ABS-15G
File 18 of 149
Name of Issuing EntityCheck if RegisteredName of OriginatorTotal Assets by OriginatorAssets that Were Subject of DemandAssets that Were Repurchased or ReplacedAssets Pending Repurchase or ReplacementDemand in DisputeDemand WithdrawnDemand Rejected
   #$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)
31416VHN7 1ST 2ND MORTGAGE COMPANY OF NEW JERSEY, INC2$108,463.130.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 1ST ADVANTAGE MORTGAGE, LLC3$210,142.290.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABBEVILLE BUILDING AND LOAN ASSOCIATION28$1,522,791.330.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABN AMRO MORTGAGE GROUP, INC5$357,330.210.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACACIA FEDERAL SAVINGS BANK2$141,162.050.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACCESS MORTGAGE CORPORATION3$190,252.300.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADAMS FIRST FINANCIAL INC2$71,605.400.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADIRONDACK TRUST COMPANY THE5$317,977.550.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANTAGE BANK16$890,832.590.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANTAGE CREDIT UNION2$137,130.050.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AEA FEDERAL CREDIT UNION1$49,070.260.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AF BANK3$159,950.340.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AGFIRST FARM CREDIT BANK33$1,973,613.360.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALASKA USA FEDERAL CREDIT UNION5$350,635.950.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALERUS FINANCIAL1$61,644.110.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLEGIANCE CREDIT UNION1$58,101.930.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLSOUTH FEDERAL CREDIT UNION4$196,344.920.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPINE BANK OF ILLINOIS91$5,002,873.501.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK59$3,110,308.530.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST CREDIT UNION5$307,864.670.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION42$2,406,865.050.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN AIRLINES EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION5$305,223.820.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK, N.A7$313,174.940.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN EAGLE FEDERAL CREDIT UNION8$491,850.270.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCE HOUSE LARIBA1$62,552.730.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HERITAGE FEDERAL CREDIT UNION1$61,566.830.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HOME FUNDING INC2$135,650.180.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HOME MORTGAGE CORPORATION7$351,816.210.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NATIONAL BANK, TERRELL15$776,942.470.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NATIONAL BANK, WICHITA FALLS1$34,780.600.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SAVINGS BANK1$69,681.470.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B2$142,113.580.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICANA NATIONAL BANK7$369,886.860.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIHOME MORTGAGE CORPORATION8$471,808.800.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANCHORBANK FSB45$2,550,373.660.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANHEUSER-BUSCH EMPLOYEES CREDIT UNION8$438,274.510.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED CREDIT UNION13$677,104.340.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED MORTGAGE INC347$19,229,543.633.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASTORIA FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION5$322,284.540.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AUBURNBANK9$537,254.740.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AULDS, HORNE & WHITE INVESTMENT CORP20$1,217,218.060.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AURORA FINANCIAL GROUP INC4$213,413.650.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 B.F. GOODRICH EMPLOYEES FED CREDIT UNION12$674,479.080.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BALTIMORE COUNTY SAVINGS BANK FSB4$220,521.140.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA8$483,648.940.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PUERTO RICO1$53,747.000.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCORPSOUTH BANK92$5,717,671.141.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK CALUMET, N.A8$351,147.380.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK CENTER FIRST11$573,456.410.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK MUTUAL95$5,702,376.821.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AKRON1$64,116.200.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA NA1$49,811.950.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HANOVER AND TRUST COMPANY1$71,999.740.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HAWAII13$750,022.100.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF LANCASTER1$71,319.780.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF LANCASTER COUNTY NA3$193,127.930.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF LENOX2$101,131.640.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF MISSISSIPPI13$847,237.180.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF NEWPORT5$307,738.580.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF SPRINGFIELD3$143,725.160.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF STANLY11$633,838.880.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE CASCADES22$1,299,987.320.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK-FUND STAFF FEDERAL CREDIT UNION5$298,851.220.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKILLINOIS4$227,017.920.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKIOWA9$502,595.320.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKWEST2$44,610.930.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BARKSDALE FEDERAL CREDIT UNION4$201,622.570.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION6$340,511.760.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY GULF CREDIT UNION1$58,294.390.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELLCO CREDIT UNION4$251,430.320.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BENEFICIAL MUTUAL SAVINGS BANK5$277,686.090.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BENJAMIN FRANKLIN SAVINGS BANK2$149,454.390.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BETHPAGE FEDERAL CREDIT UNION12$730,303.210.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BISHOPS GATE RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST123$7,280,784.121.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK CREDIT UNION8$487,068.410.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLUE BALL NATIONAL BANK19$1,031,858.550.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES CREDIT UNION40$2,428,270.910.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOSTON FEDERAL SAVINGS BANK1$50,087.180.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOTTOMLINE MORTGAGE, INC1$54,940.450.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER FINANCIAL CORPORATION14$738,663.840.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROCKTON CREDIT UNION5$301,997.850.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRUCETON BANK1$48,487.530.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRYN MAWR TRUST COMPANY THE15$791,945.470.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BSB BANK & TRUST CO7$426,065.400.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BUSEY BANK10$598,842.970.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BUTTE COMMUNITY BANK4$248,297.230.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK25$1,465,687.300.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL CENTER, L.L.C8$552,507.060.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITOL FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION4$223,082.880.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARROLL MORTGAGE GROUP2$127,539.640.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARROLLTON BANK9$544,045.590.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC FEDERAL CREDIT UNION2$132,489.810.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTENNIAL LENDING, LLC2$111,728.920.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTEX HOME EQUITY COMPANY, LLC1$69,033.060.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK OF PROVO3$162,628.530.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MORTGAGE COMPANY119$6,449,891.441.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL ONE FEDERAL CREDIT UNION4$233,870.550.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL PACIFIC BANK1$51,018.630.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL SAVINGS BANK12$663,524.230.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL STATE BANK10$520,503.210.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTREBANK5$256,445.130.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CFCU COMMUNITY CREDIT UNION11$593,759.090.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHARTER BANK1$59,057.120.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHASE MANHATTAN MORTGAGE CORPORATION7$428,154.030.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHELSEA GROTON SAVINGS BANK5$333,591.700.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMICAL BANK8$435,504.130.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMICAL BANK AND TRUST COMPANY2$131,769.740.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEVRONTEXACO FEDERAL CREDIT UNION1$57,439.020.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEVY CHASE BANK FSB1$61,089.500.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEVY CHASE BANK, FSB - DEDICATED CHANNEL2$133,975.900.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIMARRON MORTGAGE COMPANY1$59,860.730.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITADEL FEDERAL CREDIT UNION3$169,296.070.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS BANK9$522,183.220.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS BANK OF CAMPBELL COUNTY2$103,852.940.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS BANK OF NORTHERN KENTUCKY1$69,452.780.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS COMMERCIAL AND SAVINGS BANK5$273,609.560.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS EQUITY FIRST CREDIT UNION9$531,077.160.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST NATIONAL BANK OF STORM LAKE6$323,512.810.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST WHOLESALE MORTGAGE19$1,155,847.240.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS MORTGAGE CORPORATION14$685,371.690.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS NATIONAL BANK, BROWNWOOD5$195,965.820.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS STATE BANK4$246,083.580.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS STATE BANK OF CORTEZ4$225,027.220.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS UNION SAVINGS BANK7$405,156.450.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY LINE MORTGAGE CORPORATION2$104,940.790.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY NATIONAL BANK OF SULPHUR SPRINGS4$257,638.510.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE BANK4$222,273.850.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLAYTON COUNTY FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION1$57,352.690.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLINTON NATIONAL BANK31$1,525,743.690.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLYDE SAVINGS BANK COMPANY4$213,300.010.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COAST BANK OF FLORIDA2$108,385.130.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL FEDERAL CREDIT UNION11$631,313.580.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL STATES MORTGAGE CORPORATION1$76,124.410.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL SAVINGS FA14$778,820.900.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA CREDIT UNION7$469,078.690.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA RIVER BANK DBA COLUMBIA RIVER MORTGAGE GROUP10$563,791.910.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE BANK & TRUST COMPANY1$51,124.720.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE SERVICE CORPORATION1$51,996.410.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCIAL BANK OF TEXAS, N.A4$220,532.680.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCIAL STATE BANK6$364,651.380.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK & TRUST CO12$687,291.460.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK, N.A23$1,256,167.230.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY CREDIT UNION18$1,056,749.650.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF LITTLE FALLS3$169,836.910.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY MORTGAGE FUNDING, LLC1$74,114.710.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY SAVINGS BANK7$286,362.970.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY SECURITY BANK1$53,301.490.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY STATE BANK1$46,437.940.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY STATE BANK OF ROCK FALLS7$424,022.370.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONNECTICUT RIVER BANK3$201,295.960.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONTINENTAL CAPITAL CORPORATION4$198,359.300.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNBELT BANK3$197,580.860.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERBANK, NATIONAL ASSOCIATION3$153,746.260.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORTRUST BANK10$623,401.820.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE CO10$533,110.800.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE SERVICES, INC24$1,347,860.770.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF JOHNSON COUNTY7$432,887.620.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF THE PACIFIC1$60,036.050.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION ONE1$77,557.510.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION ONE (DBA ONES MORTGAGE)27$1,551,705.280.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUMANET, LLC3$163,396.130.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUNA CREDIT UNION8$523,500.260.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEAN COOPERATIVE BANK1$66,439.190.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEDHAM INSTITUTION FOR SAVINGS6$344,067.860.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEERE HARVESTER CREDIT UNION9$552,559.420.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DELMAR FINANCIAL COMPANY1$59,195.510.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DELTA EMPLOYEES CREDIT UNION2$109,493.240.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DENALI STATE BANK4$242,361.750.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION30$1,856,017.690.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DFCU FINANCIAL22$1,247,855.090.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIME SAVINGS BANK OF NORWICH1$54,086.150.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOLLAR BANK FSB2$137,206.800.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DORT FEDERAL CREDIT UNION1$73,425.280.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOVENMUEHLE FUNDING, INC24$1,118,798.690.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOW CHEMICAL EMPLOYEES CREDIT UNION7$367,436.130.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOW LOUISIANA FEDERAL CREDIT UNION1$56,704.730.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP1$59,241.580.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUBUQUE BANK AND TRUST COMPANY43$2,333,685.710.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DURANT BANK AND TRUST COMPANY7$354,576.590.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EASTERN BANK9$552,110.230.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EASTMAN CREDIT UNION1$52,242.600.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EATON NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY3$212,141.710.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMI EQUITY MORTGAGE, INC3$167,790.280.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMIGRANT MORTGAGE COMPANY, INC3$201,016.370.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMPIRE FEDERAL CREDIT UNION4$233,933.540.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENT FEDERAL CREDIT UNION4$255,681.990.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENTERPRISE CORPORATION OF THE DELTA1$41,748.200.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVISION CREDIT UNION1$67,562.970.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ESSEX SAVINGS BANK FSB2$84,342.230.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVANS NATIONAL BANK5$259,436.160.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK1$69,655.900.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERTRUST BANK2$99,877.430.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EXTRACO MORTGAGE59$3,363,057.720.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAA CREDIT UNION1$56,215.800.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAA EMPLOYEES CREDIT UNION10$572,896.060.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWINDS CREDIT UNION14$821,289.130.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FALL RIVER FIVE CENTS SAVINGS BANK6$320,812.340.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FALL RIVER MUNICIPAL EMPLOYEES CREDIT UNION1$41,661.330.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAMILY TRUST FEDERAL CREDIT UNION6$346,582.730.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS & MERCHANTS BANK AND TRUST CO2$95,995.830.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS AND MERCHANTS SAVINGS BANK2$133,222.090.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS AND MERCHANTS TRUST COMPANY21$1,171,742.870.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS STATE BANK OF WEST SALEM3$164,894.860.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FEDERAL EMPLOYEES CREDIT UNION1$36,023.200.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY DEPOSIT AND DISCOUNT BANK2$139,520.300.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD - DEDICATED CHANNEL1$33,211.480.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIMI, INC1$62,075.510.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCIAL PARTNERS CREDIT UNION1$41,288.660.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN BANK AND TRUST COMPANY3$105,167.390.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN CREDIT UNION5$258,323.030.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK2$109,486.970.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK OF CLEWISTON1$63,051.770.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK OF OHIO1$36,259.030.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTURY BANK, NA10$495,922.050.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS BANK & TRUST COMPANY OF SC46$2,645,372.940.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS BANK NA15$803,657.300.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY BANK14$693,547.720.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY BANK & TRUST6$348,715.200.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY CREDIT UNION5$236,264.750.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK OF LOUISIANA1$73,283.650.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK OF OHIO9$470,399.070.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK, FSB3$149,677.680.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL CAPITAL BANK20$1,234,368.320.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL OF CHAMPAIGN-URBANA1$36,851.700.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSN OF LAKE CHARLES7$435,254.160.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHARLESTON, SC3$146,657.470.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF TYLER2$140,683.430.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK9$504,243.310.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK LACROSSE-MADISON39$2,291,241.770.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF EASTERN OHIO17$855,951.100.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF THE MIDWEST8$405,386.130.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK8$484,626.930.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL CARIBBEAN CORPORATION81$5,088,122.151.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FUTURE FEDERAL CREDIT UNION3$180,225.230.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HAWAIIAN BANK16$931,282.710.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HORIZON HOME LOAN CORPORATION37$2,308,345.170.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK76$4,198,636.620.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MERIT MORTGAGE CORPORATION177$9,949,426.892.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY INC5$286,543.010.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C4$253,985.590.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE CORPORATION3$169,209.930.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK8$445,029.510.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK & TRUST4$214,477.300.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK ALASKA15$983,750.660.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY23$1,202,484.690.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK IN CANNON FALLS2$103,160.030.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK IN MANITOWOC20$1,074,532.510.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF ALTAVISTA2$137,730.200.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF BAR HARBOR1$57,682.410.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF CARMI7$357,279.880.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF CHESTER COUNTY2$118,792.650.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF DANVILLE11$512,760.340.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF DECATUR18$837,670.390.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF DEERWOOD3$163,102.010.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF HARTFORD4$223,619.470.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF HUDSON6$322,957.560.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF LEMARS1$70,295.180.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF MILLSTADT6$317,041.150.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF MT. PULASKI3$156,928.410.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF NORTH EAST2$111,958.460.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA71$4,226,722.000.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF PLATTEVILLE1$54,166.720.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF QUITMAN4$190,473.600.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF WATERLOO3$180,179.780.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NIAGARA BANK2$102,397.690.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PLACE BANK106$5,950,187.511.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST REPUBLIC SAVINGS BANK2$114,357.340.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS BANK1$46,178.710.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SOUTH CREDIT UNION1$31,970.350.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SOUTHERN NATIONAL BANK13$723,097.070.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK MORTGAGE COMPANY, LLC14$888,993.820.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF WESTERN ILLINOIS1$39,991.070.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY CREDIT UNION8$456,717.750.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK2$101,742.820.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTBANK PUERTO RICO9$489,611.380.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR BANK, FSB1$57,229.060.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR BANK-DEDICATED CHANNEL3$191,400.960.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLORIDA CREDIT UNION3$182,373.900.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORT BLISS FEDERAL CREDIT UNION4$211,738.300.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORT CAMPBELL FEDERAL CREDIT UNION5$314,073.770.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORT JACKSON FEDERAL CREDIT UNION7$365,141.390.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANDSEN BANK & TRUST1$66,348.100.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORP9$518,793.380.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREMONT BANK26$1,578,120.390.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK53$3,074,599.050.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GARDINER SAVINGS INSTITUTION FSB26$1,409,462.700.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY BUSINESS BANK17$1,084,567.540.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE CORPORATION17$996,251.280.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOVERNMENT EMPLOYEES CREDIT UNION OF EL PASO18$927,743.950.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRANITE BANK16$846,212.510.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER BUFFALO SAVINGS BANK3$175,972.870.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEVADA MORTGAGE SERVICES2$134,022.860.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION10$555,944.430.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GROUP ONE MORTGAGE6$312,338.010.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTE FEDERAL CREDIT UNION64$3,536,841.770.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY LOAN AND REAL ESTATE COMPANY3$164,969.530.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY RESIDENTIAL LENDING, INC1$56,808.440.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN CREDIT UNION7$380,243.570.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN MORTGAGE COMPANY INC45$2,524,994.070.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUERNSEY BANK FSB1$48,116.040.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY4$256,930.500.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMPDEN SAVINGS BANK2$125,717.440.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANCOCK MORTGAGE COMPANY32$1,696,890.250.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANSCOM FEDERAL CREDIT UNION1$51,256.560.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARBOR FEDERAL SAVINGS BANK28$1,564,563.690.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARBOR ONE CREDIT UNION1$70,253.090.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARRY MORTGAGE COMPANY22$1,168,816.590.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARTFORD FUNDING LTD1$63,630.950.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARWOOD STREET FUNDING I, LLC2$98,893.610.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAWAII HOME LOANS, INC6$374,476.500.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAWAII NATIONAL BANK1$72,867.830.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HEARTLAND BANK2$90,727.570.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HEARTLAND CREDIT UNION6$374,173.810.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HEARTWELL MORTGAGE CORPORATION1$72,652.400.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGE COMMUNITY BANK3$123,152.250.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIBERNIA NATIONAL BANK23$1,317,182.160.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HICKORY POINT BANK AND TRUST, FSB21$938,053.490.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HILLTOP NATIONAL BANK2$112,350.920.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIWAY FEDERAL CREDIT UNION13$753,592.250.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF NAMPA1$62,193.320.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL SAVINGS BANK45$2,513,622.810.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FINANCING CENTER INC20$1,175,257.490.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME SAVINGS BANK OF ALBEMARLE SSB1$73,007.280.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME STATE BANK5$299,893.730.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEFEDERAL BANK55$3,003,623.830.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTEAD BANK3$182,456.160.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK2$108,863.640.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETOWN BANK2$131,241.770.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HONESDALE NATIONAL BANK THE9$485,558.760.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC MORTGAGE CORPORATION (USA)16$971,961.170.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUDSON NATIONAL BANK THE3$185,933.090.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUTCHINSON CREDIT UNION4$270,794.450.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 I-C FEDERAL CREDIT UNION4$231,781.980.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBM SOUTHEAST EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION14$807,438.010.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINI BANK3$113,733.800.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS NATIONAL BANK13$683,676.030.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS STATE POLICE FEDERAL CREDIT UNION2$91,202.910.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK CORPORATION4$256,357.860.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDIAN VILLAGE COMMUNITY BANK2$97,247.170.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE16$879,118.910.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA BANKERS MORTGAGE CORPORATION12$663,189.310.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA STATE BANK AND TRUST COMPANY13$849,162.250.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IRWIN UNION BANK AND TRUST COMPANY30$1,639,279.390.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IVANHOE FINANCIAL INC6$361,354.740.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES B. NUTTER AND COMPANY3$179,763.020.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES F. MESSINGER AND COMPANY INC3$186,777.730.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEFFERSON CITY HIGHWAY CREDIT UNION2$120,695.860.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEFFERSON MORTGAGE SERVICES INC10$588,641.170.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KERN SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION6$348,570.690.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEY MORTGAGE LINK, INC1$64,160.570.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYSTONE NAZARETH BANK & TRUST1$55,568.930.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYSTONE SAVINGS BANK4$258,554.970.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINECTA FEDERAL CREDIT UNION7$414,936.450.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KITSAP COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION1$69,526.770.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 L&N FEDERAL CREDIT UNION1$24,799.710.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LA DOTD FEDERAL CREDIT UNION1$71,754.540.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LA GRANGE STATE BANK8$465,650.530.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LA SALLE STATE BANK1$46,614.420.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE AREA BANK2$146,432.090.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE FOREST BANK & TRUST1$58,909.240.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MORTGAGE COMPANY INC14$885,677.910.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKELAND BANK1$72,345.010.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION60$3,486,504.620.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEA COUNTY STATE BANK3$144,579.990.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER MORTGAGE COMPANY1$38,418.630.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER MORTGAGE COMPANY INC1$59,067.120.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY BANK2$117,693.950.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY BANK FOR SAVINGS3$180,147.780.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB77$4,550,037.270.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIMA SUPERIOR FEDERAL CREDIT UNION29$1,659,487.900.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LONG REACH EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION1$42,929.570.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LORIMAC CORPORATION4$225,233.040.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOS ALAMOS NATIONAL BANK23$1,331,405.550.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LUSO FEDERAL CREDIT UNION1$59,076.190.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LYDIAN PRIVATE BANK1$56,962.700.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LYONS MORTGAGE SERVICES, INC1$63,440.280.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M&T MORTGAGE CORPORATION1$54,322.720.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACHIAS SAVINGS BANK5$291,414.820.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACON SAVINGS BANK22$1,286,567.880.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAIN STREET FINANCIAL SERVICES CORP14$741,995.230.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAJOR MORTGAGE2$114,431.020.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANCHESTER MUNICIPAL EMPLOYEES CREDIT UNION5$271,652.800.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANSFIELD COOPERATIVE BANK1$47,892.930.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANUFACTURERS BANK AND TRUST CO11$576,945.410.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARATHON FINANCIAL CORPORATION1$48,113.260.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARINE BANK MORTGAGE SERVICES49$2,696,342.530.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARQUETTE BANK2$98,439.040.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARSHALL COMMUNITY CREDIT UNION4$184,839.210.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAYFLOWER COOPERATIVE BANK1$43,737.690.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCCAUGHAN MORTGAGE COMPANY INC6$336,276.410.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCCLAIN BANK, N.A18$960,136.390.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCHENRY SAVINGS BANK3$173,058.500.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MECHANICS SAVINGS BANK5$297,868.570.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEDFORD CO-OPERATIVE BANK2$142,638.650.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEDWAY COOPERATIVE BANK1$42,091.810.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBER FIRST MORTGAGE, LLC9$520,398.810.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMORIAL PARK MORTGAGE, LTD1$69,740.070.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCANTILE NATIONAL BANK OF INDIANA8$428,010.880.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCANTILE TRUST & SAVINGS BANK15$848,022.210.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS BANK, NATIONAL ASSOCIATION117$6,744,849.371.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIWEST MORTGAGE COMPANY, LLC1$46,963.130.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIWEST MORTGAGE CORPORATION2$132,620.090.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRILL MERCHANTS BANK11$670,590.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK COUNTY SAVINGS BANK1$62,354.250.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK VALLEY FEDERAL CREDIT UNION4$250,369.470.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROBANK7$400,564.620.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIAMI COUNTY NATIONAL BANK10$532,689.240.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA FEDERAL SAVINGS BANK29$1,715,056.550.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID MINNESOTA FEDERAL CREDIT UNION12$725,802.930.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-AMERICA MORTGAGE CORPORATION2$110,063.110.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-ATLANTIC FEDERAL CREDIT UNION2$117,187.240.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-HUDSON VALLEY FEDERAL CREDIT UNION3$187,953.380.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-PENN BANK1$72,777.540.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-STATE BANK7$398,852.270.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST BANK OF FREEPORT3$172,060.710.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST BANK OF WESTERN ILLINOIS4$190,871.340.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST COMMUNITY BANK11$577,344.710.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST FINANCIAL CREDIT UNION3$138,447.910.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST LOAN SERVICES INC9$442,697.510.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILFORD BANK, THE1$67,807.770.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MINOTOLA NATIONAL BANK3$170,167.840.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSOULA FEDERAL CREDIT UNION6$336,681.510.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MITCHELL MORTGAGE COMPANY2$104,782.350.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MITCHELL MORTGAGE COMPANY L.L.C38$2,143,882.370.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MMS MORTGAGE SERVICES, LTD1$65,655.100.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONSON SAVINGS BANK4$242,088.980.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORRILL & JANES BANK AND TRUST COMPANY2$107,292.160.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORRIS FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION3$149,170.070.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE AMERICA, INC1$72,912.490.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CENTER, LLC21$1,191,158.600.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CLEARING CORPORATION8$430,162.220.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE LENDERS NETOWRK USA, INC1$62,142.380.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE MARKETS, LLC4$256,318.750.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN STATES MORTGAGE CENTERS INC1$28,097.490.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC1$51,323.280.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MT. MCKINLEY BANK1$76,060.090.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MT. MCKINLEY MUTUAL SAVINGS BANK1$69,561.360.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MURRAY FINANCIAL ASSOCIATES INC1$60,100.520.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUTUAL SAVINGS ASSOCIATION FSA4$233,932.380.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUTUAL SAVINGS BANK1$58,954.600.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF ARIZONA2$106,791.430.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL CITY MORTGAGE COMPANY14$887,056.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY2$125,215.240.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY - DEDICATED CHANNEL59$3,158,877.950.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE HOME MORTGAGE COMPANY81$4,404,362.470.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NAVY FEDERAL CREDIT UNION60$3,427,440.660.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD FINANCE CORP2$98,700.650.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW REPUBLIC SAVINGS BANK1$42,140.890.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW SOUTH FEDERAL SAVINGS BANK7$361,781.710.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWFIELD NATIONAL BANK3$171,299.540.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWTOWN SAVINGS BANK3$136,438.560.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEXSTAR FINANCIAL CORPORATION2$124,183.910.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH AMERICAN SAVINGS BANK F.S.B1$62,367.990.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH FORK BANK15$683,146.140.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH SHORE BANK, A CO-OPERATIVE BANK1$68,222.680.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHEAST COMMUNITY CREDIT UNION1$49,245.400.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHERN OHIO INVESTMENT COMPANY23$1,378,099.070.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHLAND AREA FEDERAL CREDIT UNION2$108,641.420.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHMARK BANK1$46,614.410.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST FEDERAL CREDIT UNION18$1,191,365.690.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWESTERN MORTGAGE COMPANY89$5,341,251.971.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWOODS STATE BANK2$109,096.290.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORWOOD COOPERATIVE BANK1$71,089.230.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOTRE DAME FEDERAL CREDIT UNION1$64,667.900.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NPB MORTGAGE LLC1$41,673.020.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NRL FEDERAL CREDIT UNION1$38,981.810.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUMERICA CREDIT UNION2$137,753.370.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NWA FEDERAL CREDIT UNION14$837,083.430.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OAK BANK1$53,917.460.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OAK TRUST AND SAVINGS BANK1$69,441.960.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OCEAN BANK2$142,462.760.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OCEAN BANK DBA OCEAN MORTGAGE BANKERS1$75,389.660.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OCEANFIRST BANK11$674,360.470.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OHIO SAVINGS BANK1$61,392.040.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD FORT BANKING COMPANY10$620,965.840.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORANGE COUNTY TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION5$309,847.700.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OREGON FEDERAL CREDIT UNION11$549,272.200.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OREGON TELCO CREDIT UNION4$242,028.530.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORNL FEDERAL CREDIT UNION13$736,240.580.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARTNERS BANK2$93,655.280.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATELCO CREDIT UNION5$303,489.590.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATHFINDER BANK2$97,550.240.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PAVILION MORTGAGE COMPANY36$2,006,354.570.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PAWTUCKET CREDIT UNION7$382,132.510.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENINSULA MORTGAGE BANKERS CORPORATION6$348,421.850.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES CREDIT UNION8$392,485.050.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION5$232,699.120.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK & TRUST COMPANY OF PICKETT COUNTY6$344,867.540.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, NATIONAL ASSOCIATION12$660,380.910.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES TRUST AND SAVINGS BANK2$137,811.850.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES TRUST COMPANY OF ST. ALBANS8$441,280.660.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PERPETUAL SAVINGS BANK4$248,272.960.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PFF BANK AND TRUST7$397,546.640.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION1$70,695.460.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE SERVICES CORPORATION8$493,756.370.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE FINANCIAL CORPORATION1$68,173.270.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PIONEER BANK4$173,190.630.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PIONEER CREDIT UNION2$95,526.920.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLICE AND FIRE FEDERAL CREDIT UNION29$1,633,319.410.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POPULAR MORTGAGE, INC. DBA POPULAR HOME MORTGAGE34$1,967,780.990.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PORT WASHINGTON STATE BANK7$463,868.690.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POTLATCH NO.1 FEDERAL CREDIT UNION1$33,884.520.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER BANK OF JACKSONVILLE6$257,147.710.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEBANK8$483,679.520.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE CORPORATION18$994,194.700.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROGRESSIVE SAVINGS BANK FSB2$100,803.800.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT FEDERAL SAVINGS BANK1$75,775.930.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PUBLIC SERVICE EMPLOYEES CREDIT UNION4$204,977.060.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PUTNAM SAVINGS BANK2$121,146.360.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUAKER CITY BANK1$51,965.270.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R ~ G MORTGAGE CORPORATION5$292,251.870.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDSTONE FEDERAL CREDIT UNION10$568,372.550.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGIONS MORTGAGE, INC4$254,990.070.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REPUBLIC BANK & TRUST COMPANY1$75,755.190.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIDDELL NATIONAL BANK4$213,192.780.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVERMARK COMMUNITY CREDIT UNION1$46,585.950.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKLAND TRUST COMPANY4$233,399.930.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKY MOUNTAIN MORTGAGE COMPANY10$477,025.160.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROXBORO SAVINGS BANK SSB1$72,441.300.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROXBOROUGH-MANAYUNK FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION1$69,266.740.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 S&T BANK16$846,218.910.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SABINE STATE BANK AND TRUST COMPANY11$678,533.130.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAFE CREDIT UNION7$431,897.070.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAN ANTONIO FEDERAL CREDIT UNION (SAFCU)5$272,195.950.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER MORTGAGE CORPORATION2$96,456.770.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS BANK OF DANBURY1$47,173.630.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS BANK OF MENDOCINO COUNTY2$120,790.980.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS INSTITUTE3$201,613.840.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SBC MORTGAGE, LLC9$524,688.640.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHMIDT MORTGAGE COMPANY1$64,625.840.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SEATTLE SAVINGS BANK10$567,852.650.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECOND NATIONAL BANK OF WARREN31$1,708,563.350.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY MORTGAGE CORPORATION43$2,564,448.900.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHREWSBURY STATE BANK1$58,734.880.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVER STATE SCHOOLS CREDIT UNION1$74,988.610.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIX RIVERS BANK1$50,093.780.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKY FINANCIAL GROUP370$19,898,767.234.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOLIDARITY COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION2$103,047.000.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOLVAY BANK4$223,024.970.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOMERSET TRUST COMPANY10$587,104.980.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUND COMMUNITY BANK3$167,222.020.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN COMMERCIAL BANK4$244,868.790.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHTRUST MORTGAGE CORPORATION1$53,743.020.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHWEST AIRLINES FEDERAL CREDIT UNION1$56,054.790.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOVEREIGN BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK1$53,927.080.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPACE COAST CREDIT UNION18$1,049,733.080.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPENCER SAVINGS BANK1$68,689.390.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPRATT SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION1$45,815.390.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. ANNES CREDIT UNION14$801,932.460.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. CLAIR COUNTY STATE BANK6$258,475.260.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. FRANCIS BANK FSB5$333,302.160.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. JAMES MORTGAGE CORPORATION7$474,825.250.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. MARYS BANK10$555,679.790.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. PAUL POSTAL EMPLOYEES CREDIT UNION8$536,737.900.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD BANK AND TRUST COMPANY8$378,012.010.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD MORTGAGE CORPORATION36$2,141,385.590.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STAR FINANCIAL GROUP, INC26$1,488,383.970.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STAR ONE CREDIT UNION1$72,285.490.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK AND TRUST3$172,740.110.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF CROSS PLAINS1$47,515.890.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF LACROSSE8$359,923.020.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF LINCOLN5$226,615.480.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF NEW PRAGUE1$54,914.300.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF SOUTHERN UTAH6$356,974.180.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF THE LAKES9$573,759.310.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE CENTRAL CREDIT UNION5$245,936.240.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE EMPLOYEES CREDIT UNION87$4,897,504.161%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK15$876,757.770.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STILLWATER NATIONAL BANK & TRUST COMPANY3$195,268.380.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUBURBAN MORTGAGE COMPANY OF NEW MEXICO22$1,239,638.340.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN AMERICAN MORTGAGE COMPANY1$50,256.430.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNCOAST SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION58$3,313,140.810.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNTRUST MORTGAGE INC1$66,679.020.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUPERIOR FEDERAL CREDIT UNION8$505,389.590.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUPERIOR MORTGAGE CORPORATION (21ST CENTURY MORTGAGE)2$71,313.700.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUTTON STATE BANK3$162,009.170.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWAIN MORTGAGE COMPANY15$844,379.700.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SYRACUSE SECURITIES INC8$435,611.680.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TAMPA BAY FEDERAL CREDIT UNION1$40,105.890.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TAUNTON FEDERAL CREDIT UNION1$75,450.140.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TAYLOR COUNTY BANK3$161,095.420.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION8$404,865.760.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TELCOM CREDIT UNION6$401,051.850.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TELEPHONE CREDIT UNION N.H1$68,088.490.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK3$139,700.580.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BANK OF NEW YORK1$12,486.360%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY8$506,039.390.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE CITIZENS BANKING COMPANY3$158,596.760.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE COMMUNITY BANK, A MASSACHUSETTS CO-OPERATIVE BANK2$88,740.210.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK3$175,273.460.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK OF BERWICK6$367,319.980.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK OF LITCHFIELD1$61,464.180.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE GOLDEN 1 CREDIT UNION2$109,369.100.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HARVARD STATE BANK1$58,937.860.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HERGET NATIONAL BANK OF PEKIN2$110,872.590.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HONOR STATE BANK5$258,896.290.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK44$2,551,467.240.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE LEADER MORTGAGE COMPANY1$61,424.550.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE NATIONAL B&T OF SYCAMORE2$98,316.030.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE NATIONAL BANK OF INDIANAPOLIS1$51,383.610.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE PARK BANK2$130,251.370.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE PEOPLES CREDIT UNION3$182,167.820.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE RAHWAY SAVINGS INSTITUTION1$21,180.410%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION5$290,704.170.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE SUTTON STATE BANK8$428,075.170.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE TRADERS NATIONAL BANK1$70,997.790.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THREE RIVERS FEDERAL CREDIT UNION5$273,238.580.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIB-THE INDEPENDENT BANKERSBANK9$507,797.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIERONE BANK15$917,435.160.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TINKER FEDERAL CREDIT UNION38$2,027,184.970.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWER FEDERAL CREDIT UNION1$65,577.580.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN AND COUNTRY BANC MORTGAGE SERVICES32$1,691,590.440.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRANE FEDERAL CREDIT UNION20$1,151,039.210.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRAVERSE MORTGAGE CORPORATION25$1,354,268.930.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUMARK FINANCIAL CREDIT UNION2$119,961.900.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTCORP MORTGAGE COMPANY1$54,962.820.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK1$50,739.340.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TURNER YOUNG INVESTMENT COMPANY11$700,998.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U. S. MORTGAGE CORP24$1,383,033.510.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ULSTER SAVINGS BANK1$76,365.290.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UMPQUA BANK MORTGAGE8$491,343.040.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION BANK8$440,721.860.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIONBANK28$1,496,938.130.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BANK AND TRUST COMPANY4$246,021.440.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BANK OF UNION13$736,174.500.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED COMMUNITY BANK51$2,813,453.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED COOPERATIVE BANK1$67,662.770.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED FINANCIAL MORTGAGE CORP4$249,839.840.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MEMBERS MORTGAGE, LLC2$135,442.140.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MORTGAGE COMPANY18$1,165,915.410.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITUS COMMUNITY CREDIT UNION2$109,081.910.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY CREDIT UNION1$60,318.570.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION9$495,261.880.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY OF WISCONSIN CREDIT UNION5$277,283.630.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIZAN BANK, NATIONAL ASSOCIATION13$781,393.760.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 USALLIANCE FEDERAL CREDIT UNION1$68,088.490.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY BANK & TRUST10$542,280.880.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY BANK AND TRUST COMPANY7$322,913.040.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY MORTGAGE COMPANY INC3$154,579.990.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY NATIONAL BANK15$849,873.260.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VAN WERT NATIONAL BANK22$1,211,235.140.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERMONT STATE EMPLOYEES CREDIT UNION17$942,981.060.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VISIONS FEDERAL CREDIT UNION3$171,099.400.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VT DEVELOPMENT CREDIT UNION1$53,213.420.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VYSTAR CREDIT UNION15$867,048.880.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WAKEFIELD CO-OPERATIVE BANK1$71,991.290.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WALL STREET MORTGAGE BANKERS LTD D/B/A POWER EXPRESS3$204,590.500.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WARREN FEDERAL CREDIT UNION3$184,315.280.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON CAPITAL MORTGAGE GROUP2$131,665.210.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON MUTUAL BANK, FA2$117,279.970.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON STATE EMPLOYEES CREDIT UNION16$944,979.600.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON TRUST BANK9$552,538.820.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHTENAW MORTGAGE COMPANY2$124,914.580.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WAUKESHA STATE BANK12$650,165.550.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WAYNE BANK1$56,925.130.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WAYNE BANK AND TRUST COMPANY17$904,043.360.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEOKIE CREDIT UNION25$1,317,719.730.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESCOM CREDIT UNION14$863,576.240.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTBY CO-OP CREDIT UNION1$63,733.790.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTCONSIN CREDIT UNION35$1,860,384.670.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTERNBANK PUERTO RICO7$411,954.850.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WHATCOM EDUCATIONAL CREDIT UNION8$458,264.110.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILLIAMSVILLE STATE BANK AND TRUST2$94,875.290.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILMINGTON TRUST COMPANY11$722,071.760.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINGS FINANCIAL FEDERAL CREDIT UNION2$111,089.870.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORKERS CREDIT UNION3$200,378.380.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORLD SAVINGS BANK67$3,531,382.300.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORTHINGTON MORTGAGE GROUP INC8$342,402.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC23$1,341,206.850.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Y-12 FEDERAL CREDIT UNION1$63,820.100.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 YADKIN VALLEY BANK AND TRUST COMPANY18$1,067,406.060.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1,190$68,991,469.4713.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8,750$496,865,266.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31416VHP2 1ST 2ND MORTGAGE COMPANY OF NEW JERSEY, INC5$742,306.130.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 1ST TRUST BANK FOR SAVINGS2$290,956.100.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABBEVILLE BUILDING AND LOAN ASSOCIATION1$143,979.030.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADAMS FIRST FINANCIAL INC1$156,234.500.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANTAGE CREDIT UNION1$158,311.560.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AGFIRST FARM CREDIT BANK22$2,920,703.721.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALASKA USA FEDERAL CREDIT UNION4$563,991.400.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIANCE MORTGAGE COMPANY (NERO)1$142,786.610.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLMONEY MORTGAGE BANKERS, INC1$143,633.750.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPINE BANK OF ILLINOIS8$1,169,316.780.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK1$139,401.700.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST CREDIT UNION4$560,581.220.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN AIRLINES EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION1$132,661.970.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN EAGLE FEDERAL CREDIT UNION4$481,758.910.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HERITAGE FEDERAL CREDIT UNION1$142,043.750.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NATIONAL BANK, TERRELL5$687,342.860.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B4$522,099.640.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN UNIFIED MORTGAGE, INC1$137,673.350.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIHOME MORTGAGE CORPORATION1$146,208.770.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANCHORBANK SSB3$414,713.010.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED MORTGAGE INC30$4,212,959.242.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AULDS, HORNE & WHITE INVESTMENT CORP1$135,988.850.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AURORA FINANCIAL GROUP INC4$568,069.700.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK FIRST NATIONAL1$138,126.780.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA NA4$558,577.040.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HAWAII1$147,932.550.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF LENOX2$287,798.780.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF MISSISSIPPI24$3,433,874.211.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF NEWPORT4$584,122.510.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF STANLY1$127,107.710.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE CASCADES4$567,863.500.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK-FUND STAFF FEDERAL CREDIT UNION1$147,151.120.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BARKSDALE FEDERAL CREDIT UNION1$141,501.380.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION2$285,824.740.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BENEFICIAL MUTUAL SAVINGS BANK2$246,455.960.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BENJAMIN FRANKLIN SAVINGS BANK1$138,032.950.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BEREAN FEDERAL SAVINGS BANK1$56,282.500.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BISHOPS GATE RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST32$4,557,280.512.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLUE BALL NATIONAL BANK3$398,099.730.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BNY MORTGAGE COMPANY, INC1$133,933.160.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES CREDIT UNION22$3,047,777.841.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOSTON FEDERAL SAVINGS BANK1$134,326.270.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER FINANCIAL CORPORATION3$417,213.730.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRIDGEWATER SAVINGS BANK3$399,368.920.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROCKTON CREDIT UNION5$684,940.190.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRYN MAWR TRUST COMPANY THE10$1,407,604.240.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BUSEY BANK1$140,318.700.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BUTTE COMMUNITY BANK4$582,308.640.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPE COD CO-OPERATIVE BANK1$145,430.540.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK2$275,724.510.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPE SAVINGS BANK SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION2$269,914.470.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL CENTER, L.L.C4$517,599.250.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITOL FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION16$2,210,770.951.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC FEDERAL CREDIT UNION2$257,633.580.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTENNIAL LENDING, LLC1$135,842.720.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MORTGAGE COMPANY7$1,006,031.140.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MORTGAGE CORPORATION1$106,445.630.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL ONE FEDERAL CREDIT UNION3$413,942.960.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL PACIFIC BANK4$553,478.710.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL STATE BANK1$144,298.610.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY MORTGAGE CORPORATION1$129,453.760.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHARTER BANK1$142,191.680.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHELSEA GROTON SAVINGS BANK2$291,288.980.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEVRONTEXACO FEDERAL CREDIT UNION1$133,551.450.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS COMMERCIAL AND SAVINGS BANK1$157,161.380.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS EQUITY FIRST CREDIT UNION1$141,402.940.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST NATIONAL BANK OF STORM LAKE1$143,910.860.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS TRUST BANK MORTGAGE SERVICES INC1$137,295.400.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS UNION SAVINGS BANK3$427,294.380.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE BANK6$828,931.540.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE MORTGAGE COMPANY1$143,832.190.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLINTON SAVINGS BANK3$428,506.740.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL FEDERAL CREDIT UNION5$706,197.010.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA CREDIT UNION1$140,413.270.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA EQUITIES LTD1$156,419.660.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA RIVER BANKING COMPANY DBA COLUMBIA RIVER MORTGAGE GROUP4$491,805.480.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCIAL BANK OF TEXAS, N.A1$138,768.190.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK & TRUST CO2$281,914.540.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY CREDIT UNION4$561,470.980.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY SAVINGS BANK2$256,466.160.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY STATE BANK4$593,991.010.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONNECTICUT RIVER BANK1$141,579.590.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE BANK1$145,889.190.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORTRUST BANK1$147,025.250.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COTTAGE SAVINGS BANK1$146,181.650.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE CO2$280,482.900.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE SERVICES, INC5$730,517.480.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF THE PACIFIC1$138,530.380.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUNA CREDIT UNION1$133,739.020.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DATA TECH SERVICES, INC. (DBA ONES MORTGAGE)1$152,304.430.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEAN COOPERATIVE BANK1$138,699.760.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEARBORN FEDERAL CREDIT UNION2$289,896.400.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEDHAM INSTITUTION FOR SAVINGS2$286,574.980.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DELTA EMPLOYEES CREDIT UNION4$559,920.170.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DENALI STATE BANK1$146,402.520.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION6$800,611.950.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEWOLFE NEW ENGLAND MORTGAGE SERVICES5$672,090.940.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP2$295,582.910.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUBUQUE BANK AND TRUST COMPANY1$150,223.420.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAGLE BANK1$153,184.300.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST WEST BANK1$152,425.920.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EASTERN BANK3$437,350.970.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EASTMAN CREDIT UNION1$141,458.760.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENT FEDERAL CREDIT UNION3$354,150.270.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ESB MORTGAGE COMPANY1$142,470.140.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERTRUST BANK1$118,752.120.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EXTRACO MORTGAGE6$904,877.840.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 F & A FEDERAL CREDIT UNION1$125,285.610.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAA EMPLOYEES CREDIT UNION1$93,888.840.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FALL RIVER FIVE CENTS SAVINGS BANK1$146,591.840.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FALL RIVER MUNICIPAL EMPLOYEES CREDIT UNION1$156,379.470.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FEDERAL EMPLOYEES CREDIT UNION1$142,752.820.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY DEPOSIT AND DISCOUNT BANK1$134,545.580.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCIAL PARTNERS CREDIT UNION5$682,465.170.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST ATLANTIC FEDERAL CREDIT UNION1$127,921.480.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS BANK & TRUST COMPANY OF SC2$272,830.710.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST EASTERN MORTGAGE CORPORATION2$300,030.280.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK1$152,484.100.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK, FSB1$156,263.930.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL LINCOLN BANK1$131,116.020.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHARLESTON, SC1$137,202.430.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF TYLER1$141,303.290.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK1$138,372.380.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF EASTERN OHIO1$136,619.760.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF THE MIDWEST1$145,611.910.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK1$155,131.660.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FUTURE FEDERAL CREDIT UNION1$137,870.720.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HAWAIIAN BANK11$1,504,791.140.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HORIZON HOME LOAN CORPORATION2$274,383.870.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK4$564,817.550.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST KEYSTONE MORTGAGE INC1$132,179.590.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MERIT MORTGAGE CORPORATION28$4,058,464.832.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C1$142,701.180.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE CORPORATION5$679,390.380.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK2$280,261.720.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK ALASKA3$401,619.470.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK IN CANNON FALLS1$142,055.840.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK IN MANITOWOC3$430,730.260.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF BAR HARBOR1$110,566.340.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF HARTFORD1$147,429.750.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF HUDSON1$139,291.070.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA7$985,822.430.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF SOUTHWESTERN OHIO2$299,230.260.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PLACE BANK18$2,584,507.711.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST REPUBLIC SAVINGS BANK3$439,281.570.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION3$403,781.910.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORT JACKSON FEDERAL CREDIT UNION2$271,806.700.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORUM MORTGAGE2$293,118.510.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREMONT BANK2$278,637.650.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK3$347,250.330.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GARDINER SAVINGS INSTITUTION FSB1$143,831.650.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY BUSINESS BANK4$559,826.630.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE CORPORATION1$134,865.640.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRANITE BANK3$438,536.130.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT NORTHERN FINANCIAL CORPORATION1$150,979.230.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT WESTERN BANK1$147,845.380.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEVADA MORTGAGE SERVICES2$283,524.120.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN MORTGAGE COMPANY INC1$146,168.070.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANCOCK MORTGAGE COMPANY9$1,254,771.480.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAWAII NATIONAL BANK1$135,270.540.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGE TRUST FEDERAL CREDIT UNION1$138,030.300.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIBERNIA NATIONAL BANK5$710,489.280.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIWAY FEDERAL CREDIT UNION3$439,640.280.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL SAVINGS BANK2$297,989.380.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEAMERICAN MORTGAGE CORPORATION1$54,103.120.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEFEDERAL BANK1$155,004.020.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTEAD BANK1$127,570.230.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBM SOUTHEAST EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION2$268,157.550.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDYMAC BANK, FSB1$145,376.050.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INVESTORS SAVINGS BANK1$136,347.370.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA STATE BANK AND TRUST COMPANY1$145,663.880.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IRWIN UNION BANK AND TRUST COMPANY2$276,866.700.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES B. NUTTER AND COMPANY12$1,783,487.340.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEANNE DARC CREDIT UNION4$563,130.490.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEFFERSON MORTGAGE SERVICES INC1$151,674.620.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JUSTICE FEDERAL CREDIT UNION1$145,274.270.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KERN SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION1$147,303.200.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYSTONE SAVINGS BANK7$854,565.410.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINECTA FEDERAL CREDIT UNION4$562,796.740.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KITSAP COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION2$284,966.060.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE AREA BANK1$135,324.180.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE FOREST BANK & TRUST1$129,797.670.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION2$294,075.310.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MORTGAGE COMPANY INC4$576,814.890.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKELAND BANK1$141,776.940.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION11$1,577,097.610.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER BANK, N.A1$145,663.880.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER MORTGAGE COMPANY INC4$553,185.980.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOS ALAMOS NATIONAL BANK7$1,022,969.080.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACHIAS SAVINGS BANK1$143,808.200.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACON SAVINGS BANK1$133,115.840.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARATHON FINANCIAL CORPORATION1$142,509.300.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARBLEHEAD SAVINGS BANK1$147,785.290.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARQUETTE NATIONAL BANK2$292,538.540.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCCLAIN COUNTY NATIONAL BANK2$299,409.330.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEDFORD CO-OPERATIVE BANK2$295,152.400.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEDWAY COOPERATIVE BANK1$143,268.790.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBER FIRST MORTGAGE, LLC1$147,884.830.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCANTILE BANK AND TRUST FSB1$125,586.200.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCANTILE NATIONAL BANK OF INDIANA1$138,077.670.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS BANK6$859,439.250.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS NATIONAL BANK OF WINONA1$134,020.660.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRILL MERCHANTS BANK1$153,950.200.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK COUNTY SAVINGS BANK3$404,175.850.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK VALLEY FEDERAL CREDIT UNION2$298,732.840.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROBANK1$144,751.760.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIAMI COUNTY NATIONAL BANK1$142,964.140.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA FEDERAL SAVINGS BANK43$5,844,689.212.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-AMERICA MORTGAGE CORPORATION1$147,757.830.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-STATE BANK1$145,889.190.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILFORD BANK, THE6$852,752.180.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSION FEDERAL CREDIT UNION1$143,985.830.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSION HILLS MORTGAGE CORPORATION3$423,440.940.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MITCHELL MORTGAGE COMPANY3$335,893.460.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MMS MORTGAGE SERVICES, LTD2$290,134.930.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONSON SAVINGS BANK2$289,577.020.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE AMERICA, INC4$589,644.030.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CENTER, LLC6$868,892.660.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CLEARING CORPORATION1$157,678.750.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MT. MCKINLEY MUTUAL SAVINGS BANK2$278,886.120.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUTUAL SAVINGS BANK7$1,005,528.010.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL CITY MORTGAGE COMPANY44$6,216,760.563.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE HOME MORTGAGE COMPANY5$737,506.530.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NAVY FEDERAL CREDIT UNION4$567,827.290.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD FINANCE CORP1$142,303.730.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW HAVEN SAVINGS BANK9$1,232,325.810.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWTOWN SAVINGS BANK7$996,624.740.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHEAST COMMUNITY CREDIT UNION1$143,089.790.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHERN OHIO INVESTMENT COMPANY5$680,006.910.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST FEDERAL CREDIT UNION9$1,332,815.010.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWESTERN MORTGAGE COMPANY3$447,591.170.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWESTERN SAVINGS BANK AND TRUST1$117,700.470.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORWOOD COOPERATIVE BANK1$150,448.790.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NWA FEDERAL CREDIT UNION2$205,053.360.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORANGE COUNTY TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION7$1,009,625.490.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OREGON TELCO CREDIT UNION1$134,468.550.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORNL FEDERAL CREDIT UNION1$139,379.850.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARTNERS FEDERAL CREDIT UNION1$154,593.640.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATELCO CREDIT UNION4$575,676.450.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PAWTUCKET CREDIT UNION2$270,104.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES CREDIT UNION3$444,028.840.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION15$2,122,758.031.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$143,485.540.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PERIMETER MORTGAGE FUNDING CORPORATION1$124,170.390.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PFF BANK AND TRUST1$143,422.440.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE SERVICES CORPORATION4$552,919.980.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POINT LOMA CREDIT UNION1$157,208.700.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLICE AND FIRE FEDERAL CREDIT UNION6$849,263.140.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POPULAR MORTGAGE, INC. DBA POPULAR HOME MORTGAGE1$125,663.620.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER MEMBERS FEDERAL CREDIT UNION1$134,408.790.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE CORPORATION4$570,609.620.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROGRESSIVE EQUITY FUNDING CORPORATION1$107,544.050.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT FEDERAL SAVINGS BANK1$142,022.520.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P100$13,850,126.606.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PUBLIC SERVICE EMPLOYEES CREDIT UNION1$135,082.790.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUAKER CITY BANK1$151,813.600.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIDDELL NATIONAL BANK1$140,244.810.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVERWAY BANK4$531,170.280.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKLAND FEDERAL CREDIT UNION1$136,897.250.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKLAND TRUST COMPANY5$664,343.390.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 S&T BANK3$407,152.810.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SABINE STATE BANK AND TRUST COMPANY1$147,736.570.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAN ANTONIO FEDERAL CREDIT UNION (SAFCU)2$299,114.910.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS BANK OF DANBURY1$146,769.310.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS BANK OF MENDOCINO COUNTY3$421,322.360.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SBC MORTGAGE, LLC1$139,296.010.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHMIDT MORTGAGE COMPANY1$154,139.340.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SEATTLE SAVINGS BANK26$3,761,201.261.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SELF HELP VENTURES FUND1$151,029.710.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHREWSBURY STATE BANK1$102,613.660.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKY FINANCIAL GROUP12$1,773,146.600.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOMERSET TRUST COMPANY1$141,551.680.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH SHORE BANK OF CHICAGO1$146,948.610.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHWEST BANK1$150,048.100.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPENCER SAVINGS BANK1$136,981.050.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPRATT SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION1$116,911.240.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. ANNES CREDIT UNION3$431,724.910.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. FRANCIS BANK FSB11$1,575,688.140.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. MARYS BANK2$283,498.180.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. MARYS BANK CREDIT UNION1$139,715.530.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. MARYS CREDIT UNION3$322,934.790.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD BANK AND TRUST COMPANY3$425,886.170.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD MORTGAGE CORPORATION4$564,420.830.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STAR FINANCIAL GROUP, INC1$146,344.990.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STAR ONE CREDIT UNION5$724,326.950.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF NEW PRAGUE1$154,243.990.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF SOUTHERN UTAH2$283,436.150.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF THE LAKES4$581,754.690.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE EMPLOYEES CREDIT UNION9$1,269,784.780.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING CAPITAL MORTGAGE COMPANY15$2,105,878.911.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STILLWATER NATIONAL BANK & TRUST COMPANY1$143,193.680.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STRATA BANK1$137,103.220.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUBURBAN MORTGAGE COMPANY OF NEW MEXICO2$263,029.890.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUPERIOR MORTGAGE CORPORATION (21ST CENTURY MORTGAGE)2$290,935.810.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWAIN MORTGAGE COMPANY2$285,468.450.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 T AND C FEDERAL CREDIT UNION1$154,156.710.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK5$725,253.230.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE CALIFORNIA CREDIT UNION1$135,944.380.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE COMMUNITY BANK, A MASSACHUSETTS CO-OPERATIVE BANK2$294,896.130.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FEDERAL EMPLOYEES CREDIT UNION3$422,694.100.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK OF BERWICK1$151,961.920.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE GOLDEN 1 CREDIT UNION5$691,694.070.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HONOR STATE BANK1$154,095.870.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE LEADER MORTGAGE COMPANY2$276,980.050.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE PARK BANK1$139,414.730.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE PEOPLES CREDIT UNION1$139,108.430.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE RAHWAY SAVINGS INSTITUTION1$142,624.790.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE SUTTON STATE BANK1$138,417.240.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE TRADERS NATIONAL BANK2$281,248.020.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIB-THE INDEPENDENT BANKERSBANK2$238,628.670.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIERONE BANK1$145,209.730.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWER FEDERAL CREDIT UNION2$271,499.680.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRAVIS CREDIT UNION2$279,455.700.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U OF C FEDERAL CREDIT UNION1$147,046.400.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION BANK9$1,302,476.860.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIONBANK1$138,767.730.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED COOPERATIVE BANK1$122,542.390.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED FINANCIAL MORTGAGE CORP1$138,306.630.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MORTGAGE COMPANY3$426,204.130.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED NATIONS FEDERAL CREDIT UNION1$117,807.960.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIZAN BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$141,100.500.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY NATIONAL BANK3$431,344.030.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VAN WERT NATIONAL BANK1$119,210.030.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VT DEVELOPMENT CREDIT UNION1$134,765.610.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON MUTUAL BANK, FA1$136,130.490.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON STATE EMPLOYEES CREDIT UNION3$416,668.240.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON TRUST BANK1$151,117.880.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WAUKESHA STATE BANK3$439,058.360.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEOKIE CREDIT UNION1$152,416.970.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESCOM CREDIT UNION5$637,031.040.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTCONSIN CREDIT UNION3$433,904.810.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTMINSTER MORTGAGE CORPORATION1$153,874.140.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILMINGTON TRUST COMPANY13$1,777,185.990.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINCHESTER SAVINGS BANK1$148,562.590.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTER HILL FEDERAL SAVINGS BANK2$285,101.960.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORKERS CREDIT UNION3$407,563.480.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORLD SAVINGS BANK25$3,452,677.191.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 YADKIN VALLEY BANK AND TRUST COMPANY2$292,643.030.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable245$34,247,877.1612.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1,493$209,058,409.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31416VHQ0 1ST 2ND MORTGAGE COMPANY OF NEW JERSEY, INC1$157,845.840.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 1ST ADVANTAGE MORTGAGE, LLC1$159,851.270.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABBEVILLE BUILDING AND LOAN ASSOCIATION1$132,881.180.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADAMS FIRST FINANCIAL INC2$285,681.450.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANTAGE BANK1$154,787.740.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AGFIRST FARM CREDIT BANK9$1,328,926.571.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALASKA USA FEDERAL CREDIT UNION1$156,968.390.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION2$289,737.570.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCE HOUSE LARIBA2$306,710.350.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HERITAGE FEDERAL CREDIT UNION1$162,139.100.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HOME MORTGAGE CORPORATION7$1,064,334.341.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NATIONAL BANK, TERRELL3$428,117.690.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIHOME MORTGAGE CORPORATION1$152,920.360.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED MORTGAGE INC2$305,262.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AUBURNBANK1$150,057.960.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AURORA FINANCIAL GROUP INC3$450,796.620.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCORPSOUTH BANK4$595,440.320.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK CALUMET, N.A1$138,156.950.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK MUTUAL1$145,911.850.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA NA1$152,473.100.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HANOVER AND TRUST COMPANY1$139,575.050.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HAWAII1$152,456.320.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF LANCASTER COUNTY NA1$142,645.030.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF NEWPORT3$415,127.380.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK-FUND STAFF FEDERAL CREDIT UNION1$134,582.880.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS FINANCIAL GROUP INC2$312,714.110.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BISHOPS GATE RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST3$457,253.940.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK CREDIT UNION1$161,592.110.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLUE BALL NATIONAL BANK1$144,731.880.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES CREDIT UNION1$149,699.510.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOSTON FEDERAL SAVINGS BANK1$155,716.980.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRYN MAWR TRUST COMPANY THE1$149,764.090.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK1$138,801.980.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL CENTER, L.L.C1$159,991.220.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CCO MORTGAGE CORPORATION2$290,385.520.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MORTGAGE COMPANY4$598,691.930.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY MORTGAGE CORPORATION1$140,251.590.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMICAL BANK1$158,566.240.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHETCO FEDERAL CREDIT UNION1$148,557.320.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEVY CHASE BANK FSB4$603,205.460.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS MORTGAGE CORPORATION1$149,827.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE BANK1$144,485.080.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE MORTGAGE COMPANY1$137,035.180.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL SAVINGS FA2$303,646.610.