ABS-15G
File 69 of 133
Name of Issuing EntityCheck if RegisteredName of OriginatorTotal Assets by OriginatorAssets that Were Subject of DemandAssets that Were Repurchased or ReplacedAssets Pending Repurchase or ReplacementDemand in DisputeDemand WithdrawnDemand Rejected
   #$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)
3138WGR30 1ST 2ND MORTGAGE CO. OF N.J., INC1$240,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 1ST SECURITY BANK OF WASHINGTON2$764,900.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION16$5,158,130.293.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACE MORTGAGE, LLC1$266,660.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIED MORTGAGE GROUP, INC - COR1$374,824.090.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMCAP MORTGAGE LTD1$404,513.370.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK & TRUST CO., INC1$340,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC4$1,324,298.451.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP8$2,517,832.051.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICASH - COR1$252,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIPRO FUNDING, INC1$344,300.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIPRO FUNDING, INC. DBA AMERIPRO HOME LOANS3$804,000.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION1$231,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK MORTGAGE2$488,300.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST BANK1$217,800.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASPIRE FINANCIAL, INC. DBA TEXASLENDING.COM, A CORPORATION1$268,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC2$548,300.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIA FINANCIAL LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$403,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA1$416,475.350.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOAN6$1,906,300.001.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND3$889,400.210.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BARR GROUP, INC1$228,750.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY HOME LOANS, ISAOA/ ATIMA1$399,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC4$1,382,950.001.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE LLC1$259,680.310.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE, LLC - COR1$380,600.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELVOIR FEDERAL CREDIT UNION1$240,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLUE STAR RESIDENTIAL LENDING, INC1$375,537.670.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF KANSAS CITY1$279,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROADVIEW MORTGAGE CORPORATION1$417,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SETTLEMENT SVCS1$329,584.810.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC6$1,882,580.001.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING6$1,589,650.001.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING10$3,336,650.002.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC.DBA NEW AMERICAN FUNDING2$694,775.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL4$935,200.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE25$8,527,700.006.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE LLC4$1,028,866.540.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC NATIONAL BANK A FEDERALLY CHARTERED NATIONAL BANK1$517,348.290.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL PACIFIC BANK A HAWAII CORPORATION1$316,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC3$808,961.700.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST WHOLESALE MORTGAGE CO1$205,620.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWORTH MORTGAGE, LLC1$249,885.220.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE INC1$411,200.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA7$2,018,818.231.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTWAY COMMUNITY BANK, A STATE CHARTERED BANK1$222,838.070.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE1$327,750.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMPASS MORTAGGE INC1$309,600.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC3$1,149,789.190.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION3$821,000.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DATA MORTGAGE INC DBA ESSEX MORTGAGE A CALIFORNIA CORPORATI1$338,573.500.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DATA MORTGAGE INC., DBA ESSEX MORTGAGE1$298,823.560.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEVLIN INC DBA LOANSOURCE REAL ESTATE LOANS1$207,658.410.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIGNIFIED HOME LOANS,LLC1$278,800.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECTORS MORTGAGE, INC., AN OREGON CORPORATION1$222,925.560.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC4$1,151,200.000.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMPIRE FINANCIAL, A CALIFORNIA CORPORATION1$255,685.230.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD4$1,222,500.000.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING3$759,935.010.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC2$558,013.030.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY1$212,075.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST2$622,200.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION4$1,327,141.551.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION D/B/A CAPITAL MORT1$355,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS INSURANCE GROUP FEDERAL CREDIT UNION1$254,400.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC2$474,542.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE2$671,770.180.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC7$1,779,770.001.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC3$890,950.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST ALLIANCE HOME MORTGAGE LLC1$404,535.450.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN BANK1$399,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK D/B/A FIRST BANK MORTGAGE1$228,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY3$928,200.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC5$1,560,059.431.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COLONY MORTGAGE CORPORATION (10840)1$222,220.060.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY MORTGAGE, INC1$281,250.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST EQUITY HOME LOAN, INC1$267,420.770.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C2$750,122.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OPTION MORTGAGE, LLC2$599,400.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF ST. CHARLES, MO1$224,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FNB WICHITA FALLS1$417,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD1$268,638.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION2$805,607.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC1$240,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDWATER BANK1$247,088.740.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDWATER BANK, N.A. - COR1$251,863.380.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN FINANCIAL SERVICES INC1$327,587.330.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENBOX LOANS INC1$303,200.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GROUP MORTGAGE, LLC1$204,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON GROUP FUNDING, INC. - COR1$281,345.580.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARTFORD FINANCIAL SERVICES, INC. (18159)1$395,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FINANCING CENTER, INC1$247,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION1$320,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC15$5,030,831.003.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAG3$816,500.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIA1$305,550.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESIDE FINANCIAL, LLC9$2,315,623.861.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDEAL HOME LOANS LLC1$416,521.690.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IMPAC MORTGAGE CORP3$976,250.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK1$254,250.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCONTINENTAL CAPITAL GROUP1$389,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES, LLC1$348,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL CITY MORTGAGE, INC1$279,900.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IQ CREDIT UNION1$225,400.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J.G. WENTWORTH HOME LENDING, INC. - CONV1$308,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION1$302,019.540.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAND HOME FINANCIAL SERVICES, A CALIFORNIA CORPORATION2$802,500.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEGACY HOME LOANS LLC1$294,500.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEVEL ONE BANK (23848)1$311,607.460.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL, LLC1$335,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGASTAR FINANCIAL CORP1$290,500.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBER ADVANTAGE MORTGAGE1$216,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN MUTUAL, INC1$267,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID OHIO MORTGAGE CORP1$228,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-ISLAND MORTGAGE CORP1$321,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILEND, INC., A GEORGIA CORPORATION1$371,553.020.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP1$408,500.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NOW INC1$260,700.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ONE SOLUTIONS, INC1$334,847.180.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK1$312,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC7$2,032,900.001.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC3$1,077,085.010.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUFG UNION BANK, N.A2$552,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC3$1,263,500.000.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC DBA MOTIVE LENDING2$797,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENDING2$417,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC., DBA MOTIVE LENDING2$460,500.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS LENDING CORPORATION1$284,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK CAPITAL FUNDING CORPORATION2$585,599.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW AMERICA FINANCIAL CORPORATION1$404,513.370.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NFM, INC. DBA NFM LENDING1$292,100.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHPOINTE BANK1$416,475.360.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST COMMUNITY CREDIT UNION1$224,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL AND INVESTMENT CORPORATION1$274,400.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUVISION FCU1$360,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD NATIONAL BANK1$308,750.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ON Q FINANCIAL, INC1$417,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPEN MORTGAGE, LLC - COR1$374,528.200.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC BAY LENDING GROUP2$492,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CALIFORNIA LIMITED1$248,500.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC8$2,292,018.001.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP, INC1$417,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION2$620,000.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY1$364,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES MORTGAGE COMPANY1$263,200.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES NATIONAL BANK1$279,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM HOME MORTGAGE CORPORATION1$289,600.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC1$592,000.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE10$3,113,650.002.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER MORTGAGE SERVICES INC1$204,920.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC1$210,870.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIME SOURCE MORTGAGE, INC., A DELAWARE CORPORATION1$224,729.650.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRINCETON MORTGAGE CORPORATION1$225,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIORITY MORTGAGE FUNDING INC2$738,697.420.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT SAVINGS BANK, FSB1$260,800.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVINCIAL BANK1$380,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC3$836,300.000.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RANLIFE, INC1$350,100.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL BANCORP3$990,000.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL HOME FUNDING CORP1$212,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL PACIFIC FUNDING CORP., A CALIFORNIA CORPORATION1$624,213.660.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RPM MORTGAGE, INC3$961,850.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SACRAMENTO CREDIT UNION2$640,000.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURE LENDING INCORPORATED1$392,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURE ONE CAPITAL CORPORATION - CO1$367,200.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION2$555,668.370.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY6$1,716,935.621.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SELCO COMMUNITY CREDIT UNION1$247,500.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SENTE MORTGAGE, INC1$269,600.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHAMROCK FINANCIAL CORPORATION A RHODE ISLAND CORPORATION1$205,241.450.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHEA MORTGAGE INC1$247,800.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC8$2,614,247.052%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIMMONS FIRST NATIONAL BANK1$294,500.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH FLORIDA EDUCATIONAL FEDERAL CREDIT UNION1$217,600.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN FIDELITY MORTGAGE, LLC1$327,614.910.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B1$243,200.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC2$521,143.500.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC1$210,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUBURBAN MORTGAGE, INC1$210,734.530.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUCCESS MORTGAGE PARTNERS, INC2$682,302.050.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE CORPORATION1$202,500.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC1$243,750.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SYNERGY ONE LENDING.,A CORPORATION1$272,564.450.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TALMER BANK AND TRUST1$200,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A2$617,000.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK FINANCIAL DBA TEXAS BANK MORTGAGE CO1$417,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWNE MORTGAGE COMPANY1$384,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U.S. FINANCIAL GROUP, INC. DBA LOUISIANA MORTGAGE ASSOCIATES1$238,500.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIFIRST MORTGAGE CORPORATION, A COLORADO CORPORATION1$348,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION1$271,600.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BANK AND TRUST COMPANY1$348,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC5$1,550,014.821.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED2$673,515.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL MORTGAGE & FINANCE, INC1$259,701.770.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANDYK MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$241,800.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VENTA FINANCIAL GROUP INC1$209,517.190.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VITEK REAL ESTATE INDUSTRIES GROUP, INC. DBA VITEK MORTGAGE1$368,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W. J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL1$279,750.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESLEND FINANCIAL2$480,550.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILLAMETTE VALLEY BANK1$261,378.220.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTRUST MORTGAGE, A DIVISION OF BARRINGTON BANK AND TRUST C2$508,382.190.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  426$130,653,034.15100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGR48 ABBEVILLE BUILDING & LOAN1$176,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION2$357,511.360.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACOPIA HOME LOANS1$174,621.610.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFINITY PLUS FEDERAL CREDIT UNION1$176,100.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALASKA USA MORTGAGE COMPANY, LLC1$213,780.810.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION5$895,176.002.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK CENTER6$1,496,476.743.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC2$357,000.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HERITAGE FEDERAL CREDIT UNION1$404,746.230.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC1$176,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION1$179,214.850.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANCHORBANK, FSB2$360,000.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA STATE CREDIT UNION1$178,700.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION3$803,067.071.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HAWAII RETAIL1$179,198.930.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST, A CALIFORNIA STATE BANKING CORP2$783,952.051.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK SNB1$411,529.010.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK-FUND STAFF FEDERAL CREDIT UNION8$3,830,037.178.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS TRUST COMPANY1$178,400.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BARTON CREEK LENDING GROUP LLC1$180,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION2$359,368.130.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$230,200.710.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BETHPAGE FEDERAL CREDIT UNION2$358,000.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CALIFORNIA MORTGAGE GROUP INC1$174,634.920.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPSTONE DIRECT, INC1$180,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL4$713,600.001.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE1$178,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE HOME LOANS, A UTAH CORPORATION1$326,620.410.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL SAVINGS, F.A1$180,708.310.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLORADO CREDIT UNION, A COLORADO CORPORATION1$181,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCIAL SAVINGS BANK1$180,500.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY 1ST CREDIT UNION1$176,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION2$356,200.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY LTD1$290,769.210.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP DBA 1ST ADVANTAGE MORTGAGE A1$178,816.830.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUPACO COMMUNITY CREDIT UNION1$180,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEMENTS FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION1$175,090.620.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE1$406,637.340.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY CREDIT UNION2$350,643.660.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK & TRUST1$177,500.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL CREDIT UNION1$176,750.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MIDWEST BANK1$182,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK, N.A1$179,214.850.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL,INC1$177,500.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION2$362,000.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY1$178,950.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY1$177,903.100.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORT WORTH COMMUNITY CREDIT UNION1$176,300.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION1$174,435.790.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC1$177,900.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GERMANTOWN TRUST & SAVINGS BANK1$182,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRANITE STATE CREDIT UNION1$180,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEW ORLEANS FCU1$177,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NILES COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION1$179,800.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY TRUST COMPANY2$358,000.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION3$537,744.001.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESALE MORTGAGE LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$179,992.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOWNTOWN MORTGAGE CO., INC4$1,145,998.082.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION1$175,750.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERMOUNTAIN MORTGAGE CO INC1$290,857.410.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INVESTORS HOME MORTGAGE1$176,227.940.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA BANKERS MORTGAGE CORPORATION1$178,200.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KERN SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION1$181,405.260.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINECTA FEDERAL CREDIT UNION2$843,328.461.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION2$357,750.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER BANK N.A1$177,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAIN STREET BANK1$176,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIDIAN BANK A PENSYLVANIA CHARTERED BANK1$175,934.430.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METRO CREDIT UNION2$552,099.081.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK1$180,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN AMERICA CREDIT UNION1$158,623.100.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NASSAU EDUCATORS FCU2$464,437.191.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE BANK3$532,000.001.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD NATIONAL BANK1$178,127.690.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NICOLET NATIONAL BANK1$180,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST FEDERAL CREDIT UNION2$355,159.410.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD NATIONAL BANK2$360,800.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLMSTED NATIONAL BANK, A NATIONAL BANK1$177,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPPORTUNITY BANK OF MONTANA1$406,544.630.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CALIFORNIA LIMITED1$181,206.130.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC1$178,427.660.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL C. U2$356,000.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK1$175,500.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PIONEER BANK4$919,913.622.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRAIRIE STATE BANK1$180,478.940.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIA MORTGAGE, LLC1$176,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC1$180,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT CREDIT UNION1$179,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PURDUE FEDERAL CREDIT UNION1$181,875.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PYRAMAX BANK1$176,572.940.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PYRAMAX BANK FSB4$1,131,770.542.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RENASANT BANK1$179,214.850.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVERHILLS BANK1$180,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A1$180,998.370.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK OF PUERTO RICO1$178,396.080.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION10$2,148,281.814.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST ANNE'S CREDIT UNION OF FALL RIVER MASS8$1,829,611.954.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANFORD FEDERAL CREDIT UNION1$576,694.451.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC2$356,223.790.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC2$354,200.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT CREDIT UNION2$360,225.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUPERIOR FEDERAL CREDIT UNION1$180,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TAMPA BAY FCU1$247,344.880.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A1$157,476.580.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS HERITAGE NATIONAL BANK1$180,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE ADIRONDACK TRUST COMPANY1$207,261.180.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE GUILFORD SAVINGS BANK1$291,603.920.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE OLD FORT BANKING COMPANY, A CORPORATION1$181,350.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THIRD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CLEVELAND2$360,900.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOPLINE FEDERAL CREDIT UNION1$180,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION SAIVINGS BANK, AN OHIO CORPORATION2$359,122.700.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION SAVINGS BANK, AN OHIO CORPORATION12$2,243,041.815.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERMONT FEDERAL CREDIT UNION1$182,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERMONT STATE EMPLOYEES CREDIT UNION3$760,490.991.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A1$188,684.390.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORKERS CREDIT UNION1$214,994.240.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  201$44,341,396.21100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGR55 360 MORTGAGE GROUP, LLC1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN EQUITY MORTGAGE, INC1$193,486.480.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCE HOUSE LARIBA1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC2$403,678.491.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$209,707.180.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION1$210,000.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA UNITED LENDING2$407,154.781.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED MORTGAGE GROUP, INC1$216,000.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO SANTANDER PR1$190,552.220.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY VALLEY MORTGAGE GROUP1$209,000.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE, LLC - COR1$214,099.250.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK & TRUST1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING1$213,249.760.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROOKHOLLOW MORTGAGE SERVICES, LTD1$210,000.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL INTERNATIONAL FINANCIAL, INC1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL1$215,000.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE5$1,032,800.003.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC1$205,000.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS BANK, NA1$270,358.120.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST WHOLESALE MORTGAGE CO1$245,617.400.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLEVELAND STATE BANK1$217,500.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMC HOME LENDING1$200,667.140.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA1$220,160.410.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTLINE FEDERAL CREDIT UNION1$204,750.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSUMERS CREDIT UNION1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC2$404,100.001.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION LENDING SOURCE LLC1$169,153.560.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD1$204,252.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP. DBA 1ST ADVANTAGE MORTGAGE1$201,500.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC1$204,000.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION D/B/A NORTHPOINT M1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC1$209,111.250.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GEORGIA HOME MORTGAGE, INC. DBA 1ST GEORGIA HOME MORT1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MIDWEST BANK1$200,800.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY OF IDAHO LLC1$206,000.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., A MISSOURI CORPORATION1$205,600.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION1$233,991.780.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATWALL, INC1$201,750.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GSB MORTGAGE, INC1$200,250.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY10$2,061,348.587.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON GROUP FUNDING INC1$207,000.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANA FINANCIAL INC1$395,107.481.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION2$404,250.001.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME STATE BANK, N.A1$201,500.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESIDE FINANCIAL, LLC1$203,000.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST MORTGAGE COMPANY1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INSIGNIA BANK1$202,400.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEANNE D'ARC CREDIT UNION1$216,000.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINECTA FEDERAL CREDIT UNION5$2,851,260.319.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LADERA LENDING, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$207,617.600.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARTIN FEDERAL CREDIT UNION1$209,120.200.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE, INC1$203,481.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDSTATES BANK, NA, A NATIONAL BANKING ASSOCIATION1$205,000.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE 1 INCORPORATED1$209,000.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ASSURANCE INC1$201,223.880.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN AMERICA CREDIT UNION1$272,028.240.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC2$415,153.561.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC TN#1127481$202,500.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORANGE COUNTY ' S CREDIT UNION1$201,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC RESIDENTIAL MORTGAGE, LLC1$199,162.090.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CALIFORNIA LIMITED1$217,704.230.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PAN AMERICAN MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$200,253.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC4$805,561.282.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION1$202,500.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY2$405,000.001.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY, INC1$204,000.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE CORPORATION1$201,400.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC1$204,736.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC2$399,533.561.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RELIANCE FIRST CAPITAL, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY C1$199,178.950.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION2$424,772.501.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC1$200,423.820.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SMART CHOICE MORTGAGE, LLC1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUND COMMUNITY BANK1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH PACIFIC FINANCIAL CORPORATION1$200,500.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH STATE BANK1$203,665.320.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC2$407,920.391.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC4$815,000.002.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A3$632,726.412.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXANS CREDIT UNION2$403,577.521.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTONE FINANCIAL1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFO1$214,961.260.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FIRST FEDERAL CREDIT UNION1$205,000.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY NATIONAL BANK1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESLEND FINANCIAL CORP1$200,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTEX GROUP LLC DBA FIRST LENDING, A TEXAS LIMITED LIABILI1$215,200.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE, INC1$203,000.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$199,153.560.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  130$28,762,210.56100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGR63 ANCHORBANK, FSB3$294,252.204.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO1$102,941.851.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO POPULAR DE PUERTO RICO3$302,358.894.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF SPRINGFIELD2$207,300.003.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION1$99,842.631.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC1$99,846.031.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK OF ST LOUIS1$99,846.031.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK1$91,682.621.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY MORTGAGE FUNDING, LLC1$108,663.831.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY SAVINGS BANK2$199,200.003.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOLLAR BANK, FEDERAL SAVINGS BANK2$204,778.863.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUBUQUE BANK AND TRUST COMPANY1$95,772.321.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMIGRANT MORTGAGE COMPANY, INC1$110,000.001.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMPOWER FEDERAL CREDIT UNION1$90,859.891.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY, A WASHINGTON CORPOR1$91,904.361.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMINGTON BANK1$100,000.001.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCIAL PLUS CREDIT UNION1$102,000.001.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK, N.A1$87,864.501.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GECU3$284,969.414.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY, A CALIFORNIA CORPORATION3$313,574.804.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION2$201,182.083.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION1$92,569.121.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION1$109,832.511.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK CAPITAL FUNDING CORPORATION1$94,371.651.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL C. U8$801,433.8412.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK1$109,830.631.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY CAPITAL MORTGAGE, LLC1$104,339.111.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROGRESS BANK & TRUST1$100,688.511.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY2$217,018.113.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY, 15301 V1$92,839.061.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PYRAMAX BANK FSB1$105,120.401.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK DE PUERTO RICO1$85,728.911.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION1$102,055.031.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHEAST FINANCIAL CREDIT UNION1$70,154.331.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPC CREDIT UNION1$100,000.001.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION1$92,000.001.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE INTERNATIONAL BANK OF AMHERST1$109,830.631.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TLC COMMUNITY CREDIT UNION1$98,000.001.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN AND COUNTRY BANC MORTGAGE SERVICES, INC1$107,200.001.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U.S. BANK N.A1$106,442.431.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITUS COMMUNITY CREDIT UNION1$103,500.001.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY OF IOWA COMMUNITY CREDIT UNION1$102,442.031.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERIDIAN CREDIT UNION1$109,630.951.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VISIONS FEDERAL CREDIT UNION1$88,000.001.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WCF FINANCIAL BANK1$89,861.431.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  65$6,481,728.98100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGR71 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION3$361,873.935.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA'S FIRST FCU1$115,069.021.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HERITAGE FEDERAL CREDIT UNION2$223,186.203.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS COMMUNITY BANK, DIVISION OF GLAICER BANK, A CORPOR1$115,899.951.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL FEDERAL CREDIT UNION1$112,724.801.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK1$123,500.001.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD1$119,805.251.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOLLAR BANK, FEDERAL SAVINGS BANK4$472,298.956.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DORAL BANK1$118,428.061.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUPACO COMMUNITY CREDIT UNION2$227,748.803.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUPAGE CREDIT UNION1$119,815.241.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMPOWER FEDERAL CREDIT UNION2$235,037.563.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMINGTON BANK1$117,677.471.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SECURITY BANK1$110,629.041.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GECU1$110,537.411.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HILLS BANK AND TRUST COMPANY1$119,629.921.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIWAY FEDERAL CREDIT UNION1$110,172.521.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION3$361,807.625.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION1$119,815.241.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS BANK, NATIONAL ASSOCIATION3$358,201.285.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CALIFORNIA LIMITED1$124,807.541.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL C. U3$350,322.955.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$119,496.501.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE BANK - WYOMING1$124,514.801.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POTLATCH #1 FEDERAL CREDIT UNION1$111,000.001.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY CAPITAL MORTGAGE, LLC1$123,916.661.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEBANK1$111,827.551.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PYRAMAX BANK FSB1$113,022.601.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDSTONE FEDERAL CREDIT UNION1$122,515.691.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION3$337,750.964.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHEAST FINANCIAL CREDIT UNION1$110,191.871.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUPERIOR FEDERAL CREDIT UNION2$236,931.363.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A3$349,881.415.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE PARK BANK1$118,911.811.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX2$238,355.993.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERMONT STATE EMPLOYEES CREDIT UNION3$347,505.995.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  58$6,794,811.94100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGR89 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION1$73,876.431.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALERUS FINANCIAL, N.A. DBA ALERUS MORTGAGE1$83,371.441.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION1$58,995.091.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC2$131,405.573.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION1$50,000.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL SAVINGS BANK1$70,058.191.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA STATE BANK, A WASHINGTON CORPORATION1$75,885.531.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY SAVINGS BANK2$148,600.003.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORTRUST MORTGAGE1$71,000.001.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOLLAR BANK, FEDERAL SAVINGS BANK7$507,686.2111.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUPACO COMMUNITY CREDIT UNION2$143,776.823.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMPOWER FEDERAL CREDIT UNION4$249,745.285.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK D/B/A FIRST BANK MORTGAGE1$49,478.271.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK PUERTO RICO1$74,794.541.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF ILLINOIS1$84,400.001.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENISYS CREDIT UNION1$70,000.001.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY, A CALIFORNIA CORPORATION2$152,115.163.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GVC MORTGAGE, INC. - COR1$72,654.341.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME MORTGAGE OF AMERICA, INC1$79,475.001.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION1$61,892.701.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA BANKERS MORTGAGE CORPORATION3$197,572.564.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KANSAS TEACHERS COMMUNITY CREDIT UNION1$75,880.401.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION2$92,272.642.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION2$155,387.293.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL C. U2$109,830.632.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$62,866.431.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK DE PUERTO RICO2$131,309.653.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION1$75,480.391.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHEAST FINANCIAL CREDIT UNION2$131,574.193.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUPERIOR FEDERAL CREDIT UNION4$313,650.507.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A7$465,955.3010.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED COMMUNITY BANK1$85,000.002%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERIDIAN CREDIT UNION1$38,939.950.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  62$4,244,930.50100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGR97 ABERDEEN PROVING GROUND FCU1$194,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION2$404,784.130.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALTERRA BANK1$199,390.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK1$209,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMEGY MORTGAGE COMPANY L.L.C1$209,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION2$366,288.000.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK CENTER2$400,900.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN EAGLE FINANCIAL CREDIT UNION, INC1$183,232.490.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FEDERAL MORTGAGE CORPORATION1$209,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION1$191,900.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIS BANK, A CORPORATION1$204,250.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST BANK1$208,600.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION6$1,167,327.042.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AUGUSTA MORTGAGE COMPANY (13655)1$176,462.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCORPSOUTH BANK1$302,557.520.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST, A CALIFORNIA STATE BANKING CORP2$374,704.260.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS TRUST COMPANY3$784,226.161.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKSOUTH MORTGAGE COMPANY, LLC1$339,929.890.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION3$570,025.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK & TRUST3$580,450.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK BANK1$190,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION1$175,650.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOFI FEDERAL BANK1$190,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF ALBUQUERQUE1$185,250.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF OKLAHOMA1$180,405.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$175,655.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC1$175,750.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING1$489,250.000.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRYANT BANK1$395,521.780.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL L.P1$187,150.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE1$197,600.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC1$194,469.400.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL FEDERAL CREDIT UNION1$184,300.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL MORTGAGE SERVICE COMPANY1$270,521.660.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS1$282,057.550.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCIAL BANK AND TRUST COMPANY, AN ARKANSAS CORPORATION1$180,595.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCIAL BANK OF TEXAS, N.A1$199,600.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY FIRST CREDIT UNION3$557,176.060.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY STATE BANK1$190,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION3$552,425.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC1$182,400.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE, INC1$209,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORTRUST MORTGAGE, INC1$180,405.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$196,092.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CU HOME MORTGAGE SOLUTIONS, LLC1$208,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DAS ACQUISITION COMPANY, LLC, A LIM2$404,418.030.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUPACO COMMUNITY CREDIT UNION2$377,750.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CREDIT UNION1$193,776.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD1$180,405.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY, A WASHINGTON CORPOR2$379,110.970.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAA CREDIT UNION1$185,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION1$501,600.000.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWINDS CREDIT UNION1$191,686.420.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FALL RIVER MUNICIPAL CREDIT UNION1$335,296.610.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS & MERCHANTS STATE BANK1$204,871.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK1$206,150.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE5$1,302,956.972.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC2$1,100,317.711.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK D/B/A FIRST BANK MORTGAGE2$393,285.100.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY BANK1$199,500.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY MORTGAGE, INC1$178,125.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK1$175,738.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF LAKEWOOD3$518,391.490.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF TWIN FALLS2$370,443.000.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK2$387,030.000.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY1$185,250.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS BANK1$180,239.940.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK & TRUST COMPANY1$209,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY1$176,795.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY1$185,853.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTBANK1$175,750.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORT COMMUNITY CREDIT UNION1$193,325.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION DBA CHL MORTGAGE1$220,841.460.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION DBA FREEDOM MORTGAGE CORPORATI1$198,247.380.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC2$389,500.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GECU3$578,022.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMFS, LLC1$196,175.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDEN BELT BANK FSA1$190,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEVADA MORTGAGE1$204,250.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENWAY FUNDING1$502,774.540.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY TRUST COMPANY1$192,850.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY1$185,250.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY, A CALIFORNIA CORPORATION2$372,432.180.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL SAVINGS BANK1$175,750.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION2$381,740.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK, A WASHINGTON STATE CHARTERED BANK1$203,778.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETOWN BANK - WACONIA1$188,100.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY3$546,369.940.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION4$769,701.001.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IH MISSISSIPPI VALLY CREDIT UNION, A CORPORATION1$189,050.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IH MISSISSPPI VALLEY CREDIT UNION, A CORPORATION1$180,405.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS STATE CREDIT UNION1$195,700.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INVESTORS HOME MORTGAGE1$190,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES B. NUTTER & COMPANY1$178,100.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION2$370,310.000.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAND HOME FINANCIAL SERVICES, A CALIFORNIA CORPORATION1$475,000.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION3$542,850.000.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEGACY HOME LOANS LLC1$189,050.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEOMINSTER CREDIT UNION2$487,367.120.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOANDEPOT.COM,LLC DBA IMORTGAGE1$208,249.510.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACHIAS SAVINGS BANK1$190,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANUFACTURERS BANK AND TRUST COMPANY1$187,500.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARINE BANK1$189,905.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARSHALL COMMUNITY CREDIT UNION1$194,750.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCLEAN MORTGAGE CORPORATION A VIRGINIA CORPORATION1$593,750.001.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MECHANICS SAVINGS BANK1$175,750.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBERS MORTGAGE COMPANY, INC1$199,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY INC. A MASSACHUSETTS CO1$185,831.860.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN MUTUAL, INC2$406,278.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE, INC1$204,250.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST BANK N.A1$176,445.410.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP1$186,200.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK1$204,250.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST BANK, DIVISION OF GLACIER BANK, A CORPORATION1$208,021.080.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC4$757,430.701.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MYCUMORTGAGE, LLC1$196,650.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NBKC BANK2$632,700.001.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHERN STATE BANK OF VIRGINIA, A MINNESOTA BANKING CORPOR1$194,750.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC2$392,958.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OHIO UNIVERSITY CREDIT UNION1$180,975.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD NATIONAL BANK2$362,900.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIGIN BANK1$187,150.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORNL FEDERAL CREDIT UNION1$196,650.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PAPER CITY SAVINGS ASSOCIATION1$180,500.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL C. U1$258,821.530.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY, INC1$178,500.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PETEFISH, SKILES & CO. BANK1$175,750.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE BANK1$188,100.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE BANK (25055)1$178,816.990.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER BANK, A NEBRASKA BANKING CORPORATION1$189,953.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY CAPITAL MORTGAGE, LLC DBA PCMDIRECT1$207,436.010.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROCURA MORTGAGE COMPANY1$201,718.070.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC2$386,650.000.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVINCIAL BANK1$175,655.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PUBLIC SERVICE CREDIT UNION1$194,750.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULASKI BANK1$200,792.380.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULASKI BANK HOME LENDING (LIBERTY)1$189,451.570.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULASKI BANK HOME LENDING (WICHITA)1$184,977.090.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULTE MORTGAGE LLC3$572,321.110.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PURDUE FEDERAL CREDIT UNION1$183,800.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKY MOUNTAIN BANK1$175,491.090.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKY MOUNTAIN CREDIT UNION1$204,416.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUOFF MORTGAGE COMPANY, INC. D/B/A RUOFF HOME MORTGAGE1$185,250.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 S&T BANK1$198,263.420.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAFE CREDIT UNION1$453,150.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAGE CAPITAL BANK NA1$177,020.030.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC1$193,800.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANDIA AREA FEDERAL CREDIT UNION1$189,720.090.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A4$798,739.691.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SERVICE 1ST FEDERAL CREDIT UNION1$209,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC2$402,518.030.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIRVA MORTGAGE, INC3$1,027,688.281.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH STORY BANK AND TRUST2$378,575.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN HERITAGE BANK (11940)1$204,250.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B5$977,708.711.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC5$1,319,405.002.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT CREDIT UNION3$567,625.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC1$194,463.090.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN AMERICAN MORTGAGE COMPANY1$176,919.720.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC1$180,405.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A2$662,530.901.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BANK OF BENNINGTON1$244,168.290.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIDELITY DEPOSIT AND DISCOUNT BANK1$209,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK IN SIOUX FALLS, SOUTH DAKOTA CORPOR1$188,900.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE GUILFORD SAVINGS BANK4$860,791.581.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE NATIONAL BANK OF INDIANAPOLIS1$184,300.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOPLINE FEDERAL CREDIT UNION1$207,100.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN AND COUNTRY BANC MORTGAGE SERVICES, INC1$199,500.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION BANK AND TRUST COMPANY1$185,250.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED2$368,068.410.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION2$405,445.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION-12$383,703.000.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FIRST FEDERAL CREDIT UNION1$200,450.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UTAH COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION1$202,350.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UW CREDIT UNION9$1,777,755.733.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANDYK MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$194,750.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERFORD BANK, NA D1$175,750.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTCONSIN CREDIT UNION1$206,150.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTERRA CREDIT UNION1$176,700.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTMARK CREDIT UNION1$203,692.440.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTEX GROUP LLC DBA FIRST LENDING, A TEXAS LIMITED LIABILIT1$197,600.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC1$199,212.560.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ZEAL CREDIT UNION1$326,328.590.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  271$57,625,219.76100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGRA4 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION1$180,000.000.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP5$1,324,500.006.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL, INC1$246,500.001.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA5$1,273,220.006.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST, A CALIFORNIA STATE BANKING CORP3$1,109,000.005.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING3$593,550.002.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL2$627,500.003.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE16$4,371,585.6321.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE2$597,000.002.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC1$319,600.001.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$400,000.001.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC2$476,000.002.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK D/B/A FIRST BANK MORTGAGE1$312,648.881.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIOITY FINANACIAL INC1$202,207.711%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY2$458,400.002.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC1$216,000.001.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINECTA FEDERAL CREDIT UNION1$199,724.450.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC1$294,000.001.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC2$459,250.002.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUFG UNION BANK, N.A2$666,000.003.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC2$416,000.002.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC DBA MOTIVE LENDING2$406,000.002.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC., DBA MOTIVE LENDING1$185,000.000.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPES ADVISORS, INC1$249,647.761.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORANGE COUNTY ' S CREDIT UNION1$212,000.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING LLC2$765,000.003.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION1$198,500.000.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY CAPITAL MORTGAGE, LLC1$359,000.001.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT SAVINGS BANK, FSB3$647,506.503.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RPM MORTGAGE, INC1$255,200.001.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC2$424,100.002.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SINDEO, INC1$275,000.001.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC2$714,000.003.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MONEY SOURCE INC. DBA ENDEAVOR AMERICA LOAN SERVICES, A2$498,600.002.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC., A DELAWARE LIMITED LIA1$223,000.001.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  76$20,155,240.93100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGRB2 1ST SECURITY BANK OF WASHINGTON1$463,455.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION4$1,359,661.001.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANCIAL FEDERAL CREDIT UNION1$411,750.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVISORS CAPITAL, INC. (22348)1$374,483.350.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFILIATED MORTGAGE COMPANY1$326,300.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALASKA USA MORTGAGE COMPANY, LLC1$215,054.730.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK1$400,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC1$416,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP4$1,665,115.001.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B1$464,000.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL, INC1$341,205.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK MORTGAGE1$350,000.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION1$417,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSURANCE FINANCIAL GROUP, LLC ISAOAATIMA1$402,750.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIA FINANCIAL LLC DBA AXIA HOME LOANS1$330,700.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA2$1,044,100.001.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND1$304,500.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST, A CALIFORNIA STATE BANKING CORP1$382,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKSOUTH MORTGAGE COMPANY, LLC1$369,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKUNITED, N.A1$380,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION1$483,200.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC2$737,000.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION2$744,921.440.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOFI FEDERAL BANK1$340,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 C.U. MORTGAGE SERVICES, INC1$248,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAMDEN NATIONAL BANK1$414,851.690.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL6$2,211,550.002.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL L.P1$388,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE LLC1$343,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL TRUST BANK1$324,487.120.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC1$417,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA1$415,426.860.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS4$1,087,035.071.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE1$269,254.700.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION2$775,400.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC3$1,019,250.001.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COUSINS HOME LENDING INC1$319,444.780.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CRESTMARK MORTGAGE COMPANY, LTD1$230,046.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$497,415.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECT MORTGAGE, CORP1$480,000.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP. DBA 1ST ADVANTAGE MORTGAGE1$261,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC1$410,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMPIRE FINANCIAL, A CALIFORNIA CORP1$391,459.930.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD2$697,671.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY LOANS LLC DBA EQUITY PRIME MORTGAGE A LIMITED LIABILI1$231,737.260.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING1$415,848.940.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY1$417,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST1$417,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION6$2,269,280.002.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWINDS CREDIT UNION2$649,153.150.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC4$1,369,000.001.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE1$393,750.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC1$410,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC5$1,837,000.001.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY1$417,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FARMERS STATE BANK1$355,462.790.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF LAKEWOOD1$417,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION A CORPORATION1$322,256.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK2$783,046.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C D/B/A CUNNINGHAM & COMPANY1$337,229.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OPTION MORTGAGE, LLC1$205,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL, INC1$413,429.610.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION1$405,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION4$1,688,400.001.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY3$1,175,848.941.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTRUST BANK4$1,409,000.001.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORT WORTH COMMUNITY CREDIT UNION1$247,278.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORUM CREDIT UNION1$356,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK, N.A1$350,400.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC4$1,519,300.001.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GROUP MORTGAGE, LLC1$417,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAWAII STATE FEDERAL CREDIT UNION1$440,000.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HICKORY POINT BANK & TRUST1$400,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME REBATE, INC., DBA LOAN REBATE, DBA ZZ LENDING1$476,250.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEAMERICAN MORTGAGE CORPORATION1$328,898.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC3$997,217.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESIDE FINANCIAL, LLC1$330,966.420.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON BANK, N.A1$417,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J.G. WENTWORTH HOME LENDING, INC. - CONV4$1,430,500.001.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KD CAPITAL MORTGAGE CORPORATION1$412,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KONDAUR CAPITAL CORPORATION1$522,000.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER BANK N.A4$1,636,315.001.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION1$356,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL, LLC2$740,700.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACKINAC SAVINGS BANK, FSB1$374,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MASON-MCDUFFIE MORTGAGE CORPORATION1$406,500.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCLEAN MORTGAGE CORPORATION A VIRGINIA CORPORATION2$784,500.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$379,466.980.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK VALLEY FEDERAL CREDIT UNION1$312,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDLAND STATES BANK1$417,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MLD MORTGAGE, INC1$343,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOBILITY CREDIT UNION1$294,400.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC1$260,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP1$337,300.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO, LLC2$791,000.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK2$753,000.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC9$2,967,098.942.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF ARIZONA1$375,800.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF COMMERCE2$519,151.270.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC1$371,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC., DBA MOTIVE LENDING1$310,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS RELIABLE LENDING, LLC1$415,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NBKC BANK1$378,750.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWTOWN SAVINGS BANK1$247,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NFM, INC. DBA NFM LENDING1$365,585.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUVISION FCU1$400,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC5$1,829,414.001.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ON Q FINANCIAL, INC4$1,548,666.001.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ONE WAY LENDING1$364,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIGIN BANK4$1,372,600.001.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING LLC5$1,843,900.001.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION2$605,800.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY1$328,410.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY, INC1$374,000.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC1$323,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE2$838,600.000.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POINT MORTGAGE FINANCIAL1$294,385.140.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLICE & FIRE FEDERAL CREDIT UNION1$247,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIORITY HOME MORTGAGE, L.P1$339,438.550.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROCURA MORTGAGE COMPANY1$272,745.040.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC2$719,920.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RABOBANK, N.A1$615,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE, LLC1$408,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVERMARK COMMUNITY CREDIT UNION1$335,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUOFF MORTGAGE COMPANY, INC. D/B/A RUOFF HOME MORTGAGE1$417,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC1$247,920.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A1$247,500.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHOOLS FINANCIAL CREDIT UNION, A STATE CHARTERED CREDIT UN1$416,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION1$414,251.560.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHEA MORTGAGE INC1$249,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC10$3,438,750.003.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKYLINE FINANCIAL CORP2$958,000.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUND COMMUNITY BANK1$395,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH FLORIDA EDUCATIONAL FEDERAL CREDIT UNION1$222,470.240.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH PACIFIC FINANCIAL CORPORATION1$219,600.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH STATE BANK1$362,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHWEST FUNDING, LP1$299,116.330.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST.MARY'S BANK1$390,948.380.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC1$233,339.460.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC2$856,000.000.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION5$1,658,070.001.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A8$2,774,458.792.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK FINANCIAL DBA TEXAS BANK MORTGAGE CO1$414,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MONEY SOURCE INC. DBA ENDEAVOR AMERICA LOAN SERVICES, A1$400,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTAL MORTGAGE SERVICES, LLC1$417,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION1$334,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED FEDERAL CREDIT UNION2$538,410.900.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITUS COMMUNITY CREDIT UNION1$335,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFO3$1,391,932.001.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC1$410,346.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED11$3,982,909.573.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION1$388,080.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANDYK MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$384,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC ISAOA1$417,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, LLP1$238,739.190.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE, INC2$665,000.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  276$100,216,027.12100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGRC0 1ST SECURITY BANK OF WASHINGTON2$482,875.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION12$4,020,255.004.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANTAGE PLUS FEDERAL CREDIT UNION1$416,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVISORS MORTGAGE GROUP, L.L.C1$279,614.240.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALL WESTERN MORTGAGE, INC1$275,900.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK1$257,500.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMEGY MORTGAGE COMPANY L.L.C1$232,750.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL NETWORK1$330,700.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC1$318,750.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP1$356,800.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PORTFOLIO MORTGAGE CORP1$208,453.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B1$566,000.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION1$273,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIPRO FUNDING, INC. DBA AMERIPRO HOME LOANS1$209,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANHEUSER-BUSCH EMPLOYEES' CREDIT UNION AND ITS DIVISION1$275,400.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA STATE CREDIT UNION1$251,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASCENT HOME LENDING, LLC1$202,720.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSEMBLIES OF GOD CREDIT UNION1$234,800.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION2$501,850.400.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP LLC1$280,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC3$908,507.000.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC COAST MORTGAGE, LLC1$412,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIA FINANCIAL LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$248,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA6$2,115,650.002.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF COLORADO, A COLORADO BANKING CORPORATION1$320,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND1$295,200.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS TRUST COMPANY1$200,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC2$432,155.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BJV FINANCIAL SERVICES, INC. - COR1$364,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION1$340,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROADVIEW MORTGAGE CORPORATION1$319,500.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROOKHOLLOW MORTGAGE SERVICES, LTD2$623,703.920.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL BANK, NA, A NATIONAL BANK1$296,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL1$232,500.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE1$365,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE LLC2$676,000.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC NATIONAL BANK2$508,600.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTENNIAL LENDING, LLC1$213,400.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC1$300,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS BANK AND TRUST COMPANY OF VIVIAN LOUISIANA, A LOUI1$228,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA1$343,500.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL FEDERAL CREDIT UNION2$655,000.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS1$244,150.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL SAVINGS, F.A1$237,073.680.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE2$604,890.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCIAL SAVINGS BANK1$204,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMONWEALTH BANK & TRUST COMPANY2$595,000.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY NATIONAL BANK1$400,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION1$209,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC5$1,704,800.001.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE, INC. DBA SMARTMORTGAGE.COM1$587,000.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE, LLC2$685,800.000.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CRESTMARK MORTGAGE COMPANY, LTD1$343,692.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION2$619,400.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUMBERLAND SECURITY BANK1$225,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUMD1$297,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION1$222,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY LIMITED PARTNERSHIP1$385,304.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY LTD1$200,684.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD2$630,826.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD. LIMITED PARTNERSHIP2$471,851.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD., L.P1$579,200.910.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECT LENDERS, LLC, LIMITED LIABILITY CORPORTION1$223,250.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECT MORTGAGE, CORP1$285,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEMENTS FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION1$210,709.300.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CREDIT UNION1$237,405.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMC HOLDINGS LLC1$294,784.060.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC2$880,750.000.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LIMITED PARTNERSHIP1$360,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD3$959,956.790.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC1$330,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$211,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC1$292,320.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING2$473,721.480.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY3$785,000.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY ASSET CORPORATION1$239,669.340.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION4$1,246,200.001.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMINGTON BANK1$246,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC2$612,517.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE1$416,321.170.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC8$2,886,700.002.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC2$496,607.350.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIREFIGHTERS FIRST CREDIT UNION1$253,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY1$237,600.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCI1$260,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION1$472,425.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK2$562,000.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C1$359,950.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK ALASKA1$200,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK FOX VALLEY1$295,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF WATERLOO1$260,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL, INC1$208,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST RELIANCE BANK1$313,500.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION1$285,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SERVICE BANK1$223,250.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION1$200,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY1$216,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED MORTGAGE, INC1$270,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY1$250,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTRUST BANK3$999,964.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FOUNTAIN CITY FUNDING, INC1$224,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC4$989,915.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRAND SAVINGS BANK1$280,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT SOUTHERN BANK1$417,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION1$232,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY4$1,040,994.001.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON MORTGAGE CORP1$241,500.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGEBANK OF THE SOUTH1$256,500.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBANK1$264,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC10$2,556,654.002.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIA2$440,550.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST MORTGAGE COMPANY1$210,900.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY1$225,600.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION1$200,991.400.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK1$207,100.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCONTINENTAL CAPITAL GROUP1$339,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION1$305,268.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANCASTER MORTGAGE COMPANY1$208,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOAN ONE, A DIVISION OF BENCHMARK BANK1$218,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL, LLC1$240,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCLEAN MORTGAGE CORPORATION A VIRGINIA CORPORATION2$508,479.050.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGASTAR FINANCIAL CORP1$292,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE SERVICES1$215,702.410.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-MISSOURI BANK, A STATE CHARTERED TRUST COMPANY1$204,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST COMMUNITY BANK1$297,598.590.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSION FEDERAL CREDIT UNION1$356,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK, INC1$202,880.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO, LLC1$204,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK1$245,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC1$276,160.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC11$2,757,880.882.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC TN#1127481$417,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC1$411,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENDING1$220,800.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS LENDING CORPORATION1$504,000.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NBKC BANK1$247,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK FUNDING, LP1$213,750.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW LEAF WHOLESALE A DIVISION OF SKYLINE FINANCIAL CORP1$257,600.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NFC MORTGAGE COMPANY, LLC (13346)1$272,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHPOINTE BANK3$1,148,992.651.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUVISION FCU1$417,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC4$965,365.000.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ON Q FINANCIAL1$200,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ON Q FINANCIAL, INC2$577,150.280.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIGIN BANK1$228,500.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING LLC4$1,188,900.001.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION1$298,250.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY4$1,083,213.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM HOME MORTGAGE CORPORATION1$300,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC2$431,925.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE3$1,099,000.001.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER LENDING LLC1$332,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER MORTGAGE SERVICES INC1$280,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIORITY HOME MORTGAGE, L.P1$296,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC3$922,200.000.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT CREDIT UNION1$242,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT SAVINGS BANK, FSB1$201,035.590.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RAYMOND JAMES BANK, N.A1$360,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL BANCORP1$204,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIGHT START MORTGAGE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$304,800.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL PACIFIC FUNDING CORP1$364,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAFE CREDIT UNION1$374,500.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAN DIEGO METROPOLITAN CREDIT UNION1$416,412.450.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAN MATEO CREDIT UNION1$232,500.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANDIA LABORATORY FEDERAL CREDIT UNION1$407,425.130.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A1$208,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHOOLS FINANCIAL CREDIT UNION, A STATE CHARTERED CREDIT UN2$490,000.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION1$245,100.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY1$203,700.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SENTE MORTGAGE, INC1$269,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC14$4,741,040.084.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIRVA MORTGAGE, INC2$573,600.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKYLINE FINANCIAL CORP1$225,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH PACIFIC FINANCIAL CORPORATION2$740,800.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHEAST NATIONAL BANK1$416,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPRINGFIELD FIRST COMMUNITY BANK1$225,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. JAMES MORTGAGE CORPORATION1$318,900.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STAR FINANCIAL BANK1$265,570.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B1$215,500.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC1$277,500.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC7$2,334,449.002.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC3$752,800.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION5$1,199,180.001.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SYNERGY ONE LENDING INC1$562,350.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A6$1,642,858.671.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK FINANCIAL DBA TEXAS BANK MORTGAGE CO1$208,350.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE AMERICAN NATIONAL BANK OF TEXAS1$234,100.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BANKERS BANK1$204,250.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MONEY SOURCE INC. DBA ENDEAVOR AMERICA LOAN SERVICES, A1$336,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN AND COUNTRY BANC MORTGAGE SERVICES, INC1$268,000.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION3$734,500.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED FEDERAL CREDIT UNION1$331,461.690.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED FIDELITY FUNDING, CORP1$293,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITUS COMMUNITY CREDIT UNION2$488,000.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFO1$363,867.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC1$213,300.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED1$200,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL LENDING CORPORATION1$314,550.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL MORTGAGE AND FINANCE1$416,438.290.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALOR BANK, AN OKLAHOMA CORPORATION1$224,350.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANDYK MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$316,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC1$287,425.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VITEK REAL ESTATE INDUSTRIES GROUP, INC. DBA VITEK MORTGAGE2$760,511.400.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WHOLESALE CAPITAL CORPORATION1$220,150.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE, INC1$260,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  342$100,027,949.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGRD8 1ST 2ND MORTGAGE CO. OF N.J., INC1$316,500.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALASKA USA MORTGAGE COMPANY1$310,611.590.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIED MORTGAGE GROUP INC A PENNSYLVANLA CORPORATION1$217,562.450.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPINE BANK & TRUST CO1$197,600.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC1$250,000.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC7$2,447,240.004.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANCHORBANK, FSB2$378,392.850.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASTORIA FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION1$330,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP LLC1$289,700.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANNER BANK1$462,000.000.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BARTON CREEK LENDING GROUP LLC1$386,000.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION2$451,000.000.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAYCOAST BANK1$417,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BETHPAGE FEDERAL CREDIT UNION1$289,000.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION1$206,394.200.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF KANSAS CITY1$374,000.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF TEXAS1$328,000.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA COLORADO STATE BANK AND TRUST1$309,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL16$4,720,281.009.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION1$205,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA2$646,836.291.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS1$193,900.510.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE1$400,000.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION2$506,000.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DFCU FINANCIAL1$210,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY LTD1$224,792.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD1$200,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOLLAR BANK, FEDERAL SAVINGS BANK1$189,146.040.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CREDIT UNION2$750,000.001.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMPOWER FEDERAL CREDIT UNION1$183,189.330.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD1$390,000.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY4$1,362,162.772.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC1$285,509.250.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION1$401,287.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS & MERCHANTS SAVINGS BANK1$368,000.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC2$880,000.001.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK1$222,003.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE1$398,000.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC2$819,700.001.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK1$417,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK ALASKA1$625,500.001.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK, N.A1$200,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OPTION MORTGAGE, LLC1$222,000.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION2$513,300.001.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY1$224,000.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY1$341,168.580.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRANITE STATE CREDIT UNION1$365,000.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATWALL, INC1$280,000.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION1$310,600.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK1$397,300.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRITY FIRST FINANCIAL GROUP, INC1$316,000.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J.G. WENTWORTH HOME LENDING, INC. - CONV2$688,000.001.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION1$197,450.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAXMI NARAYAN ENTERPRISES INC., TEXAS CORPORATION1$249,660.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METRO CREDIT UNION1$315,000.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONTICELLO BANKING COMPANY1$200,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK2$602,000.001.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUTUAL SAVINGS ASSOCIATION, FSA1$311,000.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NASSAU EDUCATORS FCU1$350,449.150.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE BANK1$217,600.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST FEDERAL CREDIT UNION1$216,781.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD NATIONAL BANK1$330,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC BAY LENDING GROUP1$260,000.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING LLC2$656,000.001.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL C. U5$1,178,510.002.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK - COUPEVILLE1$300,000.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY1$389,500.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES NATIONAL BANK1$417,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC1$227,000.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POTOMAC MORTGAGE GROUP, INC. DBA MVB MORTGAGE A CORPROATION1$616,250.001.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIA MORTGAGE, LLC2$573,000.001.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PUBLIC SERVICE CREDIT UNION1$193,313.570.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RMC MORTGAGE CORPORATION DBA RYLAND MORTGAGE CORPORATION OF1$200,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A10$3,534,388.307.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK DE PUERTO RICO2$677,500.001.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURE ONE CAPITAL CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION1$206,088.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVERMINE VENTURES, LLC DBA THOROUGHBRED MORTGAGE1$260,000.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIRVA MORTGAGE, INC1$391,500.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD PACIFIC MORTGAGE1$250,000.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANFORD FEDERAL CREDIT UNION1$417,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC2$559,595.001.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC2$741,108.451.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION1$484,650.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A2$493,711.050.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS DOW EMPLOYEES CREDIT UNION1$339,120.000.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS1$301,000.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE SUFFOLK COUNTY NATIONAL BANK OF RIVERHEAD1$509,000.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTAL MORTGAGE SERVICES, LLC1$370,000.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION SAIVINGS BANK, AN OHIO CORPORATION1$306,669.950.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION SAVINGS BANK, AN OHIO CORPORATION8$2,588,122.285.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UW CREDIT UNION2$445,000.000.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY NATIONAL BANK1$222,000.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VENTURE BANK1$417,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WAUKESHA STATE BANK1$415,206.480.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTERRA CREDIT UNION1$306,300.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTEX GROUP LLC DBA FIRST LENDING, A TEXAS LIMITED LIABILI2$637,500.001.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE, INC3$1,021,318.031.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  161$50,309,968.12100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGRE6 BETHPAGE FEDERAL CREDIT UNION1$261,250.009.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC1$250,000.009.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF BOSTON1$260,000.009.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION1$173,250.006.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC1$164,000.005.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NASSAU EDUCATORS FCU2$382,400.0013.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE BANKERS, INC1$239,654.208.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A2$610,400.0022.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTAL MORTGAGE SERVICES, LLC2$430,000.0015.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$2,770,954.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGRF3 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION7$1,429,075.006.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIED MORTGAGE GROUP, INC1$164,425.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION1$192,850.000.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION1$204,000.000.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA1$280,000.001.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC ONE MORTGAGE CORPORATION1$290,000.001.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND1$180,500.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HAWAII RETAIL1$412,500.001.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING2$596,250.002.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE4$975,000.004.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC NATIONAL BANK1$166,000.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA1$252,000.001.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL SAVINGS, F.A1$175,768.230.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE1$201,000.000.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC2$399,948.911.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$310,000.001.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION1$208,000.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK2$359,500.001.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC1$198,700.000.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY1$220,000.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CONTINENTAL MORTGAGE, LTD1$224,955.001.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY1$213,500.000.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTRUST BANK1$212,000.000.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC3$595,700.002.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEO-CORP, INC1$240,500.001.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMFS, LLC1$213,750.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTL INVESTMENTS, INC1$175,496.770.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARTFORD FINANCIAL SERVICES, INC., AN ILLINOIS CORPORATION1$234,191.201.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC2$502,500.002.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY2$349,147.001.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION2$335,710.581.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION3$473,700.002.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY BANK AND TRUST COMPANY1$180,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY INC. A MASSACHUSETTS CO1$200,000.000.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY LLC. A MASSACHUSETTS LIMITED LIA1$233,130.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY, LLC A MASSACHUSETTS LIMITED LIA1$185,649.590.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY, LLC, A MASSACHUSETTS LIMITED LI2$352,000.001.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN MUTUAL, INC2$354,900.001.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN MUTUAL, INC. DBA MIMUTUAL MORTGAGE1$221,000.001.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CENTER LLC1$241,600.001.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO, LLC1$176,800.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK1$267,900.001.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN AMERICA CREDIT UNION1$155,000.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC2$396,950.001.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL EXCHANGE BANK & TRUST1$196,200.000.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC1$222,000.001.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENDING1$345,500.001.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC., DBA MOTIVE LENDING1$220,000.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NBKC BANK1$238,910.001.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEXERA HOLDING LLC DBA BLUSTREAM LENDING1$312,000.001.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHERN MORTGAGE SERVICES, INC, A MICHIGAN CORPORATION1$159,600.000.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHPOINTE BANK1$276,101.621.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUVISION FCU1$229,800.001.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD SECOND NATIONAL BANK, A NATIONAL BANKING ASSOCIATION1$224,000.001.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CAL1$292,097.021.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTLAL MORTGAGE GROUP, INC., ACALIFORNIA COR1$265,500.001.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION1$155,800.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY1$276,000.001.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC1$218,000.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE CORPORATION1$150,300.000.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUOFF MORTGAGE COMPANY, INC. D/B/A RUOFF HOME MORTGAGE1$170,905.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION1$183,350.000.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC4$992,245.004.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION3$563,000.002.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTAL MORTGAGE SERVICES, LLC1$200,000.000.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRAVIS CREDIT UNION1$226,000.001.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED1$184,000.000.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FIRST FEDERAL CREDIT UNION1$171,200.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 V.I.P. MORTGAGE, INC1$159,200.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANDYK MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$152,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VENTURA COUNTY CREDIT UNION ISAOA1$184,950.000.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC1$152,100.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC ISAOA3$603,400.002.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  102$21,675,755.92100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGRG1 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION8$2,509,520.005.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALAMEDA MORTGAGE CORPORATION1$204,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIED MORTGAGE GROUP INC A PENNSYLVANIA CORPORATION1$574,410.051.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPHA MORTGAGE CORPORATION1$311,200.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC1$222,500.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC1$208,500.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC1$260,000.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP2$665,000.001.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA FEDERAL CREDIT UNION1$383,470.950.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC1$250,000.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC PACIFIC MORTGAGE CORPORATION1$378,500.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIA FINANCIAL LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY2$508,000.001.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANNER BANK1$244,800.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC1$400,000.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE LLC1$251,644.930.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BEVERLY HANKS MORTGAGE SERVICES, INC1$301,500.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION3$715,315.471.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL TRUST BANK1$264,000.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC1$200,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE1$202,500.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY NATIONAL BANK1$405,000.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC5$1,357,154.002.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CPM FEDERAL CREDIT UNION1$259,800.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF THE ROCKIES1$206,209.040.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$219,000.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CS FINANCIAL, INC1$607,500.001.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD1$417,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECTORS MORTGAGE , INC , AN OREGON CORPORATION1$384,000.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING1$289,650.390.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC1$205,500.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORP1$207,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC4$1,118,633.002.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC4$1,167,920.002.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC2$590,000.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY1$204,250.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY MORTGAGE, INC1$417,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CONTINENTAL MORTGAGE, LTD1$239,184.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION1$266,500.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION1$241,788.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK1$237,600.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY1$215,000.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTBANK PUERTO RICO D/B/A FIRSTBANK FLORIDA, COMMERCIAL B1$209,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., A MISSOURI CORPORATION1$222,775.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION1$245,000.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC2$431,970.000.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN MORTGAGE COMPANY, INC1$286,400.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY2$478,612.830.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGEBANK OF THE SOUTH1$210,900.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIGHTECHLENDING, INC1$382,400.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION3$1,075,000.002.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC7$2,631,207.005.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAG1$290,500.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC AN ARIZONA LIMITED LIABI1$287,200.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST MORTGAGE COMPANY1$256,000.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL CITY MORTGAGE, INC1$270,000.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INVESTEX CREDIT UNION1$304,222.740.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J.G. WENTWORTH HOME LENDING, INC. - CONV1$244,000.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JMAC LENDING, INC1$217,500.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JSC FCU1$256,500.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION1$214,351.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB1$390,000.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCTYGUE GROUP, INC1$409,000.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN MUTUAL, INC1$242,400.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC1$201,723.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE BROKERS SERVICES, INC1$416,412.450.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP1$204,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK1$320,000.000.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC8$2,126,586.004.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF ARIZONA1$379,000.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE BANK1$351,500.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK FUNDING, LP1$233,000.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NJ LENDERS CORP2$649,200.001.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORPORATION ,AN ARIZONA CORPORA1$403,443.390.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUVISION FCU1$443,000.000.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC2$518,109.001.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD NATIONAL BANK1$414,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORANGE COUNTY ' S CREDIT UNION2$820,000.001.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIGIN BANK1$284,350.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CAL1$381,700.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC. A LIMITED LIABILITY CORPORA1$410,150.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP, INC1$244,662.460.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING LLC1$384,000.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY2$667,000.001.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY, INC2$539,920.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM HOME MORTGAGE CORPORATION1$417,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE2$543,200.001.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC2$463,775.000.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL WHOLESALE MORTGAGE, INC1$364,500.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL PACIFIC FUNDING CORP1$303,200.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUOFF MORTGAGE COMPANY, INC. D/B/A RUOFF HOME MORTGAGE1$340,000.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC1$340,000.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHOOLS FINANCIAL CREDIT UNION, A STATE CHARTERED CREDIT UN1$248,000.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHEA MORTGAGE INC1$226,335.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC7$2,395,200.004.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIRVA MORTGAGE, INC1$231,200.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKYLINE FINANCIAL CORP1$388,000.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B1$232,000.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION1$387,000.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A2$471,900.000.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK FINANCIAL DBA TEXAS BANK MORTGAGE CO1$417,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK OF TRENTON1$399,200.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTAL MORTGAGE SERVICES, LLC1$417,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION3$1,208,412.452.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED2$440,635.390.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL LENDING CORPORATION1$392,000.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 USE CREDIT UNION1$384,469.570.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VITEK REAL ESTATE INDUSTRIES GROUP, INC. DBA VITEK MORTGAGE1$214,000.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERSTONE MORTGAGE CORPORATION1$204,250.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESCOM CENTRAL CREDIT UNION1$320,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  165$50,005,522.11100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGRH9 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION1$280,000.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC1$344,000.000.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC1$407,400.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP4$1,494,000.002.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC1$417,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF BOTETOURT1$330,000.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST, A CALIFORNIA STATE BANKING CORP1$410,000.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION2$721,000.001.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC2$907,000.001.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$227,486.150.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION2$613,207.521.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROOKHOLLOW MORTGAGE SERVICES, LTD1$333,033.000.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL1$315,000.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAROLINA ALLIANCE BANK1$262,350.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC3$1,129,850.002.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZEN'S BANK AND TRUST COMPANY OF VIVIAN, LOUISIANA, A LO1$283,408.990.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS1$263,236.830.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE1$256,000.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC2$602,100.001.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF TEXAS1$239,000.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSS KEYS BANK (14540)1$259,941.380.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEERE EMPLOYEES CREDIT UNION1$294,094.260.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD1$325,000.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECT MORTGAGE, CORP1$222,500.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC1$341,200.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD2$932,500.001.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING1$398,895.860.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL,INC D/B/A SUPREME LENDING, A TEXAS CORPOR1$221,100.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EXCHANGE BANK & TRUST CO., A CORPORATION1$360,000.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EXTRACO BANKS, N.A. DBA EXTRACO MORTGAGE1$300,735.090.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION4$1,385,859.002.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK1$200,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE3$1,018,321.732.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC4$1,829,497.463.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK FINANCIAL CENTRE1$208,905.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC2$612,128.001.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF BOSTON1$295,450.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION1$315,000.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C2$729,188.001.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE1$238,500.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION1$252,000.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC3$963,000.001.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEO MORTGAGE SERVICES INC1$282,981.720.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT LAKES CREDIT UNION1$265,000.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTE FEDERAL CREDIT UNION1$417,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGEBANK OF THE SOUTH1$416,400.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME LOAN INVESTMENT BANK F.S.B1$388,101.210.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEAMERICAN MORTGAGE CORP1$389,779.240.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC1$380,000.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY2$796,442.011.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK1$240,000.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCONTINENTAL CAPITAL GROUP1$272,000.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J.G. WENTWORTH HOME LENDING, INC. - CONV1$390,000.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JMAC LENDING, INC1$625,500.001.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB2$495,500.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL, LLC2$559,150.001.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANSFIELD CO-OPERATIVE BANK1$233,800.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGASTAR FINANCIAL CORP1$270,000.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METRO MORTGAGE CORPORATION1$311,600.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN MUTUAL, INC1$413,250.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE, INC1$324,000.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDLAND STATES BANK1$212,800.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC1$258,400.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO, LLC1$246,000.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC3$986,763.001.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF COMMERCE1$409,849.550.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENDING1$583,200.001.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS LENDING CORPORATION1$250,000.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NMSI INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$350,000.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NMSI INC., A CALIFORNIA CORPOTION1$624,138.921.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPES ADVISORS, INC, A CALIFORNIA CORPOATION1$270,800.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIGIN BANK1$237,900.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC BAY LENDING GROUP1$408,000.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CAL2$656,454.421.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CALIFORNIA LIMITED3$977,988.861.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE LLC A LIMITED LIABILITY CORPORATI1$327,548.110.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE LLC ALIMITED LIABILITY CORPORATION1$367,492.990.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC2$512,200.001.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING LLC6$2,171,037.004.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE3$1,271,000.002.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIA MORTGAGE, LLC1$216,000.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY CAPITAL MORTGAGE, LLC1$352,800.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC3$1,014,012.002.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT SAVINGS BANK, FSB3$833,125.431.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULTE MORTGAGE LLC1$300,131.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDSTONE FEDERAL CREDIT UNION1$214,054.690.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHOOLSFIRST FEDERAL CREDIT UNION1$365,000.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC2$548,100.001.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIRVA MORTGAGE, INC1$417,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC1$200,000.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION5$1,609,458.003.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A1$240,000.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK AND TRUST COMPANY, A TEXAS BANKING CORPORATION1$310,000.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE AMERICAN EAGLE MORTGAGE CO LLC A LIMITED LIABILITY COMP1$200,528.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE PARK BANK1$366,700.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFO3$842,362.191.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC2$450,250.000.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED2$668,467.431.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, LLP1$274,621.130.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE, INC1$500,000.000.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  151$50,053,575.17100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGRJ5 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC. #28901$285,000.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASTORIA FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION1$300,000.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA1$445,600.000.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AKRON1$151,715.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BERKSHIRE BANK1$271,500.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BETHPAGE FEDERAL CREDIT UNION30$9,231,543.8818.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOFI FEDERAL BANK2$732,000.001.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL1$220,232.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK, NA3$570,000.001.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST COAST CAPITAL CORP., A CORPORATION2$998,500.001.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMPOWER FEDERAL CREDIT UNION2$423,875.000.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD1$268,000.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC1$242,170.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN INTERNATIONAL BANK3$1,113,000.002.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC1$279,596.570.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK, N.A19$4,299,916.888.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FM HOME LOANS, LLC1$278,588.980.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD1$275,000.000.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION8$2,473,957.344.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION DBA CHL MORTGAGE1$202,500.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC6$1,493,470.002.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTEAD FUNDING CORP7$1,592,951.003.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUDSON HERITAGE FEDERAL CREDIT UNION1$251,000.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUDSON VALLEY FEDERAL CREDIT UNION17$3,691,143.437.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (USA) NA1$255,000.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ISLAND FEDERAL CREDIT UNION1$417,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LYNX MORTGAGE BANK LLC (23045)1$341,866.720.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LYONS MORTGAGE SERVICES, INC., A N.Y. CORPORATION1$396,000.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-ISLAND MORTGAGE CORP1$339,000.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MLD MORTGAGE, INC2$656,750.001.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NASSAU EDUCATORS FCU2$736,043.601.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEFCU1$304,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NJ LENDERS CORP3$962,400.001.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC5$1,055,632.002.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE1$257,000.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC INC1$346,800.000.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC, INC1$364,000.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A12$4,194,304.568.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIGNATURE FEDERAL CREDIT UNION1$180,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVERMINE VENTURES, LLC DBA THOROUGHBRED MORTGAGE1$208,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE BANKERS, INC - COR1$480,000.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A11$3,015,655.166.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE ADIRONDACK TRUST COMPANY1$248,000.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FEDERAL SAVINGS BANK1$380,000.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MONEY SOURCE INC.DBA ENDEAVOR AMERICA LOAN SERVICES, A1$378,000.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE SUFFOLK COUNTY NATIONAL BANK OF RIVERHEAD1$380,000.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION1$186,400.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THOROUGHBRED MORTGAGE1$204,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOTAL MORTGAGE SERVICES, LLC3$1,138,976.002.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ULSTER SAVINGS BANK2$474,525.000.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED NATIONS FEDERAL CREDIT UNION3$935,000.001.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 US MORTGAGE CORPORATION1$351,245.810.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 USALLIANCE FEDERAL CREDIT UNION1$288,000.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEICHERT FINANCIAL SERVICES1$284,050.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A1$148,619.020.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 XCEED FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION1$153,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  178$50,150,527.95100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGRK2 1ST FINANCIAL, INC., A CORPORATION1$196,129.410.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION7$1,315,100.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVISORS MORTGAGE GROUP,LLC1$190,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALERUS FINANCIAL, N.A. DBA ALERUS MORTGAGE1$183,750.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIANT CREDIT UNION1$189,500.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIED MORTGAGE GROUP, INC - COR1$184,565.720.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPENA ALCONA AREA C. U1$190,400.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPINE BANK & TRUST CO1$177,600.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALTERRA BANK1$182,690.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC1$184,600.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HOME FINANCIAL SERVICES INC. II1$187,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC3$574,000.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN MORTGAGE & EQUITY CONSULTANTS, INC2$374,977.760.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$175,500.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP8$1,511,315.001.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION2$384,600.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL, INC2$359,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIS BANK1$179,740.650.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANCHORBANK, FSB1$199,700.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANZ GUAM, INC1$183,432.080.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA STATE CREDIT UNION1$190,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION2$384,600.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSURANCE FINANCIAL GROUP, LLC ISAOAATIMA2$382,950.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC5$919,556.980.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIA FINANCIAL, LLC2$395,800.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA2$375,050.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCFIRST1$186,400.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK MUTUAL1$189,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF BRENHAM1$186,730.560.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF DEERFIELD1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND1$196,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF IDAHO1$195,717.600.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF LITTLE ROCK MORTGAGE1$196,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK SNB2$383,400.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANNER BANK1$185,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION2$368,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC8$1,495,977.001.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK & TRUST6$1,136,050.000.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BEVERLY HANKS MORTGAGE SERVICES, INC1$198,900.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLG HOLDINGS, INC. DBA SIMPLE MORTGAGE, CORPORATION1$182,750.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLUE EAGLE CREDIT UNION1$182,827.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION1$182,500.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF ARIZONA1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF ARKANSAS1$193,750.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER BANK, NATIONAL ASSOCIATION2$389,800.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRIDGE COMMUNITY BANK, AN IOWA BANK1$181,600.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC1$184,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING1$182,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING1$183,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 C.U. MORTGAGE SERVICES, INC3$553,052.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CALATLANTIC MORTGAGE1$184,450.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL CREDIT UNION1$177,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITOL BANK1$197,965.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL8$1,516,950.001.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL L.P3$570,000.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE6$1,095,000.000.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE1$182,899.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC NATIONAL BANK1$190,400.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MINNESOTA CREDIT UNION1$190,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY LENDING COMPANY1$181,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMICAL BANK1$191,400.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC7$1,292,514.291.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITADEL FEDERAL CREDIT UNION2$365,392.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS BANK & TRUST1$190,724.320.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST WHOLESALE MORTGAGE CO4$718,797.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS NATIONAL BANK1$195,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE HOME LOANS, A UTAH CORPORATION1$191,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE HOMELOANS,A UTAH CORPORATION1$192,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIVISTA BANK1$185,600.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLASS ACT FEDERAL CREDIT UNION1$191,470.020.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA1$195,500.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL FEDERAL CREDIT UNION2$373,600.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE BANK1$175,400.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE1$179,292.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY FIRST CREDIT UNION1$179,281.010.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY STATE BANK1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION2$382,600.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYONE BANK, N.A., A CORPORATION1$178,100.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSUMER LOAN SERVICES, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$175,750.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC5$947,128.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COUNTYBANK1$185,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE ASSOCIATION, INC1$191,723.360.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF COLORADO, A FEDERAL CREDIT UNION1$179,100.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC1$198,400.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION2$384,931.060.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUMD1$182,665.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUSTER FEDERAL STATE BANK, A NEBRASKA CORPORATION1$198,976.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEERWOOD BANK1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DELMAR FINANCIAL COMPANY1$175,400.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEMOTTE STATE BANK1$190,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION1$198,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DFCU FINANCIAL1$181,500.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD. LIMITED PARTNERSHIP2$380,235.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD., L.P1$175,166.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP. DBA 1ST ADVANTAGE MORTGAGE3$542,250.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUBUQUE BANK & TRUST COMPANY1$177,737.770.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EFCU FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION1$187,729.130.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC2$384,300.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD5$918,700.000.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EPHRATA NATIONAL BANK1$197,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY HOME MORTGAGE, LLC, AN OREGON LIMITED LIABILITY COM1$194,219.250.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC DBA SUPREME LENDING1$194,132.170.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING4$743,464.410.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY2$398,470.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST1$191,319.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EXCHANGE BANK1$179,500.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAA CREDIT UNION1$190,500.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION10$1,872,033.061.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWINDS CREDIT UNION1$192,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS & MERCHANTS BANK1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE LLC1$183,200.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC12$2,252,268.001.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE6$1,141,602.440.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC13$2,431,407.051.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC7$1,318,168.021.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANKERS TRUST COMPANY, N.A1$185,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY2$380,450.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC3$572,400.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY CREDIT UNION3$572,286.630.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COUNTY BANK1$184,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF BOSTON1$196,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION1$192,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERNET BANK OF INDIANA2$383,724.810.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK4$784,055.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MIDWEST BANK OF DEXTER, A CORPORATION1$193,500.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C4$738,875.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE HOME LENDING, LLC1$179,100.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK ALASKA1$194,731.350.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK IN DERIDDER1$195,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF WASECA1$185,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK WAUPACA1$191,723.090.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK, N.A2$385,073.830.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NORTHERN BANK OF WYOMING1$193,221.200.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OKLAHOMA MORTGAGE LLC, A DIVI1$196,750.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OPTION MORTGAGE, LLC1$194,750.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST REPUBLIC BANK1$190,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK2$376,800.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF ILLINOIS1$190,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION3$552,502.050.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY2$391,400.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST VISION BANK OF TENNESSEE1$190,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY3$562,075.850.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTBANK5$959,700.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., A MISSOURI CORPORATION1$188,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FOUNTAIN CITY FUNDING, INC1$189,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANDSEN BANK & TRUST1$184,500.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD1$199,750.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION3$570,228.860.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK OF NEW JERSEY1$189,150.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK, N.A2$367,850.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC3$551,100.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENERATION 5 FINANCIAL SERVICES, LL1$197,900.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENEVA FINANCIAL, LLC AN ARIZONA LIMITED LIABILITY COMPANY1$184,733.450.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GESA CREDIT UNION2$380,072.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GIBSLAND BANK & TRUST1$181,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GLASS CITY FEDERAL CREDIT UNION1$198,700.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMFS, LLC2$384,500.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDEN BELT BANK FSA1$192,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDEN EMPIRE MORTGAGE, INC1$195,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDWATER BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$187,150.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT PLAINS NATIONAL BANK, A NATIO1$179,740.650.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN BANK1$190,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN FINANCIAL SERVICES INC1$177,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN FINANCIAL SERVICES, INC1$193,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION1$198,400.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GROUP MORTGAGE, LLC1$197,500.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTE FEDERAL CREDIT UNION1$199,500.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY TRUST COMPANY1$185,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN CREDIT UNION1$192,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY3$547,406.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGEBANK OF THE SOUTH3$552,796.520.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HNB NATIONAL BANK1$189,738.230.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL BANK1$180,156.450.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC9$1,685,949.071.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAG1$177,600.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC1$199,500.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIA1$188,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIAB1$178,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETOWN BANK - REDWOOD FALLS1$194,800.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETOWN MORTGAGE COMPANY, INC. DBA EVERIST MORTGAGE1$182,936.050.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST MORTGAGE COMPANY1$197,481.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON CREDIT UNION CORPORATION1$198,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY5$947,338.620.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IC FEDERAL CREDIT UNION1$177,750.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION4$751,353.350.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDEAL HOME LOANS, LLC1$179,054.380.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IMPAC MORTGAGE CORP1$184,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCAP LENDING INC., A CORPORATION1$176,600.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERRA CREDIT UNION1$190,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INVESTORS HOME MORTGAGE1$188,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J.G. WENTWORTH HOME LENDING, INC. - CONV1$192,150.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEFFERSON BANK OF MISSOURI1$186,650.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JMAC LENDING, INC1$183,750.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINECTA FEDERAL CREDIT UNION1$189,643.360.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KIRKPATRICK BANK (22460)1$194,719.040.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION3$552,267.600.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAND HOME FINANCIAL SERVICES, A CALIFORNIA CORPORATION1$195,605.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION1$195,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER BANK N.A1$195,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION1$184,745.120.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENDER SELECT MORTGAGE GROUP1$175,750.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEOMINSTER CREDIT UNION1$183,389.130.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY FIRST CREDIT UNION1$195,983.700.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB2$390,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIFESTORE BANK, A CORPORATION2$359,500.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOAN SIMPLE, INC1$189,451.570.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARINE BANK2$386,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARLBOROUGH SAVINGS BANK1$181,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAROON FINANCIAL CREDIT UNION1$180,700.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARSHALL COMMUNITY CREDIT UNION1$181,600.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MASON-MCDUFFIE MORTGAGE CORPORATION1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCCLAIN BANK, AN OKLAHOMA BANKING CORPORATION1$177,450.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCLEAN MORTGAGE CORPORATION A VIRGINIA CORPORATION2$384,025.140.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGASTAR FINANCIAL CORP1$181,725.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBER ADVANTAGE MORTGAGE1$186,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBER HOME LOAN, LLC1$176,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY INC. A MASSACHUSETTS CO1$182,650.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY LLC. A MASSACHUSETTS LIMITED LIA1$176,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY, LLC, A MASSACHUSETTS LIMITED LI3$550,399.910.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METUCHEN SAVINGS BANK1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN MUTUAL, INC3$573,304.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN SCHOOLS AND GOVERNMENT CREDIT UNION1$179,480.440.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN TECH EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION, A FEDERAL CRE1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDDLETON COMMUNITY BANK1$199,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDFIRST BANK1$178,313.990.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDLAND STATES BANK2$390,029.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSION FEDERAL CREDIT UNION1$175,746.420.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONARCH BANK1$175,757.520.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC1$183,920.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE AMERICA INC1$177,200.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP2$371,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE OPTIONS, INC1$176,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE TRUST, INC1$193,600.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK9$1,682,070.941.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC4$755,665.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC16$2,988,798.412.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC TN#1127484$748,283.410.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUFG UNION BANK, N.A1$196,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF COMMERCE1$198,476.180.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENDING1$183,750.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS LENDING CORPORATION2$369,905.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NBKC BANK1$189,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK FUNDING, LP1$199,992.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW MEXICO BANK & TRUST1$181,737.770.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEXBANK SSB1$195,729.970.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHPOINTE BANK2$389,903.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST BANK, AN IOWA STATE BANK1$193,800.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORP1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORPORATION , AN ARIZONA CORPOR1$175,200.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUDGE FUNDING, LLC1$195,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUSENDA FEDERAL CREDIT UNION, FEDERALLY CHARTERED CREDIT UN1$183,920.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUVISION FCU1$176,800.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC1$184,470.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OAK BANK/LENDER1$195,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD NATIONAL BANK2$387,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD SECOND NATIONAL BANK, A NATIONAL BANKING ASSOCIATION2$377,920.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLMSTED NATIONAL BANK, A NATIONAL BANK1$190,400.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ONPOINT COMMUNITY CREDIT UNION1$196,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIGIN BANK2$382,868.320.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CAL1$185,250.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CALIFORNIA LIMITED3$546,502.630.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PANHANDLE EDUCATORS FEDERAL CREDIT UNION2$354,246.420.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC2$384,400.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORA1$185,244.430.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE,LLC1$195,729.970.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING LLC1$175,132.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATRIOT COMMUNITY BANK1$184,350.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLE FIRST FEDERAL CREDIT UNION1$176,400.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION4$749,530.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY2$367,700.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY, INC2$380,250.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE BANK1$182,700.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE MORTGAGE FUNDING LLC1$188,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC2$392,700.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLICE & FIRE FEDERAL CREDIT UNION1$186,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POTLATCH #1 FEDERAL CREDIT UNION1$181,500.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PPL GOLD CREDIT UNION1$178,800.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRAIRIE STATE BANK AND TRUST1$186,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY CAPITAL MORTGAGE, LLC3$536,950.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIORITYONE BANK, STATE CHARTERED B1$184,234.170.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROGROWTH BANK1$187,729.130.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC5$949,905.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT SAVINGS BANK, FSB1$179,740.600.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVINCIAL BANK1$192,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULTE MORTGAGE LLC1$178,332.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC1$193,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RABOBANK, N.A1$189,626.390.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RED RIVER BANK, A CORPORATION1$197,500.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDWOOD CREDIT UNION1$191,800.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE, LLC1$198,550.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC INC1$186,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROBINS FINANCIAL CREDIT UNION1$192,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROGUE CREDIT UNION1$187,481.050.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL BANK1$189,600.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL UNITED MORTGAGE LLC1$188,100.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 S&T BANK1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SABINE STATE BANK & TRUST COMPANY2$379,500.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SACRAMENTO CREDIT UNION1$196,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC1$176,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A4$737,196.590.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHOOLS FINANCIAL CREDIT UNION, A STATE CHARTERED CREDIT UN1$184,200.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY BANK1$193,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY FIRST BANK OF NORTH DAKOTA1$193,500.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION3$567,273.600.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY2$373,900.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SELCO COMMUNITY CREDIT UNION1$193,120.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SENTE MORTGAGE, INC1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC9$1,670,370.541.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH PACIFIC FINANCIAL CORP. DBA NORTH PACIFIC FINANCIAL C1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH PACIFIC FINANCIAL CORPORATION1$186,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH STATE BANK2$367,434.940.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN CAPITAL MORTGAGE GROUP, LLC1$193,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHPOINT FINANCIAL CREDIT UNION1$175,410.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHSIDE BANK1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST ANNE'S CREDIT UNION OF FALL RIVER MASS1$197,300.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST.MARY'S BANK1$191,090.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B9$1,717,194.201.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATEWIDE MORTGAGE1$188,100.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATEWIDE MORTGAGE, LLC CFL# 1487831$199,200.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING INC7$1,321,175.381.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEARNS LENDING, LLC8$1,489,753.001.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STIFEL BANK AND TRUST1$189,905.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STOCKMAN BANK OF MONTANA1$179,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT BANK & TRUST1$198,526.100.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC5$928,613.900.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TALMER BANK AND TRUST1$197,100.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS2$368,500.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE CARROLL MORTGAGE GROUP, INC1$191,433.370.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK OF FORT SMITH1$176,456.550.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HOME LENDING GROUP, LLC1$185,997.880.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THIRD FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CLEVELAND3$544,000.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN AND COUNTRY BANC MORTGAGE SERVICES, INC1$197,200.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWNE MORTGAGE COMPANY DBA GREAT LAKES MORTGAGE FUNDING1$188,100.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRADITIONS FIRST BANK1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUMARK FINANCIAL CREDIT UNION1$199,920.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTAR FEDERAL CREDIT UNION1$190,125.670.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUWEST CREDIT UNION1$180,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UMB BANK, NA1$190,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION5$942,450.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BANK & TRUST NA1$185,925.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BAY COMMUNITY CREDIT UNION1$190,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY OF CALIFORNIA, A CALIFO2$394,499.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC1$183,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED7$1,280,871.781.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL LENDING SERVICES, INC1$183,500.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UTAH COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION1$184,800.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UWHARRIE BANK1$192,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY NATIONAL BANK1$184,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANDYK MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION2$364,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC1$199,621.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC ISAOA2$384,500.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VITEK REAL ESTATE INDUSTRIES GROUP, INC. DBA VITEK MORTGAGE1$197,727.210.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC., A DELAWARE LIMITED LIA1$191,920.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON STATE EMPLOYEES CREDIT UNION1$190,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERSTONE MORTGAGE CORPORATION1$176,850.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEST POINTE BANK1$182,747.860.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTCONSIN CREDIT UNION1$187,776.820.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTERRA CREDIT UNION1$190,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTRUST MORTGAGE, A DIVISION OF BARRINGTON BANK AND TRUST C2$375,232.320.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WISCONSIN BANK & TRUST1$191,717.140.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WOOD & HUSTON BANK1$188,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, LLP2$377,523.360.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC1$189,726.240.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYOMING BANK & TRUST1$184,410.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable2$372,489.340.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  667$125,071,738.08100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGRL0 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC2$445,750.0032.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCONTINENTAL CAPITAL GROUP1$315,000.0022.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INVESTORS HOME MORTGAGE1$220,000.0016%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NJ LENDERS CORP1$224,000.0016.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY NATIONAL BANK1$170,000.0012.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,374,750.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGRM8 360 MORTGAGE GROUP, LLC1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABERDEEN PROVING GROUND FCU1$88,755.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION20$1,938,835.002.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACHIEVA CREDIT UNION1$108,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVISORS CAPITAL, INC., A MICHIGAN CORPORATION1$107,350.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALKAN MORTGAGE CORPORATION1$87,750.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALL WESTERN MORTGAGE, INC1$94,113.050.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPINE BANK & TRUST CO4$385,637.630.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALTRA FEDERAL CREDIT UNION2$190,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK2$209,726.430.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMEGY MORTGAGE COMPANY L.L.C1$110,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANCSHARE MORTGAGE, LLC1$92,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FEDERAL BANK1$104,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC11$1,031,552.351.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC3$287,100.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN MORTGAGE & EQUITY CONSULTANTS, INC2$195,440.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN MORTGAGE SERVICE COMPANY1$94,397.670.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST1$104,025.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NATIONWIDE MORTGAGE COMPAN1$92,025.870.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC3$297,272.630.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP2$189,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SECURITY MORTGAGE CORP2$193,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION11$1,093,950.001.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL, INC1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIPRO FUNDING, INC. DBA AMERIPRO HOME LOANS1$93,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION2$173,081.790.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANGEL OAK HOME LOANS LLC1$101,119.660.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA STATE CREDIT UNION2$203,450.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK MORTGAGE1$98,666.920.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST BANK8$769,000.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION4$387,866.800.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSURANCE FINANCIAL GROUP, LLC ISAOAATIMA1$94,500.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP LLC1$86,400.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC9$888,794.081.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIA FINANCIAL, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$88,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO SANTANDER PR1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF BRODHEAD1$108,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF COLORADO, A COLORADO BANKING CORPORATION2$191,325.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF LITTLE ROCK MORTGAGE CORPORATION1$107,472.480.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF NEW HAMPSHIRE1$93,993.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE CASCADES1$96,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE WEST, A CALIFORNIA STATE BANKING CORP5$481,112.230.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS TRUST COMPANY1$100,983.790.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANNER BANK1$104,500.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION2$198,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC3$278,400.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK & TRUST2$194,750.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BEVERLY HANKS MORTGAGE SERVICES, INC1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK BANK1$91,200.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLOOMBANK1$90,250.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOFI FEDERAL BANK1$94,500.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF TEXAS1$100,800.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA COLORADO STATE BANK AND TRUST1$95,500.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER BANK, NATIONAL ASSOCIATION3$290,410.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROADVIEW MORTGAGE CORPORATION1$95,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING3$295,370.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING1$108,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC.DBA NEW AMERICAN FUNDING4$410,392.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRYANT BANK1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BTH BANK, NATIONAL ASSCIATION1$110,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CALIFORNIA CREDIT UNION1$102,500.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL COMMUNICATIONS FEDERAL CREDIT UNION1$93,835.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL INTERNATIONAL FINANCIAL, INC1$106,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL5$516,059.980.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTHAGE FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION ND2$198,550.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE2$200,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE3$298,975.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE LLC1$106,800.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE, LLC1$95,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC NATIONAL BANK2$214,100.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC NATIONAL BANK, A FEDERALLY CHARETERED NATIONAL BANK1$94,378.360.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENDERA FUNDING, INC1$92,800.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTENNIAL LENDING, LLC1$109,848.450.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK OF ST LOUIS1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK OF THE OZARKS1$108,500.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL CITY CREDIT UNION1$108,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRIS FEDERAL CREDIT UNION3$283,600.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY LENDING COMPANY4$365,120.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMICAL BANK2$192,102.350.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC8$759,620.140.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS COMMUNITY FEDERAL1$106,875.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST WHOLESALE MORTGAGE CO3$298,551.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS NATIONAL BANK OF GREATER ST. LOUIS1$98,550.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC1$102,238.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA2$209,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL FEDERAL CREDIT UNION1$100,100.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS1$94,120.150.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL SAVINGS, F.A1$97,354.950.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE BANK1$103,150.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE2$198,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMONWEALTH BANK & TRUST COMPANY1$87,750.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY FIRST BANK OF THE HEARTLAND1$89,600.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY RESOURCE CREDIT UNION1$89,613.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION2$181,944.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYONE BANK, N.A., A CORPORATION2$208,500.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMPASS MORTGAGE INC2$189,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONCORD MORTGAGE GROUP1$90,400.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSUMER LOAN SERVICES, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$105,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE, INC1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION 1 - CREDIT UNION 11$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION LENDING SOURCE LLC1$103,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF AMERICA3$278,426.950.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION5$488,700.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUMD1$102,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEERWOOD BANK1$86,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DENALI STATE BANK1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION4$402,575.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DFCU FINANCIAL1$88,300.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION2$211,115.680.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP. DBA 1ST ADVANTAGE MORTGAGE4$380,650.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EASY MORTGAGE, INC., A WISCONSIN CO1$104,760.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ECU MORTGAGE, LLC1$90,688.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEMENTS FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION1$89,878.770.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CREDIT UNION2$181,625.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELGA CREDIT UNION1$103,057.820.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC1$100,367.660.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENT FEDERAL CREDIT UNION1$109,452.360.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LIMITED PARTNERSHIP1$89,919.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD2$205,890.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC.D/B/A SUPREME LENDING A TEXAS CORPO1$107,857.780.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING8$796,279.510.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST4$403,350.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION11$1,136,434.101.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FALCON NATIONAL BANK, A MINNESOTA BANKING CORPORATION1$93,876.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION1$85,405.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS AND MERCHANTS BANK1$103,200.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMINGTON BANK1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC2$213,200.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBT MORTGAGE, L.L.C1$89,366.670.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE3$294,554.210.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC4$405,041.570.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC7$686,729.770.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCIAL EDGE COMMUNITY CREDIT UNION1$110,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCIAL PARTNERS CREDIT UNION1$94,869.120.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIREFIGHTERS CREDIT UNION1$108,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK D/B/A FIRST BANK MORTGAGE2$193,925.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK FINANCIAL CENTRE1$98,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LENDING SERVICES, LLC1$105,210.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC2$183,749.270.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMONWEALTH FEDERAL CREDIT UNION1$104,500.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY CREDIT UNION2$205,615.690.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY MORTGAGE, INC1$105,600.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK OF THE MIDWEST2$202,250.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF LAKEWOOD2$188,355.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK EVANSVILLE IN1$101,600.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK NA1$107,757.920.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL CREDIT UNION1$96,500.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL OF TENNESSEE1$88,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$87,200.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERNET BANK OF INDIANA2$196,250.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MERCHANTS BANK1$105,460.940.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MISSOURI STATE BANK OF CAPE C1$93,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY OF IDAHO LLC3$289,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C7$679,035.000.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C. D/B/A CUNNINGHAM1$107,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, LLC, DOING BUSINESS IN THE STATE OF1$89,240.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE HOME LENDING, LLC1$100,800.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA1$104,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF PA1$104,025.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF WATERLOO2$201,750.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK, N.A1$109,610.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NORTHERN CREDIT UNION1$101,250.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OPTION MORTGAGE, LLC1$101,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST RELIANCE BANK3$300,937.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK2$205,032.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK AND TRUST COMPANY1$92,650.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK, A BANKING CORPORATION1$104,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK & TRUST COMPANY1$88,880.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK AND TRUST COMPANY1$98,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY4$374,550.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTBANK1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTMERIT BANK, N.A1$90,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAT BRANCH MORTGAGE, INC., A MISSOURI CORPORATION5$482,945.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FM HOME LOANS,LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANDSEN BANK & TRUST1$102,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKENMUTH CREDIT UNION1$102,500.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN BANK & TRUST COMPANY1$107,860.980.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION6$582,821.380.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC9$899,181.661.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GECU1$92,326.650.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENEVA FINANCIAL, LLC1$101,250.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMFS, LLC1$91,900.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDWATER BANK NA1$102,611.590.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDWATER BANK, NATIONAL ASSOCIATIO3$292,659.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDWATER BANK, NATIONAL ASSOCIATION2$186,450.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN BANK1$92,500.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEVADA MORTGAGE2$193,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GSF MORTGAGE CORPORATION1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTL INVESTMENTS, INC1$96,772.470.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY BANK, A CORPORATION1$102,600.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN MORTGAGE COMANY, INC1$98,250.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY6$587,346.960.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY, A CALIFORNIA CORPORATION1$107,214.940.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HALLMARK HOME MORTGAGE, LLC1$92,500.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGE COMMUNITY CREDIT UNION1$91,093.730.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGEBANK OF THE SOUTH3$327,066.620.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HICKORY POINT BANK & TRUST1$98,400.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FINANCING CENTER, INC1$89,781.620.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME MORTGAGE OF AMERICA, INC2$195,815.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION1$107,250.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC8$825,880.001.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAG5$519,500.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC AN ARIZONA LIMITED LIAB1$88,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIA3$304,500.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIAB1$98,800.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESIDE FINANCIAL, LLC3$273,600.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTAR FINANCIAL CORPORATION1$102,743.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST MORTGAGE COMPANY4$410,925.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON BANK, N.A2$186,450.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOWARD HANNA MORTGAGE SERVICES1$90,195.560.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK D/B/A IBERIABANK MORTGAGE1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY1$109,250.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY, AN ARKANSAS CORPORATION1$93,702.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION3$279,111.090.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS BANK & TRUST1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS NATIONAL BANK, A CORPORATION1$96,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IMPAC MORTGAGE CORP1$99,500.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK1$99,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES1$108,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ISERVE RESIDENTIAL LENDING, LLC, AN ARIZON LIMITED LIABILIT1$109,458.920.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEEP COUNTRY FEDERAL CREDIT UNION2$181,140.430.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JORDAN WEST COMPANIES DBA US MORTGAGES1$95,920.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEMBA FINANCIAL CREDIT UNION2$196,653.410.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 L&N FEDERAL CREDIT UNION1$90,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION1$87,179.730.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAND HOME FINANCIAL SERVICES, A CALIFORNIA CORPORATION3$279,387.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION6$580,487.560.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANGLEY FEDERAL CREDIT UNION1$102,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAXMI NARAYAN ENTERPRISES INC DBA HOMEWITHLOAN.COM, A TEXAS2$194,400.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION3$295,450.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEGENDS BANK1$106,800.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENOX FINANCIAL MORTGAGE CORPORATION1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LHM FINANCIAL CORPORATION1$96,500.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB1$95,950.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LINCOLN FEDERAL SAVINGS BANK OF NEB1$108,988.870.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOS ALAMOS NATIONAL BANK1$105,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACKINAC SAVINGS BANK, FSB1$105,600.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAZUMA CREDIT UNION1$87,750.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBER ADVANTAGE MORTGAGE1$107,350.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBERS COORPERATIVE CREDIT UNION1$104,359.240.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS NATIONAL BANK1$105,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIDIAN BANK1$108,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIWEST MORTGAGE COMPANY, LLC1$94,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY INC. A MASSACHUSETTS CO1$107,857.780.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY, LLC, A MASSACHUSETTS LIMITED L1$85,500.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METRO MORTGAGE CORPORATION1$87,400.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN MUTUAL, INC2$209,500.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE, INC6$563,805.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDLAND STATES BANK2$192,700.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MLD MORTGAGE, INC1$85,900.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT INC1$91,500.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC3$296,218.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC., AN ARIZONA CORPORATION1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE 1 INCORPORATED2$215,503.410.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE AMERICA INC1$95,700.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CENTER LLC2$196,465.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP4$411,625.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE MANAGEMENT CONSULTANTS, INC1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK, INC1$106,553.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO, LLC1$107,250.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK1$104,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN AMERICA CREDIT UNION2$172,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN RIVER CREDIT UNION1$98,230.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC2$192,700.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF ARIZONA1$103,550.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL EXCHANGE BANK AND TRUST1$105,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC2$205,500.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC. DBA MOTIVE LENDING1$93,500.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS LENDING CORPORATION1$87,310.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS RELIABLE LENDING LLC1$107,520.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE BANK1$99,868.310.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NBKC BANK2$185,592.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK CAPITAL FUNDING CORPORATION1$106,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NFM, INC. DBA NFM LENDING,A MARYLAND CORPORATION1$95,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NJ LENDERS CORP1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOIC, INC3$280,582.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHPARK COMMUNITY CREDIT UNION1$103,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORPORATION AN ARIZONA CORPORAT2$195,512.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORPORATION, A ARIZONA CORPORAT1$99,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORPORATION, AN ARIZONA CORPORA1$90,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORPORATON AN ARIZONA CORPORATI1$108,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUMERICA CREDIT UNION1$89,750.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUSENDA FEDERAL CREDIT UNION, FEDERALLY CHARTERED CREDIT UN1$97,500.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD NATIONAL BANK3$298,314.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD POINT MORTGAGE, LLC, A LIMITED1$106,855.860.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD SECOND NATIONAL BANK, A NATIONAL BANKING ASSOCIATION1$86,500.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ON Q FINANCIAL, INC3$277,886.730.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORANGE COUNTY ' S CREDIT UNION1$110,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORIGIN BANK2$191,300.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORNL FEDERAL CREDIT UNION2$201,150.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC RESIDENTIAL MORTGAGE, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$108,753.310.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL LLC1$99,765.430.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC7$715,200.000.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENN COMMUNITY BANK1$91,900.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK - WENATCHEE1$107,400.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION4$399,100.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY8$777,830.000.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY, INC1$103,618.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY, INC DBA UNITED CAPITAL LENDING1$109,404.080.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES SAVINGS BANK1$99,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PIONEER BANK1$86,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAINS COMMERCE BANK1$108,200.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM HOME MORTGAGE CORPORATION3$289,900.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC2$208,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE1$104,275.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POTLATCH #1 FEDERAL CREDIT UNION1$90,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRAIRIE STATE BANK AND TRUST1$93,400.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREFERRED CREDIT UNION1$90,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER BANK, A NEBRASKA BANKING CORPORATION1$99,200.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER COMMUNITY BANK1$87,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER MORTGAGE SERVICES1$104,500.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIERBANK - JOHNSON CREEK1$90,400.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE INC1$103,863.050.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC5$506,055.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE CORPORATION3$287,450.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRINCIPAL MORTGAGE GROUP LLC1$91,650.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIORITY MORTGAGE CORP1$87,886.730.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROGRESSIVE BANK1$89,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC F/K/A PROSPECT LENDING, LLC1$97,200.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC4$381,725.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT SAVINGS BANK, FSB2$204,851.820.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PUTNAM 1ST MERCANTILE BANK1$104,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC4$369,900.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RABUN COUNTY BANK1$86,330.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RENASANT BANK2$189,634.140.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL HOME FUNDING CORP1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC INC A CORPORATION1$93,750.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC INC., A CORPORATION2$208,750.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC, INC1$86,780.280.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVER CITIES BANK1$106,753.480.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVER VALLEY CREDIT UNION1$94,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKY MOUNTAIN BANK1$98,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROSS MORTGAGE CORPORATION2$197,401.200.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL CREDIT UNION1$102,265.150.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL UNITED MORTGAGE LLC5$493,200.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RPM MORTGAGE, INC2$212,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUOFF MORTGAGE COMPANY, INC. D/B/A RUOFF HOME MORTGAGE4$375,920.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUSHMORE LOAN MANAGEMENT SERVICES LLC1$94,872.030.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUSSELL COUNTRY FCU1$104,162.650.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALAL CREDIT UNION1$93,750.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A2$203,931.130.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS INSTITUTE BANK AND TRUST COMPANY1$94,500.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK DE PUERTO RICO4$378,335.990.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK OF PUERTO RICO1$85,384.830.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION4$398,593.400.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY1$96,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SELECT BANK1$105,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SENTE MORTGAGE, INC1$94,500.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC5$467,524.120.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIRVA MORTGAGE, INC1$88,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOLARITY CREDIT UNION1$90,846.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH PACIFIC FINANCIAL CORP. DBA NORTH PACIFIC FINANCIAL C2$191,000.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH STATE BANK5$517,250.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPACE COAST CREDIT UNION1$88,700.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD BANK AND TRUST COMPANY1$88,125.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD MORTGAGE CORP1$97,600.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE EMPLOYEES CREDIT UNION OF MD, INC1$108,600.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B12$1,152,087.931.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATEWIDE MORTGAGE2$197,600.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATEWIDE MORTGAGE, LLC1$96,750.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STOCKTON MORTGAGE CORPORATION1$105,800.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUCCESS MORTGAGE PARTENRS, INC1$86,450.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUCCESS MORTGAGE PARTNERS INC1$89,600.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUCCESS MORTGAGE PARTNERS INC DBA L1$108,580.060.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUCCESS MORTGAGE PARTNERS, INC1$97,850.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC4$389,600.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC2$200,319.210.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION4$386,700.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TABLE ROCK COMMUNITY BANK2$198,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TALMER BANK AND TRUST3$294,675.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A4$382,700.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS DOW EMPLOYEES CREDIT UNION1$99,200.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BANKERS GUARANTEE TITLE & TRUST COMPANY1$91,200.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE CITIZENS BANK OF PHILADELPHIA1$86,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE COLUMBIA BANK1$90,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FEDERAL SAVINGS BANK1$105,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK OF HENNING1$89,876.570.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONALBANK OF TRENTON1$95,121.700.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE OLD FORT BANKING COMPANY, A CORPORATION1$107,200.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE PEOPLES BANK1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THREE RIVERS FEDERAL CREDIT UNION1$108,800.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TITUS38, LLC DBA PETRA LENDING GROUP2$205,481.920.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TLC COMMUNITY CREDIT UNION1$106,400.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN & COUNTRY BANK1$98,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN SQUARE MORTGAGE AND INVESTMENTS INC. DBA TOWN SQUARE F1$86,100.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWNE BANK MORTGAGE A CORPORATION1$103,866.120.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWNE MORTGAGE COMPANY1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWNE MORTGAGE COMPANY DBA AMERICU MORTGAGE1$104,405.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRAVIS CREDIT UNION1$108,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRI COUNTIES BANK1$89,950.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRIAD BANK1$101,250.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK, A NATIONAL BANKING ASSOCIATION2$185,055.990.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUWEST CREDIT UNION1$106,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TWIN LAKES COMMUNITY BANK1$87,200.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TWINSTAR CREDIT UNION1$108,500.310.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TWO RIVERS BANK AND TRUST, A CORPORATION1$108,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U.S. FINANCIAL GROUP, INC. DBA LOUISIANA MORTGAGE ASSOCIATES1$88,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ULSTER SAVINGS BANK1$107,200.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION BANK AND TRUST COMPANY1$101,600.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION5$494,182.670.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BANK2$183,214.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED FEDERAL CREDIT UNION1$89,876.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED NORTHERN MORTGAGE BANKERS, LTD, A NEW YORK CORPORATIO1$87,104.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED13$1,273,849.911.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY LENDING GROUP, LLC2$180,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVEST BANK AND TRUST CO2$186,012.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIWYO FCU1$102,375.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UTAH FIRST FEDERAL CREDIT UNION1$94,869.120.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 V.I.P. MORTGAGE, INC1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANDYK MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION9$894,282.001.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC ISAOA2$203,120.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VIBRANT CREDIT UNION1$100,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VYSTAR CREDIT UNION1$98,400.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WALLICK AND VOLK, INC1$110,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESCOM CENTRAL CREDIT UNION1$95,600.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEST GATE BANK1$96,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTCONSIN CREDIT UNION2$194,550.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTERRA CREDIT UNION1$87,382.140.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTEX GROUP LLC DBA FIRST LENDING, A TEXAS LIMITED LIABILI1$90,100.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTRUST MORTGAGE, A DIVISION OF BARRINGTON BANK AND TRUST C1$99,612.570.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, LLP1$100,500.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC1$105,490.710.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 XCEED FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION1$98,400.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  816$80,085,760.80100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGRN6 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION12$1,434,236.002.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACCENTRA CREDIT UNION1$115,600.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACE MORTGAGE, LLC1$122,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACHIEVA CREDIT UNION1$113,900.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACOPIA, LLC, A CORPORATION1$123,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACRE MORTGAGE & FINANCIAL, INC. (13945)1$113,104.220.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVISORS MORTGAGE GROUP,LLC1$121,125.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALKAN MORTGAGE CORPORATION1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALL AMERICAN MORTGAGE1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIED MORTGAGE GROUP, INC - COR1$120,483.780.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALTERRA BANK1$114,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALTRA FEDERAL CREDIT UNION1$112,800.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK1$125,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMCAP MORTGAGE, LTD1$119,836.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK1$121,600.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK & TRUST1$122,550.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCE HOUSE LARIBA1$116,800.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC7$848,812.991.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HOME LENDING USA, LLC1$113,453.770.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC3$354,550.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP3$359,540.050.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION4$473,355.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIPRO FUNDING, INC. DBA AMERIPRO HOME LOANS1$124,200.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIS BANK A CORPORATION1$125,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERITRUST MORTGAGE CORPORATION1$115,200.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANGEL OAK HOME LOANS LLC1$117,972.940.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANNA / JONESBORO NATIONAL BANK1$112,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA STATE CREDIT UNION1$116,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK MORTGAGE1$116,800.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST BANK3$354,600.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION2$229,625.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED MORTGAGE CORPORATION1$118,700.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP LLC4$474,350.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC5$571,250.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AVADIAN CREDIT UNION1$114,400.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AWAKON FEDERAL CREDIT UNION1$115,200.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIA FINANCIAL LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$116,300.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA1$114,245.900.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE OZARKS1$111,920.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC3$354,100.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY MORTGAGE CORP, AN ALABAMA CORPORATION1$116,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BBMC MORTGAGE LLC1$118,250.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK & TRUST1$112,800.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BENCHMARK BANK1$114,750.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK BANK3$344,950.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK COMMUNITY CREDIT UNION1$118,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLOOMBANK1$114,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES' CREDIT UNION1$120,300.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOFI FEDERAL BANK1$115,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF ARKANSAS1$117,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF KANSAS CITY1$113,600.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOKF NA DBA BANK OF TEXAS1$115,200.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC1$114,950.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC. DBA NEW AMERICAN FUNDING1$123,500.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROKER SOLUTIONS INC., DBA NEW AMERICAN FUNDING4$471,315.000.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL COMMUNICATIONS FEDERAL CREDIT UNION1$117,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL3$357,300.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASHCALL MORTGAGE1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE1$121,600.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE LLC1$112,800.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CB&S BANK1$110,400.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENDERA FUNDING, INC1$115,330.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTENNIAL LENDING, LLC1$117,641.320.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK ILLINOIS1$118,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK OF BOONE COUNTY1$115,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY LENDING COMPANY1$124,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CFCU COMMUNITY CREDIT UNION1$122,062.140.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHELGREN AND ASSOCIATES INC1$120,500.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMICAL BANK1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC7$803,615.001.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIS FINANCIAL SERVICES, INC. DBA CIS HOME LOANS1$115,300.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS 1ST BANK-TYLER,TX1$114,233.710.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS COMMUNITY CREDIT UNION1$115,741.030.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY BANK MORTGAGE1$115,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE HOME LOANS, A UTAH CORPORATION3$359,100.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC1$118,700.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA1$121,250.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CODE CREDIT UNION1$113,668.180.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS2$236,343.620.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE BANK3$346,391.530.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE1$125,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCIAL SAVINGS BANK1$117,600.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMONWEALTH BANK & TRUST COMPANY1$115,620.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY FIRST BANK AND TRUST1$113,846.430.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION2$249,800.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMPASS MORTGAGE INC1$116,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSOLIDATED FUNDING CORP1$116,375.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSUMERS CREDIT UNION1$113,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE, INC2$231,800.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORTRUST MORTGAGE, INC1$113,900.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION 11$124,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION LENDING SOURCE LLC1$112,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF AMERICA1$112,800.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$123,750.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CYPRUS FEDERAL CREDIT UNION1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEERE EMPLOYEES CREDIT UNION1$123,150.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESCO FEDERAL CREDIT UNION1$123,836.710.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION5$595,600.000.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD1$116,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPOR1$121,806.820.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIVERSIFIED FINANCIAL MORTGAGE CORPORATION1$117,142.530.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP DBA 1ST ADVANTAGE MORTGAGE A1$119,838.360.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EDGAR COUNTY BANK & TRUST1$118,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EDUCATIONAL CREDIT UNION1$113,005.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC9$1,069,768.701.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENDEAVOR CAPITAL, LLC1$122,741.800.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVOY MORTGAGE, LTD2$227,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY LOANS LLC DBA EQUITY PRIME MORTGAGE,A LIMITED LIABIL1$110,850.480.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY RESOURCES OF OHIO, INC1$124,450.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY RESOURCES, INC1$114,375.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERIE FEDERAL CREDIT UNION1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING14$1,625,316.002.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING, A TEXAS CORPOR1$114,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY1$115,459.750.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST2$232,700.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 F & B ACQUISITION GROUP, LLC1$116,100.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION11$1,286,800.351.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS BANK1$114,400.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC4$459,720.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE2$246,530.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC3$353,400.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC8$924,099.951.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRELANDS FEDERAL CREDIT UNION1$114,300.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN BANK AND TRUST COMPANY1$112,901.130.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTENNIAL MORTGAGE CORPORATI1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTENNIAL MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION2$233,905.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CHOICE LOAN SERVICES INC3$356,036.870.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY BANK OF CENTRAL ALABAMA1$123,405.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COUNTY BANK1$114,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FARMERS STATE BANK1$111,900.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK OF THE MIDWEST1$118,750.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK, A TENNESSEE SAVINGS BANK1$123,500.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF LAKEWOOD1$121,600.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK1$116,800.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FIDELITY BANK1$125,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION1$114,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION, A COROPRATION1$124,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERNET BANK OF INDIANA1$116,800.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MERCHANTS BANK1$119,838.360.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MERCHANTS BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$124,100.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C8$922,849.001.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, LLC, DOING BUSINESS IN THE STATE OF1$121,250.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK1$118,750.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF TENNESSEE1$119,834.670.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL, INC2$226,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS BANK OF DANVILLE1$114,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION1$123,750.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK1$115,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK NEBRASKA1$111,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK SOUTHWEST2$240,500.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED CREDIT UNION1$112,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST-CITIZENS BANK & TRUST COMPANY3$341,218.420.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FM HOME LOANS, LLC - COR1$123,091.350.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORUM CREDIT UNION1$120,175.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORPORATION2$234,600.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK, N.A1$121,500.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE GROUP, LLC9$1,053,400.001.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENEVA FINANCIAL, LLC - COR1$123,840.380.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGETOWN MORTGAGE LLC1$119,538.770.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GERSHMAN INVESTMENT CORPORATION - C3$354,384.920.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMFS, LLC3$361,589.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDWATER BANK, N.A. - COR1$114,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDWATER BANK, NATIONAL ASSOCIATIO1$112,050.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDWATER BANK, NATIONAL ASSOCIATION2$234,400.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT LAKES CREDIT UNION1$119,310.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT MIDWEST BANK1$113,250.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN BANK1$124,800.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN FINANCIAL SERVICES, INC1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENWOOD CREDIT UNION1$116,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENWOOD CREDIT UNION02/08/20161$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTE FEDERAL CREDIT UNION2$226,700.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTL INVESTMENTS, INC1$121,600.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY1$115,454.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GVC MORTGAGE, INC. - COR1$122,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGEBANK OF THE SOUTH1$123,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL BANK1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FINANCING CENTER, INC1$120,837.010.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME MORTGAGE SOLUTIONS, LLC1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME POINT FINANCIAL CORPORATION1$121,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC8$947,570.001.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA FINANCEMYHOME.COM1$112,800.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA REAL ESTATE MORTGAG3$348,520.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC, AN ARIZONA LIMITED LIA1$125,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESIDE FINANCIAL, LLC2$238,400.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTEAD FUNDING CORP2$224,363.120.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETOWN BANK - WACONIA1$112,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEWISE, INC1$124,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HONOR BANK1$117,815.370.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON BANK, N.A1$122,500.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON COMMUNITY BANK, AN ARIZONA BANKING CORPORATION1$110,400.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON CREDIT UNION CORPORATION1$114,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HURON VALLEY FINANCIAL, INC1$119,600.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK D/B/A IBERIABANK MORTGAGE3$355,525.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY1$115,743.880.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION3$367,876.990.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDEAL CREDIT UNION1$121,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS BANK & TRUST1$115,900.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS NATIONAL BANK, A CORPORATION1$117,800.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IMAGINE HOME LENDING, LLC1$117,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES, LLC , A IMITED LIABILITY COMPA1$116,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES,LLC1$121,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL CITY MORTGAGE, INC1$115,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA BANKERS MORTGAGE CORPORATION1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J.G. WENTWORTH HOME LENDING, INC. - CONV1$111,600.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES B. NUTTER & COMPANY1$124,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEFFERSON BANK OF MISSOURI2$235,200.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KENTUCKY HOUSING CORPORATION2$238,319.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KERN SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION1$119,225.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAND HOME FINANCIAL SERVICES, A CALIFORNIA CORPORATION2$238,300.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION1$123,150.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION1$112,805.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEGACY MORTGAGE SERVICES, INC1$113,453.770.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEND SMART MORTGAGE, LLC,A LIMITED LIABILITY COMPNAY1$115,600.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENDING HAND MORTGAGE LLC1$124,827.780.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB1$116,800.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MADISON COUNTY FEDERAL CREDIT UNION1$121,125.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCT CREDIT UNION1$115,900.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MDC FINANCIAL SERVICE GROUP, INC1$119,838.360.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEADVILLE AREA FEDERAL CREDIT UNION1$123,750.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGASTAR FINANCIAL CORP1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$116,468.620.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK MORTGAGE COMPANY INC. A MASSACHUSETTS CO3$359,155.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METRO BANK1$121,500.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METRO HEALTH SERVICES FCU1$116,500.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN MUTUAL, INC2$237,319.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA BANK, A MISSOURI CORPORATION1$123,400.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE SERVICES1$123,832.970.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE, INC3$354,340.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDLAND STATES BANK1$115,120.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MLD MORTGAGE, INC1$112,500.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT, INC1$124,800.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE 1 INCORPORATED1$110,800.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE 1 INCORPORATED DBA ARBOR ONE MORTGAGE GROUP1$121,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP1$110,320.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE TRUST INC1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGENETWORK1$112,500.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN AMERICA CREDIT UNION1$118,750.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOVEMENT MORTGAGE, LLC1$125,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MYCUMORTGAGE, LLC1$123,329.850.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS LENDING CORPORATION1$111,999.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS RELIABLE LENDING, LLC1$118,400.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS RELIABLE LENDING, LLC - COR1$112,351.850.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NECHES FEDERAL CREDIT UNION1$123,200.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK CAPITAL FUNDING CORPORATION2$238,131.730.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK FUNDING, LP1$123,753.080.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEVADA STATE BANK1$113,900.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NFM, INC1$118,750.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NICOLET NATIONAL BANK1$117,500.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NJ LENDERS CORP1$115,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NODAWAY VALLEY BANK1$113,005.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHERN MORTGAGE SERVICES, INC, A MICHIGAN CORPORATION1$124,257.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHPOINTE BANK1$116,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORWICH COMMERCIAL GROUP, INC. D/B/A NORCOM MORTGAGE1$124,450.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORPORATION, AN ARIZONA CORPORA1$115,700.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OAKSTAR BANK, A MISSOURI CORPORATION1$112,500.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD NATIONAL BANK1$112,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ON Q FINANCIAL, INC2$235,900.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CAL1$112,269.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC UNION FINANCIAL, LLC, A CALIFORNIA LIMITED1$122,231.370.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE LLC A LIMITED LIABILITY CORPORAT1$112,355.180.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT BOND & MORTGAGE CO., INC. A MISSOURI CORPORATION1$121,100.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE1$124,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC4$469,100.000.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING LLC1$122,250.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK - BARKLEY FC1$125,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, A KANSAS CORPORATION2$232,570.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY5$590,745.390.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY, INC2$236,900.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY, INC. DBA UNITED CAPITAL LENDING1$118,750.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES NATIONAL BANK1$122,461.040.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PIONEER BANK1$124,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM HOME MORTGAGE CORPORATION1$112,500.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC3$347,700.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE7$835,820.001.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER LENDING LLC1$122,155.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY CAPITAL MORTGAGE, LLC1$112,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC3$354,300.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMESOUTH BANK DBA PRIMESOUTH MORTGAGE1$124,827.790.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE CORPORATION3$350,852.510.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRINCIPAL MORTGAGE GROUP LLC1$111,920.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROFINIUM, INC., A CORPORATION1$124,016.720.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROGRESSIVE BANK1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC1$118,800.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R P FUNDING INC1$111,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RANLIFE, INC1$118,750.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RENASANT BANK1$124,827.790.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL BANCORP3$369,720.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC INC.,A CORPORATION1$116,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RICHLAND COUNTY BANK1$121,831.910.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVER CITIES BANK1$110,250.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVERHILLS BANK1$120,750.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVERMARK COMMUNITY CREDIT UNION1$112,500.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKY MOUNTAIN MORTGAGE COMPANY1$114,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROGUE CREDIT UNION1$114,845.090.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL UNITED MORTGAGE LLC2$237,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUOFF MORTGAGE COMPANY, INC. D/B/A RUOFF HOME MORTGAGE4$462,410.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUSHMORE LOAN MANAGEMENT SERVICES LLC2$230,289.420.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER BANK, N.A3$361,600.000.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK DE PUERTO RICO1$117,650.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY2$238,910.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SENTE MORTGAGE, INC3$354,650.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY, INC7$809,712.481.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH PACIFIC FINANCIAL CORP. DBA NORTH PACIFIC FINANCIAL C1$122,705.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH PACIFIC FINANCIAL CORPORATION2$243,915.940.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH STATE BANK3$349,900.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN COMMUNITY BANK1$117,325.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD BANK AND TRUST CO1$125,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STAR FINANCIAL BANK1$117,500.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE FARM BANK, F.S.B8$946,386.391.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC3$361,341.050.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC2$241,940.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWBC MORTGAGE CORPORATION4$450,300.000.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TALMER BANK AND TRUST5$578,275.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TD BANK, N.A1$118,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK1$119,200.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK FINANCIAL DBA TEXAS BANK MORTGAGE CO1$122,300.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE AMERICAN EAGLE MORTGAGE OF FLORIDA LLC1$111,852.510.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE AMERICAN EAGLE MORTGAGE OF FLORIDA, LLC, A LIMITED LIAB1$121,179.420.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE COLUMBIA BANK1$123,500.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FEDERAL SAVINGS BANK1$125,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK OF TRENTON1$115,141.140.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST STATE BANK1$111,550.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MONEY SOURCE INC. DBA ENDEAVOR AMERICA LOAN SERVICES, A1$114,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THREE RIVERS FEDERAL CREDIT UNION1$112,500.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN & COUNTRY BANK1$116,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN SQUARE MORTGAGE & INVESTMENTS,INC,DBA TOWN SQUARE FINA1$116,755.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWNE MORTGAGE COMPANY1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWNE MORTGAGE COMPANY DBA AMERICU MORTGAGE1$114,300.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRI COUNTIES BANK1$119,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUHOME SOLUTIONS, LLC1$115,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTAR FEDERAL CREDIT UNION1$110,647.350.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK, A NATIONAL BANKING ASSOCIATION1$123,337.370.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION BANK AND TRUST COMPANY1$112,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION HOME MORTGAGE CORP., A CORPORATION4$474,200.200.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED FEDERAL CREDIT UNION1$110,905.410.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED FIDELITY FUNDING, CORP1$114,950.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL AMERICAN MORTGAGE COMPANY, LLC, A FLORIDA LIMITED7$834,103.261.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL LENDING CORPORATION1$124,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY LENDING GROUP, LLC1$111,625.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 USE CREDIT UNION1$125,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UW CREDIT UNION1$122,231.370.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UWHARRIE BANK1$123,300.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 V.I.P. MORTGAGE, INC1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANDYK MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION4$485,153.000.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VECTRA BANK COLORADO, NATIONAL ASSOCIATION1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC2$240,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERITAS FUNDING, LLC ISAOA2$231,850.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VIBRANT CREDIT UNION1$123,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VYSTAR CREDIT UNION2$227,050.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL, LLC., A DELAWARE LIMITED LIA1$120,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERSTONE MORTGAGE CORPORATION1$119,200.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESCOM CENTRAL CREDIT UNION1$124,827.790.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEST GATE BANK1$116,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR CREDIT UNION1$112,351.860.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WHITNEY BANK1$111,406.410.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILLAMETTE VALLEY BANK1$112,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 YADKIN BANK2$248,750.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  595$70,123,511.47100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138WGRP1 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION11$2,036,618.005.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACRE MORTGAGE & FINANCIAL, INC DBA NATION ONE MORTGAGE, A NE1$194,750.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIED MORTGAGE GROUP, INC - COR1$188,000.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALTERRA HOME LOANS1$191,014.840.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA'S CHOICE HOME LOANS LP1$178,500.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANCSHARE MORTGAGE, LLC1$199,237.290.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC1$192,601.760.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC2$361,900.000.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORA1$192,000.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MTG CORP3$568,750.001.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SECURITY MORTGAGE CORP1$195,500.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SECURITY MORTGAGE CORP1$180,500.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL CORPORATION2$374,025.000.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL, INC2$368,100.000.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA UNITED LENDING1$199,500.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST BANK1$199,820.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK NATIONAL ASSOCIATION1$190,500.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC1$187,200.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIA FINANCIAL LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$180,000.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANC OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION, DBA BANC HOME LOA1$198,000.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND1$195,500.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF TRAVELERS REST1$188,000.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKNEWPORT1$184,000.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC4$754,557.681.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$192,000.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARDINAL FINANCIAL COMPANY, L.P. DBA SEBONIC FINANCIAL1$192,000.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE & COOKE MORTGAGE LLC1$185,000.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENDERA FUNDING , INC2$360,600.000.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHERRY CREEK MORTGAGE CO., INC1$183,124.560.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHRISTIAN ROBERTS MTG LLC1$188,100.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CMG MORTGAGE, INC. DBA CMG FINANCIA2$368,500.000.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS1$182,304.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE HOME MORTGAGE1$178,000.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY WEST CREDIT UNION1$182,400.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE HOME LENDING, INC4$754,313.531.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION 11$187,500.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC1$185,700.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$180,500.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DELMAR FINANCIAL COMPANY1$189,550.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD1$188,000.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMORTGAGE MANAGEMENT LLC3$552,850.001.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY HOME MORTGAGE, LLC, AN OREGON LIMITED LIABILITY COM1$195,000.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$185,500.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ETHOS LENDING LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$183,600.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL INC., DBA SUPREME LENDING2$368,961.600.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY1$175,570.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST1$195,650.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INCEPENDENT MORTGAGE CORPORATION1$176,000.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC4$740,986.001.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK1$194,750.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANK D/B/A FIDELITY BANK MORTGAGE5$912,821.922.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA LLC8$1,508,040.003.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCE OF AMERICA MORTGAGE LLC2$391,100.000.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CALIFORNIA MORTGAGE COMPANY2$394,500.000.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF LAKEWOOD1$179,072.030.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST GUARANTY MORTGAGE CORPORATION1$192,000.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST LIBERTY FINANCIAL GROUP, LLC, A LIMITED LIABILITY COM1$177,600.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE HOME LENDING, LLC2$373,800.000.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST WORLD MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$184,500.000.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA