LICENSED LENDER1$253,650.050.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC. A LICENSED LENDER1$294,103.290.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC., A LICENSENSED LENDER1$294,085.050.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIME MORTGAGE LENDING, INC1$403,750.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROFICIO MORTGAGE VENTURES, LLC1$317,561.880.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULASKI BANK A FEDERAL SAVINGS BANK2$596,447.790.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGENCY MORTGAGE CORPORATION1$309,273.310.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REPUBLIC MORTGAGE HOME LOAN, LLC1$415,822.870.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE SERVICES INC3$1,011,345.840.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RP FUNDING, INC1$416,356.710.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY MORTGAGE FUNDING CORP1$284,589.370.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY MORTGAGE FUNDING CORPORATION1$314,022.250.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY3$931,619.410.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVERTON MORTGAGE SPECIALISTS INC1$183,442.560.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVERTON MORTGAGE SPECIALISTS INC A GEORGIA CORP2$646,563.570.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIRVA MORTGAGE, INC1$356,496.990.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN TRUST MORTGAGE, LLC1$254,656.500.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC2$637,818.950.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNSTREET MORTGAGE, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIABILITY COMPANY1$256,154.480.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SYNOVUS MORTGAGE CORP1$182,148.700.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TAYLOR MORRISON HOME FUNDING, LLC, A LLC1$353,273.610.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TBI MORTGAGE COMPANY A CORP1$416,399.180.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FEDERAL SAVINGS BANK A FEDERAL SAVINGS BANK1$330,283.970.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FEDERAL SAVINGS BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK1$304,189.700.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE LENDING PARTNERS LLC DBA DFW TEXAS MORTGAGE A TEXAS LLC1$415,995.080.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE FIRM INC., A CORP1$271,079.510.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE HOUSE, INC. A CA CORP1$368,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE NORTHERN OHIO INVESTMENT COMPANY A CORP1$279,863.890.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRIDENT MORTGAGE CO., LP1$403,181.120.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED FIDELITY FUNDING CORP., A MISSOURI CORPORATION1$416,438.290.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY LLC A FL LLC1$332,216.240.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY LLC A FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY1$340,660.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY LLC A FLORIDA LLC1$315,313.970.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY1$366,358.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY LENDING GROUP LLC1$284,050.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY LENDING GROUP, LLC1$269,619.570.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WALLICK + VOLK, INC3$903,194.410.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WALLICK AND VOLK, INC1$205,372.990.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERSTONE MORTGAGE CORP2$505,640.850.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A210$72,437,634.0450.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WHITNEY BANK MISSISSIPPI CORP1$367,504.290.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WHOLESALE CAPITAL CORPORATION A CORPORATION 23328 OLIVEWOOD PLAZA DRIVE, MORENO VALLEY CA 925531$274,629.570.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILLOW BEND MORTGAGE COMPANY, LLC1$410,321.540.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE LLP1$416,412.440.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, L.L.P1$293,154.580.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, LLP1$391,091.600.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  428$142,878,986.60100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138YBTY9 AMBECK MORTGAGE ASSOCIATES, A CALIFORNIA CORPORATION1$179,600.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC., A CALIFORNIA CORP1$175,023.521.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN MORTGAGE + EQUITY CONSULTANTS, INC., A CORPORATION1$181,449.951.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC A LLC1$179,783.721.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION A GEORGIA CORP1$175,518.561.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASPIRE FINANCIAL, INC. DBA ASPIRE LENDING, A CORPORATION1$199,246.371.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSURANCE FINANCIAL GROUP LLC1$180,272.901.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE, LLC A LLC2$386,757.152.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC A LLC1$180,928.431.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD1$183,688.601.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA