ABS-15G
File 52 of 149
Name of Issuing EntityCheck if RegisteredName of OriginatorTotal Assets by OriginatorAssets that Were Subject of DemandAssets that Were Repurchased or ReplacedAssets Pending Repurchase or ReplacementDemand in DisputeDemand WithdrawnDemand Rejected
   #$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)#$(% of principal balance)
3138X6K20 PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P., A CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP20$2,908,243.28100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$2,908,243.28100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X6K38 FFS INC, A CORPORATION1$288,432.6128.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P., A CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP2$738,600.0071.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  3$1,027,032.61100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X6K46 AMERICASH, A CORPORATION2$708,800.005.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CRESTLINE FUNDING CORP., A CORPORATION1$321,500.002.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVOLVE BANK & TRUST, AN ARKANSAS BANKING CORPORATION1$181,600.001.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORTREN FUNDING LLC1$336,000.002.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANA FINANCIAL INC. A CALIFORNIA CORPORATION1$300,000.002.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES, LLC2$370,090.082.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATRIOT BANK MORTGAGE INC1$114,516.260.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P., A CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP42$9,057,299.2471.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT FUNDING GROUP, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$150,000.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECOND GENERATION MORTGAGE GROUP, LLC1$336,000.002.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKYLINE FINANCIAL CORP., A CALIFORNIA CORPORATION1$317,074.862.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOPONE MORTGAGE, INC1$500,000.003.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  55$12,692,880.44100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X6K53 FFSI INC., A CORPORATION1$246,000.007.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL INC1$145,794.294.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LO INC., DBA RELIANCE MORTGAGE INC., A WASHINGTON CORPORATION1$400,000.0012.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE MORTGAGE INC1$356,000.0011.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P., A CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP7$1,622,499.1251.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, L.L.P1$389,185.0712.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$3,159,478.48100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X6K79 ATLANTIC FINANCIAL OF VIRGINIA, INC1$270,750.0017.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL INC3$756,798.5148.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW AMERICA FINANCIAL CORPORATION, A CORPORATION1$194,776.3312.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RADIUS FINANCIAL GROUP, INC., A MASSACHUSETTS CORPORATION1$152,584.789.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE BANKERS, INC1$181,500.0011.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,556,409.62100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X6K87 BOX HOME LOANS, DIV. OF REPUBLIC MORTGAGE HOME LOANS, LLC, AN UTAH LIMITED LIABILITY COMPANY2$305,396.0012.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CERTUSBANK, NATIONAL ASSOCIATION, A BANKING CORPORATION1$193,500.008.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAMILY FIRST FUNDING LLC1$400,000.0016.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P., A CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP5$1,409,000.0059.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL HOME FUNDING CORP., A NEW YORK CORPORATION1$75,000.003.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$2,382,896.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X6K95 AMERICASH, A CORPORATION1$264,800.005.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS MORTGAGE LENDING, INC., A FLORIDA CORPORATION1$171,000.003.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLUFI LENDING CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION3$756,000.0015.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOX HOME LOANS, DIV. OF REPUBLIC MORTGAGE HOME LOANS, LLC, AN UTAH LIMITED LIABILITY COMPANY1$417,000.008.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST ALLIANCE HOME MORTGAGE, LLC2$554,000.0011.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL INC3$885,920.0018.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOODMORTGAGE.COM, A CORPORATION1$189,760.953.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERLINC MORTGAGE SERVICES, LLC2$454,923.379.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JERSEY MORTGAGE COMPANY1$312,000.006.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER LENDING, INC1$344,000.007.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL HOME FUNDING CORP., A NEW YORK CORPORATION1$139,823.862.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HOME LENDING GROUP, LLC1$126,400.002.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, L.L.P1$220,050.004.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$4,835,678.18100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X6KT1 BOX HM LOANS, DIV. OF REPUBLIC MTG HM LOANS, LLC, AN UTAH LIMITED LIABILITY COMPANY1$149,371.572.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL CENTER L.L.C., A LIMITED LIABILITY COMPANY1$185,000.002.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRALBANC MORTGAGE CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION1$258,675.003.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CRESTLINE FUNDING CORP., A CORPORATION1$175,000.002.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOODMORTGAGE.COM, A CORPORATION2$172,524.162.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEWAY MORTGAGE, LLC2$285,633.093.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JERSEY MORTGAGE COMPANY1$185,000.002.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$229,036.413.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P., A CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP29$5,726,954.8777.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  39$7,367,195.10100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X6KU8 ALPHA MORTGAGE CORPORATION, A NORTH CAROLINA CORPORATION1$99,862.231.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIOM FINANCIAL, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$305,600.004.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOX HOME LOANS, DIV. OF REPUBLIC MORTGAGE HOME LOANS, LLC, AN UTAH LIMITED LIABILITY COMPANY1$194,386.813.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CERTUSBANK, NATIONAL ASSOCIATION, A NATIONAL ASSOCIATION2$308,848.994.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTENNIAL MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$207,000.003.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOODMORTGAGE.COM, A CORPORATION1$285,500.004.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON NATIONAL MORTGAGE CO., A CORPORATION1$244,000.003.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEWAY MORTGAGE, LLC1$149,793.342.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NTFN INC. DBA PREMIER NATIONWIDE LENDING1$156,983.422.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM HOME MORTGAGE CORPORATION, AN ILLINOIS CORPORATION1$398,450.296.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P., A CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP13$3,550,679.7555.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TELCOE FEDERAL CREDIT UNION, A CORPORATION1$96,367.051.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, L.L.P2$430,834.746.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$6,428,306.62100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X6KV6 AMERICAN FINANCIAL NETWORK INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$188,534.283.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIOM FINANCIAL, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$108,000.001.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL CENTER L.L.C., A LIMITED LIABILITY COMPANY1$216,300.003.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CRESTLINE FUNDING CORP., A CORPORATION1$230,000.003.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTENNIAL MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$171,000.002.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL INC4$1,072,528.0017.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION, A VIRGINIA CORPORATION1$135,828.892.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOODMORTGAGE.COM, A CORPORATION4$600,580.599.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LO INC., DBA RELIANCE MORTGAGE INC., A WASHINGTON CORPORATION1$232,000.003.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LPMC, LLC DBA LANDMARK PROFESSIONAL MORTGAGE COMPANY, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$292,000.004.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MSA MORTGAGE, LLC, A MASSACHUSETTS LIMITED LIABILITY COMPANY1$316,100.005.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST MORTGAGE GROUP, INC., AN OREGON CORPORATION1$149,600.002.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATRIOT BANK MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$416,475.366.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P., A CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP1$539,152.098.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RADIUS FINANCIAL GROUP, INC., A MASSACHUSETTS CORPORATION2$297,000.004.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHAMROCK FINANCIAL CORPORATION, A RHODE ISLAND CORPORATION1$86,690.791.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE WAREHOUSE, LLC, A KENTUCKY LIMITED LIABILITY COMPANY3$663,200.0010.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANGUARD FUNDING LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$241,952.133.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, L.L.P1$139,823.862.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  28$6,096,765.99100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X6KW4 CITY FIRST MORTGAGE SERVICES, L.L.C., A LIMITED LIABILITY COMPANY1$298,900.009.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORTREN FUNDING LLC1$399,000.0012.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON NATIONAL MORTGAGE CO., A CORPORATION1$157,100.004.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$214,696.736.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P., A CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP4$623,300.0019.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL HOME FUNDING CORP., A NEW YORK CORPORATION1$244,800.007.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHAEFER MORTGAGE CORPORATION1$216,000.006.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKYLINE FINANCIAL CORP., A CALIFORNIA CORPORATION3$932,128.6629.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE WAREHOUSE, LLC, A KENTUCKY LIMITED LIABILITY COMPANY1$100,000.003.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$3,185,925.39100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X6KX2 ALLEGACY FEDERAL CREDIT UNION, A CORPORATION1$147,000.001.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 APPROVED FUNDING CORP., A NEW YORK CORPORATION1$279,900.003.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION, A VIRGINIA CORPORATION1$405,440.645.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOODMORTGAGE.COM, A CORPORATION2$525,000.006.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON NATIONAL MORTGAGE CO., A CORPORATION2$479,000.006.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME LOAN ENTERPRISE1$273,750.003.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P., A CALIFORNIA LIMITED PARTNERSHIP15$4,608,650.0058.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENT FUNDING GROUP, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$384,000.004.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE BANKERS, INC1$153,000.001.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TELCOE FEDERAL CREDIT UNION, A CORPORATION1$99,750.001.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, L.L.P2$534,254.386.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  28$7,889,745.02100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X6KY0 BANKERS MORTGAGE LENDING, INC., A FLORIDA CORPORATION1$230,000.007.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL INC3$872,318.0026.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN LOAN CENTER, A CALIFORNIA CORPORATION1$341,905.0010.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOODMORTGAGE.COM, A CORPORATION1$195,920.006%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENTREE MORTGAGE COMPANY, L.P3$433,731.0013.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$196,000.006%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPTIMUM FIRST, INC2$489,600.0014.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATRIOT BANK MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$296,640.009.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL HOME FUNDING CORP., A NEW YORK CORPORATION1$210,000.006.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$3,266,114.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X6KZ7 FIRST PRIORITY FINANCIAL INC2$544,700.0040.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENCOR MORTGAGE INC1$133,443.159.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENTREE MORTGAGE COMPANY, L.P1$59,791.384.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST MORTGAGE GROUP, INC., AN OREGON CORPORATION1$171,298.6512.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPTIMUM FIRST, INC1$244,000.0018.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RADIUS FINANCIAL GROUP, INC., A MASSACHUSETTS CORPORATION1$199,765.2014.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,352,998.38100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X72D4 M&T BANK14$2,131,385.31100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$2,131,385.31100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X72F9 M&T BANK11$1,969,873.18100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$1,969,873.18100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X72K8 BOND STREET MORTGAGE, LLC3$535,500.0035.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST WORLD MORTGAGE CORP1$219,546.8814.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M&T BANK7$773,095.5350.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$1,528,142.41100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X73Q4 PINNACLE CAPITAL MORTGAGE CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION15$4,393,710.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$4,393,710.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X7Y80 CONTINENTAL HOME LOANS INC1$412,846.504.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M&T BANK49$9,645,289.4393.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION CENTER NATIONAL BANK1$208,718.472.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  51$10,266,854.40100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X7Z48 COLONIAL MORTGAGE SERVICE COMPANY OF AMERICA1$175,829.2314.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M&T BANK11$1,052,376.0585.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,228,205.28100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X7Z71 M&T BANK17$2,941,243.14100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$2,941,243.14100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X7ZD8 BAYSHORE MORTGAGE FUNDING, LLC1$414,926.963.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M&T BANK58$12,316,465.5896.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  59$12,731,392.54100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X7ZJ5 COMMONFUND MORTGAGE CORP1$323,592.364.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME LOAN INVESTMENT BANK, FSB1$137,683.651.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M&T BANK38$6,679,729.2593.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  40$7,141,005.26100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X7ZL0 AMERICAN MIDWEST MORTGAGE CORP1$81,555.601.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M&T BANK27$4,168,889.0898.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  28$4,250,444.68100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X7ZM8 M&T BANK23$4,039,489.91100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$4,039,489.91100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X7ZW6 M&T BANK28$4,800,094.68100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  28$4,800,094.68100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X7ZZ9 M&T BANK23$4,409,187.78100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$4,409,187.78100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X8T43 HOME LOAN INVESTMENT BANK, F.S.B1$301,492.761%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUICKEN LOANS INC119$29,877,634.8799%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  120$30,179,127.63100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X8T50 QUICKEN LOANS INC108$24,593,526.1798.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOVEREIGN LENDING GROUP INCORPORATED1$449,307.131.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  109$25,042,833.30100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X8T68 QUICKEN LOANS INC59$15,056,652.03100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  59$15,056,652.03100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X8T76 QUICKEN LOANS INC101$24,644,944.3298.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOVEREIGN LENDING GROUP INCORPORATED1$415,000.001.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  102$25,059,944.32100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X8T84 QUICKEN LOANS INC99$25,147,185.72100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  99$25,147,185.72100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X8VP3 BP FEDERAL CREDIT UNION2$275,500.003.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DISTINCTIVE HOME LENDING, INC1$261,600.003.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY ONE MORTGAGE, INC2$325,000.004.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTEGRITY FINANCIAL SERVICES, LLC1$336,000.004.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SERVICE MORTGAGE, INC1$218,000.003.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMELAND MORTGAGE, LLC1$143,450.002.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HS FINANCIAL SERVICES, INC1$100,000.001.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTELLIGENT INVESTMENTS, INC1$172,003.712.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAJESTY MORTGAGE INC1$215,000.003.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NYCB MORTGAGE COMPANY, LLC16$3,148,265.0245.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLUM DOG FINANCIAL, LLC1$102,550.001.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIME MORTGAGE CORP OF WISCONSIN1$148,800.002.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE ADVANTAGE MORTGAGE GROUP, INC1$348,000.005%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE SPECIALIST, LP2$431,500.006.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE VAULT MORTGAGE COMPANY1$218,670.623.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TYLAN MORTGAGE, LLC1$188,000.002.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U.S. MORTGAGE CORPORATION1$98,500.001.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY MORTGAGE FINANCIAL, LLC1$74,688.961.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINDOM CAPITAL, INC1$150,000.002.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  37$6,955,528.31100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X8VQ1 ACTION MORTGAGE, LLC1$175,500.0012.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KELLY STEPHENS MORTGAGE, INC1$112,500.008.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NYCB MORTGAGE COMPANY, LLC8$1,115,668.2379.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$1,403,668.23100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X8VR9 A.M. ROBBINS MORTGAGE, INC1$238,450.001.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMITY GROUP LLC1$144,364.080.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BP FEDERAL CREDIT UNION5$1,375,790.248.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EXCEL MORTGAGE NETWORK, INC2$545,050.003.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GL FINANCIAL SERVICES, LLC4$1,079,036.036.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANOVER MORTGAGE COMPANY1$123,815.220.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIGHLANDER MORTGAGE1$313,480.001.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERTRUST MORTGAGE, L. L. C1$224,000.001.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KELLY STEPHENS MORTGAGE, INC1$160,500.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LARABY FINANCIAL GROUP, INC1$370,522.172.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAIN STREET MORTGAGE COMPANY1$417,000.002.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NYCB MORTGAGE COMPANY, LLC33$9,774,645.4160.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPTIMA MORTGAGE CORPORATION1$181,555.111.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATTE RIVER MORTGAGE & INVESTMENTS, INC1$416,425.492.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SEATTLE PACIFIC MORTGAGE, INC1$100,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 US CAPITAL GROUP OF LOUISIANA, LLC1$144,178.810.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY MORTGAGE FINANCIAL, LLC3$662,729.544.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  59$16,271,542.10100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X8VS7 ACCESSONE MORTGAGE COMPANY, LLC3$329,250.001.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL FINANCIAL NETWORK, LLC2$402,400.002.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL ROCKIES MORTGAGE CORP1$393,753.982.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELINK MORTGAGE LLC1$292,086.031.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANOVER MORTGAGE COMPANY4$481,665.042.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIGHLANDER MORTGAGE2$443,920.002.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KELLY STEPHENS MORTGAGE, INC2$219,775.001.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LARABY FINANCIAL GROUP, INC1$101,250.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIFEWAY LENDING GROUP, INC3$486,624.422.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAC5 MORTGAGE, INC1$243,000.001.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOFFETT MORTGAGE COMPANY, LLC1$145,800.000.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NYCB MORTGAGE COMPANY, LLC48$12,713,313.5371.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OAK VALLEY MORTGAGE CORPORATION1$112,354.980.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATTE RIVER MORTGAGE & INVESTMENTS, INC2$381,400.002.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLUM DOG FINANCIAL, LLC2$295,800.001.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED CAPITAL MORTGAGE INC1$103,200.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MORTGAGE, LLC1$232,750.001.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY MORTGAGE FINANCIAL, LLC1$176,250.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINDOM CAPITAL, INC1$312,000.001.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  78$17,866,592.98100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X8VU2 1ST ALLIANCE MORTGAGE, LLC2$354,884.182.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AAXY LLC1$175,737.811.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACCESS CAPITAL FUNDING LLC3$628,876.794.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADELO MORTGAGE, INC2$555,963.123.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFI FINANCIAL, INC1$166,980.281.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HOME LENDING USA, LLC1$239,004.671.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SECURITY MORTGAGE CORP1$169,678.841.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIBM BANK2$364,443.472.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECTIONS EQUITY, LLC1$137,029.340.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DMD FINANCIAL CORPORATION2$443,660.222.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DSW MORTGAGE, INC1$182,728.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST COAST MORTGAGE AND FINANCIAL SERVICES, INC1$377,000.002.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMERCIAL BANK, N.A1$172,500.001.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST LENDING2$250,112.101.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORTUNE FINANCIAL INC2$748,801.104.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUIDANCE MORTGAGE LLC2$296,398.551.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRITY HOME LOAN OF CENTRAL FLORIDA, INC1$262,882.711.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J PHILIPS MORTGAGE, INC2$449,948.412.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAXMI NARAYAN ENTERPRISES INC1$224,200.001.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY FINANCIAL SERVICES, LLC2$582,304.543.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M2 LENDING SOLUTIONS, LLC1$162,821.931.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARKETLINE MORTGAGE, LLC1$220,323.071.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST REGIONAL BANK3$768,026.554.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE PROS, INC1$348,548.472.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MS FLYNN, INC. DBA KEYSTONE FINANCIAL SERVICES1$219,068.931.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NP, INC2$240,461.501.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NYCB MORTGAGE COMPANY, LLC10$2,180,307.0814.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SAIL MORTGAGE CORP1$122,151.560.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURE FINANCIAL SERVICES, INC1$351,267.812.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SKYLINE FINANCIAL GROUP, INC1$417,000.002.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SNARE & ASSOCIATES MORTGAGE SERVICES, LLC1$85,643.340.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN STAR CAPITAL LLC1$154,928.071%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWEETWATER HOME FINANCE OF HOUSTON, INC1$122,013.850.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOP ONE MORTGAGE, LLC2$244,572.491.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTLINE MORTGAGE INC1$205,128.171.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED CAPITAL MORTGAGE INC1$125,000.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MUTUAL FUNDING CORP4$625,342.024.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANKEEF FINANCIAL, LLC1$222,524.351.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTWOOD MORTGAGE, INC2$512,086.833.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTEX GROUP, LLC3$562,774.953.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ZEUS MORTGAGE, LTD4$648,756.424.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$159,309.061.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  75$15,481,190.58100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X8VV0 1ST ALLIANCE MORTGAGE, LLC1$211,714.440.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AAXY LLC2$531,678.481.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACTION MORTGAGE, LLC1$139,507.110.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADELO MORTGAGE, INC2$590,141.462.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFI FINANCIAL, INC1$290,108.691.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIED FIRST BANK, SB1$79,889.770.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN LENDING NETWORK, INC2$343,992.241.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN UNITED MORTGAGE CORPORATION1$516,787.021.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFUND HOME MORTGAGE, LLC1$335,200.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AUSTIN CAPITAL MORTGAGE, INC1$249,655.570.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BARTON HILLS MORTGAGE LLC2$514,180.461.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL CITY MORTGAGE INVESTMENTS, INC1$334,538.461.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMTOV MORTGAGE GROUP CORP1$113,846.440.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIBM BANK1$115,840.180.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS BANK & TRUST2$308,778.501.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY HOME LENDING, INC2$464,254.601.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DMD FINANCIAL CORPORATION5$1,768,115.856.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST COAST MORTGAGE AND FINANCIAL SERVICES, INC3$716,704.362.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANCORP1$623,140.302.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST LENDING2$535,597.341.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORTUNE FINANCIAL INC7$2,241,601.187.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEO MORTGAGE SERVICES, INC5$1,399,979.024.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GL FINANCIAL SERVICES, LLC1$163,365.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY FEDERAL FINANCIAL CORPORATION1$244,669.980.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUIDANCE MORTGAGE LLC1$364,000.001.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HELPBRINGER MORTGAGE SERVICES, INC1$221,485.030.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME USA MORTGAGE, INC2$373,952.851.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTAR MORTGAGE INC1$182,148.700.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDEAL LENDING SOLUTIONS, INC2$537,191.861.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRITY HOME LOAN OF CENTRAL FLORIDA, INC2$451,441.081.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J PHILIPS MORTGAGE, INC1$314,556.161.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 K&B CAPITAL CORP4$1,203,057.124.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAKEVIEW MORTGAGE, INC1$248,000.000.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LUCEY MORTGAGE CORPORATION1$174,957.040.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M2 LENDING SOLUTIONS, LLC2$474,214.611.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCGLONE MORTGAGE COMPANY, INC1$161,776.810.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST FAMILY LENDING CORPORATION1$292,871.951.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MISSOURI BANK & TRUST COMPANY OF KANSAS CITY1$319,529.011.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ASSOCIATES INC1$375,251.581.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE PROS, INC1$209,710.680.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MS FLYNN, INC. DBA KEYSTONE FINANCIAL SERVICES2$334,277.901.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NYCB MORTGAGE COMPANY, LLC7$1,898,563.106.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PIONEER BANK, SSB1$79,892.240.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATTE RIVER MORTGAGE & INVESTMENTS, INC1$361,500.001.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLUM DOG FINANCIAL, LLC1$417,000.001.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREFERRED HOME LENDING, LLC1$203,000.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REPUBLIC BANK, INC1$199,435.430.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIMPLY HOME LENDING, INC1$63,911.830.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SNARE & ASSOCIATES MORTGAGE SERVICES, LLC1$188,915.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING STATE BANK1$258,842.890.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNQUEST FUNDING, LLC7$2,150,335.727.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SWEETWATER HOME FINANCE OF HOUSTON, INC3$524,818.461.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SYMMETRY MORTGAGE CORP1$334,400.001.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS PROFESSIONAL MORTGAGE, LLC1$250,000.000.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE ADVANTAGE MORTGAGE GROUP, INC1$142,303.680.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTLINE MORTGAGE INC3$855,452.123%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MUTUAL FUNDING CORP6$1,048,926.303.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 US CAPITAL GROUP OF LOUISIANA, LLC1$74,898.980.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 US MORTGAGE NETWORK1$190,494.190.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$159,779.570.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  112$28,474,178.34100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X8VW8 1ST ALLIANCE MORTGAGE, LLC2$313,000.001.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 1ST TRUST MORTGAGE CORPORATION1$335,557.541.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACCESS CAPITAL FUNDING LLC1$385,514.361.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADELO MORTGAGE, INC3$892,224.053.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALL WESTERN MORTGAGE, INC1$415,044.281.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN LENDING NETWORK, INC1$193,750.280.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN LIBERTY MORTGAGE, INC1$389,600.001.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SECURITY MORTGAGE CORP1$128,084.920.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN UNITED MORTGAGE CORPORATION1$288,150.001.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AUSTIN CAPITAL MORTGAGE, INC1$251,668.151.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AVISTAR CAPITAL GROUP, LLC1$416,487.261.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF WALKER COUNTY1$139,827.860.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CALI-LAND, INC3$1,112,801.144.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHEMTOV MORTGAGE GROUP CORP1$253,780.301.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CIBM BANK3$888,334.713.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DMD FINANCIAL CORPORATION1$156,800.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DSW MORTGAGE, INC1$249,862.581.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST COAST MORTGAGE AND FINANCIAL SERVICES, INC2$449,061.281.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITABLE HOME MORTGAGE, INC1$125,000.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK, N.A1$241,000.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORTUNE FINANCIAL INC1$356,250.001.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUIDANCE MORTGAGE LLC2$372,402.941.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME USA MORTGAGE, INC1$168,527.780.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOUSTON HOME LOAN, INC1$160,200.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK2$565,250.002.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INFINITY MORTGAGE CORPORATION1$131,250.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INSC, INC1$129,000.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRITY HOME LOAN OF CENTRAL FLORIDA, INC2$403,798.301.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J PHILIPS MORTGAGE, INC3$484,014.432.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 K&B CAPITAL CORP2$572,099.002.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEND SMART MORTGAGE, LLC5$1,004,500.254.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY FINANCIAL SERVICES, LLC2$550,600.002.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M2 LENDING SOLUTIONS, LLC3$521,628.152.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST FAMILY LENDING CORPORATION2$234,275.991.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST REGIONAL BANK1$132,905.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE PROS, INC2$350,476.921.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NYCB MORTGAGE COMPANY, LLC7$2,728,453.2011.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEAK FINANCIAL GROUP, INC1$300,000.001.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREFERRED HOME LENDING, LLC1$298,400.001.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SEATTLE'S BEST MORTGAGE, INC1$285,425.001.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURE FINANCIAL SERVICES, INC1$366,548.751.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIMPLY HOME LENDING, INC3$751,650.873.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOLUTIONS FINANCIAL MORTGAGE COMPANY4$988,419.854.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNQUEST FUNDING, LLC1$285,831.591.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SYMMETRY MORTGAGE CORP1$119,852.450.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS LOAN STAR, INC3$773,037.023.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS PROFESSIONAL MORTGAGE, LLC1$223,500.000.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS STATE HOME LOANS, INC1$266,400.001.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTLINE MORTGAGE INC2$583,350.362.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED MUTUAL FUNDING CORP2$613,600.002.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VELOCITY FINANCIAL, LLC1$194,005.610.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTEX GROUP, LLC1$270,750.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ZEUS MORTGAGE, LTD1$127,093.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  91$22,939,045.17100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X8VX6 AMERICAN LIBERTY MORTGAGE, INC1$175,443.9510.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BEST RATE FINANCE AND REALTY, INC1$185,027.4211.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST COAST MORTGAGE AND FINANCIAL SERVICES, INC1$202,023.0112.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 K&B CAPITAL CORP1$123,608.067.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M2 LENDING SOLUTIONS, LLC1$203,909.7012.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD MORTGAGE LLC1$246,905.0014.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NYCB MORTGAGE COMPANY, LLC1$353,958.9521.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOLUTIONS FINANCIAL MORTGAGE COMPANY1$187,000.0011.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,677,876.09100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9Q28 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE15$1,442,063.49100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$1,442,063.49100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9Q36 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE10$1,327,879.63100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$1,327,879.63100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9QE2 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE200$38,495,149.69100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  200$38,495,149.69100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9QP7 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE35$5,987,320.69100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  35$5,987,320.69100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9QQ5 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE81$19,845,053.72100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  81$19,845,053.72100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9QS1 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE28$3,627,406.30100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  28$3,627,406.30100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9QT9 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE27$1,601,254.50100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$1,601,254.50100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9QU6 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE80$5,032,465.44100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  80$5,032,465.44100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9QV4 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE16$1,022,906.07100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$1,022,906.07100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9QW2 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE7$1,160,889.96100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,160,889.96100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9QX0 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE8$1,013,075.98100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,013,075.98100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9QY8 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE23$2,212,551.06100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$2,212,551.06100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9QZ5 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE19$1,923,931.94100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$1,923,931.94100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9XS3 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE22$1,284,788.44100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$1,284,788.44100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9XT1 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE40$6,274,487.79100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  40$6,274,487.79100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9XU8 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE14$1,468,723.65100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,468,723.65100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9XV6 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE14$1,807,176.37100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,807,176.37100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138X9XW4 REGIONS BANK DBA REGIONS MORTGAGE10$1,009,648.91100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$1,009,648.91100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XBDL5 NAVY FEDERAL CREDIT UNION11$1,473,696.50100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$1,473,696.50100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XBDM3 NAVY FEDERAL CREDIT UNION17$1,440,218.08100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$1,440,218.08100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XBDN1 NAVY FEDERAL CREDIT UNION38$9,844,537.45100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  38$9,844,537.45100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XBDP6 NAVY FEDERAL CREDIT UNION11$2,969,251.33100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$2,969,251.33100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XBDQ4 NAVY FEDERAL CREDIT UNION7$1,119,356.07100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,119,356.07100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XBDR2 NAVY FEDERAL CREDIT UNION12$2,342,095.16100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$2,342,095.16100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XBRG1 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK30$4,639,488.91100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  30$4,639,488.91100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XBRH9 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK93$16,672,703.56100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  93$16,672,703.56100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XBRJ5 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK43$2,797,398.10100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  43$2,797,398.10100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XBRK2 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK32$3,086,331.43100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  32$3,086,331.43100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XBRL0 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK12$2,117,543.47100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$2,117,543.47100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XBRM8 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK23$1,495,164.04100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$1,495,164.04100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XBRN6 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK76$9,268,472.02100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  76$9,268,472.02100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XBRP1 THE HUNTINGTON NATIONAL BANK58$5,709,952.51100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  58$5,709,952.51100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XCBY7 1ST ALLIANCE MORTGAGE, LLC1$65,600.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 A1 MORTGAGE GROUP LLC, A MISSOURI LLC1$130,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AAA CAPITAL INVESTMENT, INC1$150,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AAA CAPITAL INVESTMENT, INC, A CALIFORNIA CORPORATION2$665,860.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AAXY LLC, DBA AUSTIN FIRST MORTGAGE2$225,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AAXY,LLC DBA AUSTIN FIRST MORTGAGE1$145,500.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ABSOLUTE LENDING GROUP LLC, A TEXAS LLC1$313,500.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORP, A NEW YORK CORPORATION1$324,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORP, A NEW YOURK CORPORATION1$270,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACG FUNDING INC. , A CALIFORNIA CORPORATION1$348,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADK BANCORP INC, A CALIFORNIA CORPOATION1$224,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVISORS CAPITAL, INC. , A MICHIGAN CORPORATION1$182,850.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFFINITY MORTGAGE LLC, A KANSAS LLC1$213,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALKAN MORTGAGE CORPORATION DBA CERTIFIED MORTGAGE PLANNERS1$110,400.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIED FIRST BANK, SB2$291,842.580.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIBEST MORTGAGE LLC, A FLORIDA LLC1$97,650.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCING CORPORATION, A CORPORATION1$417,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN HOMESTEAD MORTGAGE, LLC, A MONTANA LLC1$159,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN LIBERTY MORTGAGE, INC, A COLORADO CORPORATION1$82,320.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN MORTGAGE & EQUITY CONSULTANTS, INC., A MINNESOTA CO3$405,700.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PREFERRED LENDING3$810,425.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAS MORTGAGE PROFESSIONALS, LLC, A FLORIDA CORPORATION1$378,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL, INC, A CORPORATION1$278,500.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFUND HOME MORTGAGE LLC1$140,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMISTAD BANK, A TEXAS STATE CHARTERED BANK2$308,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANCHOR FUNDING INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$176,500.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANDERSON FINANCIAL GROUP INC., THE, A ILLINOIS CORPORATION1$69,700.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 APPROVED MORTGAGE CORPORATION, A FLORIDA CORPORATION1$166,725.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARCSTONE FINANCIAL INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$479,400.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK MORTGAGE, INC. , A NEW JERSEY CORPORATION1$320,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSENT INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$335,350.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASSURANCE FINANCIAL GROUP, LLC2$359,367.510.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AUGUSTA FINANCIAL INC., A CALIFORNIA CORPORATION5$1,919,007.041.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKLINE MORTGAGE CORPORATION, A SOUTH CAROLINA CORPORATION1$111,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BCK CAPITAL INC, AN OREGON CORPORATION1$120,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLUE BRICK FINANCIAL LLC, A ARIZONA LLC1$210,800.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLUE SKY MORTGAGE COMPANY, A TEXAS CORPORATION1$337,500.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLUE STAR RESIDENTIAL LENDING, INC1$198,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRIDGEVIEW MORTGAGE CORP, A NEW YORK CORPORATION2$626,000.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BUENA VISTA GROUP, LLC, A FLORIDA LLC1$112,500.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 C & T MORTGAGE INC, A TEXAS CORPORATION1$140,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CALABASAS FUNDING CORPORATION, DBA CFC MORTGAGE BANKERS, A C2$737,382.260.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CALIFORNIA CONSUMER LENDING, A CALIFORNIA CORPORATION1$625,500.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CALLISTO GROUP INC., DBA METRO LENDING SERVICES, A CALIFORNI1$334,800.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL EDUCATORS FEDERAL CREDIT UNION, A IDAHO CREDIT UNION1$59,796.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CASTLE ROCK MORTGAGE, LLC1$180,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CATALYST MORTGAGE1$157,500.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC NATIONAL BANK1$360,545.810.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC NATIONAL BANK, A FLORIDA NATIONAL BANK1$408,500.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTRAL NATIONAL BANK1$331,850.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHARTERBANK, A GEORGIA SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION1$110,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHOICE LENDING CORP, A CALIFORNIA CORPORATION1$247,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHRISTENSEN FINANCIAL, INC, A FLORDIA CORPORATION1$299,250.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHRISTENSEN FINANCIAL, INC., A FLORIDA CORPORATION2$670,000.000.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLASSIC NY MORTGAGE, LLC, A NEW JERSEY CORPORATION1$412,500.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLORADO HOME MORTGAGES INC, A COLORADO CORPORATION1$278,907.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLUMBIA MORTGAGE INC, A IDAHO CORPORATION1$245,100.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCIAL BANK DBA MONARCH MORTGAGE, A FEDERALLY CHARTERED1$321,925.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY MORTGAGE LLC, A MARYLAND LLC1$213,500.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONSOLIDATED FEDERAL CREDIT UNION, A OREGON CREDIT UNION2$484,750.000.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE, LLC, A WISCONSIN LLC1$164,900.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CRYSTAL CLEAR MORTGAGE, LLC, A TEXAS CORPORATION3$551,363.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CTC MORTGAGE COMPANY LLC, A DELAWARE LLC2$599,208.450.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERT CANYON MORTGAGE CO. LLC, A WASHINGTON LLC1$134,320.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION2$392,133.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECT HOME LOANS, LLC, A NORTH CAROLINA LLC1$220,400.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECT LENDERS, LLC1$276,400.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DMDC INVESTMENTS, A CALIFORNIA CORPORATION1$585,000.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DMDC INVESTMENTS, A CALIFORNIA CORPORATION1$250,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOMINION CAPITAL MORTGAGE INC., A VIRGINIA CORPORATION1$221,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DOMINON CAPITAL MORTGAGE INC., A VIRGINA CORPORATION1$235,200.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST COAST CAPITAL CORP, A NEW YORK CORPORATION1$278,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMERY FEDERAL CREDIT UNION, AN OHIO CREDIT UNION1$163,279.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EMPIREAMERICA, A CALIFORNIA CORPORATION1$226,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENDEAVOR CAPITAL LLC D/B/A GRANNY8 MORTGAGE1$144,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENTERPRISE BANK, A STATE CHARTER1$358,639.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUIFUND MORTGAGE1$277,100.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITABLE HOME MORTGAGE INC, ARIZONA CORPORATION1$242,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITABLE MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$93,575.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVESHAM MORTGAGE, LLC, A NEW JERSEY LLC1$152,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY ASSET CORPORATION, A MARYLAND CORPORATION1$588,000.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY FUNDING GROUP INC, A FLORIDA CORPORATION6$1,062,600.690.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION2$476,607.460.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAMILY FIRST MORTGAGE, INC2$411,825.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FARMER AND MERCHANTS BANK OF LONG BEACH, A CALIFORNIA CORPOR1$500,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FFSI, INC, A CORPORATION2$613,620.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FFSI, INC., A CORPORATION1$332,500.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY BANCORP, A CALIFORNIA CORPORATION2$695,000.000.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCIAL DYNAMICS, INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$187,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY BANK1$114,950.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COSMOPOLITAN MORTGAGE INC, AN ILLINOIS CORPORATION1$231,968.500.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST EQUITY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC, A MICHIGAN CORPORATI1$76,125.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL SERVICES, INC., A CORPORATION2$553,550.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST IMPERIAL MORTGAGE, INC3$930,500.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST LIBERTY FINANCIAL GROUP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMP3$770,000.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST LIBERTY GROUP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$189,899.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE SOLUTIONS, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATI1$212,800.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OHIO HOME FINANCE INC., A OHIO CORPORATION4$994,900.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST OPTION MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY2$444,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL, INC, A CALIFORNIA CORPORATION2$574,455.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST VOLUNTEER BANK, A CORPORATION1$248,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST WHOLESALE LENDING INC, A CALIFORNIA CORPORATION3$948,000.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR BANK, FSB, A FEDERALLY CHARTERED SAVINGS BANK108$26,046,377.0121.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTONE FINANCIAL SERVICES, INC, A TEXAS CORPORATION2$601,500.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORTREN FUNDING LLC, A NEW JERSEY LLC1$60,000.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FOUNDATION MORTGAGE CORPORATION, A FLORIDA CORPORATION1$350,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FREEDOM LENDING LLC, A NEBRASKA LIMITED PARTNERSHIP1$157,600.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FSGBANK, NA, A TENNESSEE NATIONAL BANK1$126,400.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY BANK MORTGAGE, INC1$129,233.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENERAL MORTGAGE CAPITAL CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATI1$500,000.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GIANT REALTY INCORPORATED, A CALIFORNIA CORPORATION1$248,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GLOBAL EQUITY FINANCE, INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$277,950.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GLOBAL HOME FINANCE, INC, A TEXAS SOLE PROPRIETOR1$260,000.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD STAR MORTGAGE FINANCAIL GROUP, CORPORATION1$48,000.000.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP, CORPORATION6$1,324,521.751.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP, CORPORATION, A MICHIGAN1$128,250.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDEN EMPIRE MORTGAGE, INC. DBA PACIFIC FUNDING GROUP, A C1$350,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDWATER BANK, N.A., A CORPORATION1$110,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOODMORTGAGE.COM, A CORPORATION2$246,100.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOOGAIN INC., A CORPORATION2$550,000.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRADIENT HOME MORTGAGE, LLC, A MINNESOTA LLC1$118,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRAND CASTLE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION2$750,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRANITE MORTGAGE COMPANY, INC, A MINNESOTA CORPORATION1$73,430.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRANITE STATE MORTGAGE CORP. , A NEW HAMPSHIRE CORPORATION1$410,400.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT LAKES HOME MORTGAGE, INC., A ILLINOIS CORPORATION1$219,270.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT PLAINS NATIONAL BANK, A NATIONAL BANK6$1,229,773.791%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREENCHOICE BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK1$144,817.570.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY FEDERAL FINANCIAL CORP, A CONNECTICUT CORPORATION1$133,600.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY FEDERAL MORTGAGE LLC1$360,409.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUM TREE MORTGAGE, LLC, A MISSISSIPPI CORPORATION1$240,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$108,400.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HEARTLAND HOME MORTGAGE LLC1$127,250.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGE BANK OF NEVADA, A NEVADA STATE CHARTERED BANK1$95,315.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HI-TECH MORTGAGE, INC, A ARIZONA CORPORATION1$191,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FINANCING INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$464,400.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME LOAN INVESTMENT BANK, A FEDERALLY CHARTERED SAVINGS BAN1$206,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME STAR FUNDING, A FLORIDA CORPORATION1$417,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMELINK MORTGAGAE INC, A WASHINGTON CORPORATION2$476,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMELINK MORTGAGE INC, A WASHINGTON CORPORATION1$72,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS MORTGAGE OF AMERICA, INC DBA FOUNDATION FINANCIAL3$395,690.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEPROMISE CORPORATION1$194,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMES MORTGAGE, LLC, A MINNESOTA LLC1$368,178.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTAR MORTGAGE INC, A RHODE ISLAND CORPORATION2$287,960.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETOWN MORTGAGE CO., INC1$168,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETOWN MORTGAGE COMPANY INC, A TEXAS CORPORATION3$541,650.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMUSA, INC DBA FOUNDATION FINANCIAL GROUP1$215,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON BANK SSB, A TEXAS STATE SAVINGS BANK1$145,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON COMMUNITY BANK, A ARIZONA STATE CHARTERED BANK1$184,973.870.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IAB FINANCIAL BANK, A FEDERALLY CHARTERED SAVINGS BANK1$112,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ICC MORTGAGE SERVICES, A NEW YORK CORPORATION3$1,117,990.000.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ICC MORTGAGE SREVICES, A NEW YORK CORPORATION1$380,000.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IDAHO STATE UNIVERSITY FEDERAL CREDIT UNION1$56,525.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IKON FINANCIAL GROUP, LLC, A SOUTH CAROLINA LIMITED PARTNERS1$247,500.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IKON FINANCIAL GROUP, LLC, A SOUTH CAROLINA LMITED PARTNERSH1$290,500.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT BANK5$1,156,718.320.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INFINITY FUNDING PLC, AN ARIZONA LIMITED LIABILITY COMPANY1$100,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRITY FINANCIAL SERVICES OF TAMPA BAY, INC., A FLORIDA C1$264,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRITY HOME LOAN OF CENTRAL FLORIDA, A FLORIDA CORPORATIO1$121,125.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRITY HOME LOAN OF CENTRAL FLORIDA, INC, A FLORIDA CORPO1$212,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IVY MORTGAGE, INC., A MARYLAND CORPORATION2$532,500.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J & P REAL ESTATE SERVICES INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$412,500.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J. S. SHIRK & ASSOCIATES, INC., A FLORIDA CORPORATION CFL1$165,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J.S. SHIRK & ASSOCIATES, INC., A FLORIDA CORPORATION CFL1$169,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JJST CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION1$177,000.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JOURNEY FINANCIAL, LLC, A CORPORATION1$371,910.660.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 K & B CAPITAL CORP, A FLORIDA CORPORATION2$432,070.000.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KM CAPITAL MANAGEMENT INC., A ALASKA CORPORATION1$234,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KOHLER CREDIT UNION, A WISCONSIN CREDIT UNION2$220,400.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KWIK MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$118,800.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEND TO AMERICA INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$235,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENDING SOLUTIONS, INC. DBA LSI MORTGAGE PLUS, A GEORGIA CO1$243,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENDING SOLUTIONS, INC. DBA LSI MORTGAGE PLUS, A GEORGIA COR4$868,650.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENDINS SOLUTIONS, INC. DBA LSI MORTGAGE PLUS, A GEORGIA COR1$73,600.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEVEL ONE BANK, A MICHIGAN STATE CHARTERED BANK1$134,140.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY MORTGAGE LENDING, A FLORIDA CORPORATION1$64,600.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LINCOLN CAPITAL ADVISORS LLC, A GEORGIA LLC1$92,625.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOANCORP FINANCIAL INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$417,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOANLEADERS OF AMERICA INC, A CALIFORNIA CORPORATION4$974,200.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOANLEADERS OF AMERICA INC,A CALIFORNIA CORPORATION1$236,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LOANLENDERS OF AMERICA INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$195,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LONE STAR BANK, S.S.B1$78,420.700.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LPMC, LLC, A ORGON LLC1$89,900.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M=ES2 ASSOCIATES MORTGAGE COMPANY, A TEXAS CORPORATION1$104,500.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAC5 MORTGAGE INC, A COLORADO CORPORATION2$501,600.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAINSTREET COMMUNITY BANK OF FLORIDA, A FLORIDA CORPORATION1$63,750.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANN MORTGAGE, LLC, DBA GUFFEY HOME LOANS, A LIMITED LIABILI1$108,500.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MATTAMY HOME FUNDING , LLC , A FLORIDA LLC1$192,805.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MATTAMY HOME FUNDING, LLC, A FLORIDA LLC3$679,335.000.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MBS CAPITAL GROUP INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$184,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCGLONE MORTGAGE, A WISCONSIN CORPORATION2$228,450.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN FINANCIAL MORTGAGE COMPANY, A MINNESOTA CORPORA1$149,340.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$315,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MFG FUNDING INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$400,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ALANTA LLC, A GEORGIA LLC1$347,961.960.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE FACTORY, INC, A TEXAS CORPORATION1$133,500.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE FIRST CORPORATION, AN OREGON CORPORATION1$109,875.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE MASTER, INC1$267,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE OPTIONS, INC, A SOUTH CAROLINA CORPORATION1$118,750.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS LLC, A NEVADA LLC1$147,250.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SPECIALISTS INCORPORATED, A MICHIGAN CORPORATION1$214,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE WORKD BANKERS INC, A NEW YORK CORPORATION1$76,500.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWIDE FUNDING GROUP CROP, A CALIFORNIA CORPORATION1$304,100.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONWODE FUNDING GROUP CORP, A CALIFORNIA CORPORATION1$250,325.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD LOANS, A ILLINOIS CORPORATION1$52,250.000.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORHOOD LOANS, A ILLINOIS CORPORATION1$168,750.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK CAPITAL FUNDING CORPORATION, NMLS#11712, A NEVADA C1$203,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK CAPITAL FUNDING CORPORATION, NMLS#11712, A NEVADA CO1$455,426.290.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW EXECUTIVE MORTGAGE LLC, A MICHIGAN LLC1$64,000.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW EXECUTIVE MORTGAGE LLC, A MICHIGAN LLC1$57,950.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH AMERICAN SAVINGS BANK, FSB3$797,230.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHERN SIERRA FINANCIAL SERVICES, A CALIFORNIA CORPORATION2$660,750.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHPIONT MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$161,766.180.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHPOINT MORTGAGE, INC., A CORPORATION4$571,679.400.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST EQUITY SOLUTIONS, INC, A WASHINGTON CORPORATION1$40,000.000.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OAK MORTGAGE GROUP, INC3$542,400.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OCEAN BANK, A FLORIDA STATE CHARTERED BANK1$72,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OCEAN BANK, A FLORIDA STATE CHARTERED BANK1$140,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OGLETHORPE MORTGAGE COMPANY INC, A GEORGIA CORPORATION1$101,175.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OMNI-FUND, INC, A CALIFORNIA CORPORATION4$1,440,380.701.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPENGATE LOANS INC., A DELAWARE CORPORATION1$133,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPTIMUM FIRST, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$156,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$204,000.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE MORTGAGE GROUP, LLC, A LOUISIANA LLC1$256,500.000.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PIONEER BANK, SSB1$196,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAINS COMMERCE BANK, A CORPORATION1$299,687.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLARIS HOME FUNDING CORP, A FLORIDA CORPORATION1$132,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRAIRIE MOUNTAIN BANK, A MONTANA STATE CHARTERED BANK1$153,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER LENDING LLC, A LOISIANA LLC1$109,509.650.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER LENDING, LLC, A LOUISIANA LLC1$165,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER MORTGAGE ADVISORS, LLC, A NEW MEXICO LLC1$134,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRESTON HOLLOW FINANCIAL SERVICES, INC., A TEXAS CORPORATION1$106,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY PARTNERS, A CALIFORNIA CORPORATION2$466,500.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROFESSIONAL MORTGAGE SOLUTIONS INC, AN ILLINOIS CORPORATION1$175,875.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT FINANCIAL GROUP INC., A CALIFORNIA CORPORATION3$858,900.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROVIDENCE BANK, A MISSOURI BANKING CORPORATION1$417,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RATE RABBIT HOME LOANS1$268,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REAL ESTATE 100., A CALIFORNIA CORPORATION1$268,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REDWOOD CAPITAL, INC, A MARYLAND CORPORATION1$379,116.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGENT FINANCIAL GROUP INC, A NEBRASKA CORPORATION1$82,650.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RGBW INC, A OREGON CORPORATION1$220,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROSCOE STATE BANK1$82,500.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ROYAL UNITED MORTGAGE LLC1$150,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUBICON MORTGAGE ADVISORS, LLC, A MINNESOTA LLC1$48,750.000.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCENIC OAKS FUNDING, A CALIFORNIA CORPORATION1$287,960.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCHWERTNER STATE BANK1$323,000.000.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURE FINANCIAL SERVICES, INC, A TEXAS CORPORATION1$330,922.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA SECURE MORTGAGE COMPANY1$138,800.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURE FINANCIAL SERVICES, INC., A TEXAS CORPORATION1$380,350.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SELECT FINANCIAL MORTGAGE, A RHODE ISLAND CORPORATION1$240,000.000.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SELECT FINANCIAL MORTGAGE, A RHODE ISLAND CORPORATION3$674,000.000.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SFMC FUNDING INC., A NEW MEXICO CORPORATION1$391,926.380.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVERCREEK FINANCE CORP., A ILLINOIS CORPORATION1$224,000.000.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SNARE AND ASSOCIATES MORTGAGE SERVICES LLC, A PENNSYLVANIA L2$165,500.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOMERSET LENDING CORP, A MICHIGAN CORPORATION3$336,850.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SPD MORTGAGE INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$415,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STEWARDS OF CAPITAL AND CO, LLC, A FLORIDA LLC1$130,000.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STRATEGIC LENDING GROUP INCORPORATED3$501,189.470.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STRATIS FINANCIAL CORP1$360,000.000.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STRATIS FINANCIAL CORP, A CALIFORNIA CORPORATION4$1,911,110.621.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN VALLEY MORTGAGE SERVICES LLC, A UTAH LLC1$173,850.000.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TANDEM MORTGAGE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$230,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TAYLOR MORRISON HOME FUNDING, A FLORIDA LLC1$140,364.000.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TAYLOR MORRISON HOME FUNDING, A FLORDIA LLC1$206,014.000.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TAYLOR MORRISON HOME FUNDING, A FLORIDA LLC12$3,734,215.273.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS PREMIER MORTGAGE INC, A TEXAS CORPORATION1$112,400.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS STATE HOME LOANS, INC1$111,200.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE ANDERSON FINANCIAL GROUP, INC., A CORPORATION1$62,865.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE HORN FUNDING CORP, A COLORADO CORPORATION2$579,855.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE FIRM, INC., A CORPORATION1$185,867.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE X-CHANGE, A TEXAS CORPORATION1$417,000.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOP WORLD INVESTMENT INC, A CALIFORNIA CORPORATION2$748,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRI-EMERALD FINANCIAL GROUP, INC, A DELAWARE CORPORATION1$179,518.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUE NORTH MORTGAGE, LLC, A ARIZONA LLC1$180,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUSTWORTHY MORTGAGE CORP1$264,000.000.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION CENTER NATIONAL BANK, A FEDERAL BANK1$154,000.000.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED AMERICAN MORTGAGE CORP, A CALIFORNIA CORPORATION5$2,315,500.001.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 US WIDE FINANCIAL LLC, A MISSOURI LLC1$285,000.000.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY BANK, AN ILLINOIS CORPORATION1$58,000.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VERUS BANK, A KANSAS BANKING CORPORATION1$83,885.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VICTORIA FINANCIAL CORP, A CALFORNIA CORPORATION1$302,000.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VICTORIA FINANCIAL CORP, A CALIFORNIA CORPORATION2$478,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VINSON MORTGAGE SERVICES, INC, A MISSOURI CORPORATION4$615,830.000.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERMARK CAPITAL INC, A CALIFORNIA CORPORATION2$1,083,915.500.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WORLD WIDE CREDIT CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION3$1,253,000.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  520$122,714,919.39100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XCBZ4 AAA CAPITAL INVESTMENT, INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$300,000.001.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AAXY LLC, DBA AUSTIN FIRST MORTGAGE1$259,900.001.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALBANY NORTHSIDE MORTGAGE, A GEORGIA CORPORATION1$96,500.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAS MORTGAGE PROFESSIONALS, LLC, A FLORIDA CORPORATION1$238,500.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKWEST, INC1$84,717.460.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLUE BRICK FINANCIAL LLC, A ARIZONA LLC1$237,000.001.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CALIFORNIA FINANCIAL AND REAL ESTATE CENTER, INC, A CALIFORN1$220,000.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAMBRIA FINANCIAL GROUP LLC, A MINNESOTA LLC1$85,600.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPSTONE DIRECT, INC1$291,000.001.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CF FUNDING, CORPORATION, A ILLINOIS CORPORATION1$365,000.001.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHARTERBANK, A GEORGIA SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION1$99,900.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLARK FINANCIAL GROUP LLC, A MICHIGAN LLC1$55,500.000.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DESERET FIRST CREDIT UNION, A UTAH CREDIT UNION2$538,596.542.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAST STAR MORTGAGE, A CALIFORNIA CORPORATION1$259,500.001.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY ASSET CORPORATION, A MARYLAND CORPORATION1$264,600.001.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FFSI, INC, A CORPORATION1$180,000.000.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FFSI, INC., A CORPORATION1$440,100.002.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK, A CORPORATION2$525,000.002.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONWIDE LENDING, INC1$209,000.001.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAGSTAR BANK, FSB, A FEDERALLY CHARTERED SAVINGS BANK33$6,759,474.0033.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FORTREN FUNDING LLC, A NEW JERSEY LLC1$162,700.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENEVA FINANCIAL LLC, A ARIZONA LLC1$157,600.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GIANT REALTY INCORPORATED, A CALIFORNIA CORPORATION1$165,000.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRAND CASTLE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION2$305,000.001.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT LAKES HOME MORTGAGE, INC., A ILLINOIS CORPORATION1$136,000.000.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY FEDERAL MORTGAGE LLC1$187,940.000.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$212,600.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGE BANK OF NEVADA, A NEVADA STATE CHARTERED BANK1$199,200.000.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMELINK MORTGAGE INC, A WASHINGTON CORPORATION1$350,000.001.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETOWN AMERICA INCORPORATED1$332,000.001.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INDEPENDENT MORTGAGE, LLC, A IOWA LIMITED PARTNERSHIP1$152,000.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRITY FINANCIAL SERVICES OF TAMPA BAY, INC., A FLORIDA C1$417,000.002.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INVICTA MORTGAGE GROUP, A PENNSYLVANIA CORPORATION1$191,800.000.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IVY MORTGAGE, INC., A MARYLAND CORPORATION1$265,850.001.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J & P REAL ESTATE SERVICES INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$305,000.001.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENDERFI, INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$161,405.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENDING SOLUTIONS, INC. DBA LSI MORTGAGE PLUS, A GEORGIA C1$135,300.000.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LENDING SOLUTIONS, INC. DBA LSI MORTGAGE PLUS, A GEORGIA CO1$134,017.390.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAPLE MORTGAGE CORPORATION, A MICHIGAN CORPORATION1$230,000.001.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MATTAMY HOME FUNDING, LLC, A FLORIDA LLC1$200,000.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDWEST MORTGAGE CAPITAL, LLC, A MISSOURI LIMITED LIABILITY1$112,993.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK CAPITAL FUNDING CORPORATION, NMLS #11712, A NEVADA C1$179,200.000.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK CAPITAL FUNDING CORPORATION, NMLS#11712, A NEVADA CO1$483,400.002.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OC CAPITAL REALTY, INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$285,000.001.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPTIMUM FIRST, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$169,500.000.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIME ONE MORTGAGE CORP, A WASHINGTON CORPORATION1$86,900.000.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT FINANCIAL GROUP INC. ,A CALIFORNIA CORPORATION1$248,000.001.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESOURCE LENDERS, INC.- A CALIFORNIA CORPORATION, W CFL #601$220,000.001.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STRATEGIC LENDING GROUP INCORPOATED1$204,200.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TAYLOR MORRISON HOME FUNDING, A FLORIDA LLC1$251,000.001.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE ANDERSON FINANCIAL GROUP, INC., AN IL CORPORATION1$230,000.001.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOP ONE MORTGAGE, LLC, A TEXAS LLC1$275,000.001.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOP WORLD INVESTMENT INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$417,000.002.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED AMERICAN MORTGAGE CORP, A CALIFORNIA CORPORATION1$200,000.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED PACIFIC REALTY & INVESTMENT INC, A CALIFORNIA CORPORA3$515,000.002.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERMARK CAPITAL INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$162,000.000.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTERN MORTGAGE CO, A TEXAS CORPORATION2$342,425.001.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  95$20,291,918.39100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XCQB1 AAXY L.L.C1$416,438.291.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACCUNET MORTGAGE LLC3$770,934.262.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLIED FIRST BANK, SB1$203,436.880.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK1$246,160.390.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK & TRUST COMPANY, INC1$155,190.670.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN LENDING NETWORK, INC1$363,078.271.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANCHOR BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$147,200.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BALTIMORE COUNTY EMPLOYEES FCU1$394,467.921.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE PACIFIC1$120,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BERKSHIRE BANK3$946,633.693.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRIDGEVIEW BANK MORTGAGE COMPANY, LLC4$1,160,104.964.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRITTON AND KOONTZ BANK, NA1$155,485.490.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CERTUSBANK, NATIONAL ASSOCIATION1$191,182.610.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CF BANK1$111,431.070.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLONIAL NATIONAL MORTGAGE, A DIVISION OF COLONIAL SAVINGS1$449,393.851.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMONWEALTH MORTGAGE, LLC1$368,957.341.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY HOME LENDING, INC3$952,007.253.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORPORATE INVESTORS MORTGAGE GROUP, INC1$181,400.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORRIDOR MORTGAGE COMPANY LLC DBA FIRST AMERICAN MORTGAGE LL1$282,618.790.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORRIDOR MORTGAGE GROUP, INC1$271,633.610.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CREDIT UNION MORTGAGE ASSOCIATION, INC3$725,297.122.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECTORS FINANCIAL GROUP1$322,654.851.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAGLEBANK1$406,366.871.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTENNIAL MORTGAGE CORPORATION3$832,471.372.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOPE MORTGAGES, INC1$190,237.540.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRB - FEDERAL CREDIT UNION1$416,425.491.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRONTIER BANK1$156,104.630.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD COAST BANK1$416,438.291.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREEN TREE SERVICING LLC22$6,328,280.3222.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INSIGHT BANK1$223,891.110.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRA MORTGAGE CORP1$144,795.700.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LYC MORTGAGE, LLC1$343,515.301.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARKET MORTGAGE CO., LTD1$140,206.570.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARKETPLACE HOME MORTGAGE, LLC3$755,862.722.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIDIAN BANK2$391,360.071.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MIDTOWN BANK & TRUST COMPANY1$416,382.441.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN HOME LOAN FUNDING CORPORATION1$284,616.100.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE MASTER, INC4$960,609.443.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW FED MORTGAGE, CORP2$599,663.842.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORPORATION2$508,174.761.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OAK MORTGAGE COMPANY, LLC2$407,446.361.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC HORIZON BANCORP, INC1$367,000.001.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUAD CITY BANK AND TRUST COMPANY1$167,773.700.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL HOME MORTGAGE CORPORATION2$794,916.612.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE SERVICES, INC3$643,628.772.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHAMROCK FINANCIAL CORPORATION1$178,928.720.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHWEST BANK1$367,004.971.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STOCKTON MORTGAGE CORPORATION1$167,773.700.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE CORPORATION1$215,146.800.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE EQUITABLE MORTGAGE CORPORATION1$134,494.450.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FEDERAL SAVINGS BANK1$339,082.351.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST NATIONAL BANK OF LAYTON2$408,852.501.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRIDENT MORTGAGE COMPANY, LP3$622,305.382.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNION COMMUNITY BANK1$180,151.460.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL LENDING CORPORATION2$539,272.611.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VALLEY BANK1$264,725.000.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANTAGESOUTH BANK2$391,659.661.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  108$28,641,272.91100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDME7 PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC10$1,100,472.24100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$1,100,472.24100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDP79 HOMESTREET BANK, A WASHINGTON STATE CHARTERED SAVINGS BANK10$2,710,138.0087.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC, A DELAWARE SERIES LIMITED LIABILITY COMPANY2$380,286.2912.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$3,090,424.29100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDP87 HOMESTREET BANK, A WASHINGTON STATE CHARTERED SAVINGS BANK13$1,255,096.6581.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC, A DELAWARE SERIES LIMITED LIABILITY COMPANY3$288,443.1018.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$1,543,539.75100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDP95 HOMESTREET BANK, A WASHINGTON STATE CHARTERED SAVINGS BANK12$1,650,794.0085.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC, A DELAWARE SERIES LIMITED LIABILITY COMPANY2$282,305.7714.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,933,099.77100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDQA1 HOMESTREET BANK, (PASADENA)1$336,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK, A WASHINGTON STATE CHARTERED SAVINGS BANK126$36,258,117.3390.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC, A DELAWARE SERIES LIMITED LIABILITY COMPANY15$3,674,729.279.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  142$40,268,846.60100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDQB9 HOMESTREET BANK, A WASHINGTON STATE CHARTERED SAVINGS BANK12$1,218,992.4384.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC, A DELAWARE SERIES LIMITED LIABILITY COMPANY2$229,896.6815.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,448,889.11100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDQC7 HOMESTREET BANK, (TACOMA BRANCH)1$221,000.007.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK, A WASHINGTON STATE CHARTERED SAVINGS BANK8$2,250,859.0080.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC, A DELAWARE SERIES LIMITED LIABILITY COMPANY1$313,500.0011.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$2,785,359.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDQE3 HOMESTREET BANK, (BELLEVUE CENTRAL BRANCH)1$80,964.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK, A WASHINGTON STATE CHARTERED SAVINGS BANK73$18,377,293.6694.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC, A DELAWARE SERIES LIMITED LIABILITY COMPANY4$995,087.005.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  78$19,453,344.66100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDQF0 HOMESTREET BANK2$803,625.0024.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK, A WASHINGTON STATE CHARTERED SAVINGS BANK13$2,389,327.0071.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC, A DELAWARE SERIES LIMITED LIABILITY COMPANY1$147,700.004.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$3,340,652.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDQG8 HOMESTREET BANK, (LAKE UNION BRANCH)1$269,500.003%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTREET BANK, A WASHINGTON STATE CHARTERED SAVINGS BANK35$8,233,824.9591.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC, A DELAWARE SERIES LIMITED LIABILITY COMPANY2$474,143.225.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  38$8,977,468.17100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDQH6 HOMESTREET BANK, A WASHINGTON STATE CHARTERED SAVINGS BANK10$1,840,100.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$1,840,100.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDQJ2 HOMESTREET BANK, A WASHINGTON STATE CHARTERED SAVINGS BANK15$3,386,379.0087.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WMS SERIES LLC, A DELAWARE SERIES LIMITED LIABILITY COMPANY2$489,444.9512.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$3,875,823.95100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDS27 AMERICAN BANK A FEDERAL SAVINGS BANK1$210,000.000.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DE CAPITAL MORTGAGE, LLC1$238,000.000.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP CORPORATION1$416,357.951.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP CORPORATION CORPORATION1$146,318.930.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME LOAN MORTGAGE COMPANY1$416,343.731.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADER BANK, NA1$398,064.431.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILITARY FAMILY HOME LOANS, LLC3$738,218.002.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE PRODUCERS INC1$340,325.901.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PMAC LENDING SERVICES, INC A CALIFORNIA CORPORATION1$291,080.541.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIA MORTGAGE, LLC DBA PREMIA RELOCATION MORTGAGE2$309,935.241.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY1$165,000.000.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY MORTGAGE COMPANY1$387,402.601.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING NATIONAL BANK1$417,000.001.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE BANKERS, INC1$380,000.001.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TAYLOR MORRISON HOME FUNDING, LLC, A FLORIDA CORPORATION1$416,371.931.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WALL FINANCIAL INC., A CALIFORNIA CORPORATION (DRE # 01870337)1$371,849.671.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A72$19,166,883.1275.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$416,357.961.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  92$25,225,510.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDSZ4 AMERICAN INTERNET MORTGAGE, INC1$353,296.181.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION A GEORGIA CORPORATION1$223,887.480.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK HOME LOANS1$132,000.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC1$478,771.511.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DE CAPITAL MORTGAGE, LLC1$400,561.441.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC1$283,443.411.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC. DBA SUPREME LENDING, A TEXAS CORPORATION1$189,545.290.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN MORTGAGE INC1$153,301.970.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGE MASON MORTGAGE, LLC A VIRGINIA LIMITED LIABILITY COMPANY1$354,390.811.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP, CORP1$170,384.760.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC A DELAWARE CORPORATION1$153,493.040.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARTFORD FUNDING LTD A NEW YORK CORPORATION1$244,597.280.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESERVICES LENDING, LLC2$201,966.210.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY AN ARKANSAS CORPORATION1$416,268.961.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL CORP1$207,898.160.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL CORPORATION1$398,156.261.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILITARY FAMILY HOME LOANS, LLC1$73,800.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC1$220,770.500.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC RESIDENTIAL MORTGAGE AN OREGON LIMITED LIABILITY COMPANY1$416,299.611.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PIKE CREEK MORTGAGE SERVICES INC1$396,232.671.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PMAC LENDING SERVICES, INC. A CALIFORNIA CORPORATION1$333,350.521.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIA MORTGAGE, LLC DBA PREMIA RELOCATION MORTGAGE3$963,356.443.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC1$331,442.371.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROGRESS BANK + TRUST1$157,674.310.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVERTON MORTGAGE SPECIALISTS INC., A GEORGIA CORP1$104,140.890.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN TRUST MORTGAGE, LLC1$177,438.390.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEICHERT FINANCIAL SERVICES1$158,563.940.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A70$17,307,600.1769.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  100$25,002,632.57100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XDUR9 AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC., A S CORPORATION1$384,265.661.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC1$563,683.422.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD1$148,011.130.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DISCOVER HOME LOANS, INC1$150,757.120.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC1$129,500.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP, CORPORATION1$219,606.040.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEAMERICAN MORTGAGE CORP1$148,329.200.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESERVICES LENDING, LLC3$623,505.272.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESERVICES LENDING, LLC DBA LONG MORTGAGE COMPANY1$197,334.030.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCOASTAL MORTGAGE COMPANY, A VIRGINIA COMPANY1$295,274.761.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 K. HOVNANIAN AMERICAN MORTGAGE, LLC1$417,000.001.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M + T BANK1$81,730.060.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ACCESS CORP1$408,044.691.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST FINANCIAL, INC1$416,329.271.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIA MORTGAGE, LLC DBA PREMIA RELOCATION MORTGAGE1$328,000.001.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROGRESS BANK AND TRUST1$165,951.900.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY MORTGAGE COMPANY2$443,824.941.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE BANKERS, INC1$298,901.401.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE PRIVATE MORTGAGE GROUP LLC1$132,599.030.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VILLAGE MORTGAGE COMPANY2$519,926.512.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEICHERT FINANCIAL SERVICES1$250,000.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A68$18,907,045.8774.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  93$25,229,620.30100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE2Z0 BANK OF AMERICA, N.A10$1,604,946.5735.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS2$227,000.005.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS1$55,000.001.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A5$807,529.9917.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION3$198,610.094.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION7$1,264,914.8727.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH2$364,749.758.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  30$4,522,751.27100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3A4 BANCO POPULAR NORTH AMERICA1$136,041.741.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A2$344,887.373.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS1$79,500.000.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE1$114,200.001.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS3$406,360.354.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE2$368,206.893.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK1$157,106.351.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A13$2,416,859.8924.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION2$463,104.654.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION3$1,138,843.7411.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC2$305,965.003.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION28$4,111,341.4840.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  59$10,042,417.46100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3B2 CARTUS HOME LOANS32$8,875,703.9785.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A CARTUS HOME LOANS4$1,112,187.4810.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION2$423,123.604.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  38$10,411,015.05100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3C0 CARTUS HOME LOANS17$4,328,310.4085.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A CARTUS HOME LOANS2$535,000.0010.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION1$176,900.003.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$5,040,210.40100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3D8 BANCO POPULAR NORTH AMERICA1$278,405.074.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A6$1,397,860.0021.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS4$644,400.009.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS4$766,716.0011.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A2$410,260.826.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$158,000.002.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC1$138,726.002.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS1$120,175.001.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION12$2,290,062.0035.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH2$314,400.004.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  34$6,519,004.89100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3E6 CARTUS HOME LOANS1$116,100.001.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS2$373,300.005.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE2$368,750.005.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE1$110,450.001.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A11$2,136,131.2730.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$415,356.865.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS1$238,000.003.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION21$3,301,089.7746.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  40$7,059,177.90100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3F3 COLDWELL BANKER HOME LOANS1$326,985.0223.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A2$548,047.8139.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION4$503,937.5436.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,378,970.37100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3G1 AMERICAN EQUITY MORTGAGE, INC1$120,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIOM FINANCIAL LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$200,000.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIOM FINANCIAL, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$350,550.000.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO POPULAR NORTH AMERICA1$234,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A17$3,535,130.979.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BILLINGS FEDERAL CREDIT UNION, FEDERAL CORPORATION1$113,000.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRIDGEVIEW BANK MORTGAGE COMPANY,LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$154,565.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS2$364,220.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE1$127,600.000.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE CORPORATION2$447,660.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS13$2,752,002.007.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE4$645,865.001.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK2$293,000.000.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DREW MORTGAGE ASSOCIATES , INC, A MASSACHUSETTS CORPORATION1$395,000.001.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE CORPORATION2$365,500.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEE MORTGAGE CORPORATION1$625,500.001.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC., A DELAWARE CORPORATION1$497,250.001.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A34$7,700,106.5220.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INLAND NORTHWEST BANK1$140,200.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$258,800.000.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LUXURY MORTGAGE CORP, A CORPORATION1$535,500.001.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOHAVE STATE BANK, A STATE BANK1$284,800.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION2$471,000.001.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CAPITAL ASSOCIATES, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$194,750.000.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NE MOVES MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$200,000.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NE MOVES MORTGAGE,LLC,A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$118,359.450.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NFM, INC., A MARYLAND CORPORATION1$204,774.900.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARKSIDE LENDING, LLC2$555,000.001.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC3$614,682.001.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS3$803,150.002.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY4$733,483.691.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION46$9,509,100.9324.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION D/B/A COLDWELL BANKER MORTGAGE1$170,400.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUONTIC BANK1$199,765.200.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RPM MORTGAGE INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$432,000.001.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RPM MORTGAGE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION5$2,001,288.725.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STERLING NATIONAL BANK1$616,500.001.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE FIRM, INC., A CORPORATION1$179,250.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH4$936,300.002.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  168$38,080,054.38100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3H9 BANCO POPULAR NORTH AMERICA2$465,748.004.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A1$282,795.002.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE1$113,930.001.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE CORPORATION1$365,000.003.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS2$320,200.003.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE3$453,983.734.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK1$196,000.001.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE1$183,350.001.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A9$1,931,440.7519.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC1$165,000.001.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS1$410,575.004.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION25$4,214,679.0042.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION D/B/A COLDWELL BANKER MORTGAGE3$616,345.006.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIAA-CREF TRUST COMPANY, FSB1$220,764.162.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  52$9,939,810.64100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3K2 BANK OF AMERICA, N.A2$130,000.002.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE5$251,970.004.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS6$390,717.007.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE11$661,984.5412.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK2$125,000.002.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE5$288,586.135.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION8$555,767.3010.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC DBA SUNBELT LENDING SERVICES1$49,938.530.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$59,931.171.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION36$2,553,613.1849.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION D/B/A COLDWELL BANKER MORTGAGE1$61,600.001.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  78$5,129,107.85100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3L0 BANCO POPULAR NORTH AMERICA1$234,266.371.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A2$536,130.003.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS13$2,786,918.2918.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE7$1,093,578.187.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK1$208,000.001.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A10$2,285,459.7515.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$208,233.151.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$149,350.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NE MOVES MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$429,900.002.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC2$500,700.003.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS3$1,300,320.008.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION29$5,134,764.1634.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH1$215,000.001.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  72$15,082,619.90100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3M8 BANK OF AMERICA, N.A8$1,938,260.4256.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT BOND & MORTGAGE CO., INC., A MISSOURI CORPORATION1$416,999.0012.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BANK OF CANTON, A CORPORATION1$294,000.008.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH4$792,800.0023.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$3,442,059.42100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3N6 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION1$279,000.005.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A1$198,000.003.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS5$1,597,700.0031.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS3$904,500.0017.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, LLC, AN OKLAHOMA LIMITED LIABILITY COMPANY1$196,695.003.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$124,500.002.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP2$355,757.007.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NFM, INC. A MARYLAND CORPORATION1$227,648.954.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A CARTUS HOME LOANS1$212,400.004.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY2$233,380.164.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION2$383,563.317.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH1$318,400.006.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$5,031,544.42100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3P1 BANK OF AMERICA, N.A10$2,123,745.6821.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS3$765,554.007.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS, LLC1$328,000.003.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS3$782,400.007.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE1$416,000.004.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NEW MEXICO BANK, A NEW MEXICO BANKING CORPORATION (CFL#01-505549-003)1$74,889.510.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A5$1,389,576.0013.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP1$100,000.001%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC1$350,000.003.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS3$1,066,852.0010.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION7$1,576,062.0015.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RPM MORTGAGE INC, A CALIFORNIA CORPORATION1$496,533.554.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH2$507,921.145.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  39$9,977,533.88100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3Q9 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION, A GEORGIA CORPORATION1$336,000.0010.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A3$568,907.2417.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS1$417,000.0012.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC., A DELAWARE CORPORATION1$227,299.007.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A1$213,900.006.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$328,212.1810.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CAPITAL ASSOCIATES, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$175,000.005.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$314,000.009.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION1$417,000.0012.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH1$215,000.006.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$3,212,318.42100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3R7 BANK OF AMERICA, N.A4$1,141,272.5919.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE1$116,866.181.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DADE COUNTY FEDERAL CREDIT UNION1$65,000.001.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 F AND B ACQUISITION GROUP, LLC1$104,000.001.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLORIDA PARISHES BANK, A STATE BANK1$107,950.001.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC., A DELAWARE CORPORATION1$195,378.013.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A2$305,450.915.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$137,000.002.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NE MOVES MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION3$977,000.0016.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHERN BANK & TRUST COMPANY, A MASSACHUSETTS BANKING CORPORATION2$430,000.007.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATRIOT FEDERAL CREDIT UNION2$253,500.004.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$95,589.591.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC1$288,750.004.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY4$705,902.2211.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION2$300,800.005.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SEVEN SEVENTEEN CREDIT UNION, INC., AN OHIO CORPORATION1$128,500.002.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOWN AND COUNTRY CREDIT UNION, A CORPORATION1$52,280.050.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WYNDHAM CAPITAL MORTGAGE, INC., A CORPORATION1$528,000.008.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  30$5,933,239.55100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3S5 GLADEWATER NATIONAL BANK, A FEDERALLY CHARTERED NATIONAL BANK1$304,743.3316.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDEN PACIFIC BANK, NATIONAL ASSOCIATION, A CALIFORNIA CORPORATION1$415,288.1123.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC., A DELAWARE CORPORATION1$130,000.007.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INLAND NORTHWEST BANK1$135,000.007.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JFK FINANCIAL, INC1$376,000.0020.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LUXURY MORTGAGE CORP. A CORPORATION1$209,137.9011.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RPM MORTGAGE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$114,700.006.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHEAST MORTGAGE OF GEORGIA, INC1$119,920.006.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,804,789.34100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3T3 AURORA FINANCIAL, LLC, A VIRGINIA LIMITED LIABILITY COMPANY1$238,000.005.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIOM FINANCIAL, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$140,340.192.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A3$670,750.0014.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS1$171,000.003.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS4$1,012,160.0021.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MONTANA BANK, INC., A MONTANA CORPORATION1$72,250.001.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A1$417,000.008.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$54,530.001.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$250,000.005.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NE MOVES MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION2$527,005.2411.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY3$304,662.636.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION3$409,147.008.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRUE NORTH FEDERAL CREDIT UNION, A FEDERAL CREDIT UNION2$204,729.174.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 USAA, FEDERAL SAVINGS BANK, A FEDERALLY CHARTERED SAVINGS BANK1$260,851.865.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  25$4,732,426.09100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3U0 FINANCIAL FEDERAL BANK1$179,000.009.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NE MOVES MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$411,000.0022.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENINSULA COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION1$163,600.009.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS LLC2$674,000.0037.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY2$376,203.5220.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,803,803.52100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3V8 AXIOM FINANCIAL, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY3$482,946.998.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO POPULAR NORTH AMERICA2$629,356.1611.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A1$155,833.002.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, LLC, AN OKLAHOMA LIMITED LIABILITY1$170,799.233.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRSTRUST MORTGAGE, INC1$171,000.003.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GLADEWATER NATIONAL BANK, A FEDERALLY CHARTERED NATIONAL BANK1$432,503.347.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST MORTGAGE CORPORATION1$190,000.003.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A5$1,016,274.1517.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION2$593,913.0010.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCS MORTGAGE BANKERS, INC., A NEW YORK CORPORATION1$370,000.006.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 QUONTIC BANK1$533,850.009.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RMS & ASSOCIATES, A NEVADA CORPORATION1$176,250.003.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RPM MORTGAGE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$560,000.009.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BANK OF CANTON, A CORPORATION1$192,000.003.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$5,674,725.87100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3W6 COLDWELL BANKER MORTGAGE2$266,850.0022.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A4$567,235.9447.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC1$274,500.0023.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION1$81,800.006.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,190,385.94100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3X4 BANK OF AMERICA, N.A4$225,000.005.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BUTLER ARMCO EMPLOYEES CREDIT UNION, A PENNSYLVANIA CREDIT UNION1$64,000.001.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE5$327,901.427.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS3$185,600.004.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE10$665,331.0715.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COMMUNITY CREDIT UNION1$80,000.001.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON CREDIT UNION, CORPORATION1$50,000.001.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A4$290,136.166.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION5$322,220.177.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OPTION 1 CREDIT UNION, A CORPORATION1$53,500.001.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATRIOT FEDERAL CREDIT UNION1$62,500.001.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION27$1,899,381.7844.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  63$4,225,570.60100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3Y2 AMCAP MORTGAGE LTD. DBA GOLD FINANCIAL SERVICES1$59,768.411.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCO POPULAR NORTH AMERICA1$36,000.001.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A1$84,000.002.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE3$160,465.004.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS4$184,305.005.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE3$179,645.595.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK1$70,800.001.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE1$45,000.001.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN MORTGAGE, INC2$98,800.002.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$60,000.001.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC1$35,120.000.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION41$2,472,341.2669.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION D/B/A COLDWELL BANKER MORTGAGE1$63,177.001.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  61$3,549,422.26100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE3Z9 ADAMS MORTGAGE, LLC1$86,000.001.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A3$295,043.644.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS3$294,850.004.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE10$906,992.0815.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK1$86,954.001.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE1$89,828.601.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GLENDENNING MORTGAGE CORPORATION DBA VAN DYK HOME LOANS, A CORPORATION1$105,000.001.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION2$202,050.003.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC1$96,000.001.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$107,710.521.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION38$3,649,846.0061.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  62$5,920,274.84100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4A3 BANCO POPULAR NORTH AMERICA1$96,350.006.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE3$288,727.3418.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE1$99,100.006.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE1$94,800.006.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INLAND NORTWEST BANK1$95,040.006.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$90,300.005.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION8$774,759.7650.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$1,539,077.10100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4B1 BANK OF AMERICA, N.A10$2,161,089.4538.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARTUS HOME LOANS1$385,500.006.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS2$420,000.007.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK1$80,000.001.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE1$75,200.001.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A7$1,300,569.0923.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$114,638.232.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION6$958,400.0017.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH1$117,906.002.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  30$5,613,302.77100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4C9 BANCO POPULAR NORTH AMERICA3$575,500.0010%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS1$114,375.001.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE1$337,100.005.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK1$394,950.006.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A8$1,816,085.0031.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION13$2,365,760.8441.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION D/B/A COLDWELL BANKER MORTGAGE1$152,000.002.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  28$5,755,770.84100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4D7 COLDWELL BANKER HOME LOANS1$164,450.002.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE1$131,400.002.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION31$5,350,427.1592.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION D/B/A CENTURY 21 MORTGAGE1$112,549.001.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  34$5,758,826.15100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4E5 CARTUS HOME LOANS4$1,287,600.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  4$1,287,600.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4F2 BANK OF AMERICA, N.A1$128,004.0910.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE2$258,059.1821.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A2$278,000.0022.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$132,000.0010.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION2$282,640.0023.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 YELLOWSTONE BANK,CORPORATION1$146,800.0011.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,225,503.27100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4G0 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION1$133,600.003.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A2$254,700.005.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE1$131,250.003.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS2$266,820.006.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE2$275,317.006.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE2$272,900.006.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY, LLC, AN OKLAHOMA LIMITED LIABILITY COMPANY1$145,825.003.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGETOWN MORTGAGE, LLC1$144,000.003.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HORIZON CREDIT UNION, CORPORATION1$127,000.002.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A2$255,429.725.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION2$252,750.005.91%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORIA DEVELOPMENT INC, AN ARIZONA CORPORATION1$133,392.003.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC1$125,600.002.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$146,078.293.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION11$1,479,550.6334.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VAN DYK MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$134,045.003.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  32$4,278,257.64100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4H8 BANCO POPULAR NORTH AMERICA3$213,500.005.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A10$735,211.5917.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE2$153,000.003.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS9$593,830.0014.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE2$78,884.001.87%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK4$202,400.004.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA HOME LOANS1$84,000.001.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE4$261,268.166.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVANSVILLE FEDERAL CREDIT UNION, A FEDERAL CREDIT UNION1$85,000.002.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST WESTERN MORTGAGE, INC1$81,600.001.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A3$207,074.874.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION10$659,519.5415.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MECHANICS BANK2$149,316.003.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONTGOMERY BANK, NA1$76,500.001.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEN AIR FEDERAL CREDIT UNION1$74,000.001.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC1$82,500.001.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS1$76,800.001.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$70,000.001.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION2$134,500.003.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POLI MORGAGE GROUP, INC1$75,000.001.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHEASTERN NEWPORT NEWS SHIPBUILDING EMPLOYEES CU DBA BAYPORT CREDIT UNION, A VIRGINIA CORPORATION1$65,800.001.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 U.P. CATHOLIC CREDIT UNION, A CREDIT UNION1$68,000.001.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  62$4,227,704.16100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4J4 BANCO POPULAR NORTH AMERICA1$61,150.003.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE2$97,800.005.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS4$188,800.0011.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE3$212,250.0012.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE1$75,050.004.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION1$61,520.003.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$75,810.894.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION13$822,282.8649.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RMS & ASSOCIATES, A NEVADA CORPORATION1$67,500.004.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$1,662,163.75100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4K1 COLDWELL BANKER HOME LOANS1$67,100.005.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE2$138,450.0012.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST MORTGAGE CORPORATION1$51,200.004.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION3$112,000.009.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION11$604,230.0053.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RMS & ASSOCIATES, A NEVADA CORPORATION1$84,000.007.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VICTORIAN FINANCE, LLC1$75,917.996.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$1,132,897.99100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4L9 BANK OF AMERICA, N.A5$1,173,866.1213.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BEVERLY COOPERATIVE BANK, A MASSACHUSETTS CHARTERED BANK1$308,000.003.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE CORPORATION1$296,309.003.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS5$1,316,301.5815.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE1$152,300.001.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE1$131,950.001.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A7$1,885,445.6522.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOHAVE STATE BANK, A STATE BANK1$315,000.003.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORGAN STANLEY PRIVATE BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$483,000.005.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS1$312,000.003.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION9$1,660,990.0019.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION D/B/A COLDWELL BANKER MORTGAGE1$216,100.002.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RPM MORTGAGE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$149,815.561.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  35$8,401,077.91100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4N5 BANK OF AMERICA, N.A1$533,850.0036.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE COMPANY LLC, A OKLAHOMA LIMITED LIABILITY COMPANY1$156,582.4210.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A1$144,212.609.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JFK FINANCIAL INC1$187,799.0112.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JFK FINANCIAL, INC1$151,200.0010.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 US MORTGAGE CORPORATION, A NEW YORK CORPORATION1$280,000.0019.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,453,644.03100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4P0 COLDWELL BANKER MORTGAGE1$170,785.309.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE1$201,090.0011.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION7$1,386,994.6778.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,758,869.97100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4Q8 AXIOM FINANCIAL, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$252,000.0025.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION3$547,425.0054.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION D/B/A COLDWELL BANKER MORTGAGE1$206,150.0020.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  5$1,005,575.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4R6 BANCO POPULAR NORTH AMERICA1$99,118.391.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF AMERICA, N.A6$570,358.618.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE2$186,000.002.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE CORPORATION1$91,000.001.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS7$699,650.0010.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE12$1,177,702.0017.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMERICA BANK3$294,650.004.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA HOME LOANS1$100,000.001.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE1$85,600.001.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HSBC BANK USA, N.A4$391,400.005.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION5$494,635.557.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LAND OF LINCOLN CREDIT UNION AN ILLINOIS CORPORATION1$108,000.001.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOHAVE STATE BANK, A STATE BANK1$110,000.001.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OMAHA POLICE FEDERAL CREDIT UNION1$94,900.001.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC3$305,300.004.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC D/B/A COLDWELL BANKER HOME LOANS3$318,000.004.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION11$1,105,747.0016.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RPM MORTGAGE, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$110,000.001.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE FIRM, INC., A CORPORATION1$87,907.381.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TIAA-CREF TRUST COMPANY, FSB1$87,459.261.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UBS AG, TAMPA BRANCH2$208,000.003.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UTILITIES EMPLOYEES CREDIT UNION1$98,100.001.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  69$6,823,528.19100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XE4S4 BANK OF AMERICA, N.A1$101,881.781.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENTURY 21 MORTGAGE6$595,518.008.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER HOME LOANS6$570,725.007.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLDWELL BANKER MORTGAGE7$690,898.999.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ERA MORTGAGE3$294,415.874.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST AMERICAN MORTGAGE, INC1$87,500.001.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GULF COAST BANK AND TRUST COMPANY1$106,000.001.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION3$283,800.003.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KITTREDGE MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$89,250.001.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC3$308,452.004.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$87,120.001.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION37$3,604,656.6949.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH MORTGAGE CORPORATION D/B/A CENTURY 21 MORTGAGE3$319,138.264.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SRP FEDERAL CREDIT UNION1$95,000.001.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  74$7,234,356.59100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEB31 1ST PREFERENCE MORTGAGE CORP1$105,000.009.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACCEPTANCE CAPITAL MORTGAGE CORP1$103,500.009.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED HOME MORTGAGE COMPANY, INC1$100,000.009.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE, INC5$465,750.0042.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TEXAS LOAN STAR, INC4$237,900.0021.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATSON GROUP FINANCIAL CORPORATION1$81,700.007.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$1,093,850.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEB49 BANK OF ENGLAND2$196,185.3015.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL INC1$105,000.008.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTAR FINANCIAL CORPORATION1$89,398.757.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LIBERTY BANK, N.A1$93,600.007.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE, INC9$745,577.0060.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,229,761.05100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEB56 AMERICAN FINANCIAL NETWORK INC1$154,318.6113.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE, INC1$120,000.0010.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE, INC5$673,200.0060.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREFERRED CAPITAL1$157,323.5114.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,104,842.12100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEBW7 AMERICAN FINANCIAL NETWORK INC1$375,504.868.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE GROUP1$516,770.8411.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC7$1,508,386.5533.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE, INC8$2,159,175.8847.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$4,559,838.13100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEBX5 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION3$912,880.429.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIS MORTGAGE CO. INC1$321,535.973.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND1$415,567.034.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL INC1$239,654.202.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST RATE FINANCIAL GROUP1$211,694.552.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GERSHMAN MORTGAGE1$299,474.073.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARTFORD FINANCIAL SERVICES INC1$416,284.414.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT EQUITY MORTGAGE, LLC5$1,874,596.9519.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE, INC12$4,410,839.6145.83%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHPOINT FINANCIAL SERVICES, INC1$226,027.862.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRISTAR FINANCE INC1$296,266.013.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  28$9,624,821.08100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEBY3 1ST ALLIANCE MORTGAGE LLC1$84,446.044.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE SERVICES, INC1$72,910.243.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACRE MORTGAGE & FINANCIAL, INC1$94,765.904.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY LOANS LLC1$141,421.857.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY FUNDING MORTGAGE CORP1$91,474.044.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MORTGAGE SOLUTIONS, LLC1$85,245.064.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FOX HILL MORTGAGE INC1$125,434.606.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEMBER MORTGAGE SERVICES, LTD1$80,900.404.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE, INC11$886,629.6743.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MROTGAGE, INC2$207,494.7510.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATSON GROUP FINANCIAL CORPORATION1$146,594.537.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$2,017,317.08100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEBZ0 BANK OF ENGLAND2$175,080.6211.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTAR FINANCIAL CORPORATION3$255,226.9117.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE, INC1$89,896.776.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE, INC9$774,921.3852.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REPUBLIC STATE MORTGAGE CO1$99,775.396.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT MORTGAGE CORPORATION1$78,110.305.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$1,473,011.37100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEVF2 GUILD MORTGAGE COMPANY19$1,273,886.55100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$1,273,886.55100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEVG0 GUILD MORTGAGE COMPANY29$2,815,897.22100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  29$2,815,897.22100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEVH8 GUILD MORTGAGE COMPANY14$1,623,567.20100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,623,567.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEVJ4 GUILD MORTGAGE COMPANY36$2,400,538.12100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  36$2,400,538.12100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEVK1 GUILD MORTGAGE COMPANY27$2,654,305.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$2,654,305.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEVL9 GUILD MORTGAGE COMPANY21$2,456,518.16100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$2,456,518.16100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEVM7 GUILD MORTGAGE COMPANY21$2,772,203.60100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$2,772,203.60100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEVN5 GUILD MORTGAGE COMPANY10$1,664,375.18100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$1,664,375.18100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEVP0 GUILD MORTGAGE COMPANY15$3,805,394.48100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$3,805,394.48100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEVQ8 GUILD MORTGAGE COMPANY17$3,138,516.29100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$3,138,516.29100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEVS4 GUILD MORTGAGE COMPANY21$5,428,386.65100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$5,428,386.65100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEVT2 GUILD MORTGAGE COMPANY148$33,794,202.11100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  148$33,794,202.11100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEY28 CAPITAL ONE, N.A156$38,138,594.43100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  156$38,138,594.43100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEY36 CAPITAL ONE, N.A60$11,217,960.98100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  60$11,217,960.98100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEYW2 CAPITAL ONE, N.A6$1,385,184.13100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,385,184.13100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEYX0 CAPITAL ONE, N.A4$2,024,283.52100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  4$2,024,283.52100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEYY8 CAPITAL ONE, N.A21$1,419,145.64100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$1,419,145.64100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XEYZ5 CAPITAL ONE, N.A13$1,273,145.52100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  13$1,273,145.52100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XF6D2 RBS CITIZENS, NA20$1,275,049.97100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$1,275,049.97100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XF6E0 RBS CITIZENS, NA14$1,413,736.25100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,413,736.25100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XF6F7 RBS CITIZENS, NA17$2,169,210.63100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$2,169,210.63100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XF6G5 RBS CITIZENS, NA14$1,048,161.54100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$1,048,161.54100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XF6H3 RBS CITIZENS, NA8$1,006,962.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,006,962.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XF6J9 RBS CITIZENS, NA19$3,578,824.44100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$3,578,824.44100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFCJ2 COLE TAYLOR BANK19$4,621,268.6878.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE, LLC1$417,000.007.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENERAL MORTGAGE CAPITAL CORPORATION1$401,000.006.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LINCOLN CAPITAL ADVISORS1$205,875.003.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PENNSYLVANIA PREFERRED MORTGAGE COMPANY, INC1$259,620.834.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$5,904,764.51100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFCK9 ALLIANCE MORTGAGE GROUP, LLC1$154,850.000.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 C&T MORTGAGE, INC1$148,410.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL CONCEPTS, INC1$114,000.000.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CLASSIC HOME LOANS, LLC3$359,083.030.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK270$53,336,593.7386.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE, LLC1$90,500.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CTC MORTGAGE COMPANY LLC1$244,492.010.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL COMMUNITY BANK OF BUCYRUS4$445,846.750.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENERAL MORTGAGE CAPITAL CORPORATION3$388,300.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GENEVA FINANCIAL, LLC2$495,347.740.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOOGAIN INC, DBA MAXREAL1$147,250.000.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT LAKES HOME MORTGAGE, INC2$495,697.440.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTL INVESTMENTS, INC. DBA JOHN ADAMS MORTGAGE COMP1$79,793.650.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JET DIRECT FUNDING CORP1$101,871.670.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCJAB INC DBA FIRST CALIFORNIA FUNDING1$376,000.000.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE PRO'S INC2$368,180.700.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS OF ST. LOUIS, LLC2$186,765.690.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW ENGLAND CAPITOL MORTGAGE CORPORATION3$853,000.001.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW ERA MORTGAGE SERVICES, INC2$564,113.120.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRECIOUS REALTY & MORTGAGE LLC1$50,082.400.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIME HOME LOANS, INC1$328,000.000.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROFESSIONAL MORTGAGE SOURCE LLC1$195,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROLENDING MORTGAGE, LLC1$171,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA SECURE MORTGAG1$83,095.320.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SNARE AND ASSOCIATES MORTGAGE SERVICES, LLC1$200,000.000.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE TURNKEY FOUNDATION INC. DBA ARBOR FINANCIAL GR3$622,610.131.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED AMERICAN MORTGAGE CORPORATION3$680,000.001.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 URBACOM LLC DBA URBAN MORTGAGE2$236,074.290.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  316$61,515,957.67100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFCL7 ARIZONA MORTGAGE SPECIALISTS, INC1$109,539.150.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 C&T MORTGAGE, INC1$306,683.271.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK80$12,845,518.5576.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE, LLC1$81,000.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIAMOND FUNDING CORPORATION, FLANDERS, NJ BRANCH1$600,772.463.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL COMMUNITY BANK OF BUCYRUS1$151,336.230.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GTL INVESTMENTS, INC. DBA JOHN ADAMS MORTGAGE COMP1$77,254.980.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HARTFORD FINANCIAL SERVICES, INC1$260,000.001.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS OF ST. LOUIS, LLC1$242,000.001.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEW ENGLAND CAPITOL MORTGAGE CORPORATION1$232,023.831.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIME HOME LOANS, INC2$492,615.002.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROLENDING MORTGAGE, LLC2$285,363.191.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURE FINANCIAL SERVICES, INC. DBA SECURE MORTGAG1$417,000.002.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SMI LENDING INC1$151,369.620.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOP ONE MORTGAGE L.L.C4$621,354.753.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  99$16,873,831.03100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFCM5 COLE TAYLOR BANK30$3,942,792.8573.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DSW MORTGAGE, INC. DBA MUTUAL SECURITY MORTGAGE2$378,350.007.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL COMMUNITY BANK OF BUCYRUS1$172,000.003.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SNARE AND ASSOCIATES MORTGAGE SERVICES, LLC1$30,037.000.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHERN STAR CAPITAL, LLC DBA RELIANCE MORTGAGE C1$97,500.001.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE LINK, INC1$233,750.004.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED AMERICAN MORTGAGE CORPORATION1$519,835.159.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  37$5,374,265.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFCN3 COLE TAYLOR BANK7$2,052,407.2269.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SOLUTIONS OF ST. LOUIS, LLC2$554,500.0018.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOP ONE MORTGAGE L.L.C1$360,800.0012.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$2,967,707.22100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFCP8 COLE TAYLOR BANK8$2,436,750.0062.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CTC MORTGAGE COMPANY LLC1$69,635.581.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITABLE HOME MORTGAGE, INC1$345,000.008.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOOGAIN INC, DBA MAXREAL1$498,000.0012.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNITED AMERICAN MORTGAGE CORPORATION1$562,250.0014.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$3,911,635.58100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFCQ6 AMERICAN MILLENIUM COMPANY, LLC1$100,000.004.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK23$2,149,954.0287.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL COMMUNITY BANK OF BUCYRUS1$119,000.004.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HELPBRINGER MORTGAGE SERVICES, INC1$85,125.003.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  26$2,454,079.02100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFCR4 CLASSIC HOME LOANS, LLC1$137,600.0011.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLE TAYLOR BANK7$899,418.1977.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J FRIEDMAN, INC. DBA J FRIEDMAN MORTGAGE1$123,650.0010.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  9$1,160,668.19100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFCS2 COLE TAYLOR BANK11$639,171.7963.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE, LLC1$44,900.004.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIAMOND FUNDING CORPORATION, FLANDERS, NJ BRANCH1$66,500.006.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FEDERAL COMMUNITY BANK OF BUCYRUS1$50,937.295.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GREAT LAKES HOME MORTGAGE, INC1$72,120.007.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 J PHILIPS MORTGAGE, INC1$57,750.005.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHERMAN BRIDGE FUND, LLC DBA SHERMAN BRIDGE LENDIN1$71,250.007.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$1,002,629.08100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFCT0 COLE TAYLOR BANK17$4,839,234.49100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$4,839,234.49100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFMC6 BANK OF ANN ARBOR1$256,874.6310.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMONWEALTH MORTGAGE, LLC1$415,144.3416.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRONTIER BANK1$251,398.619.92%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOODMORTGAGE.COM1$99,563.813.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FINANCE OF AMERICA, INC3$556,959.9321.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HUNTER FINANCIAL GROUP, LLC1$387,000.0015.27%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRITY HOME LOAN OF CENTRAL FLORIDA, INC1$380,000.0014.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE CAPITAL ASSOCIATES, INC1$188,000.007.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$2,534,941.32100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFPT6 NVR MORTGAGE FINANCE, INC19$4,999,856.22100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$4,999,856.22100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFPU3 NVR MORTGAGE FINANCE, INC10$2,679,488.04100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$2,679,488.04100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFPV1 NVR MORTGAGE FINANCE, INC21$5,877,561.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$5,877,561.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFPW9 NVR MORTGAGE FINANCE, INC19$5,330,359.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  19$5,330,359.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFS22 INTERCONTINENTAL CAPITAL GROUP, INC1$363,000.007.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY14$3,982,382.0084.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RADIUS FINANCIAL GROUP, INC1$362,270.187.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$4,707,652.18100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFS30 FIDELITY BANK1$153,000.000.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCONTINENTAL CAPITAL GROUP, INC4$668,750.004.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY55$13,745,323.0086.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIGHT START MORTGAGE, INC2$934,304.415.86%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL MORTGAGE & FINANCE1$318,250.002%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VICTORIAN FINANCE LLC1$125,000.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  64$15,944,627.41100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFS48 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY18$1,489,507.0089.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VICTORIAN FINANCE LLC2$180,557.7210.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$1,670,064.72100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFS55 AMERICAN EQUITY MORTGAGE, INC1$155,961.001.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASPIRE FINANCIAL, INC1$275,405.002.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY LOANS LLC1$251,250.002.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTAR FINANCIAL CORPORATION1$220,752.361.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCONTINENTAL CAPITAL GROUP, INC2$737,670.006.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY36$8,796,816.0076.94%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIGHT START MORTGAGE, INC1$624,765.645.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL MORTGAGE & FINANCE, INC1$200,000.001.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANGUARD FUNDING , LLC1$171,450.001.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  45$11,434,070.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFS63 AMERICAN EQUITY MORTGAGE, INC1$116,235.008.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$142,344.0310.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY8$1,043,369.0080.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$1,301,948.03100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFS71 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY20$5,600,876.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  20$5,600,876.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFS89 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY17$1,163,624.0094.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNSTREET MORTGAGE, LLC1$63,920.005.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$1,227,544.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFS97 BEST CAPITAL FUNDING1$137,584.4912.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRITY FIRST FINANCIAL GROUP, INC1$131,092.3012.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE WORLD BANKERS, INC1$150,000.0014.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY5$642,600.0060.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  8$1,061,276.79100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFSP1 BEST CAPITAL FUNDING1$316,610.222.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST ALLIANCE HOME MORTGAGE, LLC1$394,503.033.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTAR FINANCIAL CORPORATION1$391,963.023.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY30$9,784,318.0086.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL MORTGAGE & FINANCE, IN1$287,629.282.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL MORTGAGE & FINANCE, INC1$176,482.731.56%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  35$11,351,506.28100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFSQ9 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC2$368,761.335.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY21$5,947,049.3094.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$6,315,810.63100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFSR7 AMERICAN EQUITY MORTGAGE, INC1$212,000.002.04%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC3$466,612.194.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BEST CAPITAL FUNDING1$164,147.921.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECTORS FINANCIAL GROUP1$218,711.612.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OAKTREE FUNDING CORP3$671,800.486.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY33$8,103,417.1377.9%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RIGHT START MORTGAGE, INC1$381,496.963.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 UNIVERSAL MORTGAGE & FINANCE, INC1$183,618.691.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  44$10,401,804.98100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFSS5 AMERICAN EQUITY MORTGAGE, INC1$105,600.007.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OAKTREE FUNDING CORP1$103,566.526.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY13$1,168,084.0078.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUNSTREET MORTGAGE, LLC1$108,750.007.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$1,486,000.52100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFST3 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$89,088.696.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY LOANS LLC1$103,872.127.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY14$1,166,692.7685.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$1,359,653.57100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFSU0 AMERICAN EQUITY MORTGAGE, INC1$130,000.008.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST ALLIANCE HOME MORTGAGE, LLC1$123,383.998.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY9$1,192,375.7082.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  11$1,445,759.69100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFSV8 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY7$1,130,785.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  7$1,130,785.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFSW6 AMERICAN EQUITY MORTGAGE, INC3$186,924.6514.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY14$1,093,564.0085.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$1,280,488.65100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFSX4 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY4$1,216,330.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  4$1,216,330.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFSY2 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$210,934.281.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY37$10,355,074.0095.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SOUTHEAST MORTGAGE OF GEORGIA, INC1$252,000.002.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  39$10,818,008.28100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFSZ9 COMMONWEALTH MORTGAGE, LLC1$401,386.249.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY13$4,024,455.0090.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  14$4,425,841.24100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFTA3 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY17$1,415,618.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  17$1,415,618.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFTB1 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY10$2,310,451.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  10$2,310,451.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XFTC9 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY50$14,684,361.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  50$14,684,361.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XG4W0 PLATINUM HOME MORTGAGE CORPORATION, AN ILLINOIS CORPORATION12$1,303,192.38100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,303,192.38100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGB28 BANK OF AMERICA, N.A78$9,022,418.22100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  78$9,022,418.22100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGB36 BANK OF AMERICA, N.A22$2,540,920.97100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$2,540,920.97100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGB44 BANK OF AMERICA, N.A43$6,965,486.19100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  43$6,965,486.19100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGB51 BANK OF AMERICA, N.A12$1,960,391.72100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  12$1,960,391.72100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGB69 BANK OF AMERICA, N.A42$2,702,555.20100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  42$2,702,555.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGB77 BANK OF AMERICA, N.A21$2,035,737.02100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$2,035,737.02100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGB85 BANK OF AMERICA, N.A47$6,362,363.05100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  47$6,362,363.05100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGB93 BANK OF AMERICA, N.A68$9,217,949.25100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  68$9,217,949.25100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBA0 BANK OF AMERICA, N.A28$2,128,979.12100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  28$2,128,979.12100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBB8 BANK OF AMERICA, N.A57$6,546,526.85100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  57$6,546,526.85100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBC6 BANK OF AMERICA, N.A26$3,020,305.98100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  26$3,020,305.98100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBD4 BANK OF AMERICA, N.A34$4,342,071.69100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  34$4,342,071.69100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBE2 BANK OF AMERICA, N.A24$3,458,583.89100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  24$3,458,583.89100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBF9 BANK OF AMERICA, N.A23$4,686,383.59100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$4,686,383.59100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBG7 BANK OF AMERICA, N.A62$10,074,043.56100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  62$10,074,043.56100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBH5 BANK OF AMERICA, N.A6$1,129,741.90100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,129,741.90100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBJ1 BANK OF AMERICA, N.A45$2,740,899.93100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  45$2,740,899.93100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBK8 BANK OF AMERICA, N.A16$1,450,293.65100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  16$1,450,293.65100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBL6 BANK OF AMERICA, N.A231$14,871,801.64100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  231$14,871,801.64100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBM4 BANK OF AMERICA, N.A150$14,475,625.97100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  150$14,475,625.97100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBN2 BANK OF AMERICA, N.A23$2,267,108.10100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  23$2,267,108.10100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBP7 BANK OF AMERICA, N.A122$30,490,321.58100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  122$30,490,321.58100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBQ5 BANK OF AMERICA, N.A18$2,329,766.77100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  18$2,329,766.77100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBR3 BANK OF AMERICA, N.A15$4,032,696.07100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$4,032,696.07100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBS1 BANK OF AMERICA, N.A120$16,488,656.13100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  120$16,488,656.13100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBT9 BANK OF AMERICA, N.A6$1,799,792.78100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,799,792.78100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBU6 BANK OF AMERICA, N.A21$2,861,183.88100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  21$2,861,183.88100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBV4 BANK OF AMERICA, N.A22$5,291,162.62100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  22$5,291,162.62100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBW2 BANK OF AMERICA, N.A15$3,515,324.30100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  15$3,515,324.30100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBX0 BANK OF AMERICA, N.A197$50,938,428.40100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  197$50,938,428.40100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBY8 BANK OF AMERICA, N.A5$1,236,141.98100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  5$1,236,141.98100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGBZ5 BANK OF AMERICA, N.A43$10,194,539.03100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  43$10,194,539.03100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGCA9 BANK OF AMERICA, N.A43$5,038,702.24100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  43$5,038,702.24100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGCB7 BANK OF AMERICA, N.A212$12,963,729.08100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  212$12,963,729.08100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGCC5 BANK OF AMERICA, N.A30$3,514,794.58100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  30$3,514,794.58100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGCD3 BANK OF AMERICA, N.A192$11,278,725.37100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  192$11,278,725.37100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGCE1 BANK OF AMERICA, N.A38$6,174,304.84100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  38$6,174,304.84100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGCF8 BANK OF AMERICA, N.A27$1,607,405.02100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  27$1,607,405.02100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGCG6 BANK OF AMERICA, N.A106$10,327,318.09100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  106$10,327,318.09100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGCH4 BANK OF AMERICA, N.A100$9,583,236.56100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  100$9,583,236.56100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGCJ0 BANK OF AMERICA, N.A193$42,797,244.88100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  193$42,797,244.88100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGCK7 BANK OF AMERICA, N.A75$17,046,976.27100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  75$17,046,976.27100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGCL5 BANK OF AMERICA, N.A58$5,688,006.55100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  58$5,688,006.55100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGCM3 BANK OF AMERICA, N.A6$1,009,614.06100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,009,614.06100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGJ38 AMERICAN EQUITY MORTGAGE, INC6$850,544.0613.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY LOANS LLC2$248,800.814.03%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCONTINENTAL CAPITAL GROUP, INC3$1,142,660.6918.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY24$3,935,087.2863.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  35$6,177,092.84100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGJ46 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY6$1,109,600.00100%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  6$1,109,600.00100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGJY0 AMERICAN EQUITY MORTGAGE, INC3$587,179.4410.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC1$273,707.164.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPECT MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY21$4,757,201.0782.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VICTORIAN FINANCE LLC1$132,641.962.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  26$5,750,729.63100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGR62 PREMIA MORTGAGE, LLC DBA PREMIA RELOCATION MORTGAGE19$5,251,937.4216.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A99$27,261,331.3483.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  118$32,513,268.76100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGR70 HOMESERVICES LENDING, LLC1$315,000.000.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIA MORTGAGE, LLC DBA PREMIA RELOCATION MORTGAGE16$4,195,370.519.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A133$38,953,749.1489.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  150$43,464,119.65100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGR88 ALERUS FINANCIAL, NA DBA ALERUS MORTGAGE1$175,773.440.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION A CALIFORNIA CORPORATION1$251,000.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIS BANK A CORPORATION1$254,700.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION A GEORGIA CORPORATION1$186,559.550.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 APEX HOME LOANS, INC1$206,723.170.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK MORTGAGE1$184,509.180.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AUSTIN BANK, TEXAS N.A1$232,750.000.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AVENUE BANK1$198,144.620.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS FUNDING COMPANY, LLC1$573,860.351.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKPLUS2$800,444.541.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BNC NATIONAL BANK A NATIONAL BANKING ASSOCIATION1$246,525.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRIDGEVIEW BANK MORTGAGE COMPANY, LLC, A LIMITED LIABILITY COMP1$411,500.000.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CELTIC BANK CORPORATION1$415,899.680.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHRISTIAN HOLDINGS INC1$177,610.080.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE BANK CORPORATION1$221,350.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DENALI ALASKAN FEDERAL CREDIT UNION FEDERAL CREDIT UNION1$189,455.820.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD2$342,003.100.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 F+M BANK, A BANKING CORPORATION1$245,283.850.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST COLONY MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$252,941.990.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION1$612,500.001.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION A VIRGINIA CORPORATION1$191,378.330.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK OF ST. CHARLES, MO1$237,337.050.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY BANK MORTGAGE, INC1$251,900.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGE MASON MORTGAGE, LLC1$249,278.710.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGE MASON MORTGAGE, LLC , A VIRGINIA LLC1$416,450.870.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANA FINANCIAL, INC A CALIFORNIA CORPORATION1$200,000.000.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANA FINANCIAL, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$402,000.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HIGHTECHLENDING, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$415,899.680.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC , AN ARIZONA LLC1$179,768.300.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTATE MORTGAGE CO, LLC1$560,111.451.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY1$178,869.460.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTEGRA LENDING GROUP LLC1$177,281.500.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 K. HOVNANIAN AMERICAN MORTGAGE, LLC1$198,676.780.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL CORP2$596,021.111.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAIN STREET BANK, A MICHIGAN CHARTERED BANK1$416,463.230.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANN MORTGAGE, LLC1$193,600.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK, INC1$207,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST BANK NA1$204,845.980.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MSA MORTGAGE, LLC1$213,474.860.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NJ LENDERS CORPORATION1$406,963.390.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH AMERICAN SAVINGS BANK, FSB1$203,892.210.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL + INVESTMENT CORPORATIONM AN ARIZONA CORPORATION1$202,239.340.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NTFN INC1$380,997.630.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NTFN INC DBA PREMIRER NATIONWIDE LENDING1$394,479.840.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NTFN INC. DBA PREMIER NATIONWIDE LENDING2$441,594.370.84%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP INC A CALIFORNIA CORPORATION1$184,756.380.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP, INC1$208,000.000.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATRIOT BANK MORTGAGE INC1$251,335.060.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY, INC1$209,004.410.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES MORTGAGE COMPANY AN ARIZONA CORPORATION1$185,482.160.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHILADELPHIA MORTGAGE ADVISORS, INC1$219,716.810.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE BANK1$416,450.870.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PINNACLE BANK A STATE CHARTERED TENNESSEE BANK1$256,169.820.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC1$385,314.920.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLATINUM MORTGAGE, INC AN ALABAMA CORPORATION1$239,223.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PLAZA HOME MORTGAGE INC1$192,996.800.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRESIDENTIAL BANK F.S.B1$404,666.410.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC1$199,742.550.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIVATE MORTGAGE ADVISORS, LLC2$725,000.001.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY MORTGAGE COMPANY1$191,752.850.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE, LLC1$203,032.280.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESMAC, INC., A CORPORATION1$400,000.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RMC MORTGAGE CORPORATION DBA RYLAND MORTGAGE CORPORATION OF TEXAS1$270,334.790.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SFMC, LP DBA SERVICE FIRST MORTGAGE COMPANY1$394,800.000.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHELTER MORTGAGE COMPANY, LLC1$416,450.870.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SILVERTON MORTGAGE SPECIALISTS INC1$199,053.440.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STELLARONE BANK, A CORPORATION1$222,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC2$657,602.431.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN AMERICAN MORTGAGE COMPANY A CORPORATION1$241,938.170.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SYNOVUS MORTGAGE CORP1$232,149.630.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE FIRST, A NATIONAL BANKING ASSOC1$180,167.780.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE HOUSE, INC. A CALIFORNIA CORPORATION1$416,450.870.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRIDENT MORTGAGE CO., LP3$841,911.501.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRIDENT MORTGAGE CO., LP DBA PREMIER RESIDENTIAL MORTGAGE LP1$251,425.940.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TROY BANK AND TRUST A CORPORATION1$203,737.410.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERSTONE MORTGAGE CORP., A CORPORATION1$227,406.890.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEICHERT FINANCIAL SERVICES2$462,595.340.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A97$26,777,485.9550.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEST TOWN SAVINGS BANK , A STATE BANK1$212,526.080.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTRUST MORTGAGE, A DIVISION OF BANK AND TRUST CO, NA A NATIONAL BANK1$416,151.260.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTRUST MORTGAGE, A DIVISION OF BANK OF BARRINGTON BANK AND TRUST CO1$188,000.000.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTRUST MORTGAGE, A DIVISION OF BARRINGTON BANK AND TRUST CO N A3$847,983.041.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTRUST MORTGAGE, A DIVISION OF BARRINGTON BANK AND TRUST CO., N.A., A NATIONAL BANK2$491,665.300.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  191$52,724,539.47100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGR96 ABSOLUTE HOME MORTGAGE CORPORATION A NEW JERSEY CORPORATION1$239,724.710.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ACADEMY MORTGAGE CORPORATION1$296,476.790.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALCOVA MORTGAGE LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$264,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALL IN ONE MORTGAGE LENDERS, LLC1$204,818.230.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALL IN ONE MORTGAGE LENDERS, LLC A LIMITED LIABILTY COMPANY1$191,784.860.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANCSHARES MORTGAGE, LLC2$482,911.820.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FINANCING CORPORATION, A CORPORATION1$325,608.290.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN MORTGAGE + EQUITY CONSULTANTS INC A MINNESOTA CORPORATION1$230,591.330.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION1$193,950.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION A CALIFORNIA CORPORATION1$245,304.900.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION1$194,275.910.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SOUTHWEST MORTGAGE CORP1$180,094.560.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL INC2$598,478.390.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIPRO FUNDING, INC3$1,093,225.091.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC1$209,897.500.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK MORTGAGE1$219,136.370.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ASPIRE FINANCIAL, INC. DBA ASPIRE LENDING A CORPORATION1$201,648.790.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF ENGLAND, A CORPORATION1$178,210.090.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANNER BANK1$299,250.000.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BAY EQUITY LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$485,828.950.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRIDGEVIEW BANK MORTGAGE COMPANY, LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$203,754.880.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CALABASAS FUNDING CORPORATION DBA CFC MORTGAGE BANKERS A CALIFORNIA CORPORATION1$255,500.000.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC NATIONAL BANK1$217,238.660.35%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CENDERA FUNDING, INC3$757,635.251.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHL MORTGAGE1$209,343.620.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION1$262,200.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY FIRST MORTGAGE SERVICES, LLC1$346,574.010.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY FIRST MORTGAGE SERVICES, LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$188,838.160.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE MORTGAGE1$493,733.020.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK DBA COMMUNITY MORTGAGE1$228,900.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CWM PARTNERS, LP DBA CITYWIDE MORTGAGE A LIMITED PARNTERSHIP1$196,100.000.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEVERE MORTGAGE CORPORATION DBA HUNT MORTGAGE1$181,281.910.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD2$393,194.080.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIAMOND RESIDENTIAL MORTGAGE CORPORATION1$266,000.000.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EAGLEBANK1$198,500.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY FUNDING MORTGAGE CORP1$183,793.820.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIDELITY FUNDING MORTGAGE CORP A CORPORATION1$403,750.000.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK2$600,009.190.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION A CORPORATION1$235,329.760.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST HOPE MORTGAGES, INC1$241,329.280.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONS HOME FINANCE CORPORATION A CALIFORNIA CORPORATION1$459,459.940.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST UNITED BANK1$270,359.750.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN FIRST FINANCIAL, LTD., A CORPORATION1$416,498.950.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY BANK MORTGAGE, INC1$276,762.230.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP CORPORATION1$179,798.300.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP, CORPORATION1$180,283.120.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUILD MORTGAGE COMPANY1$391,029.590.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GVC MORTGAGE, INC1$176,000.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FINANCING UNLIMITED, INC. DBA MISSION MORTGAGE OF TEXAS INC1$260,693.580.42%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FUNDING CORP A NEVADA CORPORATION1$284,525.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESERVICES LENDING, LLC1$186,400.000.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INLANTA MORTGAGE, INC2$736,383.571.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JFK FINANCIAL INC1$215,757.960.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JOHN ADAMS MORTGAGE CO, A MICHIGAN CORP1$203,473.250.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 K. HOVNANIAN AMERICAN MORTGAGE, LLC1$366,159.510.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION1$322,892.370.52%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LHM FINANCIAL CORPORATION1$363,750.000.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL CORPORATION3$696,611.961.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAIN STREET BANK1$233,645.370.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIDIAN BANK, A PENNSYLVANIA CHARTERED BANK (CFL # 57777)1$178,400.000.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILLENIUM BANK AN ILLINOIS CORPORATION1$246,804.220.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE 1 INCORPORATED A MICHIGAN CORPORATION1$305,600.000.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE MASTER, INC1$199,195.680.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SERVICES III, LLC1$179,586.160.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NEIGHBORS FINANCIAL CORPORATION A CALIFORNIA CORPORATION1$368,000.000.59%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK FUNDING, LP4$1,025,837.371.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH AMERICAN SAVINGS BANK, FSB1$232,750.000.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST MORTGAGE GROUP, INC1$340,000.000.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST MORTGAGE GROUP, INC., AN OREGON CORPORATION1$295,996.000.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL + INVESTMENT CORPORATION1$398,542.340.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL + INVESTMENT CORPORATION AN ARIZONA CORPORATION2$582,250.000.93%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL + INVESTMENT CORPORATION, AN ARIZONA CORPORATION1$288,054.660.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NTFN INC. DBA PREMIER NATIONWIDE LENDING4$875,484.011.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OCMBC, INC1$416,521.690.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ON Q FINANCIAL INC1$209,448.040.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP1$246,353.640.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATRIOT BANK MORTGAGE INC1$295,644.340.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK A KANSAS CORPORATION1$193,577.700.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES MORTGAGE COMPANY1$198,000.000.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES MORTGAGE COMPANY AN ARIZONA CORPORATION2$443,645.830.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES MORTGAGE COMPANY, AN ARIZONA CORPORATION1$251,447.510.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PERFORMANCE FINANCIAL, INC DBA PACIFIC FUNDING MORTGAGE DIVIDION A CORPORATION1$292,663.920.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PERL MORTGAGE INC AN ILLINOIS CORPORATION1$279,000.000.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 POINT MORTGAGE FINANCIAL1$359,596.600.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC5$1,185,267.511.89%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROFICIO MORTGAGE VENTURES, LLC1$307,704.820.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL HOME FUNDING CORPORATION A NEW YORK CORPORATION1$427,020.960.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RMR FINANCIAL DBA PRINCETON CAPITAL, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$255,383.530.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCBT1$256,621.920.41%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY2$771,679.931.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY A UTAH CORPORATION1$293,363.120.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY A UTAH CORPROATION1$377,980.290.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY, A UTAH CORPORATION2$628,932.941%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIERRA PACIFIC MORTGAGE COMPANY INC1$188,503.530.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIRVA MORTGAGE, INC1$398,920.100.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STIFEL BANK AND TRUST, A STATE CHARTERED BANK1$190,736.020.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC3$931,894.551.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE BANK OF CANTON, A CORPORATION1$396,000.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE LENDING COMPANY, INC AN ARIZONA CORPORATION1$204,060.140.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE NORTHERN OHIO INVESTMENT COMPANY DBA CONCORD MORTGAGE GROUP1$305,632.330.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TOP FLITE FINANCIAL, INC2$536,033.810.85%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VANGUARD FUNDING, LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$213,484.660.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VENTA FINANCIAL GROUP, INC1$232,489.200.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 VENTA FINANCIAL GROUP, INC. A NEVADA CORPORATION2$710,265.161.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 W.J. BRADLEY MORTGAGE CAPITAL LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY1$346,711.060.55%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WALL FINANCIAL INC1$416,521.690.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WALLICK AND VOLK, INC1$199,759.680.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A90$25,080,894.0240.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WILLOW BEND MORTGAGE COMPANY, LLC1$224,729.650.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTRUST MORTGAGE, A DIVISION OF BARRINGTON BANK AND TRUST CO., NA, A NATIONAL BANK1$292,663.910.5%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  228$62,694,360.91100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGS20 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$100,561.271.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF THE PACIFIC (THE)1$76,394.611.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKSOUTH MORTGAGE COMPANY, LLC1$99,711.341.97%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOFI FEDERAL BANK1$109,841.512.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CADENCE BANK, N.A1$103,357.402.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE BANK CORPORATION1$104,855.332.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DE CAPITAL MORTGAGE, LLC1$79,889.771.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEVERE MORTGAGE CORPORATION DBA HUNT MORTGAGE1$76,394.601.51%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD2$200,265.243.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK1$108,250.362.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK1$109,099.492.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLORIDA CAPITAL BANK, NA DBA FLORIDA CAPITAL BANK MORTGAGE, A FLORIDA CORPORATION1$101,983.102.02%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY BOND BANK N.A1$109,848.452.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL BANK OF TENNESSEE1$104,000.002.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESERVICES LENDING, LLC1$53,300.001.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESERVICES LENDING, LLC DBA EDINA REALTY MORTGAGE1$104,853.782.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST BANK A FEDERAL SAVINGS BANK1$107,450.802.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOWARD HANNA MORTGAGE SERVICES, A PENNSYLVANIA CORPORATION1$101,556.702.01%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOWARD HANNA MORTGAGE SERVICES, AN OHIO CORPORATION2$91,794.441.82%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INVESTORS HOME MORTGAGE1$81,606.021.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST BANK NA1$99,862.231.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NE MOVES MORTGAGE, LLC A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$99,862.231.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC1$105,000.002.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC. LIC 11271$107,886.152.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OCEANSIDE MORTGAGE CO1$100,754.481.99%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PREMIER BANK MINNESOTA, A CORPORATION1$94,837.501.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY BANK1$69,108.711.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY MORTGAGE COMPANY1$109,837.952.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PULASKI BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK1$99,862.231.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RESIDENTIAL MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$90,948.261.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY A UTAH CORPORATION1$99,862.231.98%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STRATEGIC LENDING GROUP INCORPORATED1$104,066.542.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUMMIT FUNDING, INC1$108,849.832.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRADITION MORTGAGE, LLC, A MINNESOTA LIMITED LIABILITY COMPANY1$109,848.452.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRIDENT MORTGAGE CO., LP2$205,316.744.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A14$1,223,165.5024.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEST PENN FINANCIAL SERVICE CENTER INC1$109,648.732.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTRUST MORTGAGE, A DIVISION OF BARRINGTON BANK AND TRUST CO, NA A NATIONAL BANK1$89,740.231.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  54$5,053,472.20100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGS38 ACCUNET MORTGAGE LLC A WISCONSIN LIMITED LIABILITY COMPANY1$132,467.240.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NATIONAL BANK1$146,198.300.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION1$111,835.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ANCHOR BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$128,818.240.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$144,150.840.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AUSTIN BANK, TEXAS N.A1$139,707.110.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK + TRUST1$130,320.210.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOFI FEDERAL BANK2$246,504.941.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOX HOM LOANS, DIV. OF REPUBLIC MORTGAGE HOME LOANS, LLC, AN UTAH LIMITED LIABILITY COMPANY1$134,801.110.73%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$145,198.100.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC NATIONAL BANK2$282,906.701.53%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION1$117,837.430.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY BANK1$129,376.510.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORRIDOR MORTGAGE COMPANY, LLC DBA FIRST AMERICAN MORTGAGE LLC1$115,000.000.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEVERE MORTGAGE CORPORATION DBA HUNT MORTGAGE2$252,551.561.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD5$608,187.703.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD. LIMITED PARTNERSHIP1$130,590.000.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DISCOVER HOME LOANS, INC., A DELAWARE CORPORATION1$123,829.160.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION2$264,644.161.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INDEPENDENCE BANK A MICHIGAN CORPORATION1$139,807.110.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERNET BANK OF INDIANA, AN INDIANA CHARTERED BANK1$123,397.410.67%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SECURITY BANK3$404,880.052.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HALLMARK HOME MORTGAGE, LLC AN INDIANA LIMITED LIABILITY COMPANY1$147,991.190.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON GROUP FUNDING, INC. A FLORIDA CORPORATION1$132,199.000.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FEDERAL BANK OF TENNESSEE1$112,000.000.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FINANCE OF AMERICA, INC1$129,421.450.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBANC, N.A., A NATIONAL ASSOCIATION1$140,000.000.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESERVICES LENDING, LLC1$149,788.660.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESERVICES LENDING, LLC DBA EDINA REALTY MORTGAGE1$136,611.530.74%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST BANK A FEDERAL SAVINGS BANK1$133,838.320.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOWARD HANNA MORTGAGE SERVICES1$111,842.190.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOWARD HANNA MORTGAGE SERVICES AN OHIO CORPORATION1$123,025.000.66%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOWARD HANNA MORTGAGE SERVICES, AN OHIO CORPORATION3$361,351.461.95%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEGENDS BANK A CORPORATION1$144,800.230.78%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL CORP1$149,788.650.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL CORPORATION2$237,661.101.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE INVESTORS GROUP1$143,389.200.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE MASTER, INC1$117,338.120.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ONY GLO, INC. DBA: OGI MORTGAGE BANKERS1$146,797.480.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFIC RESIDENTIAL MORTGAGE, AN OREGON LIMITED LIABILITY COMPANY1$139,807.110.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP1$119,661.250.65%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP INC1$130,819.520.71%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP INC CALIFORNIA CORPORATION1$118,000.000.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP, INC1$130,220.340.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC1$148,560.180.8%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PHH HOME LOANS, LLC A LIMITED LIABILTIY COMPANY1$127,320.350.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PRIMEWEST MORTGAGE CORPORATION1$145,577.730.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY HOME MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$146,947.260.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PROSPERITY MORTGAGE COMPANY2$274,681.891.48%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 REGENCY MORTGAGE CORPORATION1$149,793.340.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 RUBICON MORTGAGE ADVISORS LLC A MINNESOTA LIMITED LIABILITY COMPANY1$146,843.540.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SCBT2$266,232.701.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SFMC, LP1$129,624.760.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SFMC, LP DBA SERVICE FIRST MORTGAGE COMPANY1$134,314.840.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHELTER MORTGAGE COMPANY, LLC2$264,939.201.43%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SHELTER MORTGAGE COMPANY, LLC DBA CAROLINA ONE MTG LIC 4312231$150,000.000.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SIMMONS FIRST NATIONAL BANK2$269,462.121.45%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 STELLARONE BANK, A CORPORATION1$149,793.340.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN AMERICAN MORTGAGE COMPANY, A CORPORATION1$116,900.000.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUN HOME LOANS, A DIVISION OF SUN NATIONAL BANK1$129,820.900.7%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 SUPERIOR MORTGAGE SERVICES, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$138,225.670.75%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE ARLINGTON BANK1$142,208.800.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MCCUE MORTGAGE COMPANY1$149,793.340.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE MORTGAGE COMPANY1$125,726.550.68%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 THE NORTHERN OHIO INVESTMENT COMPANY1$127,983.430.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRADITION MORTGAGE LLC1$149,393.890.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 TRIDENT MORTGAGE CO., LP6$786,226.814.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WALLICK AND VOLK, INC1$114,841.560.62%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERSTONE MORTGAGE CORP1$112,189.460.61%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERSTONE MORTGAGE CORP. A CORPORATION1$128,093.210.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WATERSTONE MORTGAGE CORPORATION A CORPORATION1$118,236.870.64%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WEICHERT FINANCIAL SERVICES2$272,398.051.47%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WELLS FARGO BANK, N.A38$5,079,853.0927.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WESTSTAR MORTGAGE, INC1$149,793.340.81%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WHITNEY BANK1$140,162.040.76%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTRUST MORTGAGE1$146,792.870.79%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WINTRUST MORTGAGE, A DIVISION OF BARRINGTON BANK AND TRUST CO NA A NATIONAL BANK2$266,624.591.44%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 WR STARKEY MORTGAGE, LLP1$117,732.570.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 Unavailable1$114,841.560.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
Total  140$18,541,290.53100%0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 0$0.00 
                        
3138XGS46 ABSOLUTE HOME MORTGAGE CORPORATION A NEW JERSEY CORPORATION1$182,000.000.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ADVANCE MORTGAGE CORPORATION A KANSAS CORPORATION1$376,630.390.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AFG MORTGAGE A PENNSYLVANIA CORPORATION1$399,448.900.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALASKA USA MORTGAGE COMPANY LLC1$258,484.520.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALCOVA MORTGAGE LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$170,265.090.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALERUS FINANCIAL, NA DBA ALERUS MORTGAGE1$374,471.620.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALERUS FINANCIAL, NA DBA ALERUS MORTGAGE5$1,140,491.470.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ALLEN TATE MORTGAGE SERVICES, INC. A CORPORATION1$205,786.790.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMCAP MORTGAGE, LTD. DBA EFAST FUNDING1$271,616.750.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK A FEDERAL SAVINGS BANK1$335,436.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK2$351,458.350.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FEDERAL MORTGAGE CORP1$624,598.770.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FEDERAL MORTGAGE CORPORATION2$1,149,104.470.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN FIDELITY MORTGAGE SERVICES INC A CORPORATION1$273,742.270.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN MIDWEST BANK , A STATE BANK1$352,302.910.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN NATIONAL BANK2$486,669.340.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION3$997,290.440.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICAN SOUTHWEST MORTGAGE CORP2$699,030.030.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERICANWEST BANK A CORPORATION1$339,531.570.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL INC1$416,425.490.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIFIRST FINANCIAL INC. A CORPORATION1$258,443.440.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIS BANK1$173,021.060.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERIS BANK A CORPORATION1$246,348.400.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION4$980,552.030.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION A GEORGIA CORPORATION1$231,573.260.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AMERISAVE MORTGAGE CORPORATION, A GEORGIA CORPORATION3$777,309.630.23%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 APEX HOME LOANS, INC2$511,793.910.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC1$286,821.300.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC DBA BENCHMARK MORTGAGE1$282,802.830.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC1$403,373.220.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$296,681.390.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$226,866.980.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ATLANTIC COAST MORTGAGE LLC, A VIRGINIA LIMITED LIABILITY COMPANY1$391,715.120.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AUSTIN BANK, TEXAS N.A2$405,280.860.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AVENUE BANK2$596,177.490.18%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIOM FINANCIAL, LLC1$159,714.640.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 AXIOM FINANCIAL, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY3$639,854.160.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANCFIRST1$205,216.870.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANK OF FAYETTE COUNTY, A BANKING CORPORATION1$209,710.680.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS FUNDING COMPANY, LLC1$200,000.000.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKERS MORTGAGE CENTER, INC2$540,953.680.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKPLUS2$464,046.080.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BANKSOUTH MORTGAGE COMPANY, LLC2$632,354.950.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BARTLETT MORTGAGE, INC1$234,176.920.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BELL STATE BANK + TRUST, A CORPORATION1$247,650.570.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BLACK HILLS COMMUNITY BANK NA A NATIONAL ASSOCIATION2$442,678.630.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BNC NATIONAL BANK1$410,663.280.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BNC NATIONAL BANK A NATIONAL BANKING ASSOCIATION1$254,280.170.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BNC NATIONAL BANK, A NATIONAL BANKING ASSOCIATION1$339,558.530.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOFI FEDERAL BANK7$1,823,208.700.54%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BOND STREET MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIABILITY CORPORATION1$624,138.920.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BRAND MORTGAGE GROUP, LLC1$203,019.910.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BREMER BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$415,748.930.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 BROADVIEW MORTGAGE CORPORATION3$792,384.520.24%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITAL CITY BANK3$835,005.080.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CAPITALMARK BANK + TRUST, A CORPORATION1$204,711.160.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC1$243,364.240.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY1$185,943.470.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CBC NATIONAL BANK14$5,247,662.291.57%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHARTERWEST NATIONAL BANK2$383,592.780.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHL MORTGAGE1$182,248.560.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CHOICE BANK A WISCONSIN CHARTERED BANK1$178,953.100.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS COMMUNITY BANK DIVISION OF GLACIER BANK CORPORATION1$282,201.130.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITIZENS COMMUNITY BANK, DIVISION OF GLACIER BANK, CORPORATION1$164,473.080.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CITY BANK DBA CITY BANK MORTGAGE2$443,764.760.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COLORADO MORTGAGE ALLIANCE, LLC1$417,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMERCE MORTGAGE1$488,341.310.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY BANK OF MISSISSIPPI2$630,130.660.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COMMUNITY MORTGAGE CORPORATION1$201,635.500.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONTINENTAL HOME LOANS INC1$339,520.940.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONTINENTAL HOME LOANS INC A CORPORATION1$293,994.390.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CONTINENTAL HOME LOANS INC. A CORPORATION1$416,412.450.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORE BANK2$521,000.000.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE BANK CORPORATION1$254,229.290.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE BANK, CORPORATION2$456,555.400.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CORNERSTONE MORTGAGE, INC1$415,822.870.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 COUNTRY CLUB MORTGAGE INC., A CORPORATION1$202,552.210.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 CTHM LLC DBA CONNECTICUT HOME MORTGAGE A LIMITED LIABILITY COMPANY1$198,725.830.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DE CAPITAL MORTGAGE, LLC4$1,299,634.260.39%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DEVERE MORTGAGE CORPORATION1$246,659.690.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP1$378,781.420.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD53$13,013,491.873.88%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD. LIMITED PARTNERSHIP1$289,595.450.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD. L.P1$209,704.110.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD. LIMITED PARTNERSHIP1$291,991.150.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD. LP6$1,928,443.860.58%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTD.LIMITED PARTNERSHIP1$259,064.460.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DHI MORTGAGE COMPANY, LTDQ1$223,734.310.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DIRECTORS MORTGAGE, INC1$243,563.840.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DISCOVER HOME LOANS, INC2$331,537.060.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 DISCOVER HOME LOANS, INC. , A DELAWARE CORP1$261,639.040.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 E MORTGAGE MANAGEMENT, LLC1$416,425.480.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 E MORTGAGE MANAGEMENT, LLC A NEW JERSEY LIMITED LIABILITY COMPANY1$254,640.700.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 E MORTGAGE MANAGEMENT, LLC, A NEW JERSEY LIMITED LIABILITY COMPANY1$394,455.800.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EASTERN BANK, A MASSACHUSETTS CORPORATION1$349,506.860.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ELITE FINANCING GROUP LLC1$297,560.610.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENTERPRISE BANK A STATE CHARTER1$311,000.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ENTERPRISE BANK, A STATE CHARTER1$280,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EQUITY RESOURCES, INC1$199,724.450.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 EVERETT FINANCIAL, INC1$416,425.490.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORP4$1,286,092.610.38%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FAIRWAY INDEPENDENT MORTGAGE CORPORATION8$2,318,176.660.69%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FBC MORTGAGE, LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$294,634.440.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FFSI, INC. A CORPORATION1$439,393.790.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FFSI, INC., A CORPORATION1$440,391.420.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FINANCIAL FEDERAL BANK1$416,425.480.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK2$365,160.950.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK NMLS #3351541$227,685.880.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST BANK MNLS1$288,601.830.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CENTENNIAL MORTGAGE CORPORATION, A CORPORATION1$180,251.320.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST CLASS MORTGAGE III INC, A NORTH DAKOTA CORPORATION1$280,363.200.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST EQUITY MORTGAGE BANKERS, INC, A CORPORATION1$374,733.010.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST EQUITY MORTGAGE, INC1$414,218.550.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL BANK2$428,367.010.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST FINANCIAL SERVICES, INC1$515,000.000.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERNET BANK OF INDIANA1$413,416.670.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERNET BANK OF INDIANA AN INDIANA CHARTERED BANK2$572,480.610.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST INTERNET BANK OF INDIANA AN INDIANA CHARTERED BANK1$168,761.880.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST MARINER BANK1$312,539.900.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK1$199,724.450.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF GRANBURY1$235,400.000.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONAL BANK OF LAYTON, A CORPORATION1$334,764.220.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST NATIONS HOME FINANCE CORP A CALIFORNIA CORPORATION1$241,666.590.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST PRIORITY FINANCIAL INC1$305,758.170.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION2$832,837.940.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION A VIRGINIA CORPORATION3$1,351,763.030.4%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SAVINGS MORTGAGE CORPORATION, A VIRGINIA CORPORATION3$1,015,601.270.3%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST SECURITY BANK6$1,556,153.560.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST STATE BANK, AN ILLINOIS BANKING CORPORATION1$532,265.670.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST TEXOMA NATIONAL BANK1$267,153.320.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FIRST WORLD MORTGAGE CORPORATION A CORPORATION1$299,586.680.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLAT BRANCH MORTGAGE, INC1$151,789.590.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLORIDA CAPITAL BANK, NA2$577,563.040.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLORIDA CAPITAL BANK, NA DBA CONSUMERDIRECT MORTGAGE A FLORIDA CORPORATION1$230,482.230.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLORIDA CAPITAL BANK, NA DBA FLORIDA CAPITAL BANK MORTGAGE, A FLORIDA CORP1$412,680.650.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FLORIDA CAPITAL BANK, NA DBA FLORIDA CAPITAL MORTGAGE A FLORIDA CORPORATION1$415,848.930.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRANKLIN FEDERAL MORTGAGE CENTER1$240,667.960.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 FRONTIER COMMUNITY BANK A STATE CHARTERED BANK1$179,078.080.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 G.F.I. MORTGAGE BANKERS, INC1$251,652.810.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GARDNER FINANCIAL SERVICES, LTD DBA LEGACY MUTUAL MORTGAGE1$335,505.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GARDNER FINANCIAL SERVICES, LTD. DBA LEGACY MUTUAL MORTGAGE2$484,522.920.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GATEWAY BANK MORTGAGE, INC1$259,641.790.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGE MASON MORTGAGE, LLC6$2,575,953.400.77%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGE MASON MORTGAGE, LLC , A VIRGINIA LLC1$450,222.910.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGE MASON MORTGAGE, LLC A VIRGINIA LIMITED LIABILITY COMPANY6$2,404,545.610.72%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGE MASON MORTGAGE, LLC A VIRGINIA LIMITED LIAIBILITY COMPANY1$416,425.490.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GEORGE MASON MORTGAGE, LLC, A VIRGINIA LIMITED LIABILITY COMPANY6$2,109,024.460.63%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GLOBAL ADVISORY GROUP, INC DBA MORTGAGE ADVISORY GROUP1$265,125.910.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GLOBAL CREDIT UNION1$174,780.610.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GLOBAL CREDIT UNION, A STATE CHARTERED CREDIT UNION1$171,754.070.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GOLDEN PACIFIC BANK, NATIONAL ASSOCIATION1$295,511.020.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GRAYSTONE FUNDING COMPANY, LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$216,647.110.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUADALUPE NATIONAL BANK A NATIONAL BANK1$416,412.450.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED HOME MORTGAGE COMPANY, INC A NEW YORK CORPORATION1$416,425.490.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTEED RATE, INC1$338,000.000.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 GUARANTY BOND BANK1$205,294.930.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HALLMARK HOME MORTGAGE, LLC2$328,219.230.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HAMILTON GROUP FUNDING, INC A FLORIDA CORPORATION1$223,691.380.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANCOCK BANK MISSISSIPPI CORPORATION1$230,182.430.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HANCOCK MORTGAGE PARTNERS, LLC1$413,854.450.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HERITAGE OAKS BANK A CALIFORNIA BANKING CORPORATION1$338,522.350.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOME FINANCE OF AMERICA, INC4$954,660.750.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEAMERICAN MORTGAGE CORP2$527,271.640.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEAMERICAN MORTGAGE CORPORATION1$352,891.070.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEBANC, N.A. A NATIONAL ASSOCIATION1$217,923.970.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS MORTGAGE ENTERPRISES INC1$222,763.490.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMEOWNERS MORTGAGE ENTERPRISES INC NMLS 1546981$417,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESERVICES LENDING, LLC5$1,194,490.270.36%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESERVICES LENDING, LLC DBA EDINA REALTY MORTGAGE5$1,233,163.430.37%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTATE MORTGAGE COMPANY, LLC2$743,693.980.22%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMESTATE MORTGAGE COMPANY, LLC, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$180,251.320.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST BANK A FEDERAL SAVINGS BANK3$645,407.050.19%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOMETRUST BANK, A FEDERAL SAVINGS BANK5$1,066,126.970.32%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOWARD HANNA MORTGAGE SERVICES1$232,107.530.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 HOWARD HANNA MORTGAGE SERVICES AN OHIO CORPORATION2$657,822.870.2%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY1$379,464.580.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY AN ARKANSAS CORPORATION5$1,136,403.280.34%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 IBERIABANK MORTGAGE COMPANY, AN ARKANSAS CORPORATION3$578,135.620.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERBANK MORTGAGE COMPANY1$364,497.130.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCOASTAL MORTAGE COMPANY, A VIRGINIA COMPANY1$283,198.300.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCOASTAL MORTGAGE COMPANY1$267,131.460.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCOASTAL MORTGAGE COMPANY, A VIRGINIA COMPANY4$1,031,807.890.31%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INTERCOASTAL MORTGAGE COMPANY,A VIRGINIA COMPANY1$579,899.390.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 INVESTAR BANK, A LOUISIANA STATE CHARTER FINANCIAL INSTITUTION1$394,455.800.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 JEFFERSON FEDERAL BANK A TENNESSEE CHARTERED BANK1$257,444.820.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 K. HOVNANIAN AMERICAN MORTGAGE, LLC3$880,179.040.26%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KEY MORTGAGE SERVICES, INC1$308,814.950.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 KIRKWOOD BANK + TRUST CO2$480,137.580.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION1$417,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION A CORPORATION2$441,465.650.13%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 LEADERONE FINANCIAL CORPORATION, A CORPORATION1$373,434.800.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M + T BANK2$473,762.050.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M AND T BANK1$258,000.000.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL CORP24$6,563,766.811.96%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 M/I FINANCIAL CORPORATION26$7,210,819.132.15%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MAIN STREET BANK A MICHIGAN CHARTERED BANK1$168,392.680.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANN MORTGAGE, LLC1$240,402.340.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANN MORTGAGE, LLC DBA HERITAGE HOME LOANS, A LIMITED LIABILITY COMPANY1$203,494.250.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MANN MORTGAGE, LLC, A MONTANA LIMITED LIABILITY COMPANY1$181,749.250.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARQUETTE BANK1$332,639.260.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MARQUETTE BANK, AN ILLINOIS BANKING CORPORATION1$322,744.610.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MASON-MCDUFFIE MORTGAGE CORPORATION, A CALIFORNIA CORPORATION1$329,545.350.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MCCUE MORTGAGE COMPANY1$347,520.550.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGA CAPITAL FUNDING, INC., A CALIFORNIA CORPORATION1$378,527.080.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MEGA CAPITAL FUNDING, INC.A CALIFORNIA CORPORATION1$275,619.750.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIDIAN BANK1$319,059.810.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MERIDIAN BANK, A PENNSYLVANIA CHARTERED BANK1$416,425.490.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE INC1$281,411.750.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 METROPOLITAN HOME MORTGAGE INC. A CALIFORNIA CORPORATION1$162,925.220.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MID AMERICA MORTGAGE, INC., AN OHIO CORPORATION1$206,680.350.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILLENNIUM BANK1$379,464.580.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MILLENNIUM FINANCIAL GROUP, INC DBA MLEND A CORPORATION1$227,677.570.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MONARCH BANK, A CORPORATION1$415,848.940.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE 1 INCORPORATED1$317,811.540.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE 1 INCORPORATED A MICHIGAN CORPORATION2$526,735.130.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE ACCESS CORP1$299,577.300.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE AMERICA, INC1$195,679.970.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE AMERICA, INC. A MORTGAGE BANKER1$171,513.370.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE AMERICA, INC., A MORTGAGE BANKER1$215,290.540.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE MASTER PACIFIC1$280,601.250.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE MASTER, INC8$2,009,172.330.6%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE NETWORK, INC3$944,257.890.28%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MORTGAGE SERVICES III, LLC4$1,557,637.970.46%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST BANK NA2$454,052.060.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST BANK NA , A CORP1$203,069.840.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST BANK NA A CORPORATION1$417,000.000.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MOUNTAIN WEST BANK NA, CORPORATION2$454,214.410.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MSA MORTGAGE, LLC A LIMITED LIABILITY COMPANY1$359,504.020.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 MSA MORTGAGE, LLC, A LIMITED LIBILITY1$276,101.620.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONAL BANK OF KANSAS CITY, AN ASSOCIATION1$338,408.710.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NATIONS DIRECT MORTGAGE LLC2$550,722.940.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NETWORK FUNDING, LP2$705,819.180.21%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTH AMERICAN SAVINGS BANK, FSB1$319,835.720.1%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHERN OHIO INVESTMENT COMPANY1$291,597.710.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHERN OHIO INVESTMENT COMPANY T1$164,572.940.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHPOINTE BANK1$297,090.120.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST MORTGAGE GROUP, INC1$381,973.020.11%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST MORTGAGE GROUP, INC AN OREGON CORPORATION1$223,691.380.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NORTHWEST MORTGAGE GROUP, INC. AN OREGON CORPORATION1$166,270.610.05%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL + INVESTMENT CORPORATION2$575,381.220.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NOVA FINANCIAL AND INVESTMENT CORPORATION, AN ARIZONA CORPORATION1$281,667.050.08%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NTFN INC3$986,053.010.29%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NTFN INC. DBA PREMIER NATIONWIDE LENDING2$569,177.930.17%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 NVR MORTGAGE FINANCE, INC15$4,988,599.401.49%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 OAKSTAR BANK, A MISSOURI CORP1$291,300.000.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 ONY GLO, INC. DBA OGI MORTGAGE BANKERS A CALIFORNIA CORPORATION2$534,541.220.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACIFICBANC MORTGAGE2$549,886.910.16%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PACOR MORTGAGE CORP1$192,704.100.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAGON NATIONAL BANK, A NATIONAL BANK1$236,146.360.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROU1$471,694.340.14%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP3$848,079.960.25%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP INC CALIFORNIA CORPORATION3$1,108,552.460.33%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP, INC, A CALIFORNIA CORPORATION2$416,407.260.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP, INC., CALIFORNIA CORP1$199,724.450.06%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PARAMOUNT RESIDENTIAL MORTGAGE GROUP, INC., CALIFORNIA CORPORATION1$285,556.040.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATRIOT BANK MORTGAGE INC1$221,885.820.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATRIOT BANK MORTGAGE INC. A CORPORATION1$295,181.930.09%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PATRIOT ONE MORTGAGE BANKERS, LLC1$389,462.680.12%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES BANK1$235,333.820.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA
 PEOPLES HOME EQUITY, INC1$245,903.880.07%0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA0$0.00NA