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCIAL FEDERAL BANK3$415,576.830.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK & TRUST CO1$142,397.960.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONTINENTAL CAPITAL CORPORATION2$300,718.050.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE SERVICES, INC2$291,122.500.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUMANET, LLC1$144,028.770.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION3$440,414.730.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DFCU FINANCIAL1$139,536.380.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIAMOND CREDIT UNION1$143,278.500.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOW CHEMICAL EMPLOYEES CREDIT UNION1$151,315.050.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUPAGE NATIONAL BANK1$142,656.850.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAGLE VALLEY BANK, N.A1$141,342.960.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST WEST BANK1$162,506.300.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMIGRANT MORTGAGE COMPANY, INC2$287,383.570.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERTRUST BANK1$126,237.050.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FALL RIVER MUNICIPAL EMPLOYEES CREDIT UNION1$160,042.210.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY DEPOSIT AND DISCOUNT BANK1$140,802.790.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD - DEDICATED CHANNEL1$149,876.960.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS BANK & TRUST COMPANY OF SC1$148,424.160.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS FEDERAL CREDIT UNION1$143,045.450.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF AMERICA1$145,419.420.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HAWAIIAN BANK2$277,670.840.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HORIZON HOME LOAN CORPORATION18$2,735,185.353.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK3$332,365.900.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MERIT MORTGAGE CORPORATION7$957,013.701.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE CORPORATION1$145,262.870.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK1$56,392.860.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK ALASKA3$425,842.350.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK IN CANNON FALLS1$154,641.530.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF HUDSON1$149,963.860.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA2$280,273.150.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PLACE BANK8$1,162,062.961.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTBANK PUERTO RICO3$453,647.910.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR BANK, FSB1$141,628.260.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORT BLISS FEDERAL CREDIT UNION1$126,861.250.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORP4$586,364.590.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREMONT BANK3$439,662.460.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK4$620,055.960.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GARDINER SAVINGS INSTITUTION FSB1$148,548.780.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY BANK, F.S.B1$151,963.290.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY BUSINESS BANK2$306,407.340.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE CORPORATION2$286,719.310.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMAC MORTGAGE CORPORATION1$145,824.410.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRANITE BANK1$139,496.150.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEVADA MORTGAGE SERVICES2$275,665.060.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENWOOD CREDIT UNION1$148,441.210.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION2$301,720.750.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN MORTGAGE COMPANY INC1$146,173.480.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY3$468,211.200.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMPDEN SAVINGS BANK1$134,465.330.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARRY MORTGAGE COMPANY2$311,219.820.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARWOOD STREET FUNDING I, LLC6$902,471.401.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAWAII HOME LOANS, INC1$155,472.710.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HEARTWELL MORTGAGE CORPORATION1$158,466.840.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HICKORY POINT BANK AND TRUST, FSB1$160,285.590.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL SAVINGS BANK1$141,389.550.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRITY HOME FUNDING, LLC1$146,045.110.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INVESTORS SAVINGS BANK1$145,547.930.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IVANHOE FINANCIAL INC1$144,709.570.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES B. NUTTER AND COMPANY7$1,005,855.761.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEANNE DARC CREDIT UNION1$156,386.420.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEFFERSON MORTGAGE SERVICES INC2$303,683.910.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KERN SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION1$150,084.050.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 L&N FEDERAL CREDIT UNION1$146,998.110.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LA GRANGE STATE BANK3$453,706.530.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION2$301,991.920.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER MORTGAGE COMPANY INC1$137,147.520.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB2$314,596.940.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOS ALAMOS NATIONAL BANK1$146,719.680.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARKET STREET MORTGAGE CORPORATION1$141,160.530.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MECHANICS SAVINGS BANK1$128,760.690.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBERS MORTGAGE COMPANY INC1$139,082.490.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCANTILE NATIONAL BANK OF INDIANA1$147,899.960.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS BANK, NATIONAL ASSOCIATION6$861,634.071.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIWEST MORTGAGE COMPANY, LLC1$146,273.220.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROBANK1$137,398.090.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROBANK MORTGAGE SERVICES, LLC1$148,663.250.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN CREDIT UNION1$160,053.760.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA FEDERAL SAVINGS BANK19$2,808,552.714.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID MINNESOTA FEDERAL CREDIT UNION1$154,255.670.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-ISLAND MORTGAGE CORP1$143,184.610.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-STATE BANK1$145,152.930.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST FINANCIAL CREDIT UNION2$294,785.780.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST LOAN SERVICES INC1$148,306.850.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MINOTOLA NATIONAL BANK1$161,131.370.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSOULA FEDERAL CREDIT UNION1$144,937.390.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MITCHELL MORTGAGE COMPANY L.L.C3$445,196.580.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE AMERICA, INC2$288,192.310.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUTUAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION1$92,000.250.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUTUAL SAVINGS ASSOCIATION FSA1$157,411.360.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL CITY MORTGAGE COMPANY7$1,010,403.581.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY - DEDICATED CHANNEL4$595,969.060.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NAVY FEDERAL CREDIT UNION6$883,532.951.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW HORIZONS COMMUNITY CREDIT UNION1$154,732.960.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW SOUTH FEDERAL SAVINGS BANK4$582,714.360.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWTOWN SAVINGS BANK1$137,331.620.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OCEANFIRST BANK4$577,421.120.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES CREDIT UNION1$145,632.380.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION2$284,824.480.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE SERVICES CORPORATION1$152,514.800.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE FINANCIAL CORPORATION2$291,793.330.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLICE AND FIRE FEDERAL CREDIT UNION2$283,960.190.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT SAVINGS BANK1$159,463.320.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUAKER CITY BANK2$296,876.260.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDSTONE FEDERAL CREDIT UNION1$24,498.680.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKLAND TRUST COMPANY2$295,534.340.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SABINE STATE BANK AND TRUST COMPANY1$150,013.040.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAFE CREDIT UNION1$140,772.090.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SALEM FIVE MORTGAGE COMPANY, LLC1$149,545.700.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK OF PUERTO RICO1$152,011.980.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SEATTLE SAVINGS BANK4$562,476.320.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKY FINANCIAL GROUP11$1,632,350.382.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOVEREIGN BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK3$462,321.520.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPENCER SAVINGS BANK2$289,649.140.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. FRANCIS BANK FSB1$152,692.650.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. MARYS BANK1$146,703.920.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. PAUL POSTAL EMPLOYEES CREDIT UNION1$142,654.570.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD BANK AND TRUST COMPANY1$150,573.770.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STAR FINANCIAL GROUP, INC1$142,833.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK1$139,979.380.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNTRUST MORTGAGE INC3$456,869.740.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUPERIOR MORTGAGE CORPORATION (21ST CENTURY MORTGAGE)1$144,785.330.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWAIN MORTGAGE COMPANY1$152,231.220.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TCF MORTGAGE CORPORATION1$146,919.550.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK OF BERWICK1$116,796.540.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK8$1,106,656.091.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIERONE BANK3$425,630.910.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWER FEDERAL CREDIT UNION2$293,916.400.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRAVERSE MORTGAGE CORPORATION1$146,693.670.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U. S. MORTGAGE CORP2$307,800.950.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UMPQUA BANK MORTGAGE1$145,387.380.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION BANK1$135,769.970.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION FEDERAL SAVINGS BANK1$141,812.400.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIONBANK2$292,077.440.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MEMBERS MORTGAGE, LLC1$161,202.060.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MORTGAGE COMPANY1$149,225.770.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIZAN BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$156,801.340.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VILLAGE MORTGAGE COMPANY1$146,397.890.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WAKEFIELD CO-OPERATIVE BANK1$131,831.320.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WALLICK AND VOLK INC1$161,640.500.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON STATE EMPLOYEES CREDIT UNION1$143,894.180.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILMINGTON TRUST COMPANY2$282,362.850.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINCHESTER SAVINGS BANK1$144,537.390.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORLD SAVINGS BANK1$140,582.710.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable102$15,017,547.6218.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  486$71,140,929.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31416VHR8 1ST SECURITY BANK OF WASHINGTON1$155,080.870.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADDISON AVENUE FEDERAL CREDIT UNION7$1,062,711.990.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANTAGE BANK1$154,731.030.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AEA FEDERAL CREDIT UNION1$150,028.680.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFINITY PLUS FEDERAL CREDIT UNION1$146,015.860.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AGFIRST FARM CREDIT BANK1$152,562.010.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALASKA USA FEDERAL CREDIT UNION3$469,156.970.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLSOUTH FEDERAL CREDIT UNION1$143,813.450.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPINE BANK OF ILLINOIS3$474,308.510.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALTRA FEDERAL CREDIT UNION1$159,614.050.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK4$630,262.200.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMEGY MORTGAGE6$893,938.450.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION16$2,440,510.361.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCE HOUSE LARIBA1$146,647.840.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HERITAGE FEDERAL CREDIT UNION3$448,970.070.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HOME MORTGAGE CORPORATION5$787,605.640.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NATIONAL BANK, TERRELL1$147,655.040.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA STATE CREDIT UNION2$321,793.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA STATE SAVINGS & CREDIT UNION1$145,362.700.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK, NA29$4,435,803.942.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED MORTGAGE INC2$301,328.610.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AUBURNBANK1$164,848.780.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AULDS, HORNE & WHITE INVESTMENT CORP1$168,221.700.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AURORA FINANCIAL GROUP INC1$165,366.810.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 B.F. GOODRICH EMPLOYEES FED CREDIT UNION1$157,353.680.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCORPSOUTH BANK34$5,088,205.492.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK MUTUAL7$1,086,340.200.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA NA9$1,404,833.750.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HAWAII3$473,381.800.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF STANLY2$295,422.720.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE CASCADES1$144,369.990.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK-FUND STAFF FEDERAL CREDIT UNION2$311,361.320.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKFINANCIAL FSB1$143,997.480.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION2$297,266.280.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY FEDERAL CREDIT UNION1$154,881.540.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELLCO CREDIT UNION1$160,452.210.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BENCHMARK BANK1$144,359.740.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BENEFICIAL MUTUAL SAVINGS BANK1$155,303.510.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BISHOPS GATE RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST3$446,205.640.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLOOMFIELD STATE BANK1$145,956.930.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES CREDIT UNION18$2,776,850.011.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK3$480,083.710.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTENNIAL LENDING, LLC1$151,281.440.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MORTGAGE COMPANY7$1,058,393.610.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL ONE FEDERAL CREDIT UNION1$157,567.920.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHELSEA GROTON SAVINGS BANK1$164,113.870.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMICAL BANK3$465,385.110.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHETCO FEDERAL CREDIT UNION2$306,347.100.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEVY CHASE BANK FSB1$165,127.930.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEVY CHASE BANK, FSB - DEDICATED CHANNEL19$2,977,852.641.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHITTENDEN TRUST COMPANY3$427,241.650.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS BANK MORTGAGE CORPORATION2$322,749.110.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE MORTGAGE COMPANY2$320,657.180.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA CREDIT UNION1$163,175.460.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONNECTICUT RIVER BANK1$151,360.220.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSUMER LOAN SERVICES, LLC1$159,427.210.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COVANTAGE CREDIT UNION1$147,610.440.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE CO3$448,407.940.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE SERVICES, INC16$2,372,595.611.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF JOHNSON COUNTY2$299,861.320.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION ONE1$143,594.880.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROWN BANK FSB1$165,873.440.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DELMAR FINANCIAL COMPANY1$143,105.360.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DENALI STATE BANK1$143,513.340.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION21$3,233,666.191.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DFCU FINANCIAL2$279,392.640.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DPS CREDIT UNION1$160,477.050.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DU ONLY - ATLANTIC PACIFIC MORTGAGE CORPORATION1$152,095.250.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUBUQUE BANK AND TRUST COMPANY1$145,207.030.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST WEST BANK3$454,815.850.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EPHRATA NATIONAL BANK1$150,560.220.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK4$619,132.050.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS AND MERCHANTS TRUST COMPANY2$306,191.150.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD - DEDICATED CHANNEL26$4,019,416.572.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK8$1,109,165.290.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS BANK & TRUST COMPANY OF SC10$1,492,709.810.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS BANK NA1$164,035.390.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY CREDIT UNION ABN OREGON FIRST COMMUNITY CREDIT UNION2$315,390.350.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK, FSB1$150,321.160.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHARLESTON, SC2$302,429.440.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK4$627,037.830.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK7$1,106,279.410.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL CREDIT UNION1$162,227.510.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HAWAIIAN BANK3$458,300.420.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HORIZON HOME LOAN CORPORATION22$3,400,082.561.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK7$1,054,248.070.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MERIT MORTGAGE CORPORATION12$1,864,730.351.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C1$166,531.800.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK1$163,244.900.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK & TRUST1$161,471.330.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK ALASKA13$1,961,137.771.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY4$604,986.660.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK IN CANNON FALLS1$144,545.350.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK IN MANITOWOC1$152,583.980.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF DEERWOOD1$154,154.050.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF HUDSON2$305,604.280.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA10$1,548,995.700.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PLACE BANK30$4,629,426.592.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SOUTHERN NATIONAL BANK1$163,099.830.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY CREDIT UNION1$160,893.220.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK1$147,537.080.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR BANK-DEDICATED CHANNEL2$299,268.240.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORP4$605,774.820.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREMONT BANK6$912,698.690.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK2$309,070.760.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY BUSINESS BANK4$648,367.160.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GECU2$162,889.130.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMAC MORTGAGE CORPORATION1$153,997.840.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEVADA MORTGAGE SERVICES4$625,316.500.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION7$985,830.470.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN MORTGAGE COMPANY INC2$327,143.060.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY1$144,312.690.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMPDEN BANK1$54,178.640.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HEARTWELL MORTGAGE CORPORATION2$306,574.870.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HILLTOP NATIONAL BANK1$142,919.130.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIWAY FEDERAL CREDIT UNION1$137,805.260.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL SAVINGS BANK2$291,271.420.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME SAVINGS AND LOAN COMPANY3$462,157.980.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME STATE BANK1$162,827.760.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEAMERICAN MORTGAGE CORPORATION1$163,710.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS MORTGAGE ENTERPRISES INC1$145,272.010.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTEAD BANK1$147,116.060.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK3$469,222.920.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HONESDALE NATIONAL BANK THE1$154,682.410.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION3$468,277.140.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK CORPORATION2$321,563.050.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE2$307,614.040.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES B. NUTTER AND COMPANY5$777,337.580.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES F. MESSINGER AND COMPANY INC1$159,031.380.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KERN SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION21$3,225,192.341.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINECTA FEDERAL CREDIT UNION5$777,361.060.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LA GRANGE STATE BANK4$619,878.530.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MORTGAGE COMPANY INC1$152,390.050.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION4$598,269.040.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANGLEY FEDERAL CREDIT UNION1$158,386.350.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB1$151,684.630.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOCKHEED FEDERAL CREDIT UNION5$786,364.530.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOS ALAMOS NATIONAL BANK10$1,525,416.800.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACHIAS SAVINGS BANK1$153,700.640.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACON SAVINGS BANK3$456,856.960.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARINE BANK MORTGAGE SERVICES1$160,155.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARQUETTE BANK4$622,632.070.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARSHALL COMMUNITY CREDIT UNION1$164,767.150.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE AGENCY2$301,985.230.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCHENRY SAVINGS BANK1$163,238.590.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBERS MORTGAGE COMPANY INC7$1,094,829.120.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBERS MORTGAGE SERVICES, LLC1$147,866.920.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS BANK, NATIONAL ASSOCIATION10$1,401,874.540.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIWEST MORTGAGE COMPANY, LLC2$308,337.660.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK VALLEY FEDERAL CREDIT UNION1$143,997.460.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN CREDIT UNION1$163,816.270.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MICHIGAN SCHOOLS AND GOVERNMENT CREDIT UNION1$165,943.970.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA FEDERAL SAVINGS BANK73$11,095,994.666.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-ATLANTIC FEDERAL CREDIT UNION1$158,057.760.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-STATE BANK3$446,173.790.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST FINANCIAL CREDIT UNION5$776,643.780.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSION FEDERAL CREDIT UNION2$323,576.880.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSOULA FEDERAL CREDIT UNION1$151,976.690.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIZZOU CREDIT UNION1$155,054.960.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONTICELLO BANKING COMPANY1$158,024.530.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORRIS FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION1$167,123.740.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE LENDERS NETOWRK USA, INC3$454,441.270.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MT. MCKINLEY BANK1$150,959.870.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NASA FEDERAL CREDIT UNION1$159,515.740.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF ARIZONA1$150,534.320.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL CITY MORTGAGE COMPANY14$2,176,337.331.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC2$320,693.810.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY - DEDICATED CHANNEL28$4,369,946.762.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES OF AMERICA, INC1$147,951.390.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW ALLIANCE BANK5$758,885.100.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW HORIZONS COMMUNITY CREDIT UNION1$160,085.490.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW SOUTH FEDERAL SAVINGS BANK3$471,340.970.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST FEDERAL CREDIT UNION3$449,735.710.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWESTERN MORTGAGE COMPANY2$305,652.380.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUMERICA CREDIT UNION2$308,961.710.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD SECOND MORTGAGE COMPANY9$1,399,501.620.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD SECOND NATIONAL BANK2$307,875.790.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLIN COMMUNITY CREDIT UNION1$159,131.410.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ONE WASHINGTON FINANCIAL3$472,575.560.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPTEUM FINANCIAL SERVICES, LLC1$149,038.590.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPTEUM GROUP2$320,715.600.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OREGON FIRST COMMUNITY CREDIT UNION4$645,339.370.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORNL FEDERAL CREDIT UNION1$150,516.410.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORRSTOWN BANK2$298,905.780.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATELCO CREDIT UNION1$145,721.480.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PAVILION MORTGAGE COMPANY4$597,402.460.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY6$893,224.480.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES CREDIT UNION1$156,139.820.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION6$949,380.050.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$157,179.850.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION3$471,651.700.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLICE AND FIRE FEDERAL CREDIT UNION27$4,207,070.002.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PORT WASHINGTON STATE BANK1$168,500.420.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POTLATCH NO.1 FEDERAL CREDIT UNION1$139,121.540.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY MORTGAGE CORPORATION2$300,880.490.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE CORPORATION4$637,222.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROFESSIONAL FEDERAL CREDIT UNION1$149,445.980.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PURDUE EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION2$271,865.450.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R-G CROWN BANK3$454,058.570.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION1$154,396.060.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RAYTHEON EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION1$142,098.040.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDSTONE FEDERAL CREDIT UNION2$303,426.950.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDWOOD CREDIT UNION1$143,653.760.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIDDELL NATIONAL BANK1$168,705.950.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVERMARK COMMUNITY CREDIT UNION3$459,716.120.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKLAND TRUST COMPANY1$162,449.030.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RSI BANK1$145,478.970.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 S&T BANK1$159,462.850.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SABINE STATE BANK AND TRUST COMPANY1$133,512.710.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAN ANTONIO FEDERAL CREDIT UNION (SAFCU)1$151,475.400.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS BANK OF MENDOCINO COUNTY1$143,793.410.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAXON MORTGAGE INC3$446,129.420.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK OF PUERTO RICO1$144,100.880.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY FEDERAL CREDIT UNION1$152,863.420.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKY FINANCIAL GROUP2$303,952.670.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOLIDARITY COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION1$151,311.670.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUND COMMUNITY BANK1$153,061.080.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH CAROLINA FEDERAL CREDIT UNION1$149,900.400.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOVEREIGN BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK4$613,900.220.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. ANNES CREDIT UNION1$161,514.150.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. MARYS BANK6$939,575.710.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. MARYS CREDIT UNION2$289,276.890.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. PAUL POSTAL EMPLOYEES CREDIT UNION1$150,460.730.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD MORTGAGE CORPORATION4$617,443.090.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF SOUTHERN UTAH2$305,116.880.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF THE LAKES2$294,577.590.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUBURBAN MORTGAGE COMPANY OF NEW MEXICO2$325,802.350.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNTRUST MORTGAGE INC10$1,555,653.990.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUTTON STATE BANK1$147,697.660.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEACHER FEDERAL CREDIT UNION1$142,033.560.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEMPE SCHOOLS CREDIT UNION1$155,367.020.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS DOW EMPLOYEES CREDIT UNION3$463,701.020.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE CALIFORNIA CREDIT UNION1$166,339.570.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE COMMUNITY BANK, A MASSACHUSETTS CO-OPERATIVE BANK2$305,156.040.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE CREDIT UNION OF ALABAMA FCU2$303,514.690.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK IN AMBOY1$159,852.520.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK OF BERWICK1$47,989.010.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE GRANGE BANK1$161,914.260.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE NATIONAL BANK OF INDIANAPOLIS1$161,085.150.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE TRADERS NATIONAL BANK1$148,352.590.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THIRD FEDERAL SAVINGS BANK5$800,668.290.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIERONE BANK1$144,892.140.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TINKER FEDERAL CREDIT UNION1$145,081.360.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWER FEDERAL CREDIT UNION1$148,322.690.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN AND COUNTRY BANC MORTGAGE SERVICES2$303,801.990.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRAVERSE MORTGAGE CORPORATION1$149,501.440.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRAVIS CREDIT UNION2$292,710.820.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUMARK FINANCIAL CREDIT UNION2$298,103.370.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTCORP MORTGAGE COMPANY1$156,707.380.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U. S. MORTGAGE CORP3$458,018.170.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UMPQUA BANK MORTGAGE1$155,183.870.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION FEDERAL SAVINGS BANK1$145,754.310.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED COMMUNITY BANK1$147,763.810.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MORTGAGE COMPANY1$157,289.720.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED NATIONS FEDERAL CREDIT UNION1$148,756.150.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITUS COMMUNITY CREDIT UNION4$630,698.570.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL MORTGAGE CORPORATION1$145,545.550.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY & STATE EMPLOYEES CREDIT UNION2$307,544.590.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY NATIONAL BANK1$149,449.310.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERMONT STATE EMPLOYEES CREDIT UNION1$142,808.200.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VILLAGE MORTGAGE COMPANY3$447,473.710.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON STATE EMPLOYEES CREDIT UNION8$1,245,517.750.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WAUKESHA STATE BANK1$168,187.470.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESCOM CREDIT UNION1$160,155.300.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTCONSIN CREDIT UNION3$440,627.500.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILMINGTON TRUST COMPANY3$466,906.410.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WISCONSIN HOUSING AND ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY2$313,873.070.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WOODLANDS NATIONAL BANK2$309,128.860.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORLD SAVINGS BANK6$923,193.860.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC2$315,903.840.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Y-12 FEDERAL CREDIT UNION1$153,299.490.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable258$39,393,122.0816.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  1,260$192,643,445.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31416VHS6 1ST 2ND MORTGAGE COMPANY OF NEW JERSEY, INC2$320,275.920.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABBEVILLE BUILDING AND LOAN ASSOCIATION1$150,550.280.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABERDEEN PROVING GROUND FEDERAL CREDIT UNION1$168,908.560.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADDISON AVENUE FEDERAL CREDIT UNION1$156,953.320.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANTAGE BANK2$308,904.800.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AEA FEDERAL CREDIT UNION7$1,081,449.720.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALASKA USA FEDERAL CREDIT UNION13$2,064,333.231.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIANCE BANK1$146,453.700.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPINE BANK OF ILLINOIS1$158,181.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALTRA FEDERAL CREDIT UNION4$618,491.220.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK5$788,974.860.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMEGY MORTGAGE2$306,882.270.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION9$1,438,260.731.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK CENTER FIRST2$314,555.260.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK, N.A1$166,021.660.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCE HOUSE LARIBA2$329,573.230.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B3$471,100.090.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERITRUST MORTGAGE CORPORATION1$149,596.220.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANHEUSER-BUSCH EMPLOYEES CREDIT UNION2$329,430.800.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARIZONA STATE CREDIT UNION4$636,829.010.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED BANK, NA27$4,242,399.363%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATHOL-CLINTON CO-OPERATIVE BANK1$149,772.850.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCORPSOUTH BANK22$3,380,704.732.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK MUTUAL4$650,705.710.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA NA3$468,395.530.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HAWAII4$633,261.400.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF STANLY2$312,827.630.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE CASCADES4$641,094.630.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK-FUND STAFF FEDERAL CREDIT UNION2$319,591.180.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION3$480,207.810.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELLCO CREDIT UNION2$295,937.080.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BENCHMARK BANK1$160,059.540.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK COMMUNITY CREDIT UNION1$147,455.880.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK STATE BANK1$152,226.370.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLOOMFIELD STATE BANK1$170,240.290.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES CREDIT UNION10$1,602,234.121.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRIDGEWATER CREDIT UNION1$145,335.970.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK OF PROVO1$165,767.210.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MORTGAGE COMPANY5$799,703.440.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL ONE FEDERAL CREDIT UNION1$161,443.430.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRIS FEDERAL CREDIT UNION2$304,656.600.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRUE BANK1$169,765.650.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMICAL BANK1$157,999.730.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHETCO FEDERAL CREDIT UNION1$165,441.500.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEVY CHASE BANK FSB1$169,106.830.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEVY CHASE BANK, FSB - DEDICATED CHANNEL25$3,957,497.072.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHITTENDEN TRUST COMPANY3$479,046.350.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FINANCIAL BANK3$476,134.070.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST MORTGAGE, LLC8$1,291,592.060.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST NATIONAL BANK2$324,638.510.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS STATE BANK1$154,566.520.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY STATE BANK1$147,441.840.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE MORTGAGE COMPANY1$151,890.150.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA CREDIT UNION1$152,048.440.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK & TRUST CO1$161,845.890.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITYONE BANK, N.A5$776,451.840.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORTRUST BANK1$153,030.380.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE ASSOCIATION, INC2$307,038.680.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE SERVICES, INC3$490,757.570.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CTX MORTGAGE COMPANY, LLC12$1,881,355.941.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CU WEST MORTGAGE, INC1$148,191.050.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION16$2,473,953.911.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DFCU FINANCIAL13$2,014,301.801.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIME BANK2$311,678.790.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUBUQUE BANK AND TRUST COMPANY6$951,712.630.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUPAGE CREDIT UNION10$1,561,151.701.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELEVATIONS CU2$329,893.530.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENSIGN FEDERAL CREDIT UNION1$169,056.320.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAA CREDIT UNION2$345,506.100.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAMILY TRUST FEDERAL CREDIT UNION1$154,022.420.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS AND MERCHANTS TRUST COMPANY1$150,394.470.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD - DEDICATED CHANNEL59$9,343,790.686.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRELANDS FEDERAL CREDIT UNION1$155,100.230.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS BANK & TRUST COMPANY OF SC10$1,565,550.811.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS BANK NA1$156,300.700.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK1$148,408.140.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK OF THE MIDWEST1$163,342.570.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK, FSB1$166,644.610.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHARLESTON, SC1$88,664.650.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK2$316,012.640.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK1$168,324.050.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HERITAGE FINANCIAL CORPORATION1$165,660.630.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK17$2,661,747.241.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C1$161,264.650.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK & TRUST2$305,109.580.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK ALASKA4$621,136.260.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY9$1,360,814.830.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF CHESTER COUNTY1$168,800.470.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF HARTFORD1$162,485.780.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF HUDSON1$167,542.130.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA6$959,070.720.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PLACE BANK14$2,223,957.621.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TENNESSEE BANK NATIONAL ASSOCIATION1$165,714.790.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FOSTER BANK1$167,206.450.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREMONT BANK4$613,936.400.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK1$149,616.720.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GARDINER SAVINGS INSTITUTION FSB1$146,610.640.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GILPIN FINANCIAL SERVICES, INC1$169,805.660.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMAC MORTGAGE, LLC4$621,410.470.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT LAKES CREDIT UNION1$165,781.860.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEVADA MORTGAGE SERVICES1$151,785.570.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION8$1,237,356.670.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY SAVINGS BANK1$147,080.620.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMPDEN BANK1$152,538.660.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARBOR ONE CREDIT UNION2$305,403.210.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HEARTLAND CREDIT UNION1$150,912.600.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HILLTOP NATIONAL BANK2$315,601.910.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIWAY FEDERAL CREDIT UNION1$162,280.010.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME SAVINGS AND LOAN COMPANY4$609,803.460.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEAMERICAN MORTGAGE CORPORATION1$154,072.270.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTEAD BANK1$161,432.470.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HONOR STATE BANK1$161,269.630.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 I-C FEDERAL CREDIT UNION1$156,707.480.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO CENTRAL CREDIT UNION3$492,947.650.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS STATE POLICE FEDERAL CREDIT UNION1$166,762.820.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE2$309,382.190.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INVESTORS SAVINGS BANK1$149,655.320.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA BANKERS MORTGAGE CORPORATION2$331,561.660.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IRWIN UNION BANK AND TRUST COMPANY2$304,631.280.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ISLAND FEDERAL CREDIT UNION1$151,460.740.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES B. NUTTER AND COMPANY3$477,551.950.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES F. MESSINGER AND COMPANY INC2$317,373.760.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KERN SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION14$2,225,975.981.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINECTA FEDERAL CREDIT UNION5$780,913.000.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION2$318,685.960.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION5$810,483.560.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER MORTGAGE COMPANY INC1$170,718.280.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEGACY BANKS1$158,445.760.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB2$305,453.030.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOCKHEED FEDERAL CREDIT UNION5$791,599.670.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOS ALAMOS NATIONAL BANK1$152,973.730.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACHIAS SAVINGS BANK1$132,509.850.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACON BANK, INC1$167,068.550.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAGNA BANK9$1,437,835.181.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARINE BANK MORTGAGE SERVICES1$149,068.960.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARQUETTE BANK1$147,383.210.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE AGENCY5$782,149.050.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAYFLOWER COOPERATIVE BANK1$158,389.980.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MECHANICS SAVINGS BANK1$154,247.580.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBERS MORTGAGE COMPANY INC21$3,425,051.442.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIWEST MORTGAGE COMPANY, LLC7$1,095,952.120.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK COUNTY SAVINGS BANK2$311,673.460.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA FEDERAL SAVINGS BANK1$162,722.100.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID MINNESOTA FEDERAL CREDIT UNION2$316,200.180.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-STATE BANK1$146,523.120.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST LOAN SERVICES INC1$145,476.540.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILFORD BANK, THE1$145,288.010.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSION FEDERAL CREDIT UNION1$164,056.980.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE AMERICA, INC3$483,681.380.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN AMERICA CREDIT UNION1$159,217.080.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MT. MCKINLEY BANK2$295,504.240.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NASA FEDERAL CREDIT UNION1$154,509.710.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$163,515.530.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSTAR MORTGAGE, LLC/DBACHAMPION MORTGAGE COMPANY4$629,171.410.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY - DEDICATED CHANNEL27$4,257,627.103.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHEAST COMMUNITY CREDIT UNION2$289,489.700.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST FEDERAL CREDIT UNION6$956,751.740.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWESTERN MORTGAGE COMPANY5$820,111.300.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORWOOD COOPERATIVE BANK2$314,390.580.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPTEUM FINANCIAL SERVICES, LLC1$148,723.540.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORNL FEDERAL CREDIT UNION3$463,745.970.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC NW FEDERAL CREDIT UNION2$307,709.550.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PANHANDLE STATE BANK3$496,301.730.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARK NATIONAL BANK1$153,980.040.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PAVILION MORTGAGE COMPANY5$775,880.170.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION2$315,569.200.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK4$625,240.250.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$161,656.140.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES TRUST COMPANY OF ST. ALBANS1$165,087.560.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION1$164,630.060.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLICE AND FIRE FEDERAL CREDIT UNION3$478,177.040.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY MORTGAGE CORPORATION1$152,805.230.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROFESSIONAL FEDERAL CREDIT UNION1$162,380.940.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PURDUE EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION2$324,659.470.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PUTNAM BANK1$162,412.900.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUALSTAR CREDIT UNION4$626,944.440.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RABOBANK, N.A4$652,193.850.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION7$1,131,542.660.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDSTONE FEDERAL CREDIT UNION9$1,400,123.210.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDWOOD CREDIT UNION1$167,206.450.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVERMARK COMMUNITY CREDIT UNION1$161,008.490.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKLAND TRUST COMPANY1$167,836.260.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKY MOUNTAIN MORTGAGE COMPANY7$1,117,184.310.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SABINE STATE BANK AND TRUST COMPANY4$641,127.450.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTA CLARA COUNTY FEDERAL CREDIT UNION1$156,881.740.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS BANK OF MAINE1$150,444.680.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAXON MORTGAGE INC3$457,414.640.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHOOLSFIRST FEDERAL CREDIT UNION5$787,546.190.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK OF PUERTO RICO2$314,451.210.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHARONVIEW FEDERAL CREDIT UNION3$467,556.350.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHELL NEW ORLEANS FEDERAL CREDIT UNION1$148,194.910.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHREWSBURY FEDERAL CREDIT UNION1$158,125.110.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKY BANK3$480,033.020.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN BANK & TRUST COMPANY4$631,743.250.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOVEREIGN BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK7$1,094,910.960.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. ANNES CREDIT UNION7$1,075,451.130.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. JAMES MORTGAGE CORPORATION1$150,831.710.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. MARYS BANK5$788,727.910.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. PAUL POSTAL EMPLOYEES CREDIT UNION1$155,616.070.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD MORTGAGE CORPORATION1$161,517.760.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF THE LAKES1$151,473.210.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STOCK YARDS BANK & TRUST CO. DBA STOCK YARDS BANK MORTGAGE COMPANY2$312,551.860.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STOCKMAN BANK OF MONTANA1$154,821.100.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUPERIOR FEDERAL CREDIT UNION1$158,116.470.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUTTON BANK3$477,990.640.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEACHER FEDERAL CREDIT UNION1$156,095.820.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK3$486,145.400.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS DOW EMPLOYEES CREDIT UNION5$793,290.010.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS STATE BANK1$153,524.380.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK IN AMBOY2$337,919.940.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK OF BERWICK1$167,358.140.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK7$963,709.860.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THIRD FEDERAL SAVINGS BANK4$632,413.850.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TINKER FEDERAL CREDIT UNION3$448,179.280.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOPLINE FEDERAL CREDIT UNION1$156,226.130.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN AND COUNTRY BANC MORTGAGE SERVICES2$332,432.290.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRANSWEST CREDIT UNION1$160,295.940.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRAVIS CREDIT UNION2$329,295.640.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUMARK FINANCIAL CREDIT UNION2$320,594.740.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION BANK1$157,309.050.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION FEDERAL SAVINGS BANK1$164,769.690.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BANK1$147,995.660.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MORTGAGE COMPANY3$466,647.220.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITUS COMMUNITY CREDIT UNION1$159,241.250.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL BANK FSB1$152,504.110.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL MORTGAGE CORPORATION2$328,807.670.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY & STATE EMPLOYEES CREDIT UNION1$162,780.760.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UTAH COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION1$170,535.350.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY BANK AND TRUST COMPANY1$162,203.560.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANDYK MORTGAGE CORPORATION2$322,273.930.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VILLAGE MORTGAGE COMPANY1$154,482.400.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WALLICK AND VOLK INC2$307,366.810.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON STATE EMPLOYEES CREDIT UNION7$1,100,108.710.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WAUKESHA STATE BANK1$148,467.340.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A1$162,215.870.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESCOM CENTRAL CREDIT UNION3$463,554.650.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESCOM CREDIT UNION3$487,907.330.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTCONSIN CREDIT UNION3$475,767.330.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILMINGTON TRUST COMPANY1$164,467.880.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WOODLANDS NATIONAL BANK2$318,231.070.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable110$17,009,339.777.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  936$147,128,443.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31416VHT4 1ST 2ND MORTGAGE COMPANY OF NEW JERSEY, INC5$297,054.250.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 1ST SECURITY BANK OF WASHINGTON3$178,435.610.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 1ST TRUST BANK FOR SAVINGS4$212,850.510.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABACUS FEDERAL SAVINGS BANK1$54,667.810.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABBEVILLE BUILDING AND LOAN ASSOCIATION25$1,271,216.790.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACCESS MORTGAGE CORPORATION7$433,474.390.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADAMS FIRST FINANCIAL INC3$164,997.110.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADIRONDACK TRUST COMPANY THE2$94,785.470.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANCED FINANCIAL SERVICES, INC1$58,384.940.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AEA FEDERAL CREDIT UNION4$196,469.340.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AGFIRST FARM CREDIT BANK83$4,481,273.010.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALASKA USA FEDERAL CREDIT UNION6$340,175.860.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLEGIANT BANK1$64,807.990.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLFIRST BANK2$56,729.930.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIANCE MORTGAGE COMPANY (NERO)85$3,551,576.680.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPINE BANK OF ILLINOIS51$2,898,440.940.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK42$2,030,410.250.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST CREDIT UNION28$1,511,821.380.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN AIRLINES EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION10$569,235.370.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK, N.A4$155,621.470.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN EAGLE FEDERAL CREDIT UNION7$364,124.720.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HERITAGE FEDERAL CREDIT UNION5$326,888.110.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HOME FUNDING INC15$822,653.850.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NATIONAL BANK, TERRELL14$724,672.560.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NATIONAL BANK, WICHITA FALLS2$103,328.860.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B5$256,393.760.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIHOME MORTGAGE CORPORATION21$1,018,936.770.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERITRUST MORTGAGE CORPORATION4$261,382.470.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANCHORBANK FSB1$73,303.850.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANCHORBANK SSB42$2,168,930.320.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARVEST MORTGAGE COMPANY2$48,196.420.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED MORTGAGE INC334$18,376,557.953.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATHOL-CLINTON CO-OPERATIVE BANK4$212,507.210.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AUBURNBANK11$697,939.150.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AULDS, HORNE & WHITE INVESTMENT CORP30$1,739,165.050.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AURORA FINANCIAL GROUP INC13$675,694.780.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 B.F. GOODRICH EMPLOYEES FED CREDIT UNION7$265,328.040.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BALTIMORE COUNTY SAVINGS BANK FSB2$105,050.880.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA34$1,905,842.500.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PUERTO RICO3$189,599.680.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO SANTANDER PUERTO RICO1$58,863.060.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK CALUMET, N.A9$531,191.160.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK FIRST NATIONAL4$196,396.370.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AKRON1$57,034.910.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA NA86$4,455,657.700.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HAWAII8$464,491.410.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HONOLULU1$43,835.360.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF LANCASTER COUNTY NA2$89,077.530.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF LENOX14$666,157.540.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF MISSISSIPPI155$8,247,098.791.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF NEWPORT3$199,677.110.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF SPRINGFIELD1$36,969.260.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF STANLY4$182,710.370.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE CASCADES18$1,054,216.570.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF WESTON3$191,802.520.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK-FUND STAFF FEDERAL CREDIT UNION4$187,437.410.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS FINANCIAL GROUP INC3$125,232.510.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKILLINOIS6$295,776.640.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKIOWA4$207,821.130.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKWEST9$428,047.310.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BARKSDALE FEDERAL CREDIT UNION7$437,423.460.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION11$621,655.750.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELLCO CREDIT UNION5$298,797.580.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BENCHMARK BANK1$73,098.850.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BENCHMARK MORTGAGE CORPORATION8$481,294.680.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BENEFICIAL MUTUAL SAVINGS BANK8$404,284.250.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BENJAMIN FRANKLIN SAVINGS BANK4$223,554.420.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BEREAN FEDERAL SAVINGS BANK2$94,138.240.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BETHPAGE FEDERAL CREDIT UNION3$206,537.420.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BISHOPS GATE RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST58$3,300,753.120.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK CREDIT UNION22$1,370,491.150.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLUE BALL NATIONAL BANK17$856,192.130.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES CREDIT UNION16$936,250.640.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOSTON FEDERAL SAVINGS BANK2$106,199.000.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRADESCO BAC FLORIDA BANK6$253,713.550.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER FINANCIAL CORPORATION7$412,877.070.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROCKTON CREDIT UNION2$130,791.030.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRUCETON BANK6$337,224.860.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRYN MAWR TRUST COMPANY THE12$664,000.160.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BSB BANK & TRUST CO9$395,372.550.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BUSEY BANK11$558,055.050.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BUTTE COMMUNITY BANK1$47,511.060.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAMBRIDGE SAVINGS BANK24$1,193,350.590.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAMBRIDGEPORT BANK2$89,676.370.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK22$1,170,671.630.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPE SAVINGS BANK SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION2$129,075.730.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL CENTER, L.L.C8$552,561.670.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITOL FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION93$5,069,058.250.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARROLL MORTGAGE GROUP1$46,630.190.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARROLLTON BANK8$373,130.910.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CCO MORTGAGE CORPORATION1$39,169.720.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTENNIAL LENDING, LLC1$70,342.570.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MORTGAGE COMPANY95$5,150,492.220.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MORTGAGE CORPORATION1$72,599.640.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL ONE FEDERAL CREDIT UNION1$60,072.470.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL PACIFIC BANK2$115,599.430.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL SAVINGS BANK5$229,833.360.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL STATE BANK2$72,225.780.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTREBANK2$105,747.930.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHAPEL MORTGAGE CORPORATION1$41,811.800.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHARTER BANK1$66,789.680.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHASE HOME FINANCE, LLC1$53,977.060.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHASE MANHATTAN MORTGAGE CORPORATION4$267,073.880.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHELSEA GROTON SAVINGS BANK4$241,367.850.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMICAL BANK1$59,986.130.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEVY CHASE SAVINGS BANK FSB2$151,670.400.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHITTENDEN TRUST COMPANY2$125,809.370.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIMARRON MORTGAGE COMPANY2$85,062.640.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITADEL FEDERAL CREDIT UNION1$54,539.140.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIBANK, N. A3$156,175.050.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITICORP MORTGAGE INC1$36,553.950.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC1$66,227.930.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS BANK3$165,209.150.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS BANK FSB4$120,591.900.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS BANK OF CAMPBELL COUNTY2$112,127.310.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS EQUITY FIRST CREDIT UNION2$103,327.530.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST NATIONAL BANK OF STORM LAKE4$219,772.660.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS MORTGAGE CORPORATION4$219,034.140.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS NATIONAL BANK, BROWNWOOD1$54,314.270.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS STATE BANK OF CORTEZ5$282,817.510.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS UNION SAVINGS BANK1$40,903.570.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY LINE MORTGAGE CORPORATION1$54,274.350.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY NATIONAL BANK OF CHARLESTON3$140,801.520.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY NATIONAL BANK OF SULPHUR SPRINGS7$359,623.580.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE BANK5$283,270.620.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE MORTGAGE COMPANY6$313,074.250.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLAYTON COUNTY FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION2$115,146.060.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLEARPOINTE CAPITAL, INC1$56,328.540.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLINTON NATIONAL BANK22$1,060,927.200.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLINTON SAVINGS BANK2$128,554.230.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLYDE SAVINGS BANK COMPANY1$70,412.800.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COAST BANK OF FLORIDA3$170,815.630.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL FEDERAL CREDIT UNION11$668,373.190.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL STATES MORTGAGE CORPORATION2$94,333.210.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL SAVINGS FA1$60,333.450.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA CREDIT UNION2$110,538.400.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA EQUITIES LTD1$60,740.830.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA NATIONAL INC1$56,456.160.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA RIVER BANKING COMPANY DBA COLUMBIA RIVER MORTGAGE GROUP18$1,057,988.670.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE SERVICE CORPORATION4$218,156.850.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCIAL BANK OF TEXAS, N.A15$816,366.180.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCIAL STATE BANK1$70,929.770.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANC MORTGAGE CORPORATION1$38,879.130.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK & TRUST CO7$392,092.580.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK, N.A12$496,500.350.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY CREDIT UNION9$502,965.060.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY CREDIT UNION OF FLORIDA4$175,982.720.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF LITTLE FALLS1$44,576.840.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY SAVINGS BANK6$281,178.980.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY STATE BANK1$22,192.490%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY STATE BANK OF ROCK FALLS4$224,856.210.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONCORD MORTGAGE CORPORATION2$100,395.710.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONNEAUT SAVINGS BANK1$50,528.100.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONNECTICUT RIVER BANK3$148,897.080.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSOLIDATED BANK AND TRUST COMPANY1$44,230.520.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONTINENTAL CAPITAL CORPORATION3$135,099.740.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNBELT BANK1$59,379.870.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNELL FINGERLAKES CREDIT UNION8$433,253.410.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERBANK, NATIONAL ASSOCIATION4$196,466.220.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORTRUST BANK12$666,290.180.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COTTAGE SAVINGS BANK1$42,650.190.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE CO27$1,397,765.500.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE SERVICES, INC17$924,725.040.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF JOHNSON COUNTY6$312,571.240.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF THE PACIFIC2$78,141.440.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION ONE (DBA ONES MORTGAGE)16$861,951.560.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CROWN BANK FSB1$60,265.200.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CTX MORTGAGE COMPANY, LLC1$61,277.730.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUC MORTGAGE CORPORATION1$31,470.950.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUCORP INC6$296,512.080.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUMANET, LLC2$98,810.150.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUNA CREDIT UNION7$432,953.580.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DAKOTALAND FEDERAL CREDIT UNION1$52,193.220.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DATA TECH SERVICES, INC. (DBA ONES MORTGAGE)9$479,729.180.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEARBORN FEDERAL CREDIT UNION20$1,111,548.480.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEDHAM INSTITUTION FOR SAVINGS2$123,022.700.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEERE HARVESTER CREDIT UNION14$690,556.520.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DELLWOOD CORPORATION5$260,112.670.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DELMAR FINANCIAL COMPANY7$290,963.120.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DELTA EMPLOYEES CREDIT UNION6$396,610.910.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DENVER PUBLIC SCHOOLS CREDIT UNION2$104,960.530.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION40$2,344,544.850.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEXTER CREDIT UNION1$31,688.400.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DFCU FINANCIAL5$297,323.950.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIAMOND CREDIT UNION2$118,697.850.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIME SAVINGS BANK OF NORWICH2$93,584.180.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOLLAR BANK FSB15$698,472.410.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOVENMUEHLE FUNDING, INC4$209,313.140.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOW CHEMICAL EMPLOYEES CREDIT UNION1$57,529.510.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DPS CREDIT UNION2$139,998.680.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP5$313,217.090.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRYADES SAVINGS BANK, FSB3$196,605.010.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUBUQUE BANK AND TRUST COMPANY25$1,400,300.410.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUPAGE NATIONAL BANK1$68,264.140.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DURANT BANK AND TRUST COMPANY8$389,266.410.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAGLE BANK1$74,911.890.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EASTERN BANK8$405,859.890.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EASTMAN CREDIT UNION13$713,688.870.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EATON NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY5$235,275.180.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMI EQUITY MORTGAGE, INC2$95,376.980.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMIGRANT MORTGAGE COMPANY, INC5$256,472.550.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENT FEDERAL CREDIT UNION6$310,016.490.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENTERPRISE CORPORATION OF THE DELTA4$139,567.320.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENVISION CREDIT UNION4$257,214.230.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY FINANCIAL GROUP1$34,658.740.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ESB MORTGAGE COMPANY4$189,296.840.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVANS NATIONAL BANK3$172,339.280.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERTRUST BANK1$62,052.310.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EXTRACO MORTGAGE43$2,268,956.050.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 F & A FEDERAL CREDIT UNION3$195,492.180.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAA EMPLOYEES CREDIT UNION8$396,803.520.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWINDS CREDIT UNION1$74,033.130.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FALL RIVER FIVE CENTS SAVINGS BANK10$533,842.660.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FALL RIVER MUNICIPAL EMPLOYEES CREDIT UNION1$60,733.120.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FALMOUTH CO-OPERATIVE BANK THE2$106,481.850.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAMILY FIRST OF NY FEDERAL CREDIT UNION1$56,532.590.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAMILY SAVINGS BANK FSB1$54,078.560.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS AND MERCHANTS SAVINGS BANK1$72,151.660.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS AND MERCHANTS TRUST COMPANY15$821,363.570.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS STATE BANK OF NEW LONDON2$110,819.820.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS STATE BANK OF WEST SALEM4$234,818.060.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMINGTON SAVINGS BANK3$169,927.470.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FEDERAL EMPLOYEES CREDIT UNION1$57,994.500.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FEDERAL GUARANTY MORTGAGE COMPANY, INC1$62,470.140.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FEDERAL TRUST BANK FSB1$59,720.530.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY DEPOSIT AND DISCOUNT BANK10$543,295.640.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK1$44,617.930.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCIAL PARTNERS CREDIT UNION6$301,154.780.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN BANK AND TRUST COMPANY2$83,204.640.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN CREDIT UNION3$129,837.980.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST ATLANTIC FEDERAL CREDIT UNION1$33,858.000.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANC MORTGAGE1$59,877.150.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK MORTGAGE CORPORATION5$307,398.930.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK, INC8$464,957.390.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTURY BANK, NA17$863,827.500.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS BANK & TRUST COMPANY OF SC12$635,281.020.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS BANK NA17$864,707.410.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMONWEALTH FEDERAL CREDIT UNION1$41,187.150.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY BANK2$80,491.130.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY BANK & TRUST8$415,343.120.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY CREDIT UNION2$93,189.810.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST EASTERN MORTGAGE CORPORATION1$62,096.610.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK2$62,259.000.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK OF OHIO1$40,218.450.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK, FSB5$324,863.820.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL LINCOLN BANK3$186,077.710.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL OF CHAMPAIGN-URBANA2$86,787.580.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHARLESTON, SC6$312,995.510.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF GALION7$356,624.640.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF TYLER5$269,477.830.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK11$588,751.960.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK LACROSSE-MADISON23$1,269,169.120.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF AMERICA2$109,253.200.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF EASTERN OHIO18$955,424.540.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF THE MIDWEST4$148,156.520.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK10$550,669.660.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL CARIBBEAN CORPORATION73$4,125,537.390.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FLORIDA FUNDING CORPORATION3$189,902.180.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HAWAIIAN BANK13$675,723.180.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HORIZON HOME LOAN CORPORATION28$1,559,678.060.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK49$2,569,241.620.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST KNOX NATIONAL BANK1$51,201.160.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MERIT MORTGAGE CORPORATION114$6,197,758.741.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY INC2$114,189.980.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C23$1,250,669.080.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE CORPORATION6$313,667.680.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MUTUAL BANK1$73,497.910.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK10$590,084.990.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK & TRUST3$173,239.290.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK ALASKA8$415,074.710.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY17$895,646.620.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK IN CANNON FALLS1$43,131.600.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK IN MANITOWOC19$1,054,247.320.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF ANCHORAGE1$53,115.680.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF BAR HARBOR2$129,793.410.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF CARMI8$407,248.730.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF DANVILLE16$833,623.880.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF DECATUR4$211,769.320.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF HARTFORD1$52,539.710.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF HUDSON4$248,114.380.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF LEESPORT THE3$149,002.980.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA77$4,342,938.260.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF QUITMAN1$47,652.060.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF SOUTHWESTERN OHIO10$516,076.440.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF WATERLOO10$553,506.160.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONWIDE MORTGAGE CORPORATION2$89,885.620.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NEW ENGLAND FEDERAL CREDIT UNION1$67,165.160.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PENN BANK3$173,062.260.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PLACE BANK163$8,813,474.201.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST REPUBLIC SAVINGS BANK1$37,691.300.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SOUTHERN NATIONAL BANK5$245,061.420.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK MORTGAGE COMPANY, LLC5$234,910.070.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY CREDIT UNION3$123,219.110.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION2$107,477.650.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK1$56,405.500.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTBANK PUERTO RICO34$1,753,532.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FITCHBURG SAVINGS BANK, FSB2$99,668.610.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORT BEND FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION1$61,429.560.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORT BLISS FEDERAL CREDIT UNION9$460,716.490.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORT CAMPBELL FEDERAL CREDIT UNION2$86,984.010.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORT JACKSON FEDERAL CREDIT UNION8$394,338.070.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORP2$112,193.420.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREMONT BANK5$267,159.680.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK85$4,220,043.190.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GARDINER SAVINGS INSTITUTION FSB19$1,088,806.230.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY BUSINESS BANK9$538,593.280.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY MORTGAGE CORPORATION9$492,623.960.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOVERNMENT EMPLOYEES CREDIT UNION OF EL PASO6$265,633.830.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRANITE BANK16$888,079.790.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRANITE STATE CREDIT UNION1$62,487.110.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT LAKES CREDIT UNION4$237,485.690.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER BUFFALO SAVINGS BANK4$233,731.860.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEVADA CREDIT UNION2$129,706.560.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEVADA MORTGAGE SERVICES3$99,247.110.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENWOOD CREDIT UNION4$211,296.340.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION11$579,389.820.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GROUP ONE MORTGAGE1$50,461.830.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTE FEDERAL CREDIT UNION38$2,119,634.880.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY BANK F.S.B1$24,079.330%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY BANK SSB2$103,090.070.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY LOAN AND REAL ESTATE COMPANY2$96,536.600.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY RESIDENTIAL LENDING, INC4$229,247.780.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN CREDIT UNION7$425,724.910.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN MORTGAGE COMPANY INC3$180,056.410.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUERNSEY BANK FSB5$224,992.440.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY2$109,314.180.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMPDEN SAVINGS BANK2$101,090.970.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANCOCK MORTGAGE COMPANY37$2,028,845.330.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANNIBAL NATIONAL BANK4$209,046.840.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANSCOM FEDERAL CREDIT UNION1$76,765.790.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARBOR FEDERAL SAVINGS BANK84$4,299,178.990.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARBOR ONE CREDIT UNION3$134,619.420.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARRINGTON BANK, FSB4$172,624.790.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARRY MORTGAGE COMPANY5$279,634.610.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARVARD UNIVERSITY EMPLOYEES CREDIT UNION1$33,122.190.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARWOOD STREET FUNDING I, LLC1$72,970.100.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAWAII NATIONAL BANK2$113,194.420.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HEARTLAND CREDIT UNION4$221,304.640.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HEARTWELL MORTGAGE CORPORATION1$73,204.370.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGE COMMUNITY BANK14$770,346.580.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGE TRUST FEDERAL CREDIT UNION2$113,783.580.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIBERNIA NATIONAL BANK121$5,111,318.040.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HICKORY POINT BANK AND TRUST, FSB7$403,678.570.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HILLTOP NATIONAL BANK1$61,684.340.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIWAY FEDERAL CREDIT UNION13$619,783.110.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF NAMPA1$51,468.070.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL SAVINGS BANK60$3,096,170.380.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FINANCING CENTER INC34$1,875,440.030.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME STATE BANK1$50,199.630.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEAMERICAN MORTGAGE CORPORATION1$58,473.080.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEFEDERAL BANK11$544,656.290.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS MORTGAGE ENTERPRISES INC1$47,073.240.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTEAD BANK4$249,601.050.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETOWN BANK3$174,039.850.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HONESDALE NATIONAL BANK THE20$1,078,242.790.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUDSON NATIONAL BANK THE3$174,319.430.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUDSON RIVER BANK AND TRUST2$81,791.890.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUMBOLDT BANK10$589,201.570.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUTCHINSON CREDIT UNION16$799,401.040.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 I-C FEDERAL CREDIT UNION4$238,702.450.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBM SOUTHEAST EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION9$551,801.590.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINI BANK8$446,154.560.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS NATIONAL BANK3$170,747.330.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS STATE POLICE FEDERAL CREDIT UNION2$112,683.280.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK CORPORATION28$1,541,340.020.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INLAND MORTGAGE CORPORATION1$49,963.950.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE14$715,838.550.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA BANKERS MORTGAGE CORPORATION13$712,585.170.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA STATE BANK8$377,038.820.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA STATE BANK AND TRUST COMPANY5$243,617.610.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IRWIN MORTGAGE CORPORATION2$97,353.100.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IRWIN UNION BANK AND TRUST COMPANY24$1,509,926.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IVANHOE FINANCIAL INC1$77,074.600.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES B. NUTTER AND COMPANY27$1,731,947.010.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES F. MESSINGER AND COMPANY INC3$143,571.110.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAX NAVY FEDERAL CREDIT UNION21$1,140,902.690.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEANNE DARC CREDIT UNION1$71,701.840.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEFFERSON BANK OF MISSOURI8$424,626.470.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEFFERSON CITY HIGHWAY CREDIT UNION1$47,337.930.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEFFERSON MORTGAGE SERVICES INC10$508,945.090.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KERN SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION22$1,223,623.300.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYSTONE SAVINGS BANK11$561,315.270.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYWORTH MORTGAGE FUNDING CORPORATION1$61,549.320.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KINECTA FEDERAL CREDIT UNION8$465,744.710.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KITSAP COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION4$265,609.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 L&N FEDERAL CREDIT UNION10$518,497.700.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LA GRANGE STATE BANK3$106,493.890.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE FOREST BANK & TRUST2$102,578.960.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MICHIGAN CREDIT UNION1$68,471.570.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MORTGAGE COMPANY INC28$1,606,171.950.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION25$1,392,634.550.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LE MARS BANK AND TRUST COMPANY1$55,259.230.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEA COUNTY STATE BANK6$307,011.800.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEE BANK1$46,591.220.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEOMINSTER CREDIT UNION1$58,740.140.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY BANK2$127,782.640.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY BANK FOR SAVINGS2$131,864.910.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY FEDERAL SAVINGS BANK3$155,109.870.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY LENDING SERVICES INC1$66,812.410.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIMA SUPERIOR FEDERAL CREDIT UNION6$342,512.400.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOCKHEED FEDERAL CREDIT UNION4$214,882.440.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOGAN COUNTY BANK1$61,128.740.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOGAN FINANCE CORPORATION1$50,133.930.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOS ALAMOS NATIONAL BANK7$372,594.330.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACDILL FEDERAL CREDIT UNION19$1,086,039.670.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACHIAS SAVINGS BANK9$467,026.840.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACON SAVINGS BANK10$544,636.510.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAIN STREET FINANCIAL SERVICES CORP11$575,693.550.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAJOR MORTGAGE1$50,019.320.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANCHESTER MUNICIPAL EMPLOYEES CREDIT UNION4$194,282.840.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANSFIELD COOPERATIVE BANK1$59,470.280.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANUFACTURERS BANK AND TRUST CO5$239,472.560.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARATHON FINANCIAL CORPORATION4$220,899.520.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARINE BANK MORTGAGE SERVICES20$1,003,311.150.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARQUETTE NATIONAL BANK5$243,475.820.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARSHALL COMMUNITY CREDIT UNION1$9,577.870%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCCAUGHAN MORTGAGE COMPANY INC9$523,473.170.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCCLAIN BANK, N.A2$76,824.620.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCCLAIN COUNTY NATIONAL BANK12$615,197.860.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCHENRY SAVINGS BANK5$272,428.610.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MECHANICS SAVINGS BANK11$608,142.560.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEDWAY COOPERATIVE BANK1$42,815.700.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBER FIRST MORTGAGE, LLC11$654,376.760.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMORIAL PARK MORTGAGE, LTD3$170,378.790.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCANTILE NATIONAL BANK OF INDIANA13$781,064.740.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCANTILE TRUST & SAVINGS BANK34$1,539,501.900.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS BANK71$3,735,163.190.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS BANK, NATIONAL ASSOCIATION19$1,030,785.280.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS NATIONAL BANK OF WINONA17$915,604.210.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCURY MORTGAGE COMPANY INC2$79,181.580.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIWEST MORTGAGE CORPORATION5$359,186.370.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRILL MERCHANTS BANK8$421,677.010.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK COUNTY SAVINGS BANK4$259,515.980.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK VALLEY FEDERAL CREDIT UNION5$312,583.510.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROBANK4$201,033.130.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROWEST BANK1$41,188.080.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIAMI COUNTY NATIONAL BANK26$1,370,796.420.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA FEDERAL SAVINGS BANK63$3,183,014.990.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID MINNESOTA FEDERAL CREDIT UNION1$36,415.740.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-ATLANTIC FEDERAL CREDIT UNION3$187,872.760.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-HUDSON VALLEY FEDERAL CREDIT UNION4$257,198.260.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-ISLAND MORTGAGE CORP2$111,950.100.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-PENN BANK6$222,164.300.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-STATE BANK1$60,637.010.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDFIRST BANK3$177,527.120.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST BANK OF FREEPORT10$532,865.370.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST BANK OF WESTERN ILLINOIS3$116,422.750.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST FINANCIAL CREDIT UNION4$241,282.430.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST LOAN SERVICES INC9$454,388.900.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILFORD BANK, THE13$653,578.030.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MINOTOLA NATIONAL BANK8$500,571.630.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSION HILLS MORTGAGE CORPORATION7$333,625.320.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MITCHELL MORTGAGE COMPANY36$2,026,624.300.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MMS MORTGAGE SERVICES, LTD3$175,109.400.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONSON SAVINGS BANK5$233,280.050.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORRILL & JANES BANK AND TRUST COMPANY2$86,752.340.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ACCESS CORP2$79,230.810.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE AMERICA, INC1$58,743.230.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CENTER, LLC50$2,849,550.930.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CLEARING CORPORATION6$324,399.050.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS CORPORATION4$211,890.780.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGEAMERICA INC4$172,933.380.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN STATES MORTGAGE CENTERS INC3$195,703.050.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MT. MCKINLEY MUTUAL SAVINGS BANK4$255,617.030.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MURRAY FINANCIAL ASSOCIATES INC1$63,528.660.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUTUAL SAVINGS ASSOCIATION FSA2$116,205.020.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MUTUAL SAVINGS BANK42$2,327,653.100.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF COMMERCE1$70,591.480.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF HASTINGS2$128,924.460.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL CITY MORTGAGE COMPANY120$6,840,449.061.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A3$95,288.530.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONSHERITAGE FEDERAL CREDIT UNION2$129,268.190.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY7$335,340.180.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE HOME MORTGAGE COMPANY72$3,625,200.540.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NAVY FEDERAL CREDIT UNION9$487,908.420.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD FINANCE CORP7$374,379.660.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW HAVEN SAVINGS BANK23$1,323,805.760.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW MILFORD BANK AND TRUST1$42,012.160.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW REPUBLIC SAVINGS BANK8$391,919.780.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW SOUTH FEDERAL SAVINGS BANK7$402,420.600.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWFIELD NATIONAL BANK5$278,925.720.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEWTOWN SAVINGS BANK8$446,223.010.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH AMERICAN SAVINGS BANK F.S.B4$206,479.970.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH FORK BANK36$1,663,728.890.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHERN OHIO INVESTMENT COMPANY49$2,849,413.280.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHERN TRUST COMPANY1$10,952.460%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHLAND AREA FEDERAL CREDIT UNION2$149,600.380.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHMARK BANK2$110,950.880.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST FEDERAL CREDIT UNION14$811,194.450.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST GEORGIA BANK1$24,515.640%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWESTERN MORTGAGE COMPANY42$2,476,694.510.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWESTERN SAVINGS BANK AND TRUST4$207,266.940.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NPB MORTGAGE LLC2$131,911.530.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NRL FEDERAL CREDIT UNION1$71,757.860.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUMERICA CREDIT UNION1$58,133.160.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NUTMEG FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION2$79,359.130.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE INC1$63,760.160.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NW FEDERAL CREDIT UNION1$54,367.950.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NWA FEDERAL CREDIT UNION6$283,646.580.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OCEAN BANK DBA OCEAN MORTGAGE BANKERS2$143,644.120.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OCEAN CITY HOME BANK1$54,291.020.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OCEANFIRST BANK1$68,307.500.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OLD FORT BANKING COMPANY13$663,862.060.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OMEGA BANK, THE1$41,747.830.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OMNIAMERICAN BANK9$426,840.900.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORANGE COUNTY TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION6$320,977.840.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OREGON FEDERAL CREDIT UNION3$172,875.750.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OREGON TELCO CREDIT UNION3$152,087.140.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ORNL FEDERAL CREDIT UNION5$223,395.440.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARTNERS BANK2$106,241.420.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARTNERS FEDERAL CREDIT UNION1$61,180.420.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATELCO CREDIT UNION2$84,991.370.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATHFINDER BANK7$306,460.710.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PAVILION MORTGAGE COMPANY23$1,238,179.150.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PAWTUCKET CREDIT UNION9$502,585.900.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENINSULA MORTGAGE BANKERS CORPORATION11$699,218.290.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES CREDIT UNION26$1,313,896.470.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION36$1,869,968.550.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK6$286,698.620.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK & TRUST COMPANY OF PICKETT COUNTY1$50,823.580.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK AND TRUST COMPANY1$16,837.980%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK, NATIONAL ASSOCIATION2$96,147.500.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF SOUTH CAROLINA3$143,675.790.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES TRUST AND SAVINGS BANK6$307,023.340.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES TRUST COMPANY OF ST. ALBANS1$55,590.230.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PERPETUAL SAVINGS BANK1$63,286.320.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PFF BANK AND TRUST3$157,558.620.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION1$38,442.850.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE SERVICES CORPORATION186$10,729,594.832.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHILADELPHIA FEDERAL CREDIT UNION1$71,997.370.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PIONEER BANK7$249,858.740.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PIONEER SAVINGS BANK6$275,536.590.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLEASANT PLAINS STATE BANK8$344,054.490.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLUMAS BANK2$132,476.330.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, N.A62$1,931,797.360.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION878$30,701,767.525.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POINT LOMA CREDIT UNION2$124,946.110.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLICE AND FIRE FEDERAL CREDIT UNION27$1,386,789.400.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POPULAR MORTGAGE, INC. DBA POPULAR HOME MORTGAGE32$1,545,344.500.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POPULAR MORTGAGE, INC. DBA PUERTO RICHO HOME MORTGAGE1$64,172.530.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PORT WASHINGTON STATE BANK5$254,790.120.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE CORPORATION19$961,696.130.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROGRESSIVE EQUITY FUNDING CORPORATION1$56,446.490.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROGRESSIVE SAVINGS BANK FSB3$179,819.780.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT FEDERAL SAVINGS BANK1$60,497.830.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P79$4,687,489.020.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PUBLIC SERVICE EMPLOYEES CREDIT UNION5$326,253.620.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PUTNAM SAVINGS BANK1$73,084.020.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUAKER CITY BANK3$159,999.080.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 R ~ G MORTGAGE CORPORATION2$109,180.570.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RBC CENTURA BANK2$146,074.850.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDWOOD CREDIT UNION1$36,440.910.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGIONS MORTGAGE, INC2$113,786.880.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REPUBLIC BANK3$136,436.960.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REPUBLIC BANK & TRUST COMPANY1$52,330.500.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESEARCH FEDERAL CREDIT UNION2$124,181.620.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIDDELL NATIONAL BANK6$270,987.630.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIDGEWOOD SAVINGS BANK2$117,429.550.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIVERWAY BANK3$112,116.620.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROANOKE RAPIDS SAVINGS BANK SSB1$48,126.800.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKLAND TRUST COMPANY5$296,631.900.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROCKY MOUNTAIN MORTGAGE COMPANY18$899,708.260.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROEBLING SAVINGS AND LOAN1$21,932.490%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROUNDBANK2$110,206.390.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROXBORO SAVINGS BANK SSB2$96,590.990.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROXBOROUGH-MANAYUNK FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION2$87,395.450.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 S&T BANK21$1,042,526.370.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SABINE STATE BANK AND TRUST COMPANY15$773,253.370.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAN ANTONIO FEDERAL CREDIT UNION (SAFCU)3$122,219.680.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SANTANDER MORTGAGE CORPORATION40$2,132,202.970.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS BANK OF DANBURY2$137,893.360.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS BANK OF MENDOCINO COUNTY2$97,678.200.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS BANK OF THE FINGER LAKES FSB3$132,308.880.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAVINGS INSTITUTE1$25,179.180%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAWYER SAVINGS BANK3$193,727.630.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SBC MORTGAGE, LLC6$254,615.400.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHMIDT MORTGAGE COMPANY9$455,355.990.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCOTIABANK OF PUERTO RICO7$406,762.970.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SEATTLE SAVINGS BANK16$913,177.380.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECOND NATIONAL BANK OF WARREN4$245,391.960.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITY MORTGAGE CORPORATION10$543,747.620.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SELF HELP VENTURES FUND275$11,955,853.112.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHREWSBURY STATE BANK6$384,110.130.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVER STATE SCHOOLS CREDIT UNION8$458,969.210.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIX RIVERS BANK1$63,939.680.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKY FINANCIAL GROUP326$17,250,867.743.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOLIDARITY COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION2$88,430.360.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOLIDARITY FEDERAL CREDIT UNION5$326,565.390.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOLVAY BANK5$257,925.510.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOMERSET TRUST COMPANY13$669,210.320.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTH SHORE BANK OF CHICAGO4$161,471.150.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN COMMERCIAL BANK3$167,642.680.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN STAR MORTGAGE CORPORATION1$1,354.600%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHWEST BANK14$638,351.960.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOVEREIGN BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK5$254,608.270.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPACE COAST CREDIT UNION16$944,229.050.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPENCER SAVINGS BANK1$75,009.390.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPRATT SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION2$119,220.460.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. ANNES CREDIT UNION22$1,242,796.480.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. CLAIR COUNTY STATE BANK2$70,428.080.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. FRANCIS BANK FSB29$1,516,665.500.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. JAMES MORTGAGE CORPORATION2$116,728.810.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. MARYS BANK12$665,002.550.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. MARYS BANK CREDIT UNION3$153,279.280.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. MARYS CREDIT UNION6$310,743.710.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ST. PAUL POSTAL EMPLOYEES CREDIT UNION6$278,659.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD BANK AND TRUST COMPANY16$903,198.580.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STANDARD MORTGAGE CORPORATION32$1,942,979.720.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STAR FINANCIAL GROUP, INC58$3,097,631.340.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STAR ONE CREDIT UNION3$162,732.820.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF CROSS PLAINS1$65,044.740.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF LACROSSE7$393,497.170.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF LINCOLN20$1,038,755.230.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF NEW PRAGUE2$116,788.190.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF SOUTHERN UTAH3$200,752.920.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE BANK OF THE LAKES11$603,001.060.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE CENTRAL CREDIT UNION2$94,833.910.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STATE EMPLOYEES CREDIT UNION56$3,126,819.480.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING CAPITAL MORTGAGE COMPANY34$1,903,040.130.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING SAVINGS BANK1$70,973.610.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STILLWATER NATIONAL BANK & TRUST COMPANY2$131,077.040.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STURDY SAVINGS BANK1$33,022.730.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUBURBAN MORTGAGE COMPANY OF NEW MEXICO20$1,097,680.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN AMERICAN MORTGAGE COMPANY2$139,358.240.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNCOAST SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION26$1,469,435.810.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUPERIOR BANK1$71,862.160.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUPERIOR MORTGAGE CORPORATION (21ST CENTURY MORTGAGE)4$267,556.940.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWAIN MORTGAGE COMPANY11$554,277.160.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SYRACUSE SECURITIES INC15$739,619.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 T AND C FEDERAL CREDIT UNION3$160,072.840.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TAMPA BAY FEDERAL CREDIT UNION2$95,082.130.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TAUNTON FEDERAL CREDIT UNION1$56,204.870.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TAYLOR COUNTY BANK2$50,998.890.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TAYLOR, BEAN AND WHITAKER MORTGAGE CORPORATION4$192,708.420.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TCF MORTGAGE CORPORATION1$69,061.450.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEACHERS FEDERAL CREDIT UNION7$357,017.620.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TECHNOLOGY CREDIT UNION1$58,486.760.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TELESIS COMMUNITY CREDIT UNION1$53,227.310.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS BANK5$268,171.010.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BANK OF NEW YORK22$1,124,531.350.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE CITIZENS BANKING COMPANY4$210,592.850.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE COMMUNITY BANK, A MASSACHUSETTS CO-OPERATIVE BANK5$248,304.180.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE CONSTRUCTION LOAN COMPANY, INC. DBA MEMBER HOME LENDING SERVICES, INC2$99,927.250.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FEDERAL EMPLOYEES CREDIT UNION6$354,066.190.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK2$108,562.100.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK OF BERWICK13$550,895.950.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK OF LITCHFIELD1$62,423.140.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE GOLDEN 1 CREDIT UNION1$65,173.650.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE GUILFORD SAVINGS BANK1$70,212.640.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HERGET NATIONAL BANK OF PEKIN4$170,936.120.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HONOR STATE BANK1$26,969.890.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK1$58,805.640.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE LEADER MORTGAGE COMPANY14$462,723.810.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE NATIONAL BANK OF INDIANAPOLIS2$92,432.980.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE PARK BANK2$87,399.680.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE PEOPLES CREDIT UNION1$64,519.360.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE PFEFFERKORN COMPANY INC8$471,754.560.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE RAHWAY SAVINGS INSTITUTION2$124,257.970.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE SUMMIT FEDERAL CREDIT UNION6$314,298.820.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE SUTTON STATE BANK12$702,219.670.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE TRADERS NATIONAL BANK1$47,908.060.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THREE RIVERS FEDERAL CREDIT UNION4$222,201.870.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIB-THE INDEPENDENT BANKERSBANK6$354,082.550.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIERONE BANK27$1,534,623.620.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TINKER CREDIT UNION13$617,440.580.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TINKER FEDERAL CREDIT UNION11$526,141.160.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWER FEDERAL CREDIT UNION5$273,789.440.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN AND COUNTRY BANC MORTGAGE SERVICES21$945,346.540.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWNE MORTGAGE COMPANY1$48,652.210.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRANE FEDERAL CREDIT UNION11$665,533.350.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRAVERSE MORTGAGE CORPORATION24$1,462,670.200.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRAVIS CREDIT UNION1$72,032.560.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTCORP MORTGAGE COMPANY1$49,595.890.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTMARK NATIONAL BANK2$114,148.550.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TURNER YOUNG INVESTMENT COMPANY9$480,174.120.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U. S. MORTGAGE CORP9$455,883.070.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ULSTER SAVINGS BANK4$278,593.850.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UMPQUA BANK MORTGAGE2$105,929.860.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION BANK20$1,092,746.180.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION PLANTERS BANK NA8$382,246.700.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIONBANK55$2,507,850.220.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BANK AND TRUST COMPANY1$47,559.740.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED BANK OF UNION7$284,116.850.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED CALIFORNIA SYSTEMS INTERNATIONAL INC1$63,783.460.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED COMMUNITY BANK20$903,062.860.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED COOPERATIVE BANK6$326,211.760.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MORTGAGE COMPANY15$840,791.020.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSITY OF WISCONSIN CREDIT UNION1$31,081.450.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIZAN BANK, NATIONAL ASSOCIATION38$2,053,418.990.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY BANK & TRUST4$213,705.590.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY BANK AND TRUST COMPANY7$402,389.380.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY MORTGAGE COMPANY INC3$152,413.490.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY NATIONAL BANK12$713,371.420.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VAN WERT NATIONAL BANK2$91,488.500.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANDENBERG FEDERAL CREDIT UNION1$57,504.210.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERMONT STATE EMPLOYEES CREDIT UNION8$396,681.800.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VILLAGE MORTGAGE COMPANY2$122,948.670.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VIRTUALBANK1$69,430.330.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VISTA FEDERAL CREDIT UNION1$70,406.770.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VT DEVELOPMENT CREDIT UNION1$52,435.840.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VYSTAR CREDIT UNION14$766,743.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WALL STREET MORTGAGE BANKERS LTD D/B/A POWER EXPRESS2$90,079.440.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON CREDIT UNION2$103,884.780.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON MUTUAL BANK, FA (FKA HOME SAVINGS OF AMERICA FSB)2$67,989.370.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON STATE EMPLOYEES CREDIT UNION2$137,369.810.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHINGTON TRUST BANK20$1,096,016.960.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WASHTENAW MORTGAGE COMPANY1$46,776.540.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WAUKESHA STATE BANK13$705,453.600.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WAYNE BANK4$221,941.160.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WAYNE BANK AND TRUST COMPANY6$285,548.960.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO HOME MORTGAGE, INC21$1,099,104.670.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEOKIE CREDIT UNION13$698,949.310.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESCOM CREDIT UNION13$693,090.820.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTCONSIN CREDIT UNION11$552,482.910.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR CREDIT UNION2$97,534.810.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WHATCOM EDUCATIONAL CREDIT UNION1$58,017.490.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WHITNEY NATIONAL BANK43$1,865,202.560.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILLIAM PENN SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION1$49,965.320.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILLIAMSVILLE STATE BANK AND TRUST4$239,140.310.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILMINGTON TRUST COMPANY21$1,065,430.730.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTER HILL FEDERAL SAVINGS BANK1$42,549.410.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORKERS CREDIT UNION7$425,682.700.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORLD SAVINGS BANK79$4,454,119.320.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORTHINGTON MORTGAGE GROUP INC2$115,238.500.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC1$49,237.430.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 YADKIN VALLEY BANK AND TRUST COMPANY13$702,450.600.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1,367$75,130,408.0012.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10,494$542,484,232.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
31416VHU1 1ST 2ND MORTGAGE COMPANY OF NEW JERSEY, INC2$122,020.260.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 1ST BANK1$70,085.160.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 1ST SECURITY BANK OF WASHINGTON1$51,381.330.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABACUS FEDERAL SAVINGS BANK1$46,302.780.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABBEVILLE BUILDING AND LOAN ASSOCIATION3$173,814.320.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABN AMRO MORTGAGE GROUP, INC4$201,327.280.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACCESS MORTGAGE CORPORATION2$98,345.690.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADAMS FIRST FINANCIAL INC8$408,492.340.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADIRONDACK TRUST COMPANY THE2$114,597.300.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANTAGE BANK20$1,073,502.360.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANTAGE CREDIT UNION5$322,261.500.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AEA FEDERAL CREDIT UNION1$34,809.630.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AGFIRST FARM CREDIT BANK7$430,702.430.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIANCE MORTGAGE COMPANY (NERO)2$96,827.890.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLMONEY MORTGAGE BANKERS, INC1$36,110.580.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALPINE BANK OF ILLINOIS15$840,192.030.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMARILLO NATIONAL BANK27$1,497,211.360.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICA FIRST FEDERAL CREDIT UNION10$658,596.990.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN AIRLINES EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION1$39,434.990.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK, N.A1$70,671.590.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN EAGLE FEDERAL CREDIT UNION4$216,479.720.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCE HOUSE LARIBA1$61,952.310.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HERITAGE FEDERAL CREDIT UNION2$120,480.820.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HOME FUNDING INC10$580,427.430.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HOME MORTGAGE CORPORATION8$507,236.080.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NATIONAL BANK, TERRELL16$905,435.660.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NATIONAL BANK, WICHITA FALLS1$70,671.230.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SAVINGS BANK, F.S.B1$46,371.220.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICANA NATIONAL BANK3$141,212.790.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIHOME MORTGAGE CORPORATION3$166,836.350.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANCHORBANK FSB14$786,897.020.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANCHORBANK SSB3$207,134.960.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANHEUSER-BUSCH EMPLOYEES CREDIT UNION1$58,744.060.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASHORE FUNDING, INC1$57,340.920.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED CREDIT UNION1$62,238.620.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSOCIATED MORTGAGE INC96$5,276,807.971.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASTORIA FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION6$306,826.660.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BANK OF NEW YORK1$47,257.110.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AUBURNBANK1$46,428.020.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AURORA FINANCIAL GROUP INC3$160,213.560.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA4$246,678.660.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PUERTO RICO10$608,711.690.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO SANTANDER PUERTO RICO2$123,691.800.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCORPSOUTH BANK43$2,382,147.410.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK CALUMET, N.A2$69,210.700.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK MUTUAL12$705,831.480.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AKRON3$180,019.030.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA NA7$393,564.300.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF HANOVER AND TRUST COMPANY4$244,626.720.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF LANCASTER COUNTY NA4$238,934.430.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF LENOX4$223,064.610.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF NEWPORT1$54,525.590.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF OAKFIELD1$75,895.150.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF SPRINGFIELD2$123,098.200.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF STANLY3$152,493.550.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK ONE,N.A1$65,494.530.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS FINANCIAL GROUP INC3$71,079.080.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKFINANCIAL FSB1$54,153.730.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKILLINOIS7$304,798.570.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKIOWA1$37,457.030.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKWEST3$81,693.990.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BARKSDALE FEDERAL CREDIT UNION1$28,685.660.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAXTER CREDIT UNION4$221,510.870.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY GULF CREDIT UNION1$49,486.120.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BENEFICIAL MUTUAL SAVINGS BANK6$271,311.180.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BISHOPS GATE RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST248$13,353,788.084.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACKHAWK CREDIT UNION2$95,888.230.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLUE BALL NATIONAL BANK2$137,532.620.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOEING EMPLOYEES CREDIT UNION7$351,472.420.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOSTON FEDERAL SAVINGS BANK2$105,746.350.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOTTOMLINE MORTGAGE, INC2$121,768.880.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER FINANCIAL CORPORATION2$108,704.000.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRUCETON BANK2$132,413.850.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRYN MAWR TRUST COMPANY THE13$665,510.270.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BSI FINANCIAL SERVICES, INC3$198,571.820.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BUSEY BANK6$373,928.530.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAMBRIDGE SAVINGS BANK1$54,476.880.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL CENTER, L.L.C2$140,757.700.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARROLL MORTGAGE GROUP1$54,629.130.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARROLLTON BANK5$285,507.160.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARVER FEDERAL SAVINGS BANK1$77,310.580.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CCO MORTGAGE CORPORATION9$552,035.360.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTEX HOME EQUITY COMPANY, LLC2$131,007.690.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL BANK OF PROVO1$56,291.490.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL MORTGAGE COMPANY57$3,095,328.741.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL ONE FEDERAL CREDIT UNION1$62,767.330.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL SAVINGS BANK7$393,469.150.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL STATE BANK2$103,508.800.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTREBANK8$447,372.410.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CFCU COMMUNITY CREDIT UNION4$251,982.560.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHARTER BANK3$220,887.420.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHARTER ONE MORTGAGE CORP5$267,307.560.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHASE MANHATTAN MORTGAGE CORPORATION18$1,055,862.940.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHELSEA GROTON SAVINGS BANK4$300,588.790.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMICAL BANK AND TRUST COMPANY2$144,003.600.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEVY CHASE BANK FSB4$237,147.110.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIMORTGAGE, INC1$64,980.040.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS BANK6$306,009.920.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS BANK OF CAMPBELL COUNTY2$84,391.040.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS COMMERCIAL AND SAVINGS BANK5$311,633.070.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST NATIONAL BANK OF STORM LAKE2$143,646.360.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS FIRST WHOLESALE MORTGAGE27$1,516,715.620.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS NATIONAL BANK, BROWNWOOD2$86,732.310.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS STATE BANK2$110,429.530.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS STATE BANK OF CORTEZ3$168,853.410.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY LINE MORTGAGE CORPORATION1$56,523.560.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE BANK1$72,027.700.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITYWIDE MORTGAGE COMPANY2$94,644.170.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLARKE COUNTY STATE BANK1$73,116.210.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLINTON NATIONAL BANK5$236,149.060.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLYDE SAVINGS BANK COMPANY5$323,517.950.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COAST BANK OF FLORIDA3$173,829.580.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL FEDERAL CREDIT UNION2$132,804.800.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COASTAL STATES MORTGAGE CORPORATION1$18,575.670.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL SAVINGS FA6$358,533.120.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA EQUITIES LTD9$469,358.970.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA RIVER BANKING COMPANY DBA COLUMBIA RIVER MORTGAGE GROUP1$69,719.590.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE BANK & TRUST COMPANY1$50,828.820.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE SERVICE CORPORATION14$803,402.430.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCIAL BANK OF TEXAS, N.A3$155,823.760.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCIAL FEDERAL BANK6$395,395.430.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK & TRUST CO9$468,117.020.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK OF THE OZARKS, INC1$60,869.290.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY CREDIT UNION5$240,357.800.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY STATE BANK3$186,214.220.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY STATE BANK OF ROCK FALLS3$139,014.110.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONCORD MORTGAGE CORPORATION4$195,080.060.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONNECTICUT RIVER BANK3$200,280.560.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONTINENTAL CAPITAL CORPORATION6$271,149.030.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNBELT BANK2$118,353.850.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERBANK, NATIONAL ASSOCIATION3$149,789.730.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORTRUST BANK4$221,661.820.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COUNTRYWIDE MORTGAGE VENTURES, LLC1$71,679.320.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE CO25$1,579,010.250.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE SERVICES, INC4$247,273.900.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION OF JOHNSON COUNTY2$115,303.770.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION ONE1$49,275.430.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION ONE (DBA ONES MORTGAGE)2$104,328.300.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CUNA CREDIT UNION2$66,686.410.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DAKOTALAND FEDERAL CREDIT UNION2$79,760.890.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEDHAM INSTITUTION FOR SAVINGS2$140,788.600.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEERE HARVESTER CREDIT UNION6$322,820.070.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DELMAR FINANCIAL COMPANY1$40,553.970.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DENALI STATE BANK1$49,951.200.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION11$672,457.820.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIAMOND CREDIT UNION2$128,028.200.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIME SAVINGS BANK OF NORWICH1$69,809.700.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIME SAVINGS BANK OF WILLIAMSBURGH THE2$112,497.730.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOLLAR BANK FSB2$105,973.030.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOVENMUEHLE FUNDING, INC4$227,897.330.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOW CHEMICAL EMPLOYEES CREDIT UNION5$260,802.080.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRAPER AND KRAMER MORTGAGE CORP1$71,859.350.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DRYADES SAVINGS BANK, FSB1$73,654.000.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DUBUQUE BANK AND TRUST COMPANY16$984,957.290.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DURANT BANK AND TRUST COMPANY12$605,021.270.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAGLE BANK1$57,159.400.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EASTERN BANK2$131,279.840.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EATON NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY4$209,133.510.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMI EQUITY MORTGAGE, INC3$212,359.140.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMIGRANT MORTGAGE COMPANY, INC3$115,402.400.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMPIRE FEDERAL CREDIT UNION1$66,712.220.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENTERPRISE CORPORATION OF THE DELTA16$815,799.030.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ESB MORTGAGE COMPANY2$139,684.160.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EUROBANK1$60,224.850.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERBANK1$70,210.760.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERTRUST BANK1$55,631.250.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EXTRACO MORTGAGE27$1,483,918.600.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAA CREDIT UNION1$45,249.950.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAA EMPLOYEES CREDIT UNION1$67,756.710.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWINDS CREDIT UNION3$118,392.940.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FALL RIVER FIVE CENTS SAVINGS BANK2$121,968.530.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAMILY TRUST FEDERAL CREDIT UNION2$131,191.800.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAR WEST BANK1$45,168.590.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS AND MERCHANTS SAVINGS BANK1$36,970.830.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMERS AND MERCHANTS TRUST COMPANY7$348,642.460.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMINGTON SAVINGS BANK1$56,488.370.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FEDERAL GUARANTY MORTGAGE COMPANY, INC1$43,512.760.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FEDERAL TRUST BANK FSB1$58,581.600.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY DEPOSIT AND DISCOUNT BANK3$153,776.010.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD - DEDICATED CHANNEL5$317,674.880.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIFTH THIRD BANK5$298,345.370.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIMI, INC3$210,287.810.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCIAL PARTNERS CREDIT UNION3$198,192.360.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN BANK AND TRUST COMPANY2$100,714.640.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN CREDIT UNION7$379,922.550.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK2$76,020.420.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK DBA FIRST BANK MORTGAGE1$75,440.060.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS BANK & TRUST COMPANY OF SC15$825,297.040.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CITIZENS BANK NA6$306,983.380.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMONWEALTH FEDERAL CREDIT UNION1$64,956.270.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY BANK18$818,106.030.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY BANK & TRUST2$79,707.390.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST EASTERN MORTGAGE CORPORATION2$122,692.470.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK OF OHIO7$383,348.870.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK OF THE MIDWEST3$161,944.610.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL BANK, FSB3$173,701.260.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL CAPITAL BANK27$1,471,092.420.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHARLESTON, SC6$360,682.180.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF TYLER1$46,062.610.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK2$137,332.330.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK LACROSSE-MADISON7$349,675.950.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF EASTERN OHIO3$146,426.900.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL SAVINGS BANK OF THE MIDWEST2$125,733.800.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK9$454,304.210.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL CARIBBEAN CORPORATION26$1,483,700.410.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FLORIDA FUNDING CORPORATION1$70,826.030.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FUTURE CREDIT UNION2$91,424.520.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HAWAIIAN BANK2$117,778.900.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HORIZON HOME LOAN CORPORATION115$6,612,692.792.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERSTATE BANK21$1,119,620.140.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MERIT MORTGAGE CORPORATION56$3,367,548.961.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, L.L.C16$826,703.200.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE CORPORATION1$72,874.330.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK18$1,076,869.960.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK & TRUST2$112,495.120.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK ALASKA1$51,306.500.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY2$104,188.810.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK IN CANNON FALLS1$62,881.730.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK IN MANITOWOC6$296,078.090.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF BAR HARBOR1$74,807.490.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF CARMI3$131,183.120.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF DANVILLE6$303,933.710.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF DECATUR18$743,271.320.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF DEERWOOD3$127,010.970.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF HUDSON2$142,421.600.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF NORTH EAST1$61,358.670.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA27$1,485,912.110.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF QUITMAN2$82,178.030.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF WATERLOO1$76,753.800.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PLACE BANK98$5,420,198.221.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST REPUBLIC SAVINGS BANK1$75,406.520.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS BANK1$77,741.180.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SOUTHERN NATIONAL BANK3$216,992.970.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK MORTGAGE COMPANY, LLC4$205,737.480.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF WESTERN ILLINOIS1$27,088.680.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TECHNOLOGY CREDIT UNION2$134,887.310.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK1$47,520.260.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTBANK PUERTO RICO31$1,586,782.800.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR BANK, FSB5$312,964.680.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORT BLISS FEDERAL CREDIT UNION2$102,591.770.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM MORTGAGE CORP12$617,297.870.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREMONT BANK23$1,284,224.120.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FULTON BANK28$1,699,238.920.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GARDINER SAVINGS INSTITUTION FSB7$400,985.900.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY BUSINESS BANK14$796,232.040.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GMAC MORTGAGE CORPORATION4$221,087.250.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDEN FIRST MORTGAGE CORPORATION1$69,152.480.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOVERNMENT EMPLOYEES CREDIT UNION OF EL PASO15$802,083.130.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRANITE STATE CREDIT UNION3$171,155.550.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER BUFFALO SAVINGS BANK1$66,824.900.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREATER NEVADA MORTGAGE SERVICES4$209,456.330.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENPOINT MORTGAGE FUNDING, INC1$44,505.730.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREYLOCK FEDERAL CREDIT UNION6$351,283.020.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GROUP ONE MORTGAGE1$41,232.520.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTE FEDERAL CREDIT UNION8$472,676.730.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY BANK F.S.B2$151,616.480.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY RESIDENTIAL LENDING, INC2$126,088.540.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN CREDIT UNION2$91,143.030.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARDIAN MORTGAGE COMPANY INC3$166,982.180.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUERNSEY BANK FSB1$43,778.490.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY2$130,307.990.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMPDEN SAVINGS BANK1$46,860.690.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANCOCK MORTGAGE COMPANY4$235,296.400.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANNIBAL NATIONAL BANK3$130,738.470.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARBOR FEDERAL SAVINGS BANK45$2,669,572.690.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARRY MORTGAGE COMPANY11$600,335.360.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARWOOD STREET FUNDING I, LLC1$44,380.390.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAYHURST MORTGAGE, INC2$113,452.590.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HEARTLAND BANK2$94,767.840.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HEARTLAND CREDIT UNION1$48,993.660.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HEARTWELL MORTGAGE CORPORATION2$145,722.700.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGE COMMUNITY BANK11$568,297.650.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERSHEY STATE BANK3$179,754.170.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIBERNIA NATIONAL BANK21$1,171,902.420.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HICKORY POINT BANK AND TRUST, FSB1$33,948.570.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIWAY FEDERAL CREDIT UNION3$167,046.780.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF NAMPA2$101,182.880.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL SAVINGS BANK16$919,473.440.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FINANCING CENTER INC7$436,090.080.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME SAVINGS AND LOAN COMPANY1$36,848.180.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME STATE BANK4$199,959.940.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEFEDERAL BANK31$1,471,719.820.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS MORTGAGE ENTERPRISES INC6$260,051.080.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTEAD BANK4$233,191.420.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK1$70,809.710.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HONESDALE NATIONAL BANK THE6$351,737.400.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC MORTGAGE CORPORATION (USA)3$128,173.970.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUTCHINSON CREDIT UNION6$343,486.830.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 I-C FEDERAL CREDIT UNION2$139,909.880.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINI BANK2$106,276.040.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS NATIONAL BANK8$438,876.520.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ILLINOIS STATE POLICE FEDERAL CREDIT UNION1$73,622.920.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK CORPORATION12$745,849.790.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE12$676,689.050.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA BANKERS MORTGAGE CORPORATION2$137,606.580.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA STATE BANK1$25,204.690.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IOWA STATE BANK AND TRUST COMPANY2$146,498.350.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IRWIN MORTGAGE CORPORATION41$2,418,972.790.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IRWIN UNION BANK AND TRUST COMPANY34$1,779,630.770.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IRWIN UNION BANK, FSB2$120,476.340.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IVANHOE FINANCIAL INC20$1,102,589.380.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES B. NUTTER AND COMPANY32$2,141,550.360.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JAMES F. MESSINGER AND COMPANY INC2$126,413.430.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEFFERSON MORTGAGE SERVICES INC13$761,613.040.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KERN SCHOOLS FEDERAL CREDIT UNION2$139,735.340.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEY MORTGAGE LINK, INC1$55,543.740.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYSTONE NAZARETH BANK & TRUST1$67,866.610.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYSTONE SAVINGS BANK1$34,729.220.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYWORTH MORTGAGE FUNDING CORPORATION2$113,058.890.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 L&N FEDERAL CREDIT UNION6$341,569.610.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LA GRANGE STATE BANK19$1,044,127.580.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE FOREST BANK & TRUST1$41,152.950.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKE MORTGAGE COMPANY INC11$653,065.540.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LANDMARK CREDIT UNION6$300,741.220.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER MORTGAGE COMPANY1$57,173.160.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEGACY BANK3$176,432.810.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC1$40,948.040.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY FEDERAL SAVINGS BANK1$74,888.340.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY SAVINGS BANK, FSB27$1,540,308.390.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIMA SUPERIOR FEDERAL CREDIT UNION3$173,050.160.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOGAN FINANCE CORPORATION1$46,701.790.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LORIMAC CORPORATION3$159,048.770.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOS ALAMOS NATIONAL BANK1$47,517.780.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M&T MORTGAGE CORPORATION4$286,559.020.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACHIAS SAVINGS BANK4$208,482.870.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MACON SAVINGS BANK3$212,544.490.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAIN STREET BANK AND TRUST4$237,268.800.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAIN STREET FINANCIAL SERVICES CORP10$585,710.910.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANCHESTER MUNICIPAL EMPLOYEES CREDIT UNION2$120,819.810.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANUFACTURERS BANK AND TRUST CO15$815,865.780.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARATHON FINANCIAL CORPORATION1$69,449.300.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARINE BANK MORTGAGE SERVICES27$1,417,420.130.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARKET STREET MORTGAGE CORPORATION4$265,951.760.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARQUETTE BANK2$97,868.520.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARQUETTE NATIONAL BANK1$73,518.360.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARSHALL COMMUNITY CREDIT UNION6$320,272.240.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAYFLOWER COOPERATIVE BANK1$74,008.670.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCCAUGHAN MORTGAGE COMPANY INC7$452,098.040.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MECHANICS SAVINGS BANK3$180,115.440.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBER FIRST MORTGAGE, LLC4$239,279.110.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBERS MORTGAGE COMPANY INC1$62,330.060.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBERS MORTGAGE SERVICES, LLC7$318,703.980.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMORIAL PARK MORTGAGE, LTD1$70,915.490.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCANTILE NATIONAL BANK OF INDIANA11$550,865.980.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERCHANTS BANK, NATIONAL ASSOCIATION67$3,711,611.631.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIWEST MORTGAGE COMPANY, LLC1$48,054.850.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRILL MERCHANTS BANK10$613,118.060.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK COUNTY SAVINGS BANK3$188,915.530.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERRIMACK VALLEY FEDERAL CREDIT UNION1$27,724.380.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROBANK1$47,081.250.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROBANK MORTGAGE SERVICES, LLC1$77,714.670.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIAMI COUNTY NATIONAL BANK11$433,618.050.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA FEDERAL SAVINGS BANK11$622,643.790.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID MINNESOTA FEDERAL CREDIT UNION4$217,746.680.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-HUDSON VALLEY FEDERAL CREDIT UNION1$30,137.110.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-ISLAND MORTGAGE CORP3$205,238.110.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-PENN BANK1$54,133.650.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID-STATE BANK4$197,772.280.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDFIRST BANK SSB3$216,566.790.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST BANK OF FREEPORT1$60,825.090.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST BANK OF WESTERN ILLINOIS2$120,377.380.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST COMMUNITY BANK5$273,072.530.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST FINANCIAL CREDIT UNION1$69,817.480.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST LOAN SERVICES INC18$932,542.600.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MINOTOLA NATIONAL BANK3$205,853.760.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSOULA FEDERAL CREDIT UNION1$59,032.720.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MITCHELL MORTGAGE COMPANY L.L.C10$605,289.480.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIZZOU CREDIT UNION3$186,057.100.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MMS MORTGAGE SERVICES, LTD1$64,019.830.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONSON SAVINGS BANK1$55,541.290.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ACCESS CORP.DBA WEICHERT FINANCIAL SERVICES1$21,012.880.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CENTER, LLC12$677,017.190.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CLEARING CORPORATION3$173,538.440.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGEAMERICA INC1$29,942.260.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN STATES MORTGAGE CENTERS INC3$172,005.860.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MT. MCKINLEY BANK1$46,863.520.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MURRAY FINANCIAL ASSOCIATES INC1$79,080.960.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF ARIZONA2$135,460.010.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL CITY MORTGAGE COMPANY80$4,671,161.861.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL COOPERATIVE BANK, N.A1$40,650.300.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE ADVANTAGE MORTGAGE COMPANY - DEDICATED CHANNEL83$4,283,972.331.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE HOME MORTGAGE COMPANY23$1,138,746.440.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NAVY FEDERAL CREDIT UNION13$704,196.260.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW ERA BANK4$199,233.430.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA